Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sadarbība ar NVO

 
Cēsu novada nevalstisko organizāciju atbalsts
nepieciešamajos gadījumos

Cēsu novadā aktīvi darbojas vairāks biedrības sociālajā jomā un ik dienu cieši sadarbojas ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”, lai atbalstītu un grūtajā brīdī sniegtu arī savu palīdzību novadniekiem.Pateicoties tieši Cēsu novada nevalstiskajām organizācijām ir iespēja nodrošināt siltu ēdienu zupas virtuvē, palīdzēt ar pārtiku, apģērbu, sadzīves priekšmetiem un skolas piederumiem krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem.
 
Kur un kādu NVO atbalstu novadnieki var saņemt Cēsu novadā
 
N.p.k. Organizācijas nosaukums Sniegtā palīdzība Kontaktpersona

1.
Biedrība „Ģimenes centrs Mūsu nākotne” Cēsu novada trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem iespēja saņemt siltas maltītes pakalpojumu (Zupas virtuve). Silta maltīte tiek izsniegta pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.11.30 līdz plkst.13.00. Pārtikas paku dalīšana un pasākumu organizēšana ģimenēm ar bērniem. Svetlana Gurska
Tālr.: 28346256
e-pasts: musunakotne@inbox.lv
Adrese:  Palasta iela 20-6, Cēsis

2.
 
Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komiteja 1. Izsniedz saziedoto apģērbu. Pieņemšana un izsniegšana notiek Bērzaines ielā 16, Cēsīs (pagraba stāvā) pirmdienās no plkst.11.00 līdz plkst.13.00, trešdienās no plkst.16.00 līdz plkst.18.00 un ceturtdienās no plkst.11.00 līdz plkst.13.00.
2. Ar Eiropas Atbalsta fonda projekta atbalstu, izsniedz pārtikas komplektus Cēsīs, Bērzaines ielā 18 (blakus galvenajai ieejai) trešdienās no plkst.15.00 līdz plkst.18.00.
3. Piedāvā apgūt pirmās palīdzības apmācības (autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, strādājošajiem un citiem interesentiem).
4. Organizē Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Cēsu un citu novadu skolēniem.
5. Piedāvā veselības istabas pakalpojumus Cēsīs, Raunas 4, 109.kab. pirmdienās, otrdienās no plkst. 10.00 līdz plkst.13.00; ceturtdienās, piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
6. Iznomā tehniskos palīglīdzekļus.
7. Organizē pasākumus asinsdonoru piesaistei.
8. Organizē pasākumus jauniešu piesaistīšanai.
9. Organizē vasaras diennakts nometni sociālā dienesta klientu bērniem.
10. Organizē pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem no sociālā riska ģimenēm.
 Marina Orlova
Tālr.:25948345, 64120782
 e-pasts: lsk.cesis@redcross.lv
 Adrese: Raunas iela 4 un    Bērzaines iela 16/18, Cēsis
3. Biedrība „Gaujaslīči” Piedāvā iespēju pilngadīgām personām (bezdarbniekiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, trūcīgām un maznodrošinātām personām) saņemt dažāda veida materiālu atbalstu (apģērbu, gultasveļu, segas un citus vajadzīgus priekšmetus) biedrības „Gaujaslīči” telpās Dzirnavu ielā 45, Cēsīs. Pirms došanās pēc palīdzības nepieciešams sazināties. Artis Eglītis
Tālr.: 26407248
Helēna Andersone
Tālr.: 29128655
e-pasts:gaujaslici@gmail.com
Adrese: Tālavas iela 3, Cēsis
4. Cēsu invalīdu biedrība Cēsu novada iedzīvotājiem ar invaliditāti piedāvā šādus pakalpojumus:
1. juridiskās konsultācijas, pēc iepriekšēja pieraksta;
2. tehnisko palīglīdzekļu nomu (invalīdu ratiņi, dažādu modifikāciju staiguļi, kruķi, spieķi);
3. masiera pakalpojumus;
4. ārstniecisko vingrošanu;
5. trenažieru zāles pakalpojumu.
Indulis Balodis
Tālr.: 29547180
 e-pasts: cesiskic@apollo.lv
 Adrese: Raunas iela 6A, Cēsis

5. 
 
Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija 1. Cilvēkiem ar redzes invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem piedāvā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus: psiholoģiskās adaptācijas treniņus, orientēšanās un pārvietošanās iemaņu apguvi, pašaprūpju prasmju apguvi, pielāgotu rakstu veidu apguve (Braila, Hebolda  un līnijraksts), tiflotehnikas lietošanas apmācību, specializēto datortehnoloģiju un komunikācijas tehnoloģiju lietošanas apmācības, fiziskā un intelektuālā darba pamatprasmju apmācību, pielāgotās sporta aktivitātes, saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu pilnveidi, konsultācijas un palīdzība klientu sociālo problēmu risināšanā, klienta ģimenes locekļu un tuvinieku konsultēšanu un apmācību.
2. Vienlaikus Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija cilvēkiem, kas nevar lasīt parasto iespiedrakstus piedāvā bibliotēkas pakalpojumus: audiogrāmatas un grāmatas Braila rakstā. Lai saņemtu papildus informāciju, var rakstīt Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācija darbiniekiem Biedrības darba laiks ir katru dienu no plkst.08.00 līdz plkst.16.00.
Irēna Lāce
Tālr.:  64122761, 64123494
e-pasts: lnbvidzeme@inbox.lv

Adrese: Kr. Valdemāra iela 13
6.   Biedrība “Gādība.lv” Sadarbojas ar labdariem no Vācijas, kuri regulāri uz Latviju sūta apģērbu, skolas somas, pārtiku un daudz citas sadzīvei nepieciešamās lietas. No Vācijas saņemtās lietas paredzētas trūcīgo iedzīvotāju atbalstam. Organizācija īrē telpas Cēsīs (Vienības laukums 2, Cēsu universālveikala 2.stāvs), kurās iespējams iegādāties nepieciešamās lietas par ļoti zemām cenām.

e-pasts: gadiba.lv@gmail.com
Cepļa iela 18, Cēsis/ Vienības laukums 2, Cēsis
7.  Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļa Palīdz kaulu, locītavu un saistaudu slimniekiem un invalīdiem integrēties sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem. Māris Jākobsons
Tālr.: 26190336
e-pasts: lklssb.cesu.nodala@inbox.lv
Adrese: Rīgas iela 7, Cēsis
8.   Cēsu pensionāru biedrība “Cēsu pensionāri” Organizē apģērbu, apavu un sadzīves priekšmetu maiņu “Mantu placis”. Ikvienam ir iespēja gan nodot, gan arī saņemt apģērbu, apavus un sadzīvei nepieciešamas lietas. Mantu placis darbojas otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00 Cēsīs, Uzvaras bulvārī 1, pagrabstāvā (ieeja no sētas puses). Vanda Gasiņa
Tālr. 29196252
e-pasts: seniors.cesis@inbox.lv
Adrese: Rīgas iela 7/ Uzvaras bulvāris 1
9.   Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība Latvijas Politiski represēto personu uzskaite vēsturiskā Cēsu apriņķa teritorijā, piemiņas saglabāšana, represiju cēloņu, veidu un seku apzināšana. Pēteris Ozols
Tālr: 29297513
e-pasts: cesu_prb@inbox.lv
Adrese: Pils iela 12, Cēsis
10.
 
Biedrība “Brīnummāja” Bērnu un jauniešu attīstības veicināšana un attīstošo aktivitāšu pieejamības nodrošināšana dažādām sociālajām grupām; sabiedrības izpratnes veidošana par bērnu un jauniešu attīstības vajadzībām. Liena Milherte
Tālr.: 26425851
e-pasts: l.milherte@gmail.com
Adrese: “Kadiķi”, Vaives pag., Cēsu nov./Palasta iela 15, Cēsis
 11. Biedrība “Kiwanis” Cilvēku fiziskās, psihiskās un sociālās labklājības paaugstināšana, sniedzot garīgu un materiālu atbalstu sociālam riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, par prioritāti izvēloties ģimenes ar bērniem. Inga Andersone
Tālr.: 26309685
e-pasts: ingaandersone@inbox.lv
Adrese: Bērzi 1-2, Vaives pag., Cēsu nov.
12. Biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa VAIVE”

 
Sociāli aktivizē lauku pagastos dzīvojošās un strādājošās sievietes, ģimenes, paaugstinot viņu izglītības līmeni, garīgo attīstību. Valda Zaļaiskalna
Tālr.: 29473756
e-pasts: valda.zalaiskalna@cesis.lv
Adrese: “Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov.
13. Sieviešu resursu centrs “Prieks” Sociāli aktivizē Vidzemes novados dzīvojošās sievietes. Dažādu apmācību programmu realizēšana, paaugstinot viņu izglītības līmeni un garīgo attīstību. Palīdz sievietēm adaptēties un rast sev vietu šodienas ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā situācijā. Biruta Mežale
Tālr.: 29488942
e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv
Adrese: Valmieras iela 17A, Cēsis
14. Multiplās sklerozes slimnieku biedrība MSs-Cēsis Atbalsta multiplās sklerozes slimniekus, viņu tuviniekus un aprūpētājus, kuri palīdz multiplās sklerozes slimniekam, lai veicinātu slimnieku integrāciju sabiedrībā. Ingrīda Zakabluka
Tālr.: 22423330
e-pasts: ingrida.zakabluka@inbx.lv
15. Sabiedriskā organizācija “Daugavas vanagi Latvijā” Cēsu nodaļa 1. Apvieno un pulcē latviešus tautas kopības saglabāšanai. Kopj un uztur varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju.°
2. Sniedz dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo karavīru piederīgajiem, slimiem un vecim ļaudīm.
Andris Jērcēns, tālr.: 26170402
e-pasts: telesargi@inbox.lv
Rīgas iela 7, Cēsis

