Reģ.nr. Darbu veids Objekta nosaukums Iesniegts 1.pārbaudei Izsniegts 1.labošanai Iesniegts 2.pārbaudei Izsniegts 2.labošanai Iesniegts 3.pārbaudei Saskaņošanas datums Darbu veicējs Sertifikāta nr. Komersants
4201TP00005 Topogrāfija Lapsu iela 46 07.05.2014 13.05.2014 14.05.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA Latīpašums- Mērniecības birojs
4201ID00006 Topogrāfija Ainavu iela 10 07.05.2014 13.05.2014 15.05.2014 Oskars Kampe BC-258
4201TP00007 Topogrāfija Eduarda Veidenbauma iela 4 10.06.2014 12.06.2014 10.06.2014 12.06.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 Mernieks MMR
4290ID00008 Izpildmērījums LVRTC optiskā kabeļa izbūve Priekuļu novadā un Cēsu novada Vaives pagastā 11.06.2014 12.06.2014 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP00009 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 2B 06.06.2014 11.06.2014 10.06.2014 12.06.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA 'Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00010 Topogrāfija Palasta, Lenču, Ceriņu, Lielā Kalēju ielas 11.06.2014 16.06.2014 13.06.2014 17.06.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs
4201TP00011 Topogrāfija Pērļu iela 18 13.06.2014 13.06.2014 Māris Grāvītis BC-447 Mērnieks MMR
4201ID00012 Izpildmērījums LRTC optiskā sakaru kabeļa izbūve Cēsīs, Cēsu novads 18.06.2014 19.06.2014 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes mērnieks"
4290ID00013 Izpildmērījums LRTC optiskā sakaru kebeļa izbūve Vaives pagasts, Cēsu novads 18.06.2014 19.06.2014 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes mērnieks"
4290TP00014 Topogrāfija Inces, Vaives pagasts 19.06.2014 19.06.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00015 Topogrāfija Slimnīcas iela 9 19.06.2014 19.06.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00016 Topogrāfija Dāvida dzirnavas 20.06.2014 25.06.2014 Inga Kreicberga AC000000106 SIA "Hornet.lv"
4290TP00017 Topogrāfija Kaķukroga dīķis 25.06.2014 25.06.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 Mērnieks MMR
4201TP00018 Topogrāfija Bērzaines iela 20 26.06.2014 01.07.2014 27.06.2014 01.07.2014 Toms Veits BC-445 AS "Mērniecības Centrs MC"
4201TP00019 Topogrāfija Niedru iela 6 27.06.2014 01.07.2014 30.06.2014 01.07.2014 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4290TP00020 Topogrāfija Rāmuļu pamatskola, Vaives pag. 30.06.2014 30.06.2014 Vladimirs Boļšakovs BC-309 SIA "RIO M"
4201ID00021 Izpildmērījums 0.4 kv zemsprieguma elektrokabeļa izbūve Palejas ielā 11, Cēsīs 30.06.2014 01.07.2014 01.07.2014 01.07.2014 Andis Linga-Bērziņš AC000000028 SIA "Ģeodēzists"
4290ID00022 Izpildmērījums Izbūvētās sakaru kanalizācijas izpildmērījuma plāns Cēsu pilsētas robeža - Amatas novada robeža, Cēsu novads 03.07.2014 07.07.2014 03.07.2014 07.07.2014 Imants Zemītis BC-301 Mērniecības firma "RIO M"
4201TP00023 Izpildmērījums Ainavu iela 8, Cēsis 03.07.2014 04.07.2014 04.07.2014 07.07.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00024 Topogrāfija Berzaines iela 4, Cēsis 03.07.2014 04.07.2014 04.07.2014 07.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00025 Topogrāfija Līgatnes iela 6, Cēsis 07.07.2014 07.07.2014 07.07.2014 08.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00026 Izpildmērījums Ata Kronvald iela 52, Cēsis 09.07.2014 10.07.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00027 Topogrāfija Katodstacijas KSS-1200 Nr. 500 rekonstrukcija Saules iela 28, Cēsis, Cēsu novads 11.07.2014 14.07.2014 14.07.2014 14.07.2014 Maigonis Mičulis AC000000054 ABC Construction
4290TP00028 Topogrāfija dzelzceļš Rīga -Valka posms Cēsu novada teritorijā 84.7-90.05 km 17.07.2014 29.07.2014 Māris Vīlips BC-243 AS "Mērniecības centrs MC"
4201TP00029 Topogrāfija Dārza iela 43, Cēsis 18.07.2014 23.07.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA Mērnieks MMR
4201TP00030 Topogrāfija Cepļa iela , Cēsis 18.07.2014 23.07.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA Mērnieks MMR
4201TP00031 Topogrāfija Avotu iela, Cēsis 18.07.2014 22.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00032 Izpildmērījums Avotu iela, Cēsis 18.07.2014 22.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00033 Topogrāfija Cepļa iela 3, Cēsis 21.07.2014 22.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums Mērniecības birojs"
4201ID00034 Izpildmērījums Cepļa iela 3, Cēsis 21.07.2014 22.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290ID00035 Izpildmērījums Rāmuļu pamatskola, Vaives pagasts, Cēsu novads, izbūvētās sakaru kanalizācijas izpildmērījuma plāns 21.07.2014 04.08.2014 Imants Zemītis BC-301 Mērniecības firma "RIO M"
4290TP00036 Topogrāfija "Sarkaņi", Vaives pag., Cēsu novads 21.07.2014 22.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums Mērniecības birojs"
4201ID00037 Izpildmērījums Gaujas iela, Cēsis, apgaismojuma izpildmērījuma plāns 29.07.2014 30.07.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 Sia "Latīpašums Mērniecības birojs"
4201ID00038 Izpildmērījums Valmieras iela 10, Cēsis 29.07.2014 31.07.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00039 Topogrāfija Dīķa iela 6, Cēsis 30.07.2014 30.07.2014 Oskars Kampe BC-258 Sai "Latīpašums Mērniecības birojs"
4201ID00040 Izpildmērījums Gaujas iela posmā no Pētera ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija, Cēsīs, Cēsu novads 04.08.2014 05.08.2014 05.08.2014 06.08.2014 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4290TP00041 Topogrāfija Rāmuļu skolas vecā ūdens urbuma likvidēšana un jaunas artēziskās akas izbūve Rāmuļos, Vaives pagastā 05.08.2014 06.08.2014 05.08.2014 06.08.2014 Guntars Rubenis AC000000073 SIA "Vides Konsultāciju Birojs"
4201TP00042 Topogrāfija "Madarasa", Vaives pag. 06.08.2014 07.08.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00043 Topogrāfija Rīta iela 7, Cēsis 07.08.2014 08.08.2014 11.08.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00044 Izpildmērījums Elektrotīkla pieslēgums objektam "Kalna Rasas", Vaives pagasts, Cēsu novads 11.08.2014 12.08.2014 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4201ID00045 Stacijas laukums 5, Cēsis 20.08.2014 22.08.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00046 Topogrāfija Meijas 25.08.2014 27.08.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00047 Topogrāfija Gaujaslīču iela 21, Cēsis 26.08.2014 27.08.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00048 Topogrāfija Lilijas iela 3, Cēsis 26.08.2014 27.08.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00049 Izpildmērījums Dārtas iela, Cēsis, EL izpildmērījuma plāns 28.08.2014 03.09.2014 03.09.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00050 Izpildmērījums "Pērles" Vaives pag. 22.08.2014 25.08.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00051 Topogrāfija Bērzaines iela 13, Cēsis 01.09.2014 04.09.2014 03.09.2014 04.09.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00052 Topogrāfija Dzirnavu iela 5, 5A 01.09.2014 25.09.2014 03.09.2014 26.09.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00053 Topogrāfija Kaļķu, Lapsu, Jāņa Poruka, Ata Kronvalda, Ausekļa ielas, Cēsīs 01.09.2014 26.09.2014 03.09.2014 26.09.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00054 Topogrāfija Palasta iela 13, Cēsis 01.09.2014 24.09.2014 04.09.2014 25.09.2014 Oskars Kampe BC-258 Sai "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00055 Topogrāfija Leona Paegles iela 16, Cēsis 27.08.2014 04.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00056 Izpildmērījums Valmieras iela 11, Cēsis 0.4 kV ārējās elektroapgādes izpilmērījuma plāns 02.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 05.09.2014 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290TP00057 Topogrāfija "Dukāti", Vaives pagasts, Cēsu novads 02.09.2014 04.09.2014 04.09.2014 05.09.2014 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00058 Topogrāfija Autoceļa P14 Umurga-Cēsis-Līvi, posms km 21.99-34.90 02.09.2014 02.09.2014 Didzis Veinbergs AC000000121 polyroad:
4201TP00059 Topogrāfija Rīgas iela 34, Cēsis 03.09.2014 12.09.2014 05.09.2014 15.09.2014 Edgars Teležis AC000000113 SIA "GEO Development"
4201TP00060 Topogrāfija Lenču iela 6A, Aldaru iela 6, Cēsis 03.09.2014 05.09.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00061 Topogrāfija Mazā Kalēju iela 08.09.2014 09.09.2014 09.09.2014 09.09.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00062 Topogrāfija "Ezermaļi", Vaives pag. 08.09.2014 09.09.2014 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00063 Topogrāfija Jāņa Poruka iela 2C, Cēsis 09.09.2014 10.09.2014 15.09.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00064 Izpildmērījums Pētera iela 21. Cēsis 10.09.2014 10.09.2014 Gints Bauers AC000000018 IK "GINTS BAUERS"
4201ID00065 Izpildmērījums Optiskā kabeļu trase Cēsis - Auciems 10.09.2014 11.09.2014 10.09.2014 15.09.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "TERRA TOPO"
4290ID00066 Izpildmērījums Optiskā kabeļa trase Vaive -Rīdzene, Vaives pag. 10.09.2014 11.09.2014 11.09.2014 15.09.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "TERRA TOPO"
4201ID00067 Izpildmērījums Dārza ielas sakaru izpilshēma 11.09.2014 11.09.2014 11.09.2014 11.09.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00068 Topogrāfija Avotu iela 5, Mazā Avotu iela 7, Cēsis 15.09.2014 16.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 Māris Grāvītis BC-447 Sia "Mernieks MMR"
4201ID00069 Izpildmērījums Ausekļa iela 24, Cēsis 15.09.2014 16.09.2014 15.09.2014 16.09.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00070 Topogrāfija Bērzaines iela 4 16.09.2014 16.09.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00071 Izpildmērījums Akas iela 3, Cēsīs gāzes izpildtopogrāfija 16.09.2014 16.09.2014 16.09.2014 16.09.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00072 Topogrāfija Dzirnavas, Vaives pag. 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums Mērniecības birojs"
4201ID00073 Izpildmērījums Jāņa iela 19, Cēsis(Bērzaines iela 21) 18.09.2014 19.09.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00074 Izpildmērījums Līgatnes iela 6, apgaismes izpildmērījuma plāns, Cēsis 18.09.2014 19.09.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums=Mērniecības birojs"
4290ID00075 Izpildmērījums Nākotnes iela 22, Rīdzene, Vaives pag. 22.09.2014 22.09.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00076 Topogrāfija Noras iela 27, Cēsis 23.09.2014 26.09.2014 24.09.2014 09.10.2014 26.09.2014 09.10.2014 Anta Gulbe BC-495 SIA "Baltic Biz International"
4290ID00077 Izpildmērījums Rīdzene, Vaive pagasts LK, K 23.09.2014 26.09.2014 24.09.2014 26.09.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00078 Izpildmērījums Akmens un Valmieras ielas kvartāla STT izpildshēma, Cēsis 24.09.2014 26.09.2014 24.09.2014 26.09.2014 Māra Marhele BC-358 SIA "Novadmērnieks"
4201TP00079 Topogrāfija Dzelzceļa iecirknis Rīga-Valka, dzelzceļa posms Cēsu novada teritorijā 90.05 km-93.5 km un 94.5 km- 95.5 km 24.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 30.09.2014 E. Krafts BC=383 A/S "Mērniecības centrs MC"
4290TP00080 Topogrāfija Valmiera- Cēsis- Drabeši autoceļš P20 24.09.2014 29.09.2014 25.09.2014 29.09.2014 Mihail Vodnev BC-496 SIA "Norenbergs& partneri"
4290TP00081 Topogrāfija Elektribas trase Zeiboti, Vaives pag. 25.09.2014 26.09.2014 Mihail Vodnev BC-496 SIA "Norenbergs&partneri
4201TP00082 Topogrāfija Meža iela 2, Cēsis 25.09.2014 26.09.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums mērmiecības birojs"
4290ID00083 Izpildmērījums Krīvi K, Ū Vaives pag. 26.09.2014 29.09.2014 26.09.2014 29.09.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00084 Topogrāfija Ārtipa jaudas slēdža izbūve pie AC24-23, Cēsu pilsētā, Cēsu novads 30.09.2014 02.10.2014 01.10.2014 02.10.2014 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4290TP00085 Topogrāfija Ārtipa jaudas slēdža izbūve pie AL22-08, Vaives pagastā, Cēsu nov. 30.09.2014 01.10.2014 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00086 Izpildmērījums Pērļu iela 30, Cēsis, gāzes vads 01.10.2014 01.10.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecība sbirojs"
4201ID00087 Izpildmērījums Lielā Līvu ielas segumu un lietus kanalizācijas izpildmērījums, Cēsīs 01.10.2014 02.10.2014 04.11.2014 Andrejs Igaunis IU "Andreja Igauņa mērniecības birojs"
4201TP00088 Topogrāfija Gaujas iela 7, Cēsis 06.10.2014 07.10.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201ID00089 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 52, Cēsis elektrokabeļu izpildmērījums 06.10.2014 07.10.2014 07.10.2014 07.10.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00090 Izpildmērījums Valmieras iela 11, Cēsis, gazes vada izpildmērījuma plāns 07.10.2014 08.10.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00091 Izpildmērījums Ērgļu iela 9, Cēsis elektrības kabeļa izpildmērījums 09.10.2014 09.10.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00092 Izpildmērījums Amatas iela 28,Cēsis, gazes izpildshēma 09.10.2014 10.10.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00093 Izpildmērījums Līgatnes iela 33, Cēsis 13.10.2014 15.10.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00094 Izpildmērījums Kalna iela 2A, Cēsis, gāzes vada izpildshēma 14.10.2014 16.10.2014 15.10.2014 15.10.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00095 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 52, Cēsis, kanalizācijas, ūdensvada, drenāžas izpildshēma 14.10.2014 20.10.2014 15.10.2014 20.10.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00096 Izpildmērījums Vaives iela, Cēsis, Lk izpildshēma 14.10.2014 15.10.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00097 Izpildmērījums T-6369 "Pinderes" rekonstrukcija, izpildmērījuma plāns 0.4 kV elektrokabelim un 20 kV elektrolīnijai, Vaives pag. 14.10.2014 15.10.2014 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00098 Topogrāfija Raiņa, Piebalgas ielas, Cēsis 15.10.2014 27.10.2014 16.10.2014 29.10.2014 28.10.2014 29.10.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00099 Izpildmērījums Turaidas iela 7, Cēsis asfaltēta laukuma izpildmērījums 16.10.2014 17.10.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00100 Topogrāfija Akmens iela 4, Cēsis 16.10.2014 20.10.2014 17.10.2014 20.10.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00101 Topogrāfija Akmens iela 1, Cēsis 16.10.2014 17.10.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00102 Topogrāfija Festivāla iela 42, Cēsis 16.10.2014 17.10.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00103 Topogrāfija Lenču iela 44A, Cēsis 16.10.2014 20.10.2014 17.10.2014 20.10.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00104 Topogrāfija Vilku iela 2, Cēsis 23.10.2014 23.10.2014 Gints Bauers AC000000018 IK "Gints Bauers"
