Atbalsts audžuģimenēm

Sociālās garantijas audžuģimenei Cēsu novada pašvaldībā:


Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem".

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu (Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.vai 7.kab.) apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745