Vaives pagasta kapsētu digitalizācija

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
7481.43 EUR
Kopējās izmaksas:
8312.70 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
30.12.2018
Projekta apraksts:

Projekta laikā digitalizētas Vaives pagasta Rāmuļu un Veismaņu kapsētas, tādējādi saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinot ilgtermiņā kvalitatīva un mūsdienīga pakalpojuma pieejamību, plaša mēroga sabiedrībai gan Latvijas teritorijā, gan diasporā dzīvojošajiem.