4201ID00105 Izpildmērījums Līgatnes iela 1, Cēsis 24.10.2014 28.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00106 Topogrāfija Palejas iela 11, Cēsis 27.10.2014 28.10.2014 27.10.2014 28.10.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00107 Izpildmērījums Ķiršu ielas apgaismes izpildmērījuma plāns 29.10.2014 29.10.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00108 Izpildmērījums Bērzaines iela 34 apgaismes izpildmērījuma plāns 29.10.2014 29.10.2014 29.10.2014 29.10.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00109 Topogrāfija Leona Paegles iela, Cēsis 29.10.2014 30.10.2014 30.10.2014 31.10.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID00110 Izpildmērījums "Dāvida dzirnavas", Vaives pag., izpildmērījuma plāns 30.10.2014 04.11.2014 03.11.2014 04.11.2014 Māris Einiks BC -100 SIA "Latvijasmernieks.lv"
4201ID00111 Izpildmērījums Akmens ielas Lk un drenāžas izpildmērījuma plāns, Cēsis 31.10.2014 04.11.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00112 Izpildmērījums Turaidas ielas Lk izpildmērījumu plāns, Cēsīs 03.11.2014 04.11.2014 04.11.2014 05.11.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00113 Topogrāfija Lejas Ābelītes, Vaives pag. 07.11.2014 10.11.2014 07.11.2014 10.11.2014 Andrejs Brants BC-527
4201TP00114 Topogrāfija Upes iela -21, Dzirnavu iela 67- Gaujmala, Cēsis 07.11.2014 07.11.2014 07.11.2014 07.11.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpāsums - Mērniecības birojs"
4201TP00115 Topogrāfija Cīrulīšu iela 19, Cēsis 12.11.2014 13.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA" Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00116 Topogrāfija Raunas iela 2, Cēsis 12.11.2014 13.11.2014 12.11.2014 13.11.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00117 Topogrāfija Ābolu iela 12, Cēsis 12.11.2014 12.11.2014 12.11.2014 12.11.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA Mērnieks MMR
4201ID00118 Izpildmērījums Ceriņu iela 31, Cēsis, gāzes vada izpildshēma 13.11.2014 14.11.2014 13.11.2014 14.11.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00119 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 52, Cēsis, būves novietojuma un labiekārtojuma izpildmērījuma plāns 10.11.2014 13.11.2014 10.11.2014 14.11.2014 13.11.2014 19.11.2014 Sandis Rēdmanis BC-476 A komanda
4201ID00120 Izpildmērījums Ceļu segumu, lietus kanalizācijas un kanalizācijas izpildmērījumu plāns Gaujas iela, Cēsis 13.11.2014 20.11.2014 14.11.2014 21.11.2014 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00121 Izpildmērījums Telekanalizācijas izbūve Ata kronvalda ielā 52 , Cēsis 14.11.2014 19.11.2014 Andis Linga-Bērziņš AC000000028 SIA "Ģeodēzists"
4201TP00122 Topogrāfija Ērgļu iela 2, Cēsis 19.11.2014 24.11.2014 20.11.2014 24.11.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00123 Izpildmērījums Birzes, Festivāla, Valmieras ielas gāzes vada izpildmērījums, Cēsis 24.11.2014 24.11.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00124 Izpildmērījums Akmens iela 1, Cēsis , konteineru izpildmērījuma plāns 24.11.2014 24.11.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00125 Izpildmērījums Akmens iela 4, Cēsis, konteineru izpildmērījuma plāns 24.11.2014 24.11.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00126 Izpildmērījums Festivāla iela 42, Cēsis, konteineru izpildmērījumu plāns 24.11.2014 24.11.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00127 Izpildmērījums Lenču iela 44A, Cēsis , konteineru izpildmērījumu plāns 24.11.2014 24.11.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR "
4201ID00128 Izpildmērījums Palasta iela, Cēsis, gāzes vada izpildmērījums 25.11.2014 27.11.2014 25.11.2014 27.11.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00129 Topogrāfija Ata kronvalda iela 40/18, 40/1, Cēsis, Cēsu nov. 26.11.2014 27.11.2014 26.11.2014 27.11.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00130 Topogrāfija Mazā Katrīnas iela 10, Cēsis 28.11.2014 02.12.2014 01.12.2014 02.12.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - mērniecības birojs"
4201TP00131 Topogrāfija Piebalgas iela 24A, Cēsis 28.11.2014 01.12.2014 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4290TP00132 Topogrāfija "Lejas Krastiņi", Vaives pag. Cēsu nov. 28.11.2014 01.12.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00133 Izpildmērījums 0.4kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Kalnāres, Madaras , Vaives pag., Cēsu nov. 28.11.2014 03.12.2014 01.12.2014 03.12.2014 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4290TP00134 Topogrāfija Jaundzirnaviņas, Vaives pag. Cēsu nov. 02.12.2014 03.12.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00135 Topogrāfija Alkšņu iela 11, Cēsis 03.12.2014 12.12.2014 03.12.2014 12.12.2014 Valdis Dzenovskis AC000000089 SIA "Hadlat Ģeodēzija"
4290ID00136 Izpildmērījums Saimniecības ēka "Ievziedi", Vaives pagasts, Cēsu novads 03.12.2014 04.12.2014 04.12.2014 04.12.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00137 Topogrāfija Valmieras iela 8, Cēsis 04.12.2014 08.12.2014 05.12.2014 08.12.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00138 Izpildmērījums Leona Paegles iela 4B_katlumājas gāzes vada izpildmērījuma plāns 08.12.2014 11.12.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00139 Topogrāfija Palasta iela 22, Cēsis 08.12.2014 11.12.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00140 Izpildmērījums Rāmuļu skola, Vaives pag., ūdensvada pievada izpildmērījums 09.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 11.12.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00141 Izpildmērījums Palasta, Lenču, Ceriņu, Lielā Kalēju iela, Cēsis, elektrības izpildmērījums 10.12.2014 11.12.2014 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00142 Izpildmērījums Raunas iela 1, Cēsis, apgaismes izpildmērījuma plāns 16.12.2014 16.12.2014 16.12.2014 16.12.2014 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00143 Topogrāfija Gaujas iela 88, Cēsis 17.12.2014 19.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00144 Izpildmērījums Izpētes ūdens ieguves urbuma izpildmērījuma plāns Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs 18.12.2014 18.12.2014 Aivars Strazds AC000000080 SIA "GeoProf"
4201TP00145 Topogrāfija Ābolu iela 2, Cēsis 19.12.2014 19.12.2014 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00146 Topogrāfija Magoņu iela 10, Cēsis 22.12.2014 22.12.2014 22.12.2014 22.12.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00147 Izpildmērījums Mazā Bērzaines iela 9, Cēsis, gāzes vada izpildmērījuma plāns 23.12.2014 23.12.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00148 Izpildmērījums Mazā Kalēju iela, Cēsis, gāzes vada izpildmērījums 29.12.2014 29.12.2014 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00149 Topogrāfija "Kalna Ķiberi", Vaives pag., Cēsu nov. 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 29.12.2014 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID00150 Izpildmērījums Ceļu segumu, lietus kanalizācijas, ūdensvadasadzīves kanalizācijas un elektronisko sakaru kanalizācijas izbūves izpildmērījumu plāns Raunas iela 1, Cēsis 15.01.2015 20.01.2015 19.01.2015 21.01.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00151 Izpildmērījums 0.4 kV un 20kV elektrokabeļu un elektronisko sakaru kanalizācijas izbūves izpildmērījums Valmieras iela 19, Cēsis (līdz Saules ielas TR) 15.01.2015 19.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00152 Izpildmērījums Vājstrāvas komunikāciju izpildmērījuma plāns - Valmieras iela 19, Cēsis 29.01.2015 30.01.2015 29.01.2015 30.01.2015 Artūrs Kratkovskis AC000000072 "Silene GeoSystems"
4201ID00153 Izpildmērījums Ēkas būvdetaļu izpildmērījuma plāns, Cēsu centrālās bibliotekas ēkas renovācija Raunas ielā 1. Cēsīs, Cēsu nov. 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 30.01.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00154 Topogrāfija Smilgu iela 1, Cēsis 04.02.2015 04.02.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00155 Topogrāfija Eduarda Veidenbauma iela 12, Cēsis, Cēsu novads 06.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 09.02.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4290ID00156 Izpildmērījums "Ievziedi", Vaives pagasts, Cēsu novads 09.02.2015 09.02.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00157 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 15, Cēsis, Cēsu novads 11.02.2015 12.02.2015 11.02.2015 12.02.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00158 Izpildmērījums Mazā Līgatnes iela8, Cēsis, Cēsu novads 17.02.2015 19.02.2015 17.02.2015 19.02.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00159 Topogrāfija Rīta iela 4, Cēsis, cēsu novads 17.02.2015 19.02.2015 17.02.2015 19.02.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00160 Izpildmērījums Cēsu profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izveidojot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas, Valmieras ielā 19, Cēsīs- Ielu apgaismojuma un 0.4 kV kabeļu izpildmērījums 20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 Artūrs Kratovskis AC000000072 SIA "Silene GeoSystems"
4201ID00161 Izpildmērījums Sadzīves kanalizācijas pašteces vada izpildmēŗijums Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas Valmieras ielā 19, Cēsīs 20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 Artūrs Kratovskis AC000000072 SIA "Silene GeoSystems"
4201ID00162 Izpildmērījums Lietus kanalizācijas pašteces vada izpildmērijums Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas Valmieras ielā 19, Cēsīs 20.02.2015 25.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 Artūrs Kratovskis AC000000072 SIA "Silene GeoSistems"
4201ID00163 Izpildmērījums Ūdensvada izpildmēŗijums Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas Valmieras ielā 19, Cēsīs 20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 Artūrs Kratovskis AC000000072 SIA "Silene GeoSystems"
4201ID00164 Izpildmērījums Siltumtrases izpildmēŗijums Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveide, izbūvējot jaunbūvi un renovējot skolas ēkas Valmieras ielā 19, Cēsīs 20.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 Artūrs Kratovskis AC000000072 SIA "Silene GeoSystems"
4201TP00165 Topogrāfija Vanagu iela 8, Cēsis, Cēsu novads 23.02.2015 25.02.2015 25.02.2015 26.02.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00166 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 5, Cēsis, Cēsu nov. 23.02.2015 26.02.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00167 Topogrāfija Rūpniecības iela 21, Cēsis, Cēsu novads 24.02.2015 04.03.2015 26.02.2015 04.03.2015 Gints Bauers AC000000018 IK "Gints Bauers"
4201TP00168 Topogrāfija Atpūtas iela 8A, Cēsis, Cēsu novadā 26.02.2015 02.03.2015 27.02.2015 02.03.2015 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00169 Topogrāfija Vanagu iela 4, Cēsis, Cēsu nov. 02.03.2015 03.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00170 Topogrāfija "Lejas Zilūži" Vaives pagasts, Cēsu novads 05.03.2015 06.03.2015 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4290TP00171 Topogrāfija "Krīvi", Vaives pag. Cēsu nov. 05.03.2015 10.03.2015 09.03.2015 12.03.2015 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00172 Topogrāfija Stacijas laukums, Cēsis, Cēsu novads 09.03.2015 19.03.2015 10.03.2015 19.03.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID00173 Izpildmērījums "Madaras", Vaives pag., Cēsu nov. 09.03.2015 10.03.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00174 Topogrāfija Saules iela 2, Cēsis, Cēsu nov. 09.03.2015 16.03.2015 12.03.2015 24.03.2015 16.03.2015 24.03.2015 Janis Rusiņš AC000000110 LATVIJASMERNIEKS.LV
4201TP00175 Topogrāfija Raunas iela 14, Cēsis, Cēsu nov. 10.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00176 Topogrāfija "Upmalas", Vaives pag., Cēsu nov. 10.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00177 Topogrāfija Šaurā iela, Cēsis 17.03.2015 17.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00178 Topogrāfija Lenču iela 7, Cēsis 17.03.2015 18.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00179 Topogrāfija Pils iela 1, Cēsis 17.03.2015 18.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00180 Topogrāfija Lielā Kalēju iela 5, Cēsis 17.03.2015 18.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 "SIA Mērnieks MMR"
4201TP00181 Topogrāfija Zīļu iela 8/10, Cēsis, Cēsu nov. 17.03.2015 19.03.2015 17.03.2015 19.03.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00182 Topogrāfija Lielā Skolas iela 6, Cēsis 17.03.2015 18.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00183 Topogrāfija Rīgas iela 7, Cēsis 18.03.2015 18.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR "
4201TP00184 Topogrāfija Gaujaslīču iela 7, Cēsis, Cēsu nov. 20.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 23.03.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00185 Topogrāfija Atpūtas iela 8A, Cēsis, Cēsu novads 24.03.2015 25.03.2015 24.03.2015 25.03.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR "
4201ID00186 Izpildmērījums Skudru iela 7, Cēsis 24.03.2015 26.03.2015 25.03.2015 26.03.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00187 Topogrāfija Lapsu iela 31, Cēsis 25.03.2015 26.03.2015 25.03.2015 26.03.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00188 Topogrāfija Leona Paegles iela 2D, Cēsis, Cēsu novads 08.04.2015 09.04.2015 08.04.2015 09.04.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00189 Topogrāfija Bebru iela 5, Cēsis, Cēsu nov. 17.04.2015 17.04.2015 17.04.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00190 Topogrāfija Jāņa Poruka iela 13, Cēsis 17.04.2015 21.04.2015 20.04.2015 21.04.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00191 Topogrāfija Lenču iela 6, Aldaru iela, Cēsis 20.04.2015 22.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00192 Topogrāfija Rīgas iela 22, Cēsis, Cēsu novads 21.04.2015 22.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290TP00193 Topogrāfija "Meža Vengeri", Vaives pagasts, Cēsu novads 21.04.2015 21.04.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00194 Topogrāfija Eduarda Veidenbauma iela 6, Cēsis, Cēsu nov. 21.04.2015 22.04.2015 21.04.2015 22.04.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00195 Topogrāfija Mazā Bērzaines iela 7, Cēsis, Cēsu nov. 21.04.2015 22.04.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00196 Izpildmērījums Kalna iela 2A, Cēsis, Cēsu novads 24.04.2015 24.04.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00197 Izpildmērījums Lielā Skolas iela 12, Cēsis, Cēsu nov. 28.04.2015 29.04.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00198 Izpildmērījums Rīgas, Lielā Skolas un Pils ielas gāzes izpildmērījuma plāns 29.04.2015 30.04.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP00199 Topogrāfija "Jaunpauči" Vaives pagasts, Cēsu novads 05.05.2015 05.05.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00200 Topogrāfija Jurģu iela 18, Cēsis, Cēsu novads 06.05.2015 06.05.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00201 Topogrāfija Baibas iela, Cēsis, Cēsu novads 08.05.2015 08.05.2015 08.05.2015 08.05.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00202 Izpildmērījums Apšu iela 10, Cēsis Cēsu novads, izpildmērījuma plāns 14.05.2015 22.05.2015 14.05.2015 22.05.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00203 Izpildmērījums Dzirnavu ielas 5, 5A, Cēsis elektrības izpildmērījuma plāns 14.05.2015 14.05.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latipasums-Mērniecības birojs"
