Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Daudzbērnu ģimenēm

2016.gada 28.janvārī Cēsu novada domes sēdē apstiprināta Atbalsta programma Cēsu novada ģimenēm ar bērniem 2016.-2020.gadam. Atbalsta programmas mērķis ir veicināt ģimeņu veidošanu ģimeņu labklājības līmeņa celšanu, stiprinot ģimenes vērtību sabiedrībā. Atbalsta programmas izstrādātajā rīcības plānā ir divi galvenie virzieni:
  • atbalsts bērna ienākšanai ģimenē ar mērķi palīdzēt topošajām ģimenēm un ģimenēm ar bērniem;
  • atbalsts vecāku pienākumu īstenošanai ar mērķi atbalstīt ģimenes ar bērniem, izveidot ērtākus un pieejamākus pakalpojumus, nodrošināt pieejamu vidi ģimenēm ar maziem bērniem.


BRĪVPUSDIENAS UN VECĀKU MAKSAS ATVIEGLOJUMI

2015.gada 19.novembris Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20 "Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā" nosaka maksas atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm  100 % apmērā.
Lai saņemtu brīvpusdienas iedzīvotājiem jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)
Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.


PABALSTS MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI
2015.gada 19.novembris Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 20 "Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā" nosaka pabalstu mācību piederumu iegādei 20,00 euro apmērā, ja bērns uzsāk mācības 1.klasē un, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.
Lai saņemtu brīvpusdienas iedzīvotājiem jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?)
Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

 

 Cēsu novada domes 17.11.2011 sasitošie noteikumi Nr. 27 " Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā" nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu var saņemt daudzbērnu ģimenes, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi savu pamata dzīves vietu un faktiski dzīvo – 50 % apmērā no nodokļa summas. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai iesnieguma iesnigšanas brīdī ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Vairāk...

PALĪDZĪBA DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ
2014.gada 30.oktobra Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"  pašvaldība izzīrē sociālo dzīvokli trūcīgai ģimenei, kura īrē vienistabu dzīvokli vai vienu istabu (izņemot sociālo dzīvokli), ja ģimenē ir vismaz 3 nepilngadīgi bērni. Vairāk...


ATVIEGLOJUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBAI
Atvieglojumi Cēsu pilsētas Sporta skolā
2011.gada 24.augusta Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģiskās padomes noteikumi "Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem"   nosaka dalības maksas atlaidi 50% apmērā, ja sporta skolas treniņus apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē. Vairāk...
Atvieglojumi Cēsu pilsētas Mākslas skolā
Dalības maksas atlaide 50 % apmērā vecākiem,  kuriem Mākslas skolas nodarbības apmeklē 3 vai vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā vienā ģimenē. Vairāk...


ĢIMENES DIENA CĒSĪS
Ik gadu Sociālais dienests organizē Ģimenes dienu Cēsīs, kuras ietvaros ģimenes tiek aicinātas doties pastaigā pa izveidoto pastaigas taku, piedaloties dažādās ģimeņu saliedējošās aktivitātēs.


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk)