Par aprobežojumiem un bīstamību gāzesvadu aizsargjoslas zonā

Informācija par gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās 

Informācija par rīcību iespējamās pārvada gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem