Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statusa piešķiršana

Ģimene (mājsaimniecība) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro mēnesī.

Ģimene (mājsaimniecība) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 297,00 euro mēnesī.

Lai varētu izvērtēt, vai ģimenes ienākumi atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, Cēsu Sociālajā dienestā (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.vai 7.kab.) jāiesniedz:

Izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu pēc MK noteikumiem Nr.299 Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu nav uzskatāmi:

Papildus MK noteikumiem par īpašumu Cēsu novadā netiek uzskatīts (Saistošie noteikumi Nr.14 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā)":

Dokumenti

Sociālās garantijas Trūcīgām ģimenēm  Sociālās garantijas Maznodrošinātām ģimenēm
 • Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
 • Brīvpusdienas skolēniem (mācību periodā)
 • Vecāku maksas atlaides pirmskolas izglītības iestādēs
 • Pabalsts mācību piederumu iegādei (uzsākot jaunu mācību gadu)
 • Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts pirts apmeklējumam
 • Zupas virtuve
 • Pārtikas pakas
 • Humānā palīdzība
 • Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem


Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745