Reģ.nr. Darbu veids Objekta nosaukums Iesniegts 1.pārbaudei Izsniegts 1.labošanai Iesniegts 2.pārbaudei Izsniegts 2.labošanai Iesniegts 3.pārbaudei Saskaņošanas datums Darbu veicējs Sertifikāta nr. Komersants