Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) pabalsts

No 2021.gada 1. janvāra GMI sliekšņa apmērs mēnesī – 109,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
 
Lai saņemtu GMI pabalstu jādodas uz Sociālo dienestu apmeklētāju pieņemšanas laikos. Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā klientu apkalpošana notiek attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta:
  •  Sociālās palīdzības organizatori:  64122908; 64127745
  • Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālie darbinieki: 26357317; 20263331
  • Ģimeņu atbalsta nodaļas sociālie darbinieki: 26634316; 29327436

Garantētā minimālā ienākumu piešķiršanas kārtību nosaka: