Cēsu 1.pirmskolas izglītības iestādi apvienos ar Pastariņa sākumskolu

Saistībā ar 24.februāra Cēsu novada domes lēmumu (protokols Nr.4, 10.punkts) no 2022.gada 1.septembra Cēsu 1.pirmskolas izglītības iestāde tiks pievienota Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai. Domes lēmums 4.aprīlī saskaņots Izglītības un zinātnes ministrijā.

Cēsu pilsētas Pastariņa skolas direktore Ravita Blaževica uzsver, ka šāds solis sekmēs iestādes visu veidu resursu efektīvu izmantošanu, izglītības procesa optimizāciju un kvalitatīvu attīstību.

Izglītības iestāžu apvienošanas rezultātā, ievērojot abu iestāžu darbības specifiku, plānota straujāka izglītības procesa mijiedarbības attīstība, kopīgi izmantojot esošo izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi un cilvēkresursus.