4201ID00204 Izpildmērījums Telekanalizācijas izbūve Gaujas iela 7 un 9, Cēsīs 14.05.2015 14.05.2015 Andis Linga-Bērziņš AC000000028 SIA "Geodēzists"
4201ID00205 Izpildmērījums Valmieras iela 19, Cēsis, apvienotais labiekārtojuma un izpildmērījumu plāns 18.05.2015 27.05.2015 25.05.2015 27.05.2015 Artūrs Kratovskis AC000000072 SIA "Silene GeoSystems"
4290ID00206 Izpildmērījums T-2132 "Mazums" 20/0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Vaives pagastā pirmā daļa 20.05.2015 20.05.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID00207 Izpildmērījums T-2132 "Mazums" 20/0.4 kV tīkla un komercuzskaišu rekonstrukcija Vaives pagastā otrā daļa 20.05.2015 20.05.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00208 Topogrāfija Eduarda Veidenbauma iela 6, Cēsis 27.05.2015 29.05.2015 28.05.2015 29.05.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00209 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 5, Cēsis ūdensvada un kanalizācijas izpildmērījuma plāns 04.06.2015 04.06.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00210 Izpildmērījums 0.4 kV dzelzceļa elektrokabeļu, apgaismojuma elektrokabeļu, dzelzceļa elektronisko sakaru kanalizācijas, lietus kanalizācijas izbūves un teritorijas labiekārtošanas izpildmērījumu plāns , paaugstināto peronu(550mm) izbūve dzelzceļa stacijā "Cēsis" Noliktavavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. 05.06.2015 11.06.2015 08.06.2015 11.06.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00211 Rīgas iela 40, Cēsis 05.06.2015 16.06.2015 08.06.2015 16.06.2015 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpāsums- Mērniecības birojs"
4290TP00212 Topogrāfija Atpūtas, Vaives pagasts, Cēsu novads 09.06.2015 30.06.2015 10.06.2015 30.06.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00213 Izpildmērījums Autoceļa P20 un Piebalgas ielas krustojums, Vaives pagasts, Cēsu novads 10.06.2015 12.06.2015 Vladimirs Boļšakovs BC-309 SIA "Rio M"
4201TP00214 Topogrāfija Dārzniecības iela 8, Cēsis 11.06.2015 15.06.2015 12.06.2015 15.06.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00215 Izpildmērījums "Mazās Piekūnas", Vaives pag. Cēsu nov., izpildmērījums 12.06.2015 12.06.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00216 Izpildmērījums Aldaru iela 7, Cēsis, ēkas izpildmērījuma plāns 15.06.2015 15.06.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības biros"
4201ID00217 Izpildmērījums Kalna iela 2A, Cēsis izpildmērījums 15.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 15.06.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00218 Topogrāfija Vārnu iela 5, Cēsis 15.06.2015 16.06.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00219 Topogrāfija Andreja Pumpura iela 7A, Cēsis 15.06.2015 16.06.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00220 Topogrāfija Pirtsupītes grava, Cēsis 17.06.2015 19.06.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00221 Izpildmērījums Līgatnes iela 43, Cēsis gāzes vada izpilmērījums 17.06.2015 19.06.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00222 Topogrāfija Raiņa iela 26/28, Cēsis 17.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 Oskars Kampe BC-258 SAI "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00223 Izpildmērījums Jāzepa iela 9, Cēsis 18.06.2015 25.06.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpāsums-Mērniecības birojs"
4201TP00224 Topogrāfija Zaķu iela 21, Cēsis 19.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 25.06.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00225 Topogrāfija Rīgas ielas, Cēsis 29.06.2015 03.07.2015 30.06.2015 07.07.2015 06.07.2015 08.07.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00226 Izpildmērījums Krišjāņa Valdmāra ielā 14, Cēsīs, gāzes vada izpildmērījums 29.06.2015 30.06.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00227 Izpildmērījums Saimniecības ēkas Kanāla iela 5, Cēsīs izpildmērījuma plāns 30.06.2015 30.06.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00228 Izpildmērījums Līnijveida drenāžas izbūve Akmens, Dzintara un Ezera ielā Cēsis 02.07.2015 02.07.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00229 Topogrāfija Lapsu iela 32A, Cēsis 03.07.2015 06.07.2015 06.07.2015 06.07.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00230 Topogrāfija Vecmeijiņas, Vaives pag. 08.07.2015 10.07.2015 09.07.2015 10.07.2015 Sandris Vainers AC000000062 SIA "Reljefs"
4201ID00231 Izpildmērījums 6kV kabeļlīnijas FC73-17 un T-2061"Keramika" rekonstrukcija un jaunas 20kV kabeļlīnijas izbūve no T-2004 līdz T-2061 Kaļķu, Lapsu, J.Poruka, A.Kronvalda un Ausekļa ielā, Cēsīs, Cēsu novadā 14.07.2015 04.08.2015 03.08.2015 04.08.2015 Guntars Rubenis AC000000073 SIA "Vides Konsultāciju Birojs"
4201TP00232 Topogrāfija Topogrāfiskais plāns nekustamajam īpašumam Baibas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. 16.07.2015 21.07.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00233 Izpildmērījums Izpildmērījums ielu apgaismojuma izbūvei Viršu ielā, Cēsīs, Cēsu nov. 17.07.2015 24.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00234 Izpildmērījums Izpildmērījums elektroapgādes tīklu izbūvei Niedru ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov. 17.07.2015 24.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00235 Izpildmērījums Izpildmērījums kanalizācijas caurules izbūvei Gaujas ielā 55D, Cēsīs, Cēsu nov. 17.07.2015 21.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00236 Izpildmērījums Izpildmērījumi inženiertīklu izbūvei Egļu ielā 2C, Cēsīs, Cēsu nov. 17.07.2015 29.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00237 Topogrāfija Topogrāfiskais plāns nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 72 17.07.2015 22.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00238 Topogrāfija Topogrāfiskais plāns nekustamajam īpašumam Lielā Katrīnas ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov. 21.07.2015 21.07.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201TP00239 Topogrāfija Topogfrāfiskais plāns nekustamajam īpašumam Bebru ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov. 21.07.2015 24.07.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201ID00240 Izpildmērījums Ēkas un inženiertīklu izpildmērījumi Lielā Līvu ielā 11, Cēsīs, Cēsu nov. 23.07.2015 03.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00241 Topogrāfiskais plāns J.Poruka ielas fragmentam autoceļa P30 pārbūves vajadzībām 23.07.2015 24.07.2015 Juris Korotkovs AC000000021
4201TP00242 Topogrāfija Topogrāfiskais plāns Piebalgas ielai posmam no Lapsu līdz Saules ielai, Cēsīs, Cēsu nov. 24.07.2015 29.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00243 Izpildmērījums Izpildmērījumi gāzes pieslēguma izbūvei Apšu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov. 27.07.2015 27.07.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00244 Izpildmērījums Elektroapgādes kabeļa izpildmērījums Glūdas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu nov. 28.07.2015 29.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00245 Izpildmērījums Elektroapgādes kabeļu izpildmērījums Līgatnes ielā 91, Cēsīs, Cēsu nov. 28.07.2015 29.07.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00246 Izpildmērījums Inženierkomunikāciju un piebraucamā ceļa ieseguma izpildmērījumi Līgatnes ielā 51, Cēsīs, Cēsu nov. 29.07.2015 04.08.2015 03.08.2015 03.08.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201TP00247 Izpildmērījums Noras ilea 9, Cēsis, izpildmēŗijuma plāns 04.08.2015 04.08.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00248 Izpildmērījums Ārtipa jaudas slēdza izbūve pie AC24-23 Cēsis, Cēsu novads 05.08.2015 06.08.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4290ID00249 Izpildmērījums Ārtipa jaudas slēdža izbūve pie AI22-08 Vaives pagasts, Cēsu novads 05.08.2015 14.08.2015 06.08.2015 17.08.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4290TP00250 Topogrāfija Dārza Popi, Vaives pagasts, Cēsu nov. 17.08.2015 17.08.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00251 Izpildmērījums Izpildmērījums dzīvojamai ēkai un inženiertīkliem Raiskuma ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov. 18.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 20.08.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00252 Izpildmērījums Izpildmērījums elektroapgādes tīkliem E.Veidenbauma ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 18.08.2015 20.08.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00253 Izpildmērījums Izpildmērījums gāzapgādes tīklu izbūvei Ceriņu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. 21.08.2015 21.08.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00254 Izpildmērījums Izpildmērījumi kanalizācijas un ūdensapgādes inženiertīklu izbūvei Aveņu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. 24.08.2015 27.08.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00255 Topogrāfija Topogrāfiskais plāns Vaives ielas un Ābolu ielas posmiem Cēsis, Cēsu nov. 24.08.2015 03.09.2015 02.09.2015 03.09.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00256 Topogrāfija Topogrāfiskais plāns Beverīnas ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov. 24.08.2015 27.08.2015 27.08.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201TP00257 Topogrāfija Valmieras iela 9, Cēsis 02.09.2015 03.09.2015 02.09.2015 03.09.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00258 Izpildmērījums Gāzesvada katodaizsardzības iekārtas katodstacijas "KSS - 1220 Nr. 500" rekonstrukcija Saules ielā 28, Cēsis, Cēsu nov. 02.09.2015 04.09.2015 03.09.2015 08.09.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00259 Izpildmērījums Briežu iela 7, Cēsis. zemsprieguma elektrokabeļa izpilmērijums 03.09.2015 03.09.2015 03.09.2015 04.09.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00260 Topogrāfija Ata Kronvalda iela, Cēsis 03.09.2015 04.09.2015 08.09.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00261 Topogrāfija Krišjāņa Valdemāra, Pļavas, Piebalgas ielas, Cēsīs 08.09.2015 21.09.2015 11.09.2015 21.09.2015 Mikhail Vodnev BC-496 SIA "NORENBERGS&PARTNERI"
4201TP00262 Topogrāfija Piebalgas, Briežu, Vāveres ielas, Cēsis 08.09.2015 21.09.2015 15.09.2015 21.09.2015 Mikhail Vodnev BC-496 SIA "NORENBERGS &PARTNERI"
4201ID00263 Izpildmērījums Lilijas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., izpildmērījuma plāns 0.4kV elektroapgādes kabelim 08.09.2015 14.09.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00264 Izpildmērījums Baibas iela 3, Cēsis, Cēsu novads, 0.4 kV elektropārvades kabeļa izpildmērījuma plāns 09.09.2015 14.09.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00265 Izpildmērījums Valmieras iela 19, Cēsis, izpildmērījumu plāns(žogs, LK, pretkorozija) 10.09.2015 14.09.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00266 Izpildmērījums Ausekļa iela 24 C, Cēsis izpildmērījuma plāns 10.09.2015 14.09.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00267 Topogrāfija Viestura iela 8A, Cēsis 11.09.2015 14.09.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00268 Topogrāfija Viestura iela 14, Cēsis 11.09.2015 14.09.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00269 Topogrāfija Rīgas iela 39, Cēsis 14.09.2015 15.09.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00270 Topogrāfija Smilšu iela 3, Cēsis 14.09.2015 16.09.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA 'Topometrs"
4201TP00271 Topogrāfija Gaujaslīču iela 7, Cēsis 14.09.2015 16.09.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00272 Izpildmērījums Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov, izpildmērījumu plāns(kāpnes) 16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 16.09.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00273 Topogrāfija "Lejas Dzirnavas", Vaives pag. 21.09.2015 21.09.2015 21.09.2015 23.09.2015 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00274 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 40/1, Cēsis, Cēsu nov. 22.09.2015 23.09.2015 23.09.2015 23.09.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00275 Izpildmērījums Apgaismes, elektrības, sakaru izpildmērījuma plāns Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, Cēsu nov. 22.09.2015 23.09.2015 23.09.2015 23.09.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00276 Izpildmērījums Mazā Bērzaines iela 9/10, Cēsīs, Cēsu novads, būves novietnes izpildmērījumu plāns 22.09.2015 24.09.2015 23.09.2015 24.09.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00277 Izpildmērījums T6388 izbūvei, 0.4 kV elektroapgādes kabelim un zemējuma kontūrai izpilmērījuma plāns 24.09.2015 24.09.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00278 Topogrāfija Ķiršu iela 5, Cēsis 24.09.2015 28.09.2015 24.09.2015 28.09.2015 Raitis Piļka AC000000013 SIA "VINOKO"
4201ID00279 Izpildmērījums Vanagu ielas 8, Cēsīs, 0.4.kV elektroaogādes kabeļa izpildmērījuma plāns 28.09.2015 28.09.2015 28.09.2015 28.09.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00280 Izpildmērījums Avotu iela 5, Cēsis izpildmērījuma plāns 28.09.2015 30.09.2015 28.09.2015 30.09.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00281 Topogrāfija Valmieras, Birzes, Robežu ielas, Cēsis 28.09.2015 11.12.2015 28.09.2015 18.12.2015 14.12.2015 18.12.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00282 Topogrāfija Atpūtas iela 26, Cēsis 28.09.2015 29.09.2015 29.09.2015 29.09.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00283 Izpildmērījums Ērgļu iela 2, Rīgas iela 71, Cēsis, Cēsu novads elektrības kabeļa izpildmērījuma plāns 30.09.2015 30.09.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00284 Topogrāfija Egļu iela 3, Cēsis 01.10.2015 02.10.2015 01.10.2015 02.10.2015 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4290TP00285 Topogrāfija Ārtipa jaudas slēdza izbūve uz GVL LI-22 balsta Nr. 44 vietā, Vaives pagastā , Cēsu novadā. 05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 05.10.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201TP00286 Topogrāfija Saulrītu iela 9, Cēsis 05.10.2015 06.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00287 Topogrāfija Piebalgas iela 91, Cēsis 05.10.2015 07.10.2015 06.10.2015 14.10.2015 08.10.2015 15.10.2015 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum"
