Ārpusģimenes aprūpe

ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI

Pašvaldības atbalsts:


Atbalstu piešķir pamatojoties uz 08.10.2015. Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un palikušiem bērniem".

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?). Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki. Vairāk informācijas zvanot uz tālruni:  64127892, 64127745

Valsts atbalsts:
Atlīdzība par pienākumu pildīšanu:


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi audžuģimenēm (Lasīt vairāk..)
Kā kļūt par audžuģimeni


ATBALSTS AIZBILDNIM
Pašvaldības atbalsts:

Lai saņemtu atbalstu jādodas uz Sociālo dienestu vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv (Kā elektroniski iesniegt iesniegumu?). Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki.

Valsts atbalsts:


Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi aizbildnim  (Lasīt vairāk..)