Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē

Tiesības saņemt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādē ir bērniem:

  -  no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – 100% apmērā;
  -  bērniem ar invaliditāti  - 100% apmērā;
  -  daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādēm - 100% apmērā.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Iesniegumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • E-Adresē
  • klātienē (pieprasot paklpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • elektroniski E-pakalpojumi vai sūtot uz e-pastu sd@cesunovads.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu , kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu sūtot iesniegumu uz adresi Bērzaines iela 16/18, Cēsīs, Cēsu novads, LV- 4101

Cēsu novada Sociālais dienests

Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis: 29358187
sd@cesunovads.lv 

 

Pakalpojuma saņemšana

Vecāku maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei saskaņā ar tās iesniegto rēķinu.

Maksa par pakalpojumu

Bezmaksas

Saistītie pakalpojumi

 

Normatīvie akti

Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā

 
 

Dokumenti