Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives tautas namam

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
19 930,19 EUR
Kopējās izmaksas:
22 144,66 EUR
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
15.12.2016
Projekta apraksts:

Projekta laikā tika aprīkota Vaives tautas nama skatuve ar mūsdienīgu, mobilu skaņas un gaismas tehniku, kas ir piemērota tautas nama specifikai.