Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
391 615.69 EUR
Kopējās izmaksas:
736 424.07 EUR
Projekts uzsākts:
18.04.2017
Projekts pabeigts:
31.12.2019