Cēsu pilsētas tranzītielas – Pētera ielas rekonstrukcija

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
1 224 588,52
LVL
Kopējās izmaksas:
2001166,42
LVL
Projekts uzsākts:
Projekts pabeigts:
Projekta apraksts: