Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālie projekti

Aktuālie projekti

Projekta Mērķis Projekta izmaksas kopā EUR Finansētājs

Finansējuma saņēmējs

Termiņš
Projekts "Vidzeme iekļauj", Nr. 9.2.2.1/15/I/003 Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimes aprūpē. 10 775 249 ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”    (kā projekta partneris) 31.12.2023.
Projekts "Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās, Nr. 9.2.1.1/15/I/001" Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti 8 526 615 ESF/ LM Labklājības ministrija

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”    (kā projekta partneris)
31.12.2022.
''Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide'', Nr.9.2.2.2/16/I/001 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem   ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sadarbībā ar Labklājības ministriju 11.2021.

"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās", Nr. 9.2.1.1./15/I/001

Pilotprojekts - metodikas izstrādē un adaptēšana ikdienas darbā, darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām un darbā ar ģimenēm ar bērniem   ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sadarbībā ar Labklājības ministriju