Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Plānotie remontdarbi Cēsīs

2021.gadā plānotie infrastruktūras uzlabošanas un labiekārtošanas darbi
Dubultā virsmas apstrāde - Caunas, Rožu, Rasas, Smilgu, Purva, Mārtiņa, Klusā, Rīta, Ata Kronvalda (Leona Paegles - Mārtiņa), Beverīnas, Jāņa, Mazā Bērzaines, Lakstīgalu
Ceriņu ielas dubultā virsmas apstrāde un LŪK izbūve
Veismaņu ceļa apstrādes apdzīvotās vietās
Ata Kronvalda ielas ietves un brauktuves seguma atjaunošana posmā no Piebalgas ielas līdz Vaives ielai. Posma garums 438m.
Lapsu ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Leona Paegles ielas līdz Briežu ielai. Posma garums 180m
Lenču ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Birzes ielas līdz Meža kapiem. Posma garums 357m
Dzintara ielas gājēju ietves seguma atjaunošana posmā no Ezera ielas līdz Maija ielai. Posma garums 92m.
Zvirbuļu ielas gājēju ietves atjaunošana posmā no Raiņa ielas līdz Zvirbuļu ielai 13. Posma garums 310m.
Ietvju atjaunošanas darbi (Poruka ielā ietve un iebrauktuve pie ĀMA, Raiņa ielā iebrauktuve, Kaļķu ielā gājēju celiņa turpinājums)
Ceriņu ielas projektēšana
Zaķu ielas pārbūves projekta izstrāde posmā no Zaķu ielas pārvada līdz Gaujas ielai
Bērzaines ielas pārbūves projekta izstrāde
Projekta izstrāde regulētas gājēju pārejas un pieeju izbūvei šķērsojumā ar dzelzceļa sliedēm posmā no Raiņa ielas līdz Piebalgas ielas 18 stāvlaukumam.
Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve
Ātrumvalnis pie 2.pamatskolas
Ātruma displeji, kamera satiksmes intensitātes noteikšanai, horiz.marķējumi, stabiņi u.tml.
Avotu ielejas parka celiņa līmeņa paaugstināšana, lietus ūdens tecēšanas sakārtošana, nogāžu sakopšana
Skeitparka konstrukciju atjaunošana (+30 000 - Cēsu alus ziedojums)
1.PII un 3.PII teritorijas atjaunošana, labiekārtošana
CVĢ un vidusskolas teritorijas labiekārtojuma projekts
NĪ Raiņa 23, 25 iegāde radošā un tehnoloģiju kvartāla attīstības projekta īstenošanai

 

Plānotie remontdarbi Cēsīs prioritārā secībā (pdf formātā):
Saskaņā ar Cēsu novada domes 2014. gada 15. maija sēdē pieņemto lēmumu Nr. 215."
Par pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu saraksta apstiprināšanu Cēsu pilsētā"

Apgaismojums

Asfaltētās ielas

Grants ielas

Ietves 

Parki

Vecpilsētas ielas

Virsmu apstrāde


Ceļu uzturēšanas klases ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai Cēsu novada Vaives pagastā

Cēsu novada pašvaldības grants ceļa Akmenskrogs - Veismaņi - Vaives pagasta robeža pārbūves projekts