Brīvpusdienas

BRĪVPUSDIENAS SKOLĀ


Tiesības saņemt brīvpusdienas ir:

Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem.
Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, līdz 24 gadu vecumam bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Lai saņemtu brīvpusdienas iedzīvotājiem jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā epakalpojumi.cesis.lv vai www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)

Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.