Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā

Finansējuma avots:
EKII
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
923952.57 EUR
Kopējās izmaksas:
1246384. 51 EUR
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
31.12.2017
Projekta apraksts:

Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā

Programma: Emisijas kvotu izsoles instruments (EKII)

Projekta mērķis 
Projekta mērķis ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšana Cēsu novada pašvaldības ēkā Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, kas nepieciešami, lai samazinātu būtiskos siltumenerģijas zudumus ēkas konstrukcijās, rezultātā samazinot CO2 emisijas vidē. Norobežojošo konstrukciju elementi ir ar zemu siltumnoturību, ēkas pamati mitri, logi un durvis ir būtisks siltumenerģijas zudumu avots. Esošā ventilācijas sistēma neefektīva. Logu nomaiņa un atjaunošana, cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, ventilācijas sistēmas atjaunošana ļaus ieekonomēt siltumenerģijas patēriņu apkurei.

Projektā paredzēts īstenot šādas darbības:

 • ēkas fasādes atjaunošana, cokola siltināšana, pārsegumu un jumta daļēju renovāciju, logu un durvju nomaiņa;
 • apkures sistēmas atjaunošana;
 • elektroapgādes atjaunošana un iekšējā apgaismojuma nomaiņa uz LED;
 • ventilācijas sistēmas atjaunošana un jaunas mehāniskās ventilācijas ar rekuperācijas sistēmu ierīkošana
 • neattiecināmās izmaksas:
  •   ēkas energosertifikāta sagatavošana (jau veikts līdz projekta iesniegšanai)
  •   tehniskā apsekošana, būvdarbu izmaksu tāmes, būvatļaujas, apliecinājuma kartes un paskaidrojuma raksta sagatavošana un saskaņošana (jau veikts līdz projekta iesniegšanai);
  •   būvuzraudzība un autoruzraudzība darbu uzraudzība projekta īstenošanas laikā.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis:
Plānotais siltumenerģijas ietaupījums 222 038,00 kWh/gadā;
Enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa 26,63 kWh/m2 gadā pēc pārrēķina, ņemot vērā ēkas tilpumu, projekta oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 57 766,63 kgCO2/gadā.
Projektā sasniedzamais mērķis:
1.oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa – vismaz 57 182,14 Kg CO2 /gadā
2) enerģijas patēriņš apkurei uz ēkas aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 27,55 kW h/ k2 gadā

Kopējās izmaksas: 1246384, 51 EUR

EKII līdzfinansējums: 923952,57 EUR