4201TP00288 Topogrāfija Raiskuma iela 13, Cēsis, Cēsu nov. 06.10.2015 07.10.2015 06.10.2015 07.10.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00289 Topogrāfija Rīta iela 13, Cēsis, Cēsu nov. 06.10.2015 07.10.2015 07.10.2015 08.10.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00290 Topogrāfija Raunas iela 15, Cēsis, Cēsu nov. 07.10.2015 08.10.2015 09.10.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201TP00291 Topogrāfija Raiņa iela 32, Cēsis, Cēsu novads 08.10.2015 09.10.2015 08.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4290TP00292 Topogrāfija T-2457"Lambarti"0.4 kV tīklu rekonstrukcijai Vaives pagasts, Cēsu novads 08.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 09.10.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00293 Izpildmērījums Uzvaras bulvāris 22, Cēsis,Smilšu laukuma LK, Ū izpildmērijuma plāns 09.10.2015 13.10.2015 13.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00294 Izpildmērījums Piebalgas iela 85, Cēsis, izpildmērījuma plāns 09.10.2015 13.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00295 Topogrāfija Baznīcas laukums 21.10.2015 30.10.2015 22.10.2015 30.10.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00296 Topogrāfija Vaives iela 23, Cēsis 22.10.2015 22.10.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS -MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00297 Izpildmērījums Lielā Katrīnas iela 25, Cēsis, gāzes izpildmērījuma plāns 22.10.2015 22.10.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00298 Izpildmērījums Ezera iela 11, Cēsis, gāzes izpildmērījums 23.10.2015 23.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00299 Izpildmērījums Bebru iela 11, Cēsis, gāzes vada izpildmērījums 23.10.2015 23.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00300 Izpildmērījums Apšu iela 10, Cēsis izpilduzmērījums 23.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 26.10.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS -MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00301 Topogrāfija Rūpniecības iela 17/19, Cēsis 26.10.2015 28.10.2015 26.10.2015 29.10.2015 Jānis Dragons BC-256 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00302 Izpildmērījums Gājēju ietves atjaunošana, Valmieras ielā , Cēsis, izpildmērījums 26.10.2015 26.10.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201ID00303 Izpildmērījums Aveņu iela 20, Cēsis, ūdensvada izpildmērījums 28.10.2015 29.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00304 Izpildmērījums Mazā Bērzaines iela 9, ūdensvada, kanalizācijas izpildmērījums 28.10.2015 29.10.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00305 Izpildmērījums Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, teritorijas labiekārtošanas un lietus kanalizācijas izpilduzmērījuma plāns 29.10.2015 02.11.2015 02.11.2015 02.11.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4290TP00306 Topogrāfija Biatlona trase, Vaives pagasts 30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 30.10.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS- MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00307 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 21, 0.4 kV elektroapgādes kabeļu un zemējumu kontūru izpildmērījums 03.11.2015 04.11.2015 03.11.2015 04.11.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4290ID00308 Izpildmērījums "Lejas Indiņi", Vaives pag. izpildmērījuma plāns 05.11.2015 05.11.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00309 Topogrāfija Krišjāņa Valdemāra iela 14, Cēsis, Cēsu nov. 05.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00310 Izpildmērījums Valmieras iela 9, Cēsis sakaru kanalizācijas izpildmēŗijums 05.11.2015 06.11.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00311 Izpildmērījums Piebalgas ielas kanalizācijas izpildmērījuma plāns 10.11.2015 11.11.2015 Viktors Poškus BC-582 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00312 Izpildmērījums Kalna iela 1, Cēsis, kanalizācijas un ūdensvada izpildmērījums 12.11.2015 13.11.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00313 Izpildmērījums Cīrulīšu iela 19, Cēsis ūdensvada un kanalizācijas izpildmērījums 13.11.2015 13.11.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00314 Topogrāfija Kovārņu, Atpūtas, Cīrulīšu ielas, Cēsīs 16.11.2015 17.11.2015 16.11.2015 17.11.2015 Oskars Kampe BC-258
4201TP00315 Topogrāfija Līgatnes iela, Cēsis ("Dzīrnekļi" Drabešu pag.) 16.11.2015 16.11.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠAUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00316 Izpildmērījums Beverīnas iela 10, Cēsis gāzes izpildmērījums 16.11.2015 16.11.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00317 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 21, Cēsis artēzisko urbumu teritorijas labiekārtošanas, elektrokabeļu, lietus kanalizācijas un ūdensvada izpildmērijumi 1. aka 17.11.2015 17.11.2015 Aivars Strazds AC000000080 SIA "GeoProf"
4201ID00318 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 21, Cēsis artēzisko urbumu teritorijas labiekārtošanas, elektrokabeļu, lietus kanalizācijas un ūdensvada izpildmērijumi 2. aka 17.11.2015 17.11.2015 Aivars Strazds AC000000080 SIA "GeoProf"
4201ID00319 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 21, Cēsis artēzisko urbumu teritorijas labiekārtošanas, elektrokabeļu, lietus kanalizācijas un ūdensvada izpildmērijumi 3. aka 17.11.2015 17.11.2015 Aivars Strazds AC000000080 SIA "GeoProf"
4201ID00320 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 21, Cēsis artēzisko urbumu teritorijas labiekārtošanas, elektrokabeļu, lietus kanalizācijas un ūdensvada izpildmērijumi 4. aka 17.11.2015 17.11.2015 Aivars Strazds AC000000080 SIA "GeoProf"
4201ID00321 Izpildmērījums Jāņa Poruka un Lapsu ielu krustojums, sakaru kanalizācijas izpildmēŗijums 20.11.2015 20.11.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00322 Izpildmērījums Valmieras iela 24,Cēsis, izpildmērījums 25.11.2015 25.11.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00323 Izpildmērījums Beverīnas iela 10, Cēsis, elektrības kabeļa izpildmērījums 30.11.2015 30.11.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201TP00324 Topogrāfija Rīta iela 3, Cēsis, Cēsu nov. 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4290ID00325 Izpildmērījums "Dainas", Vaives pag., izpildmērījums 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00326 Topogrāfija Gaujas iela 88, Cēsis 30.11.2015 02.12.2015 30.11.2015 03.12.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00327 Topogrāfija Birzes iela 33, Cēsis 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 01.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00328 Topogrāfija Rīgas iela 19A, Cēsis 01.12.2015 02.12.2015 01.12.2015 02.12.2015 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00329 Izpildmērījums Ata Kronvalda ielas apgaismojuma izbūve posmā no Andreja Pumpura ielas līdz Eduarda Treimaņa-Zvārguļa ielai Cēsis 02.12.2015 03.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00330 Izpildmērījums Slimnīcas iela 9, Turaidas iela 7, Cēsis piebraucamā ceļa pārbūves un automašīnu stāvlaukuma izbūves SIA "Cēsu Klīnikas" teritorijā izpildmērījums 03.12.2015 04.12.2015 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00331 Valmieras iela 2(tirgus), Uzvaras bulvāris, Vienības laukums, Valmieras iela, Dzintara iela, Cēsis 07.12.2015 10.12.2015 08.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS -MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00332 Topogrāfija Bebru iela 3, Cēsis 08.12.2015 21.12.2015 10.12.2015 21.12.2015 Dzintars Bilsēns BC-277 SIA "Rīgas ģeodēzists"
4201TP00333 Topogrāfija Kalna iela 7, Cēsis 08.12.2015 21.12.2015 10.12.2015 21.12.2015 Dzintars Bilsēns BC-277 SIA "Rīgas ģeodēzists"
4201TP00334 Topogrāfija Valmieras iela 1, Cēsis 11.12.2015 14.12.2015 11.12.2015 14.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00335 Topogrāfija Robežu iela, Cēsis 11.12.2015 18.12.2015 14.12.2015 18.12.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00336 Izpildmērījums Cīrulīšu iela 19, Cēsis 14.12.2015 15.12.2015 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00337 Topogrāfija Leona Paegles iela 1, Cēsis 14.12.2015 18.12.2015 17.12.2015 18.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 Armands Siugals AB000000088 SIA "GEO PRO"
4201ID00338 Izpildmērījums Valmieras iela 24, Cēsis, izpildmēriīuma plāns 16.12.2015 17.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00339 Izpildmērījums Lenču iela 6A, Cēsis 16.12.2015 17.12.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00340 Topogrāfija Pērļu iela 18, Cēsis, būves izpildmērījums 17.12.2015 18.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00341 Topogrāfija AC28-06 GEPL rekonstrukcija, Vaives pag. 21.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201ID00342 Izpildmērījums Pils iela 1, Cēsis, ZAAO konteineri 21.12.2015 22.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00343 Izpildmērījums Šaurā iela, Cēsis, ZAAO konteineri 21.12.2015 22.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00344 Izpildmērījums Lenču iela 7, Cēsis, ZAAO konteineri 21.12.2015 22.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00345 Izpildmērījums Lielā Kalēju iela 5, Cēsis, ZAAO konteineri 21.12.2015 22.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00346 Izpildmērījums Rīgas iela 7, Cēsis, ZAAO konteineri 21.12.2015 22.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00347 Topogrāfija Piebalgas iela 19, Cēsis 22.12.2015 22.12.2015 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS -MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00348 Izpildmērījums Lielā Katrīnas iela 23, Cēsis elektrības izpildmērījums 29.12.2015 30.12.2015 29.12.2015 30.12.2015 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS -MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00349 Topogrāfija Atpūtas iela 8A, Cēsis 06.01.2016 07.01.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "LATĪPAŠUMS- MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00350 Topogrāfija Viestura iela 8A, Cēsis, ZAAO konteineri 06.01.2016 08.01.2016 07.01.2016 11.01.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00351 Izpildmērījums Viestura iela 14, Cēsis, ZAAO konteineri 06.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 07.01.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00352 Izpildmērījums Bērzaines iela 13, Cēsis 07.01.2016 07.01.2016 Ivars Žagars BC-328
4201ID00353 Izpildmērījums Kungu iela 2A, Cēsis 07.01.2016 07.01.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00354 Topogrāfija Kaķupītes caurteka zem a/c A2, Vaives pag. 08.01.2016 12.01.2016 11.01.2016 12.01.2016 Anda Šimkus AC000000077 SIA "A2 Grupa"
4201TP00355 Topogrāfija Briežu iela 14, Cēsis 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 12.01.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00356 Izpildmērījums T2250 T2462 Benči, Cēsu pilsēta 13.01.2016 13.01.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS - MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4290TP00357 Topogrāfija "Kalauzas", Vaives pag. 15.01.2016 15.01.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID00358 Izpildmērījums T_2201 "Kortēļi" 20/0.4 kV tīkla rekonstrukcijas izpildmērījums 20.01.2016 20.01.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4290TP00359 Topogrāfija "Jaunie Ilzēni" Vaives pag. 21.01.2016 21.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 Viktors Poškus BC-582 SIA "Latīpašums-mērniecības birojs"
4290TP00360 Topogrāfija "Silnieki", Vaives pag. 22.01.2016 25.01.2016 22.01.2016 25.01.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00361 Topogrāfija ATA Kronvalda iela 14,18, Cēsis 25.01.2016 26.01.2016 25.01.2016 27.01.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00362 Topogrāfija Apšu iela 4, Cēsis 25.01.2016 26.01.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00363 Topogrāfija Zaļā iela 12A, Cēsis 25.01.2016 27.01.2016 26.01.2016 27.01.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00364 Topogrāfija Aldaru laukums 1, Cēsis, Cēsu nov. 27.01.2016 29.01.2016 28.01.2016 29.01.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS -MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00365 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 7, Cēsis, Cēsu nov. 28.01.2016 28.01.2016 28.01.2016 28.01.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00366 Izpildmērījums Meža iela posmā no Leona Paegles ielas līdz Niedru ielai sakaru kabeļa kanalizācijas izpildmērījums 28.01.2016 28.01.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00367 Topogrāfija Rīgas iela 15, Cēsis 25.01.2016 01.02.2016 27.01.2016 01.02.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00368 Izpildmērījums Saules iela 2, Cēsis izpilduzmērījums 15.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00369 Izpildmērījums Vaives iela 41, Cēsis elektrības, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas IM plāns 15.02.2016 17.02.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00370 Topogrāfija 'Vītiņi", Vaives pagasts 15.02.2016 17.02.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00371 Topogrāfija Cēsis-Āraiši, Cēsu novads dzelzceļa 84.21-94.13 km 15.02.2016 25.02.2016 18.02.2016 25.02.2016 Jurijs Titovs BC-505 SIA "Ģeodēzijas serviss"
4201TP00372 Topogrāfija Piebalgas iela 74, Cēsis 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 22.02.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00373 Topogrāfija Lilijas iela 8, Cēsis 22.02.2016 29.02.2016 23.02.2016 29.02.2016 Viktors Poškus BC-582 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00374 Topogrāfija Raiņa iela 32, Cēsis 22.02.2016 29.02.2016 24.02.2016 02.03.2016 01.03.2016 03.03.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP00375 Topogrāfija T-2409, 0.4kV tīkly rekonstrukcija, Vaives pagasts 22.02.2016 29.02.2016 24.02.2016 29.02.2016 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201TP00376 Topogrāfija Vaives iela 7B, Cēsis 24.02.2016 25.02.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00377 Topogrāfija "Kalna Sārumi", "Urdziņas", Vaives pag. 24.02.2016 25.02.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00378 Topogrāfija Saules iela 23, Cēsis 24.02.2016 26.02.2016 25.02.2016 03.03.2016 01.03.2016 03.03.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00379 Topogrāfija Lilijas iela 10, Cēsis 26.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00380 Izpildmērījums Lapsu iela 31, Cēsis, elektrības izpildmērījums 29.02.2016 29.02.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00381 Topogrāfija Rīgas iela 7, Cēsis(otra daļa) 29.02.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00382 Topogrāfija Kanāla iela 10, Cēsis 29.02.2016 01.03.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00383 Topogrāfija Celtnieku iela 32, Cēsis 11.03.2016 14.03.2016 14.03.2016 14.03.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00384 Topogrāfija Rūpniecības iela 12, Cēsis 15.03.2016 16.03.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00385 Izpildmērījums Bebru iela 7, Cēsis, izpildmērījums 16.03.2016 16.03.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00386 Topogrāfija Vaives iela 4, Cēsis 18.03.2016 22.03.2016 21.03.2016 22.03.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00387 Topogrāfija Kovārņu iela 27, Cēsis 18.03.2016 21.03.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00388 Topogrāfija Mazā Zīļu iela 4, Cēsis 18.03.2016 21.03.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00389 Topogrāfija Zīļu iela 8/10, Cēsis 18.03.2016 22.03.2016 21.03.2016 22.03.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00390 Topogrāfija Ābolu iela 12, Cēsis 22.03.2016 22.03.2016 23.03.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR "
