Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs - Veismaņi - Vaives pagasta robeža pārbūve

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
380 000,00 EUR
Kopējās izmaksas:
477 013,33 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
18.12.2020
Projekta apraksts:

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu lauku teritorijas apdzīvotību, projekta laikā veikta pašvaldības grants ceļa A4 "Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža" pārbūve 4,071 km garumā.