Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skolēnu prakse 2020.gada vasarā

Cēsu novada pašvaldība 2020.gadā turpina projektu "Skolēnu prakse vasarā", kas dod iespēju skolēnam vasaras brīvlaikā apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, praktiski līdzdarboties darba tirgū.

Jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā, pieteikšanās līdzdarbībai projektā ir no 16.marta.

Arī šogad notiks elektroniskā reģistrācija.

Kā skolēnam jārīkojas:

Vispirms skolēns reģistrējas skolēnu praksei ŠEIT.

Reģistrācija tiks atvērta 16.martā no plkst.8.00. Reģistrācijas numurs interneta vietnē būs arī pieteikuma anketas kārtas numurs. Vietne darbosies līdz brīdim, kad tiks saņemti 95 pieteikumi.

Pēc reģistrēšanās interneta vietnē līdz 30.martam skolēns, skolēna vecāks vai skolēna likumiskais pārstāvis Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldē Raunas  ielā 4, iesniedz šādus dokumentus:

  • aizpildītu pieteikuma anketu
  • un ārsta izziņu (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

To skolēnu iesniegumi, kuri nebūs reģistrējusies, netiks pieņemti.

Izglītības pārvaldes speciālisti izskatīs iesniegtos pieteikumus to reģistrēšanās secībā, un vismaz 80 skolēniem būs iespēja piedalīties projektā "Skolēnu prakse vasarā".