Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole kustamajai mantai - cirsmai īpašumā "Gravas", Kaives pagastā

Cēsu novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā esošajai kustamajai mantai - cirsmai īpašumā  "Gravas”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4258  007 0062, platība 2.36 ha, pārdošanas apjoms 431 m³ (t.sk. E 417, B 12, Bl 1), cirtes veids - sanitārā vienlaidus cirte, sākumcena EUR 19 000.00 bez PVN.

Izsoles drošības nauda EUR 1900.00 bez PVN. 

Izsoles sākums 2023.gada 2.novembris plkst.13.00. Izsoles noslēgums 2023.gada 4.decembris plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 02.11.2023. plkst.13.00 līdz 22.11.2023. plkst. 23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. 

Cirsmas apskate, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nekustamā īpašuma speciālisti D.Slaidiņu, tālr. 26115317.

Informācija www.vecpiebalga.lvhttps://izsoles.ta.gov.lv, tālr. 26115317.

Izsoles noteikumi
Cirsmas novērtējums
Mērījumu kopsavilkums
Cirsmas skice nr.1
Cirsmas skice nr.2
Cirsmas skice nr.3
Cirsmas skice nr.4