Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ēku būvniecības process

Visa būvniecības dokumentācija iesniedzama, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)

Informācija par BIS lietošanu.

I grupas ēka

  Iesniedzamie dokumenti Pakalpojuma saņemšanas termiņš
 • Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25m2).
 • Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta.
Jauna būvniecība 1.pielikums 7 dienas
Novietošana (gatava būve) 1.pielikums 7 dienas
Atjaunošana 1.pielikums 7 dienas
Restaurācija 1.pielikums 7 dienas
Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus) 1.pielikums 7 dienas
Nojaukšana 1.pielikums 7 dienas
Lietošanas veida maiņa bez pārbūves 1.pielikums 7 dienas
Publiskas ēkas vienkāršota atjaunošana 1.pielikums 7 dienas
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 1.pielikums 7 dienas
Konservācija 1.pielikums 7 dienas

 

II grupas ēka

  Iesniedzamie dokumenti Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Ēkas, kuras neietilpst  I. vai III.grupā Jauna būvniecība 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Novietošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Restaurācija 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Atjaunošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Pārbūve 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Nojaukšana 4.pielikums 1 mēnesis
Vienkāršota fasādes atjaunošna (siltināšana, apdares atjaunošana, jumta seguma maiņa vai siltināšana, pagraba siltināšana, logu nomaiņa vai lodžiju aizstiklošana)
5.pielikums
 
Vienkāršota atjaunošana ar vai bez lietošanas veida maiņas  5.pielikums 14 dienas

III grupas ēka

  Iesniedzamie dokumenti Pakalpojuma saņemšanas termiņš
 • Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi;
 • Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs
 • Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.
 • Rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000m2
 • Noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 2000m2
 • Ēka šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000m3
 • Ūdens rezervuārs (pazemes un virszemes) virs 1000m3
 • Katlumāja un elektroenerģijas apgādes ēka ar siltuma jaudu lielāku par 2MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2MW
 • Slēgto transformatoru apakšstaciju ēka ar 110kV spriegumu un augstāku

 

Jauna būvniecība 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Novietošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Restaurācija 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Atjaunošana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Pārbūve 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Nojaukšana 4.pielikums un Būvprojekts minimālajā sastāvā 1 mēnesis
Vienkāršota atjaunošana ar vai bez lietošanas veida maiņas 5.pielikums 14 dienas
Vienkāršota fasādes atjaunošna (siltināšana, apdares atjaunošana, jumta seguma maiņa vai siltināšana, pagraba siltināšana, logu nomaiņa vai lodžiju aizstiklošana)
5.pielikums

 

Maksa par pakalpojumu

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu saskaņā ar ar saistošajiem noteikumiem "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu"

Normatīvie akti

Būvniecības likums

Vispārīgie būvnoteikumi

Ēku būvnoteikumi

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu