Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cirsmu izsoles Līgatnes apvienības pārvaldē

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektroniskas izsoles ar augšupejošu soli Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas – koki kailcirtēs un egļu astoņzobu mizgraužu invāzijas rezultātā mežaudzēs kalstošās un nokaltušās egles sanitārās un citās cirtēs sekojošās cirsmās (ciršanas tiesības koku nociršanai un iegūšanai īpašumā):

Nosaukums

(cirtes veids)

Īpašums

Kadastra apzīmējums

Kvartāls

Nogabals

Krāja

(m3)

Sākumcena

(EUR)

1. Cirsma Pagasta mežs 4 un Pagasta mežs 40 (kailcirtes)

NOTEIKUMI

Pagasta mežs 4

42620100073

1

17;21;30

1055,91

88205,00

Pagasta mežs 40

42620100124

2

8;9

505,13

 

Kopā

1561,04

2. Cirsma Pagasta mežs 19

(kailcirte)

NOTEIKUMI

Pagasta mežs 19

 

1

1;16

295,73

15175,00

 

 

 

 

 

3. Cirsma Līgatnes pilsētā

(citas cirtes)

NOTEIKUMI

Strautu iela 4

42110050020

1

1

12.43

8502,00

Spriņģu iela 6A

42110080022

1

1;2

14.19

Parks

42110030201

100

5

63.44

Dārza iela

42110050037

1

1;2

58.09

Dārza iela

42110050034

1

1

22.29

Pilsoņu iela 8

42110060027

1

3

6.11

Rīgas iela 2

42110090300

1

1

37.11

Kopā

213.66

4. Cirsma Cepurlejas

(sanitārā cirte)

NOTEIKUMI

Cepurlejas

42620020043

1

5;6;7;9

128.65

6766,00

Zāģbaļķi (sausie) krautuvē

24.27

Kopā

152.92

 

 

5. Cirsma  Līgatnes pilsētā Gaujasmalā

(sanitārās cirtes)

NOTEIKUMI

Parks

42110020203

-

-

16,86

4820,00

42110030202

100

1;3

93,28

Saulrīti

42110030007

1

1

10,59

Kopā

120,73

6. Cirsma  Pagasta mežs 18 (sanitārā cirte)

NOTEIKUMI

Pagasta mežs 18

42620060076

1

6

67.29

2983,00

 

Izsoles cirsmām “Cirsma Pagasta mežs 4 un Pagasta mežs 40” un  “Cirsma Pagasta mežs 19” norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. no 2023.gada 2.februāra plkst.13.00 līdz 2023. gada 6.martam plkst.13.00. Reģistrācija no 2023.gada 2.februāra plkst.13.00 līdz 2023.gada 22.februārim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles pārējām cirsmām norisināsies no 2023.gada 2.februāra plkst.13.00 līdz 2023.gada 22.februārim plkst.13.00. Reģistrācija no 2023.gada 2.februāra plkst.13.00 līdz 2023.gada 12.februārim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda - 10 % apmērā no sākumcenas un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Cēsu novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu. 

Tālrunis uzziņām 29181845 (Ēriks Liepiņš).