 
16. Latvijas Nacionālo Karavīru biedrības Cēsu nodaļa Saglabā un attīsta latviešu nacionālo karavīru kopības apziņu. Veicina un nostiprina tautā, īpaši jaunatnē, latviešu karavīra goda jēdzienu, Tēvzemes mīlestību. Elmārs Alksnis, tālr.: 64125522
Rīgas iela 7, Cēsis

 


Cēsu novada draudzes

N.p.k. Organizācijas nosaukums Sniegtā palīdzība Kontaktpersona
 1. Cēsu baptistu draudze Oļegs Jermolājevs
Tālr.: 26335811
e-pasts:
Adrese: Ķiršu iela 1, Cēsis
 2. Cēsu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca  Nikolajs Tihomirovs
Tālr.: 29297152
e-pasts:
Adrese: Palasta iela 22, Cēsis
 3. Cēsu Romas katoļu draudze  Ronalds Melkers
Tālr.: 29373768
e-pasts:
Adrese: Palasta iela 7-1, Cēsis
 4. Septītās dienas Cēsu adventistu draudze  Viesturs Reķis
Tālr.: 26547612
e-pasts: viesturs.rekis@gmail.com
Adrese: Līgatnes iela 1, Cēsis
 5. Cēsu Sv. Jāņa Evanģēliski luteriskā draudze   Didzis Kreicbergs
Tālr.: 26173331
e-pasts: didzis.kreicbergs@gmail.com
Adrese: Lielā Skolas iela 8
 6.  Cēsu kristiešu draudze  "Prieka Vēsts" Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt palīdzību - drēbes, apavus, somas, zīdaiņu drēbītes un piederumus, rotaļlietas, rakstāmpiederumu, sadzīves lietas - traukus, gultas veļu, aizkarus par ziedojumiem. Par zemām cenām iespēja iegādāties lietotas, bet labā stāvoklī mēbeles no Skandināvijas. Aicinām jebkuru Cēsu un bijušā Cēsu rajona iedzīvotāju, īpaši ģimenes ar bērniem(ne tikai trūcīgo statusā esošos), kuriem ir kāda vajadzība.
Sociālās palīdzības centrs Gaujas ielā 20, Cēsīs atvērts trešdienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 un  piektdienās no plkst.11.00 līdz plkst.15.00
Armīns Tīronis
Tālr.: 29130290
e-pasts: arminstirons@inbox.lv
Adrese: Gaujas iela 20, Cēsis
  Septītās dienas adventistu draudze “Sadraudzība” Sadarbībā ar nodibinājumu "Fonds ADRA/Latvija" iespēju robežās sniedz atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībā un vientuļajiem senioriem. Lai iegūtu papildus informāciju, lūgums zvanīt pa telefonu 226609733 Normunds Ģipslis
Tālr.: 26518364
e-pasts: normunds.gipslis@gmail.com
Adrese: L.Katrīnas iela 2, Cēsis
 7. Jaunā paaudze Svetlana Gurska
Tālr.: 28346256
e-pasts:
Adrese: Palasta iela 26, Cēsis
9. Vasarsvētku draudze Nata Ādmina
Tālr.: 20389447
e-pasts: nataadmine@inbox.lv


Lietoto apģērbu/ mantu nodošanas vietas lielākajos tirdzniecības centros Latvijā:

1.       Palīdzības siena, T/C "Spice", 1. stāva foajē, pie B ieejas Lielirbes iela 29, Rīga T/C Spice darba laikā,
katru dienu no 10:00 līdz 22:00
Mantas var atstāt ziedojumu konteinerā
2. Tirdzniecības centrs „Domina” Ieriķu iela 3, Rīga Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 22.00 Mantas var atstāt ziedojumu konteinerā
3. Tirdzniecības centrā "Atrium - Azur" pie ieejas veikalā "Rimi" Mazā Rencēnu iela 1, Rīga Katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00 Mantas var atstāt ziedojumu konteinerā