ALTUMhttps://www.altum.lv/lv/

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).
 
ALTUM atbalsta:


ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.
 
ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:


Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot Atbalsta  programmu kalkulatoru šeit: https://www.altum.lv/lv/kalkulatori/atbalsta-kalkulators/

Kontaktinformācija:

Konsultācijas par aizdevumiem un citiem valsts atbalsta veidiem Pļavu ielā 5, Cēsīs.

Konsultāciju laiki:
Ceturtdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Piektdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

Konsultante Cēsīs:

Līga Rubene
liga.rubene@altum.lv
Konsultācijas pa tālruni 27899497