4201TP00391 Topogrāfija Tirgoņu iela 5, Cēsis 22.03.2016 23.03.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR "
4201TP00392 Topogrāfija Aveņu iela 7, Cēsis 22.03.2016 23.03.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00393 Topogrāfija "Vecrogas", Vaives pagasts, Cēsu nov. 23.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 23.03.2016 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00394 Topogrāfija Oktobra iela, Cēsis 23.03.2016 05.04.2016 24.03.2016 06.04.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00395 Izpildmērījums Vaives iela 23, Cēsis 23.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 29.03.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00396 Izpildmērījums Piebalgas iela 3, jumta izpildmērījums, Cēsis 24.03.2016 29.03.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnirks MMR"
4201ID00397 Izpildmērījums Pureņu iela 9, Cēsis, izpildmērījums 24.03.2016 29.03.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00398 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 2C, Cēsis, izpildmērījums 24.03.2016 29.03.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00399 Izpildmērījums Muižas iela 7, Cēsis, zemsprieguma el. kabeļa izpildmērījums 29.03.2016 29.03.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00400 Topogrāfija Pils laukums 15,17, Cēsis 06.04.2016 07.04.2016 06.04.2016 08.04.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00401 Topogrāfija Jāņa iela 7, Cēsis 06.04.2016 08.04.2016 07.04.2016 08.04.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00402 Topogrāfija Ārtipa jaudas slēdza izbūve pie AI22-11, Vaives pagasts, Cēsu novads 18.04.2016 19.04.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201ID00403 Izpildmērījums Palmu iela 5, Cēsis 20.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 22.04.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00404 Izpildmērījums Briežu iela 14A, Cēsis 20.04.2016 25.04.2016 21.04.2016 27.04.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00405 Topogrāfija Vaives iela 41B, Cēsis 20.04.2016 21.04.2016 21.04.2016 22.04.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP00406 Topogrāfija Autoceļs A2 Rīga-Sigulda_Igaunijas robeža km 88.10-95.20, Cēsu novads 22.04.2016 28.04.2016 26.04.2016 02.05.2016 Mārtiņš Rutkovskis AC0000000058 SIA "GEO Development"
4201TP00407 Topogrāfija Gaujas iela 45, Cēsis 26.04.2016 27.04.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00408 Topogrāfija Piebalgas iela 32, Cēsis 26.04.2016 27.04.2016 27.04.2016 29.04.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00409 Topogrāfija Raunas iela 14, Cēsis 26.04.2016 27.05.2016 27.04.2016 27.05.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00410 Topogrāfija Uzvaras bulvāris 4, Cēsis 26.04.2016 29.04.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00411 Izpildmērījums Saulrītu iela 9, Cēsis, sakaru IM 26.05.2016 02.05.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00412 Topogrāfija Rīgas iela 3, Cēsis, El. kab IM 02.05.2016 02.05.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00413 Topogrāfija Elektroapgādes pieslēguma izbūve dzīvojamām mājām Vaives iela 31; 31A; 33; 35; 35A, Cēsis 05.05.2016 05.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00414 Topogrāfija "Jaunslaviešas", Vaives pag., Cēsu nov. 10.05.2016 10.05.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00415 Topogrāfija Gaujas iela 24, Cēsis 10.05.2016 18.05.2016 10.05.2016 19.05.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00416 Topogrāfija "Kalna Paltes", Vaives pag. 11.05.2016 12.05.2016 11.05.2016 12.05.2016 Gints Bauers AC000000018 IK "GINTS BAUERS"
4201TP00417 Topogrāfija Noras iela 8, Cēsis 11.05.2016 11.05.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00418 Topogrāfija Lielā Katrīnas iela 23,Cēsis gāzes izmērījums 17.05.2016 17.05.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00419 Topogrāfija Tirgoņu iela 7, Cēsis 18.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00420 Izpildmērījums Bebru iela 3, Cēsis elektronisko sakaru tīklu pārbūve 19.05.2016 20.05.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201ID00421 Izpildmērījums Mieras iela 3, Cēsis, elektronisko sakaru tīklu pārbūve 20.05.2016 20.05.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201ID00422 Izpildmērījums Kalna iela 7, Cēsis, elektronisko sakaru tīkla pārbūve 20.05.2016 20.05.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201TP00423 Topogrāfija Saulrītu iela 1, Cēsis, Cēsu nov. 23.05.2016 25.05.2016 24.05.2016 25.05.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00424 Topogrāfija "Vējiņi" 24.05.2016 25.05.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201TP00425 Topogrāfija Egļu iela 3A. Cēsis, Cēsu nov. 25.05.2016 26.05.2016 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00426 Topogrāfija Lenču iela 11, Cēsis 26.05.2016 30.05.2016 27.05.2016 31.05.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00427 Topogrāfija Priekuļu iela 21, Aktīvās atpūtas parks"Karjers", Cēsu dolomīta karjers 27.05.2016 31.05.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00428 Topogrāfija Viesnīca "Cēsis", Vienības laukums 1, Cēsis 31.05.2016 01.06.2016 01.06.2016 01.06.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00429 Topogrāfija Valmieras iela 19, Cēsis 01.06.2016 03.06.2016 02.06.2016 06.06.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00430 Izpildmērījums Līnijveida drenāžas izbūveDriškina un Niniera ielās, Cēsīs, Cēsu nov 09.06.2016 10.06.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00431 Izpildmērījums Lauku iela 28, Cēsis, izpildmērījuma plāns 10.06.2016 10.06.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00432 Topogrāfija Atpūtas iela 9, Cēsis, Cēsu novads 13.06.2016 20.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID00433 Izpildmērījums Vaives iela 7B, Cēsis sakaru kanalizācijas izpildmērījums 13.06.2016 14.06.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00434 Izpildmērījums Upmalas 16.06.2016 16.06.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00435 Topogrāfija Meža ielas rekonstrukcija posmā no Leona Paegles ielas līdz Niedru ielai, Cēsīs, ceļu segumi un labiekārtošana 16.06.2016 20.06.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00436 Izpildmērījums Lapsu iela 31, Cēsis, Ū vada izpildmērījums 16.06.2016 20.06.2016 17.06.2016 20.06.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00437 Topogrāfija Zirņu iela 8, Cēsis 20.06.2016 20.06.2016 20.06.2016 20.06.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00438 Topogrāfija Lāču iela 11, Cēsis 21.06.2016 21.06.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00439 Topogrāfija Saules iela 4, Cēsis 21.06.2016 01.07.2016 21.06.2016 01.07.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00440 Topogrāfija "Jaunmežiņi", Vaive pag. 22.06.2016 27.06.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP00441 Topogrāfija Celtnieku iela 3, Lenču iela 38A, Cēsis, Cēsu nov. 29.06.2016 01.07.2016 30.06.2016 01.07.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00442 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 7, Cēsis, K un Ū izpildmērījums 30.06.2016 01.07.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00443 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums Aveņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov. 04.07.2016 12.07.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201TP00444 Izpildmērījums Izpildmērījums bruģēšanas darbiem Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. 06.07.2016 08.07.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00445 Izpildmērījums Izpildmērījums lietus kanalizācijas izbūvei Lauku ielā, Cēsīs, Cēsu nov. 07.07.2016 19.07.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201TP00446 Topogrāfija Topogrāfija Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov. 08.07.2016 12.07.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4290TP00447 Topogrāfiskais uzmērījums zemes gabalam "Ķērpji", Vaives pag., Cēsu nov. 12.07.2016 19.07.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4290TP00448 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums "Eglāju ceļa" izbūvei 14.07.2016 19.07.2016 Didzis Veinbergs AC000000121 SIA "Polyroad"
4201TP00449 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums Vaives ielā 37, Cēsīs, Cēsu nov. 15.07.2016 19.07.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201ID00450 Izpildmērījums Elektroapgādes tīklu izpildmērījums Lapsu ielā 31, Cēsīs, Cēsu nov. 15.07.2016 19.07.2016 20.07.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MMR MĒRNIEKS"
4201TP00451 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums Piebalgas ielā 85, Cēsīs, Cēsu nov. 15.07.2016 17.08.2016 19.07.2016 17.08.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201TP00452 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums Rīgas 34, Cēsīs, Cēsu nov. 18.07.2016 29.07.2016 26.07.2016 29.07.2016 Ivars Mežinieks BC-244 SIA "Delta kompānija"
4290ID00453 Izpildmērījums Elektroapgādes tīklu izpildmērījums "Urdziņas", Vaives pag., Cēsu nov. 18.07.2016 19.07.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4290TP00454 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums "Piebalgas 101", Vaives pag., Cēsu nov. 18.07.2016 15.08.2016 26.07.2016 17.08.2016 16.08.2016 18.08.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00455 Izpildmērījums Bruģa ieklāšanas izpildmērījums Vienības laukumā, Cēsīs, Cēsu nov. 20.07.2016 26.07.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4290TP00456 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums "Ziediņi", Vaives pag., Cēsu nov. 21.07.2016 26.07.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00457 Topogrāfija Topogrāfiskais uzmērījums J.Poruka ielā 39. Cēsīs, Cēsu nov. 13.07.2016 26.07.2016 25.07.2016 26.07.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00458 Izpildmērījums Elektroapgādes tīklu izpildmērījums Apšu 4, Cēsis, Cēsu nov. 22.07.2016 26.07.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00459 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 7, izpildmērījums 0.4 kV elektroapgādes kabelim 22.07.2016 26.07.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00460 Topogrāfija Egļu iela 12, Cēsis 22.07.2016 27.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS- MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00461 Topogrāfija Valmieras iela 6, Cēsis 22.07.2016 27.07.2016 27.07.2016 27.07.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00462 Topogrāfija Miera iela 19, Cēsis 22.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 28.07.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00463 Izpildmērījums Birzes iela 33, Cēsis, elektroietaišu pieslēguma ierīkošana 27.07.2016 27.07.2016 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201TP00464 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 11, Cēsis 27.07.2016 28.07.2016 27.07.2016 28.07.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS "
4201ID00465 Izpildmērījums Caurtekas izbūve Peldu ielā pie Klints ielas, Cēsīs 28.07.2016 28.07.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00466 Topogrāfija Noliktavas iela 2, Cēsis 28.07.2016 29.07.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00467 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 7, Cēsis gāzes vada izpildmērījums 01.08.2016 07.09.2016 01.08.2016 08.09.2016 H. Vīksne BC-378 SIA "Alfa-Ģeo"
4201TP00468 Topogrāfija Gaujas iela 5, Cēsis 04.08.2016 10.08.2016 04.08.2016 10.08.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS "
4201ID00469 Izpildmērījums Piebalgas iela 19, Cēsis 05.08.2016 12.08.2016 05.08.2016 15.08.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00470 Topogrāfija Klints un Peldu ielas, Cēsis 08.08.2016 17.08.2016 08.08.2016 19.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 Ināra Krištupāne BC-522 SIA"B&B struktūra"
4290TP00471 Topogrāfija "Virši", Vaives pag. 16.08.2016 18.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 Jānis Dragons BC-256 "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP00472 Topogrāfija "Piebalgas 103", Vaives pag. 16.08.2016 18.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00473 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 11, Cēsis 16.08.2016 22.08.2016 18.08.2016 23.08.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00474 Izpildmērījums Piebalgas un Raiņa ielas rotācijas aplis, Cēsis 19.08.2016 28.09.2016 23.08.2016 29.09.2016 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00475 Izpildmērījums Atpūtas iela 8A, Cēsis, dīķa izpildmērījuma plāns 22.08.2016 25.08.2016 23.08.2016 25.08.2016 05.09.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00476 Izpildmērījums Gaujas iela 45, Cēsis 23.08.2016 24.08.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00477 Izpildmērījums Gāzapgādes inženiertīklu izpildmērījums Amatas ielā 20, Cēsīs 29.08.2016 02.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00478 Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izpildmērījums Līgatnes ielā 28, Cēsīs 29.08.2016 02.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00479 Izpildmērījums Piebalgas, Lapsu, Briežu, Vāveres, Vaļņu ielas elektrības izpildmērījums, Cēsis 02.09.2016 07.09.2016 06.09.2016 07.09.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00480 Izpildmērījums Kanāla iela 10, Cēsis, elektrības kabeļa izpildmērījums 02.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 07.09.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00481 Topogrāfija Mazā Bērzaines iela 10, Cēsis 02.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00482 Izpildmērījums Amatas iela 30, Cēsis, gāzes izpildmērījums 12.09.2016 13.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00483 Izpildmērījums Rīgas iela 22, Cēsis, gāzes izpildmērījums 12.09.2016 13.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00484 Izpildmērījums Mednieku iela 6, Cēsis, gāzes izpildmērījums 12.09.2016 13.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00485 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 7, Cēsis, mājas izpildmērījuma plāns 12.09.2016 13.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00486 Izpildmērījums Siltumtrases pārbūve no siltuma kameras T-22 līdz atzaram T-22-1a, Valmieras iela 6, Cēsis 13.09.2016 19.09.2016 14.09.2016 19.09.2016 Sanita Puncule BC-550 SIA "NOVADAMĒRNIEKS"
