Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu Jaunā pamatskola (3 pirmsskolas grupas)

www.jaunaskola.lv
Ziemeļu iela 16, Cēsis
Direktore Agnese Pilsuma
tālr. 26116638, 26558695
E-pasts: info@jaunaskola.lv

VĪZIJA: Būt par pārmaiņu vidi bērnu izglītībā, kas palīdz bērniem augt priecīgiem, zinošiem, prasmīgiem, protošiem sadarboties un pašapzinīgiem, kā arī vecākiem, skolai un skolotājiem nepārtraukti pilnveidoties.

SKOLAS VĒRTĪBAS: mēs dzīvojam apzināti, aizrautīgi, atbildīgi!

Pašvērtējums