Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Jāņzemji" Dzērbenē elektroniskā izsole

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Jāņzemji”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4250 007 0372, neapbūvētas zemes vienības kadastra apzīmējums 4250 007 0372, platība 0.4705 ha.

Nekustamā īpašuma sākumcena EUR 1000.00, izsoles drošības nauda EUR 100.00, solis Eur 50.00.

Izsoles sākums 2023.gada 9.maija plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 8.jūnija plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 9.05.2023. plkst.13.00 līdz 29.05.2023. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.05.2023. jāiemaksā drošības nauda EUR 100.00 izsoles noteikumos norādītajā kontā.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Informācija https://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Izsoles noteikumi
Robežu plāns
Situācijas plāns
Apgrūtinājumu plāns