4201ID00487 Izpildmērījums Lielā Kalēju iela gāzes vada izpildmērījums, Cēsis 20.09.2016 21.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00488 Izpildmērījums Niniera iela 6, Cēsis, gāzes vada izpildmērījums 23.09.2016 26.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00489 Izpildmērījums Piebalgas ielas 85, Cēsis sakaru kanalizācijas izpildmērījums 23.09.2016 26.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00490 Topogrāfija Lejas Jukāni, Vaives pag. 26.09.2016 28.09.2016 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum V" Limbažu birojs
4201TP00491 Topogrāfija Lenču iela 19C , Cēsis 28.09.2016 10.10.2016 29.09.2016 17.10.2016 12.10.2016 19.10.2016 Viktors Poškus BC-582 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00492 Izpildmērījums Lielā Katrīnas iela 16, Cēsis, Gāzes vada izpildmērījums 28.09.2016 29.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00493 Topogrāfija Pērļu iela 11, Cēsis, Gāzes vada izpildmērījums 29.09.2016 29.09.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00494 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, elektrības kab. IM 29.09.2016 29.09.2016 29.09.2016 03.10.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00495 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 56, Cēsis 29.09.2016 04.10.2016 03.10.2016 04.10.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00496 Topogrāfija Dzintara iela 7, Cēsis, Cēsu nov. 03.10.2016 07.10.2016 04.10.2016 07.10.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID00497 Izpildmērījums "Jaunītes", Vaives pag. elektrības kabeļa izpildmērījums 03.10.2016 04.10.2016 04.10.2016 04.10.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00498 Izpildmērījums Stāvlaukuma izbūve pie viekala "Globuss" Raiņa iela 26/28, Cēsis; ceļa seguma, labiekārtojuma, lietus kanalizācijas izpildmērījums 05.10.2016 07.10.2016 06.10.2016 07.10.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00499 Izpildmērījums Piebalgas iela 85, Cēsis, gāzes vada izpildmērījums 06.10.2016 10.10.2016 10.10.2016 11.10.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00500 Izpildmērījums Pērļu iela 5, Cēsis, gāzes vada izpildmērījums 10.10.2016 11.10.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00501 Topogrāfija Raiņa iela 10, Cēsis 11.10.2016 11.10.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00502 Topogrāfija Tirgoņu iela 5, Cēsis, Ū, K, būves izpildmērījums 11.10.2016 11.10.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00503 Topogrāfija Ausekļa iela 21B, Cēsis 11.10.2016 17.10.2016 12.10.2016 17.10.2016 Kaspars Dzenis AC000000040 Limbažu mērniecības birojs
4201TP00504 Topogrāfija Krasta iela 14,Cēsis transformators T-2147 12.10.2016 13.10.2016 Sanita Puncule BC-550 SIA "Novadmērnieks"
4290TP00505 Topogrāfija "Kalnāres", Vaives pagasts 12.10.2016 13.10.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00506 Izpildmērījums Tirgoņu iela 7, Cēsis, būves izpildmērījums 19.10.2016 19.10.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00507 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, sakaru kanalizācijas izpildmērījums 21.10.2016 21.10.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00508 Izpildmērījums Bērzaines iela 13, Cēsis, izpildmērījumu plāns 21.10.2016 21.10.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00509 Izpildmērījums Dzintara iela 35, Cēsis, gāzes vada izpildmērījums 24.10.2016 24.10.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00510 Topogrāfija Lielā Kalēju iela 4, Cēsis 24.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 25.10.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00511 Izpildmērījums Bebru iela 11, Cēsis izpildmērījums, ēka, bruģis, K Ū, EL, LK,sakari, caurteka 26.10.2016 28.10.2016 27.10.2016 28.10.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00512 Topogrāfija Vaives iela 25 B, Cēsis izpildmērījums, ēka, K, SPK, Ū, EL, iesegums 27.10.2016 28.10.2016 28.10.2016 28.10.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00513 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela, LK izpildmērījums 31.10.2016 07.11.2016 31.10.2016 07.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00514 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, IM, dīķis,drenāža 31.10.2016 02.11.2016 01.11.2016 02.11.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00515 Topogrāfija Tirgoņu iela 7, Cēsis 31.10.2016 01.11.2016 31.10.2016 01.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00516 Izpildmērījums Tirgoņu iela 7, Cēsis,izpildmērījums LK, Ū, EL, gaisa caurule 02.11.2016 03.11.2016 03.11.2016 03.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00517 Topogrāfija Dzirnavu iela 52/54, Cēsis 07.11.2016 08.11.2016 07.11.2016 08.11.2016 Sanita Puncule BC-550 SIA "NOVADMĒRNIEKS"
4201ID00518 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 32, Cēsis, izpildmērījums, kanalizācija, ūdensvads 09.11.2016 09.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00519 Izpildmērījums Lapsu iela 31, Cēsis gāzes izpildmērījums 10.11.2016 10.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00520 Izpildmērījums "Lejas Kūlāni", Vaives pag. elektroapgādes izpildmērījums 14.11.2016 15.11.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00521 Izpildmērījums Festivāla iela 40, Cēsis, Avotu ielajas parka apgaismojuma IM 15.11.2016 22.11.2016 17.11.2016 22.11.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00522 Topogrāfija Cīrulīšu iela 66,68, Cēsis 15.11.2016 23.11.2016 21.11.2016 24.11.2016 Andrejs Mihelsons BC-297 SIA "ĢEO"
4201TP00523 Topogrāfija Cīrulīšu iela 62, Cēsis, Cēsu nov. 16.11.2016 21.11.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00524 Izpildmērījums Saules iela 4, Cēsis, 0.4 kV elektroapgādes izpildmērījums 17.11.2016 21.11.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00525 Topogrāfija Blusumuiža (Meža, Mārtiņa, Niedru, Viršu, Pureņu, Meldru ielas), Cēsis 17.11.2016 24.11.2016 23.11.2016 25.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00526 Izpildmērījums Beverīnas iela 10, Cēsis, būves izpildmērījums 22.11.2016 23.11.2016 Roberts Lipsbergs BC-19 SIA "LIPSBERGS"
4201ID00527 Izpildmērījums Lapsu iela 31, Cēsis, sakaru kanalizācijas izpildmērījums 23.11.2016 24.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00528 Izpildmērījums Leona Paegles iela 15A, Cēsis, izpildmērījums 23.11.2016 24.11.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00529 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cesis, Baltica 1 izpildmērījums 23.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00530 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, Carola būves izpildmērījums 24.11.2016 24.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00531 Izpildmērījums Gaujas iela 88 lapenes izpildmērījums 24.11.2016 24.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00532 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, saimniecības ēkas izpildmērījums 24.11.2016 24.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00533 Izpildmērījums Gaujas iela 5 Cēsis, K izpildmērījums 25.11.2016 28.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00534 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis,ūdensvada, sadzīves kanalizācujas, siltumtrases, komunikāciju aizsargcaurules izpildmērījums 25.11.2016 28.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00535 Topogrāfija Gaujas iela 94, Cēsis, Sarkanās klintis, stāvvlaukums 28.11.2016 28.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00536 Topogrāfija Gaujas iela 94, Cēsis, Sarkanās klintis Pārgaujas novads 28.11.2016 05.12.2016 29.11.2016 05.12.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00537 Topogrāfija Ābolu iela 12, Cēsis 28.11.2016 29.11.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00538 Topogrāfija Avotu iela 5A, Cēsis 28.11.2016 29.11.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00539 Topogrāfija Leona Paegles iela 7, Cēsis 28.11.2016 29.11.2016 29.11.2016 30.11.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00540 Izpildmērījums Rīgas iela 68, Cēsis gāzes izpildmēŗijums 28.11.2016 29.11.2016 Harijs Vīksne BC-378 SIA "Alfa-Ģeo"
4201TP00541 Topogrāfija Briežu iela 14A, Cēsis 29.11.2016 29.11.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00542 Topogrāfija Pils iela 12, Cēsis 29.11.2016 30.11.2016 29.11.2016 30.11.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00543 Izpildmērījums Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 5, Cēsis, Ū izpildmērījums 30.11.2016 01.12.2016 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290TP00544 Topogrāfija "Mēnestiņi", Vaives pag., Cēsu nov 30.11.2016 02.12.2016 01.12.2016 02.12.2016 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID00545 Izpildmērījums Lielā Katrīnas iela 23, Cēsis, Ū, K, gāzes izpildmērījums 05.12.2016 07.12.2016 06.12.2016 07.12.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00546 Izpildmērījums Piebalgas iela 85, Cēsis, kanalizācijas pieslēguma izbūves izpildmērījums 05.12.2016 06.12.2016 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201TP00547 Topogrāfija Spoguļklintis, Cīrulīšu iela 68A, Cēsis 06.12.2016 06.12.2016 Klāvs Strelēvics AC000000126 SIA "Topo Risinājumi"
4201TP00548 Topogrāfija Zvanu klintis, Murlejas iela 1, Cēsis 06.12.2016 06.12.2016 Klāvs Strelēvics AC000000126 SIA "Topo risinājumi
4201ID00549 Izpildmērījums Lilijas iela 8, Cēsis izpildmērījums 0.4 kV elektroapgādes kabelim 09.12.2016 12.12.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00550 Izpildmērījums Pils iela 4, Cēsis, Ū, K izpildmērījums 12.12.2016 12.12.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00551 Topogrāfija Piebalgas ielas un dzelzceļa Āraiši-Cēsis krustojums, Cēsis 12.12.2016 14.12.2016 13.12.2016 15.12.2016 Valdis Dzenovskis AC000000089 SIA "Hadlat Ģeodēzija"
4201ID00552 Izpildmērījums Valmieras iela 1, Cēsis, velo trases virszemes izpildmērījums 13.12.2016 15.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00553 Topogrāfija Leona Paegles iela 1, Cēsis 13.12.2016 15.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201ID00554 Izpildmērījums Vaives iela 41, Cēsis, izpildmērījumu plāns 14.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00555 Topogrāfija Lilijas iela 24, Cēsis 14.12.2016 15.12.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00556 Topogrāfija Smilgu iela 8, Cēsis 14.12.2016 15.12.2016 15.12.2016 16.12.2016 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00557 Izpildmērījums 0.4 KV elektropārvades kabeļa pārbūves izpildmērījums, autoceļa P20, "Purtateri", "Kerpji", Vaives pag, Cēsu nov. 15.12.2016 15.12.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID00558 Izpildmērījums 'Vējiņi" Vaives pag., 0.4 Kv elektroapgādes kabeļa izpildmēŗijums 15.12.2016 15.12.2016 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00559 Topogrāfija Cīrulīšu un Kovārņu iela, Cēsis 15.12.2016 24.02.2017 21.12.2016 02.03.2017 27.02.2017 02.03.2017 Ināra Krištupāne BC-522 SIA "B&B struktūra"
4201ID00560 Izpildmērījums Sakaru kanalizācijas izbūve, Lielā Kalēju ielā, Cēsīs 21.12.2016 28.12.2016 23.12.2016 28.12.2016 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00561 Izpildmērījums Puķu ielas 11,Cēsis izpildmēŗījuma plāns 23.12.2016 23.12.2016 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00562 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Baltica 2, izpildmērījums: ēka, LK 27.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00563 Izpildmērījums Gaujas iela 88, pagrabs, LK izpildmērijums 27.12.2016 28.12.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00564 Izpildmērījums Gaujas iela 88, tilta mājas un Lk izpildmērījums 27.12.2016 28.12.2016 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00565 Topogrāfija Pils iela 12, Cēsis 30.12.2016 01.02.2017 03.01.2017 01.02.2017 Jānis Mileika AC000000082 "LATVIJASMERNIEKS.LV"
4201TP00566 Topogrāfija Piebalgas iela 89, Cēsis 30.12.2016 01.02.2017 03.01.2017 02.02.2017 Jānis Mileika AC000000082 "LATVIJASMERNIEKS.LV"
4201ID00567 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, sakaru kanalizācijas, zemējuma, apgaismes kabeļa un elektrības kabeļu izpildmērījums 30.12.2017 03.01.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00568 Topogrāfija Gaujas iela 90A, Cēsis 03.01.2017 04.01.2017 04.01.2017 04.01.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00569 Topogrāfija Lielā Skolas, Rīgas, Baznīcas ielas. Cēsis 03.01.2017 09.01.2017 05.01.2017 09.01.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00570 Topogrāfija Lielā Skolas iela 4,Cēsis 05.01.2017 05.01.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00571 Topogrāfija Gaujas, Vaļņu, Rīgas ielas Cēsis 05.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 11.01.2017 Viktors Poškus BC-582 SIA"Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00572 Izpildmērījums Elektronisko sakaru kabeļkanalizācijas trase, Cīrulīšu un Atpūtas ielās, Cēsis 06.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 11.01.2017 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00573 Izpildmērījums Raunas iela 14, Cēsis, demontēto komunikāciju IM 09.01.2017 11.01.2017 Mārtiņš Sniedze AC000000033 SIA "3D PROJEKTS"
4201ID00574 Izpildmērījums Raunas iela 14, Cēsis, sadzīves kanalizācijas IM 09.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 Mārtiņš Sniedze AC000000033 SIA "3D PROJEKTS"
4201ID00575 Izpildmērījums Raunas iela 14, Cēsis, labiekārtojuma IM 09.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 Mārtiņš Sniedze AC000000033 SIA " 3D PROJEKTS"
4201ID00576 Izpildmērījums Raunas iela 14, Cēsis, LK IM 09.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 Mārtiņš Sniedze AC000000033 SIA "3D PROJEKS"
4201ID00577 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, IM labiekārtojums 09.01.2017 11.01.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00578 Topogrāfija Briežu iela 5, Cēsis 12.01.2017 07.06.2017 13.01.2017 29.08.2017 08.06.2017 30.08.2017 Ieva Heinrihsone AC000000115 SIA "GEO OFISS"
4290ID00579 Izpildmērījums "Pīlādzīši", Vaives pagasts, pirts izpildmērījums 16.01.2017 17.01.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4290ID00580 Izpildmērījums T-2409 "Plūči" pārbūve un izpildmērījums 0.4 kV elektroapgādes kabelim un zemējumu kontūriem, Vaives pag., Cēsu novads 19.01.2017 20.01.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA"ABC MĒRNIECĪBA"
4290ID00581 Izpildmērījums "Ziediņi", Vaives pag., elektroapgādes 0.4 kV elektrokabeļa, 20 KV elektrolīnijas un zemējuma kabeļa IM 19.01.2017 20.01.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00582 Izpildmērījums Saules iela 4, Cēsis, Cēsu nov., elektroapgādes pieslēguma izbūves IM 23.01.2017 24.01.2017 23.01.2017 24.01.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00583 Izpildmērījums Zaļā iela 12, Cēsis izpildmēŗijums 26.01.2017 03.02.2017 27.01.2017 07.02.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00584 Topogrāfija Valmieras, Birzes ielas, Cēsis 26.01.2017 30.01.2017 27.01.2017 30.01.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00585 Topogrāfija Mednieku iela 36, Cēsis 27.01.2017 31.01.2017 30.01.2017 01.02.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00586 Izpildmērījums Noliktavas iela 2, Cēsis, betona bruģa celiņa IM 27.01.2017 27.01.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00587 Topogrāfija Niniera iela 7, Cēsis 27.01.2017 27.01.2017 27.01.2017 27.01.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00588 Topogrāfija Galdniecība ("Ormanīši"), Vaives pag., Cēsu nov. 27.01.2017 15.02.2017 30.01.2017 15.02.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00589 Topogrāfija Lenču iela, Cēsis 31.01.2017 07.02.2017 01.02.2017 07.02.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00590 Topogrāfija Jāņa Poruka iela 49, Cēsis 31.01.2017 06.02.2017 01.02.2017 07.02.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs
