Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde

http://1pii.cesis.lv/
Palasta iela 14, Cēsis
Vadītāja Ravita Blaževica
tālr. 26596652,
E-pasts: 1pii@cesis.edu.lv

Iestādes misija:

- izveidot, uzturēt un nodrošināt drošu, daudzveidīgu vidi, kurā bērns var patstāvīgi realizēt savas vajadzības un vēlmes,

- veidot bērniem lietpratību pamatus valodas, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomās,

- attīstīt dzīvei nepieciešamās sociālās un emocionālās prasmes,

- nodrošināt iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Pašnovērtējums