Koprades māja "Skola6"

Koprades māja Skola6 ir atvērta tikšanās vieta, radošo un digitālo industriju centrs,  vieta mākslinieku darbnīcām un kopā strādāšanai.

Skola6 pieejamas:

Strādājot Koprades mājā, nodrošināts:

Nodrošinām arī uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus.

SKOLA6 dizaina laboratorija darbojas ar mērķi atbalstīt produktu un pakalpojumu attīstību to dažādās stadijās. Tas ir pakalpojums visiem projektiem, kam ir saistība ar Cēsīm.

Dizaina laboratorijā iespējams saņemt atbalsta konsultāciju par pamatu ņemot dizaina domāšanu kā instrumentu produkta un pakalpojuma attīstības procesam. Mēs ieteiksim ar ko sākt, kā neistrēgt, ko uzrunāt, kur interesēties, kur pārbaudīt ieteiktos risinājumus, vai kam rakstīt pieprasījumu, lai atrastu partneri produkta dizaina, grafiskā dizaina, mājaslapas izstrādei vai produkta ražošanai.