Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamais īpašums – zemes vienība Pagasta zeme 21, Līgatnes pagastā

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam – zemes vienībai "Pagasta zeme 21", Līgatnes pagasts, Cēsu novads (kad. Nr. 4262 900 0073) - kopējā platība 12,24 ha.

Izsoles sākumcena - EUR 53 000,00, nodrošinājuma nauda - EUR 5 300,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ no 2023.gada 29.augusta plkst.13.00 līdz 2023.gada 28.septembrim plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2023.gada 29.augusta plkst.13.00 līdz 2023.gada 18.septembrim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ .

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.    

Tālrunis uzziņām: +371 25614636, +371 22005965.

 
Izsoles noteikumi.
Īpašuma novērtējums.