4201ID00591 Izpildmērījums Saulrītu iela 13, Cēsis ēkas un elektrības kabeļa IM 01.02.2017 07.02.2017 02.02.2017 08.02.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4290TP00592 Topogrāfija Pašvaldības autoceļs P4, Vaives pag. 02.02.2017 07.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 Mārtiņš Rutkovskis AC000000058 SIA "GEO development"
4201TP00593 Topogrāfija Lāču iela 2, Cēsis 03.02.2017 10.02.2017 07.02.2017 10.02.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA"Topometrs"
4201ID00594 Izpildmērījums Vaives iela 8, Cēsis izpildmērījums 07.02.2017 08.02.2017 08.02.2017 08.02.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00595 Topogrāfija "Purteteri", Vaives pag. 09.02.2017 13.02.2017 10.02.2017 13.02.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4290ID00596 Izpildmērījums "Jaunvaisuļi" , Vaives pag., Cēsu nov., izpildmērījums 13.02.2017 13.02.2017 Gints Bauers AC000000018 IK "Gints Bauers"
4290ID00597 Izpildmērījums "Inces", Vaives pag. IM 20.02.2017 21.02.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00598 Izpildmērījums "Jaunmežiņi"< Vaive pag., 0.4 kV elektroapgādes kabeļa un zemējuma kontūru IM 22.02.2017 23.02.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00599 Topogrāfija Krišjāna Valdemāra iela 14, Cēsis 24.02.2017 24.02.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00600 Topogrāfija Edvarda Treimaņa - Zvārguļa iela 16, Cēsis 24.02.2017 27.02.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4290TP00601 Topogrāfija "Avoksnes", Vaives pag, Cēsu nov. 27.02.2017 08.03.2017 27.02.2017 09.03.2017 Maigonis Mičulis AC000000054 SIA "ABC Construction"
4290TP00602 Topogrāfija "Kalna Jukāni", Vaives pag. 27.02.2017 03.03.2017 28.02.2017 03.03.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00603 Topogrāfija Vaives iela 10, Cēsis 02.03.2017 03.03.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00604 Topogrāfija Rīta iela 11, Cēsis 06.03.2017 01.06.2017 08.03.2017 02.06.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00605 Topogrāfija Baltā iela 4,5, Cēsis 07.03.2017 09.03.2017 08.03.2017 09.03.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00606 Topogrāfija Dārzniecības iela 5, Cēsis 08.03.2017 09.03.2017 09.03.2017 09.03.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00607 Topogrāfija Lenču iela 6, Aldaru iela, Cēsis 17.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00608 Topogrāfija Ērgļu iela 2, Cēsis 17.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 20.03.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00609 Topogrāfija Lielā Katrīnas iela 4, 6, 8, Cēsis, Cēsu nov. 23.03.2017 23.03.2017 Aivars Tinuss AC-000000087 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4290TP00610 Topogrāfija Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag. 27.03.2017 31.03.2017 28.03.2017 31.03.2017 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum Limbažu birojs"
4201ID00611 Izpildmērījums Meža iela 2, Cēsis izpildmērijums 29.03.2017 29.03.2017 29.03.2017 29.03.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00612 Izpildmērījums Gaujas iela 88, Cēsis, jauns pieslēgums 0.4 kV elektrokabelim 30.03.2017 30.03.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201ID00613 Izpildmērījums Vilku iela 2-2, Cēsis 0.4. kV elektrokabeļa IM 31.03.2017 31.03.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00614 Topogrāfija Piebalgas iela 85, Cēsis 31.03.2017 03.04.2017 31.03.2017 03.04.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00615 Topogrāfija Baibas iela 3, Cēsis 31.03.2017 31.03.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00616 Izpildmērījums Vienības laukums 1. Cēsis, pamati IM 11.04.2017 11.04.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00617 Izpildmērījums Rīgas iela 15, Cēsis, gāzes pievada IM 12.04.2017 13.04.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00618 Topogrāfija Jāņa Poruka iela 13, Cēsis 13.04.2017 13.04.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00619 Topogrāfija Valmieras un Dzintara ielas krustojums, Cēsis 19.04.2017 20.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00620 Topogrāfija "Saullēkti", Vaives pag.Cēsu nov. 21.04.2017 28.04.2017 25.04.2017 02.05.2017 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4290ID00621 Izpildmērījums "Vaivadiņi", Vaives pag. IM 21.04.2017 25.04.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290ID00622 Izpildmērījums Ezera iela 6, Rīdzene, elektroietaišu pieslēguma ierīkošanas IM 21.04.2017 25.04.2017 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes mērnieks"
4290TP00623 Topogrāfija "Graudiņi", Krīvi, Vaives pag. 24.04.2017 28.04.2017 25.04.2017 09.05.2017 28.04.2017 10.05.2017 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID00624 Izpildmērījums Briežu iela 31, gāzes vada IM 25.04.2017 25.04.2017 25.04.2017 25.04.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00625 Izpildmērījums 0.4 kV un20k V aelektroapgādes kabeļa un zemējuma kontūra IM, Atpūtas iela 9 un Atpūtas iela 10, Cēsis 28.04.2017 28.04.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00626 Topogrāfija Lejas iela 9, Cēsis 28.04.2017 03.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00627 Izpildmērījums Kaļķu iela 3, Cēsis, elektrības IM 28.04.2017 02.05.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00628 Topogrāfija d/s "Agra", Drabešu pag., Amatas nov., Rīgas iela, Cēsis 02.05.2017 02.05.2017 02.05.2017 02.05.2017 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00629 Izpildmērījums Krišjāņa Valdemāra iela 14, Cēsis, gāzes IM 03.05.2017 12.05.2017 08.05.2017 12.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00630 Izpildmērījums Ārtipa jaudas slēdža izbūve ar DVS un RAA pie atdalītāja AC28-06 Vaives pag. IM 08.05.2017 08.05.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290TP00631 Topogrāfija Līvu skola, Krīvi, Vaives pag. 08.05.2017 09.05.2017 08.05.2017 11.05.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00632 Topogrāfija Līgatnes ielas posms no Mednieku ielas līdz Kārļu ielai, Cēsis 08.05.2017 13.05.2017 10.05.2017 16.05.2017 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID00633 Izpildmērījums Jurģu iela 26, Cēsis 09.05.2017 12.05.2017 10.05.2017 15.05.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00634 Topogrāfija Rūpniecības iela 18B, Cēsis 09.05.2017 11.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00635 Topogrāfija Upmalas 1, Vaives pag. 09.05.2017 11.05.2017 11.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00636 Topogrāfija Palejas iela 4, Cēsis 09.05.2017 19.05.2017 11.05.2017 19.05.2017 Viktors Poškus BC-582 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00637 Topogrāfija Valmieras iela 8, Cēsis 09.05.2017 13.05.2017 12.05.2017 15.05.2017 Armands Siugals AC000000088 SIA "Geopro"
4290ID00638 Izpildmērījums "Piebalgas 99A", Vaives pag.,elektrokabeļa IM 10.05.2017 12.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4290ID00639 Izpildmērījums "Vizbuļi", Vaives pag. izpilmērījums 09.05.2017 11.05.2017 11.05.2017 11.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00640 Lielā Kalēju iela, Cēsis, gāzes IM 12.05.2017 15.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA"Topometrs"
4201TP00641 Topogrāfija Gaujas iela 29, Cēsis 15.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 17.05.2017 Mikhail Vodnev BC-496 SIA "NP TOPO"
4201ID00642 Izpildmērījums Bebru iela 5, Cēsis gāzes IM 15.05.2017 17.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00643 Izpildmērījums Pērļu iela 9, Cēsis, gāzes IM 15.05.2017 17.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00644 Izpildmērījums Pils iela 4, Cēsis, gāzes IM 16.05.2017 17.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00645 Izpildmērījums Saules iela 4, labiekārtojums IM 16.05.2017 17.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00646 Izpildmērījums Cepļa iela 18, Cēsis, IM (recirkulācija, siltumtrase, elektrība, ūdensvads) 17.05.2017 18.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00647 Topogrāfija Rīgas iela 17, Cēsis 18.05.2017 23.05.2017 18.05.2017 23.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00648 Topogrāfija Raiņa iela 40, Cēsis 22.05.2017 22.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00649 Topogrāfija Pāvila iela 14, Cēsis 22.05.2017 22.05.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00650 Izpildmērījums Peldu un Klints ielu ūdensvada un kanalizācijas IM 15.05.2017 15.05.2017 15.05.2017 15.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00651 Izpildmērījums Raiņa iela 10, Cēsis, gāzes IM 22.05.2017 22.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topomets"
4201TP00652 Izpildmērījums Palasta iela 6, Cēsis, LK un drenāžas IM 23.05.2017 23.05.2017 23.05.2017 23.05.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00653 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 15, Cēsis 24.05.2017 26.05.2017 25.05.2017 26.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00654 Topogrāfija Ausekļa iela 5, Cēsis 24.05.2017 25.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00655 Topogrāfija Bērzaines iela 15, Cēsis 26.05.2017 30.05.2017 29.05.2017 30.05.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00656 Topogrāfija Cīrulīšu iela 27, Cēsis 31.05.2017 02.06.2017 01.06.2017 02.06.2017 02.06.2017 06.06.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00657 Topogrāfija Līgatnes iela 66, Cēsis 31.05.2017 02.06.2017 01.06.2017 02.06.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00658 Izpildmērījums Tirgoņu iela 5, Cēsis IM 31.05.2017 01.06.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00659 Topogrāfija "Melngalvji", Vaives pag., Cēsu nov. 31.05.2017 02.06.2017 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4290TP00660 Topogrāfija "Krīvziedi", Krīvi, Vaives pag. 02.06.2017 05.06.2017 02.06.2017 06.06.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00661 Topogrāfija "Jaunāres 3", Vaives pag., Cēsu nov. 02.06.2017 08.06.2017 06.06.2017 09.06.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00662 Topogrāfija "Ilves", Vaives pag, Cēsu nov. 02.06.2017 06.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 12.06.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00663 Topogrāfija Dzirnavu iela 42, Cēsis 02.06.2017 06.06.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00664 Topogrāfija Gaujas iela 69, Cēsis 06.06.2017 07.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00665 Izpildmērījums Oktobra iela 5, Cēsis, gāzes IM 06.06.2017 07.06.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00666 Izpildmērījums Atpūtas iela 8C, Cēsis izpildmērījums 06.06.2017 16.06.2017 07.06.2017 29.08.2017 19.06.2017 29.08.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00667 Topogrāfija Vaives iela 41 B, Cēsis 06.06.2017 08.06.2017 07.06.2017 12.06.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00668 Topogrāfija Agras iela, Cēsis 07.06.2017 09.06.2017 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4290ID00669 Izpildmērījums "Jaunlielobežas", Vaives pag. IM 12.06.2017 14.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 Andrejs Igaunis AC000000059 IU "Andreja Igauņa mērniecības birojs"
4290ID00670 Izpildmērījums "Lejas Avoti", Vaives pag. 13.06.2017 13.06.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00671 Izpildmērījums Ceļu segumi un labiekārtošana Peldu ielas, posmā no Gaujas ielas līdz Klints ielai, Klints ielas, posmā no Peldu ielas līdz Vītolu ielai un no Vītolu ielas līdz Peldu ielai pārbūve. Cēsis, Cēsu novads, IM 15.05.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00672 Izpildmērījums Leona Paegles iela 1, Cēsis, sakaru kanalizācijas IM 15.06.2017 20.06.2017 19.06.2017 21.06.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00673 Topogrāfija Lakstīgalu iela 6, Cēsis 16.06.2017 20.06.2017 19.06.2017 21.06.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA"Mērnieks MMR"
4290ID00674 Izpildmērījums Ārtipa jaudas slēdža izbūve pie atdalītāja AI22-011, Vaives pag, Cēsu nov.(Lejas Veiti) 16.06.2017 19.06.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00675 Izpildmērījums Meža iela 3A, Cēsis, izpildmērījums 21.06.2017 22.06.2017 22.06.2017 26.06.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00676 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis stadiona Ū1, K1, K2 IM 21.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 28.06.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00677 Izpildmērījums Pils iela 12, Cēsis, K izpildmērījums 22.06.2017 26.06.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00678 Izpildmērījums Lielā Kalēju iela, Cēsis, IM 26.06.2017 04.07.2017 29.06.2017 04.07.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00679 Izpildmērījums Saules iela 23, Cēsis, siltumtrases IM 26.06.2017 27.06.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00680 Izpildmērījums Tirgoņu iela 9, Cēsis, ceļu segumi un labiekārtojuma IM 27.06.2017 29.06.2017 28.06.2017 29.06.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00681 Topogrāfija Amatnieku iela 7, Cēsis 29.06.2017 29.06.2017 29.06.2017 29.06.2017 Māra Marhele BC-358 SIA "Novadmērnieks"
4201ID00682 Izpildmērījums Vienības laukums 1, Cēsis, LK, EL, bruģa IM 30.06.2017 03.07.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA"Topometrs"
4290TP00683 Topogrāfija "Kalna Jukāni", Vaives pag. 06.07.2017 06.07.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP00684 Topogrāfija "Kalna Sostes", Vaives pag. 06.07.2017 07.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00685 Topogrāfija Cīrulīšu iela 63, Cēsis 11.07.2017 18.07.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00686 Topogrāfija Andreja Pumpura iela 3, Cēsis 11.07.2017 14.07.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00687 Zemsprieguma elektroapgādes kabeļa izpildmērījums 12.07.2017 24.07.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201TP00688 Topogrāfija Noliktavas iela 2, Cēsis(Noliktavas iela 1, Raiņa iela 30A) 13.07.2017 26.07.2017 18.07.2017 17.08.2017 31.07.2017 17.08.2017 Anta Gulbe BC-495 SIA "Baltic Biz International"
4201ID00689 Izpildmērījums Inženiertīklu izpildmērījums Kr.Valdemāra 14 13.07.2017 24.07.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00690 Izpildmērījums Inženiertīklu izpildmērījums Bebru ielā 5 13.07.2017 24.07.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "MĒRNIEKS MMR"
