Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē

Finansējuma avots:
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
5035 EUR
Kopējās izmaksas:
5924,00 EUR
Projekts uzsākts:
30.06.2016
Projekts pabeigts:
15.11.2016
Projekta apraksts: