Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts

Tiesības pretendēt uz pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras atzītas par trūcīgām. Pabalstu piešķir LR Ministru kabineta un Cēsu novada domes saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.

GMI līmeņa apmērs mēnesī:
  • vienai personai – 64,00 euro mēnesī;
  • vientuļam, vienatnē dzīvojošai personai ar 1. grupas invaliditāti un vientuļam, vienatnē dzīvojošam pensijas vecuma pensionāram  GMI apmērs ir 110,00 euro mēnesī.

Lai saņemtu GMI pabalstu ģimenēm (personām) jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745