Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Statistika

Skolēnu skaits Cēsu novada vispārizglītojošās skolās (pēc 2019.gada 1.septembra datiem)

 

Iestādes nosaukums Skolēnu
skaits
1. - 6.
klasēs
Skolēnu
skaits 7. - 9.
klasēs
Skolēnu
skaits
10. - 12.
klasēs
Skolēnu
skaits
kopā
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija   105 104 209
Cēsu Valsts ģimnāzija   149 238 387
Cēsu Pilsētas vidusskola 367 147 167 681
Cēsu 1.pamatskola 303 107   410
Cēsu 2.pamatskola 291 109   400
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
294     294
Rāmuļu pamatskola 26 32   58
Cēsu Bērzaines pamatskola -
attīstības  centrs
112 50   162
KOPĀ: 1393 699 509 2601
 


Audzēkņu skaits Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

 

Iestādes nosaukums Bērnu
skaits
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde 81
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde 226
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde 156
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde 232
Pirmsskolas grupas Cēsu 2.pamatskolā 83
Pirmsskolas grupa Cēsu Pilsētas vidusskolā 23
Pirmsskolas grupas Rāmuļu pamatskolā 21
Līvu pirmsskolas izglītības iestādē 81
Pirmsskolas grupas Cēsu Bērzaines pamatskolā -attīstības centrā 140
KOPĀ 1043
 
 

 
Ziņas par izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditāciju
 
Nr. Iestādes nosaukums Termiņš, līdz kuram akreditēts Akreditēto programmu skaits
Iestāde Programmas
1. Cēsu 1. pamatskola 2024.gada aprīlis 2024.gada aprīlis Viena
2. Cēsu 2. pamatskola 2025. gada marts 2025. gada marts Trīs
3. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 2021. gada februāris 2021. gada februāris Viena
4. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2019. gada decembris 2019. gada decembris Četras
5. Cēsu Pilsētas vidusskola 2024.gada
marts
2024.gada
marts
Četras
6. Cēsu Valsts ģimnāzija 2021. gada marts 2021. gada marts Piecas
7. Rāmuļu pamatskola 2020. gada septembris 2020. gada septembris Trīs
8. Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs 2024. gada decembris 2024. gada decembris Četras
9. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2021. gada februāris 2021. gada marts Četrdesmit četras
10. Cēsu pilsētas Sporta skola 2020. gada jūnijs 2020. gada jūnijs V-30 programma futbolā -2023.gada oktobris Sešpadsmit
11. Cēsu pilsētas Mākslas skola 2022. gada maijs V-30 programma -2022.gada jūnijs
V-20 programma – 2022.gada marts
Divas