Tualetes izbūve Slēpošanas un biatlona kompleksā "Priekuļi"

Finansējuma avots:
ELFLA
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
10 500,00 LVL
Kopējās izmaksas:
14528,85
LVL
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts: