Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole īpašumam ''Saulrieti'', Veselavas pagastā

Elektroniskajā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums ar nosaukumu “Saulrieti”, Veselavas pagastā, Cēsu novadā. Īpašuma kadastra numurs 4294 001 0314. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,2298 ha un tās lietošanas mērķis ir noteikts – valsts un pašvaldības iestāžu apbūve.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 4 700,00 EUR.
Izsoles solis - 100,00 EUR.
Nodrošinājums - 470,00 EUR.

Izsoles sākums 2022.gada 18.novembrī. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 8.decembrim plkst.23.59 jāreģistrējas izsolei un jāiemaksā nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontā. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 19.decembris plkst.13.00. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies. Izsole noteikumi pieejami ŠEIT.