4201ID00691 Izpildmērījums Inženiertīklu izpildmērījumi Briežu ielā 31 17.07.2017 18.07.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4201ID00692 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis, zemsprieguma un apgaismes elekrokabeļu IM 26.07.2017 26.07.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00693 Izpildmērījums Elektroapgādes un ielu apgaismojuma tīklu izbūve, Lapsu ielā 31, Cēsis 26.07.2017 26.07.2017 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4201TP00694 Topogrāfija Lapsu iela 17/19, Cēsis 26.07.2017 31.07.2017 26.07.2017 02.08.2017 02.08.2017 04.08.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00695 Izpildmērījums Rūpniecības iela 8A, Cēsis ēkas IM 27.07.2017 27.07.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00696 Izpildmērījums Vienības laukums 1, Cēsis, LK, EL, apgaismes IM 27.07.2017 28.07.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00697 Izpildmērījums Vienības laukums 1, Cēsis, demontēto komunikāciju IM 27.07.2017 28.07.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00698 Topogrāfija Zaķu iela 21, Cēsis 28.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 31.07.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00699 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis, sakari IM 31.07.2017 02.08.2017 31.07.2017 04.08.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290TP00700 Topogrāfija "Ozoliņi", Vaives pag. 02.08.2017 08.08.2017 Toms Šilde BC-617 SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS"
4201ID00701 Izpildmērījums Gāzes vada izpildmērījums, Kungu 2A 10.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "TOPOMETRS"
4290TP00702 Topogrāfija Lejas Ļustes 09.08.2017 11.08.2017 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00703 Izpildmērījums Ķiršu iela 1, Cēsis, IM LK 08.08.2017 15.08.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00704 Izpildmērījums Beverīnas iela 10, Cēsis, IM 10.08.2017 15.08.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00705 Izpildmērījums Lapsu iela 31, Cēsis. LK, K, IM 14.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00706 Izpildmērījums Līnijveida drenāžas izbūve Dzintara un Ezera ielā, Cēsīs 15.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00707 Topogrāfija Raiņa iela 32, Cēsis 15.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 16.08.2017 Armands Siugals AC000000088 SIA "GEOpro"
4290ID00708 Izpildmērījums "Piebalgas 101", Vaives pag., Cēsu nov. 14.08.2017 21.08.2017 Armands Meiers AC 000000095 AS "Ceļu pārvalde"
4201ID00709 Izpildmērījums Saules iela 23, Cēsis IM, lietus kanalizācija, sadzīves kanalizācija, ūdensvada trase, pazeme 18.08.2017 22.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201TP00710 Topogrāfija Lenču iela 2, Cēsis 23.08.2017 25.08.2017 24.08.2017 28.08.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00711 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 39, IM 23.08.2017 30.08.2017 24.08.2017 30.08.2017 30.08.2017 30.08.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00712 Izpildmērījums Saulrītu iela IM, Cēsis, sakaru kabelis, zemsprieguma kabelis 23.08.2017 09.10.2017 24.08.2017 10.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00713 Topogrāfija Pūces iela 2, Cēsis 28.08.2017 28.08.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00714 Topogrāfija "Kausiņi", Vaives pag. 29.08.2017 30.08.2017 30.08.2017 30.08.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00715 Topogrāfija Tirgoņu iela 5, Cēsis 31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00716 Izpildmērījums Lapsu iela 31, Cēsis, IM(apvienotais) labiekartojums 31.08.2017 04.09.2017 04.09.2017 04.09.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00717 Topogrāfija Spāres iela 5, Cēsis 04.09.2017 04.09.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290TP00718 Topogrāfija Meža Pūces", Vaives pag. 04.09.2017 04.09.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00719 Izpildmērījums Uzvaras bulvāris 1, Cēsis, STT IM 04.09.2017 07.09.2017 06.09.2017 08.09.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00720 Izpildmērījums Priekuļu iela 21, Cēsis, aktīvā atpūtas parka "Karjers" IM 06.09.2017 06.09.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00721 Izpildmērījums Gaujas iela 29, Cēsis, automašīnu stāvlaukuma rekonstrukcijas IM 07.09.2017 08.09.2017 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP00722 Topogrāfija Vārnu iela 11, Cēsis 11.09.2017 12.09.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00723 Topogrāfija Tirgoņu iela 5C, Cēsis, Cēsu nov. 11.09.2017 14.09.2017 12.09.2017 14.09.2017 Māra Marhele BC-358 SIA "Novadmēnieks"
4290TP00724 Topogrāfija "Ķērpji", Vaives pag. 12.09.2017 14.09.2017 14.09.2017 18.09.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00725 Topogrāfija Valmieras iela 8, Cēsis, Cēsu nov., izpildmērījums K_ LK_Ū 14.09.2017 18.09.2017 15.09.2017 18.09.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums mērniecības birojs"
4201ID00726 Izpildmērījums Amatas iela 27, Cēsis, gāzes IM 14.09.2017 15.09.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00727 Izpildmērījums Rīgas iela 19A, Cēsis, gāzes IM 14.09.2017 18.09.2017 18.09.2017 19.09.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00728 Topogrāfija Andreja Pumpura iela 6, Cēsis 15.09.2017 18.09.2017 18.09.2017 19.09.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00729 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis, elektrokabeļu IM 15.09.2017 18.09.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00730 Topogrāfija Lapsu iela 26, 28, Cēsis 18.09.2017 21.09.2017 18.09.2017 21.09.2017 Mikhail Vodnev BC-496 SIA "NP Topo"
4201TP00731 Topogrāfija Uzvaras bulvāris 22, Cēsis 18.09.2017 19.09.2017 19.09.2017 19.09.2017 Mikhail Vodnev BC-496 SIA "NP Topo"
4201ID00732 Izpildmērījums Bērzaines iela 15, Cēsis sakaru kanalizācijas IM 19.09.2017 20.09.2017 19.09.2017 20.09.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00733 Izpildmērījums Zvirbuļu iela 16, Cēsis, IM K 19.09.2017 25.09.2017 19.09.2017 26.09.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00734 Izpildmērījums Saules iela 23, Cēsis IM 0.4 kV elektroapgādes kabelim 19.09.2017 20.09.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP00735 Topogrāfija Dzintara un Valmieras ielu krustojums, Cēsis (papildināts) 25.09.2017 27.09.2017 25.09.2017 27.09.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00736 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 49, Cēsis, ēku un būvju IM 26.09.2017 03.10.2017 26.09.2017 03.10.2017 Guntis Jurēvičs AC000000029 SIA "Gintus"
4201ID00737 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 49, Cēsis, LK tīklu IM 26.09.2017 03.10.2017 28.09.2017 03.10.2017 Guntis Jurēvičs AC000000029 SIA "Gintus"
4201ID00738 Izpildmērījums Klusā iela 3, Cēsis, gāzes IM 28.09.2017 28.09.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00739 Izpildmērījums Dārzniecības iela 5, Cēsis IM, labiekārtojums 28.09.2017 28.09.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00740 Izpildmērījums Līgatnes iela, Cēsis apgaismojums IM 28.09.2017 29.09.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00741 Izpildmērījums Lenču iela 4C, Valmieras iela 1 (Maija parks), Cēsis, izpildmērījums veloparka celiņiem un žogam 03.10.2017 03.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00742 Izpildmērījums Klints iela, Cēsis , asfaltēšanas izpildmērījums 04.10.2017 05.10.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00743 Topogrāfija Lenču iela 6, Cēsis (papildinājums) 05.10.2017 06.10.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00744 Topogrāfija Vaives iela 38, Cēsis 09.10.2017 09.10.2017 09.10.2017 09.10.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA l"Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00745 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis, Stadiona elektronisko kabeļi izpildmērījuma papildinājumi 09.10.2017 10.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA"Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00746 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis, elektrības izpilmērijums(papildinājums oktobris) 09.10.2017 10.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00747 Izpildmērījums Raunas iela 13A, Cēsis, elektrības kabeļu IM 10.10.2017 11.10.2017 10.10.2017 12.10.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA"Mērnieks MMR"
4290ID00748 Izpildmērījums "Kalna Ģevēkas", Vaives pag., IM 10.10.2017 11.10.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00749 Izpildmērījums Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, sakaru kanalizācijas IM precizējums 03.10.2017 10.10.2017 05.10.2017 11.10.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00750 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis, IM lietus kanalizācijai, drenāžkanalizācijai, sadzīves kanalizācijai, ūdensvadam un spiedkanalizācijai 10.10.2017 11.10.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00751 Izpildmērījums Valmieras iela 8, Cēsis, gāzes IM 11.10.2017 12.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00752 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 49, Cēsis, elektrības kabeļi IM 12.10.2017 12.10.2017 Guntis Jurevičs AC000000029 SIA "GINTUS"
4201ID00753 Izpildmērījums Saules iela 23, Cēsis, K, Lk, drenāžas, ūdensvada IM(papildināts) 12.10.2017 12.10.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00754 Izpildmērījums Saules iela 23, Cēsis, apgaismojuma tīkla izbūves IM 16.10.2017 18.10.2017 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00755 Izpildmērījums Pils iela 4, Cēsis LK IM 18.10.2017 19.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00756 Izpildmērījums Lielā Skolas iela 4, Cēsis, IM gāzei 18.10.2017 18.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIa "Topometrs"
4201ID00757 Izpildmērījums Jāna Poruka iela 49, Cēsis 18.10.2017 18.10.2017 18.10.2017 18.10.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00758 Izpildmērījums Saules iela 23, Cēsis virszemes labiekārtojuma IM 18.10.2017 20.10.2017 19.10.2017 23.10.2017 Gundars Vaļģis BC-403 SIA " GVB"
4201TP00759 Izpildmērījums Elektrotīkla pieslēguma un zemējuma kontūras izbūve, Valmieras ielā 8, Cēsīs 19.10.2017 01.11.2017 20.10.2017 01.11.2017 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00760 Izpildmērījums Zemes atbalstsienu izbūves Saules ielā 23, Cēsīs IM 19.10.2017 20.10.2017 19.10.2017 20.10.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00761 Izpildmērījums Oktobra ielas, Cēsīs ūdensvada IM 16.10.2017 20.10.2017 16.10.2017 20.10.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00762 Izpildmērījums Annas iela 18, Cēsis, žoga IM 23.10.2017 24.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00763 Izpildmērījums Rīgas iela 19, 21, Cēsis, elektrības kabeļa IM 25.10.2017 27.10.2017 27.10.2017 30.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00764 Izpildmērījums Rīgas iela 19, Cēsis, gāzes IM 25.10.2017 30.10.2017 27.10.2017 31.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00765 Izpildmērījums Rīgas iela 20, gāzes IM 25.10.2017 30.10.2017 27.10.2017 31.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00766 Izpildmērījums Rīgas iela 21un 23, Cēsis, gāzes vada IM 25.10.2017 30.10.2017 27.10.2017 31.10.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00767 Topogrāfija Alkšņu iela 11, Kovārņu iela 10, Cēsis 26.10.2017 03.11.2017 31.10.2017 07.11.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00768 Izpildmērījums Rīgas iela 22, Cēsis, LK IM 01.11.2017 01.11.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00769 Izpildmērījums Rīgas iela, Katrīnkalna iela, IM K (kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās) 01.11.2017 03.11.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00770 Izpildmērījums Lilijas iela 8, Cēsis, siltumtrases IM 02.11.2017 07.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00771 Izpildmērījums Gaujas iela 15, Cēsis, gāzes IM 02.11.2017 07.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00772 Izpildmērījums Piebalgas iela 91, Cēsis, labiekārtojums IM 02.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 09.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201ID00773 Izpildmērījums Saulrītu iela, Cēsis LK IM 03.11.2017 07.11.2017 07.11.2017 09.11.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "Re-Mērnieks"
4290TP00774 Izpildmērījums "Lejas-Ļustes", Vaives pag. 06.11.2017 07.11.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00775 Topogrāfija Stirnu iela 14, Cēsis 07.11.2017 08.11.2017 08.11.2017 09.11.2017 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00776 Izpildmērījums Ķiršu iela 37, Cēsis 07.11.2017 09.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00777 Izpildmērījums "Vidusābelītes", Vaives pag., IM 07.11.2017 09.11.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00778 Topogrāfija Pērļu iela 20, Cēsis 07.11.2017 09.11.2017 09.11.2017 09.11.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00779 Topogrāfija Dārza iela 10, Ziedu iela 6A, Cēsis 07.11.2017 09.11.2017 09.11.2017 09.11.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00780 Izpildmērījums 20KV GEPL LC-24 rekonstrukcijas (posmā no AC24-07 līdz T-6113) IM, Cēsis,(Birzes, Valmieras Robežu ielas) 08.11.2017 14.11.2017 09.11.2017 16.11.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00781 Topogrāfija Kaļķu iela 12, Cēsis 09.11.2017 13.11.2017 09.11.2017 14.11.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00782 Izpildmērījums Rūpniecības iela 17, Cēsis, Im, LK un labiekārtojums 10.11.2017 10.11.2017 10.11.2017 13.11.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00783 Topogrāfija Rīgas iela 59, Cēsis 10.11.2017 13.11.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA"Mērnieks MMR"
4201TP00784 Topogrāfija Valmieras iela 8, Cēsis, NBS IS 13.11.2017 14.11.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201TP00785 Topogrāfija Ata Kronvalda iela no 33 līdz 31 A, Cēsis (VINDA) 13.11.2017 21.11.2017 16.11.2017 23.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00786 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 34, Cēsis 13.11.2017 21.11.2017 16.11.2017 23.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00787 Topogrāfija Celtnieku iela, Cēsis 13.11.2017 21.11.2017 16.11.2017 23.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00788 Topogrāfija Ceriņu iela, Cēsis 13.11.2017 16.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00789 Topogrāfija Jurģu iela 2, Cēsis 13.11.2017 21.11.2017 16.11.2017 23.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00790 Topogrāfija Kaļķu iela, Cēsis 13.11.2017 22.11.2017 16.11.2017 23.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00791 Topogrāfija Lāču iela 11, Cēsis 13.11.2017 29.11.2017 16.11.2017 29.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00792 Topogrāfija Lāču iela, Cēsis 13.11.2017 21.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00793 Topogrāfija Lenču iela (no Celtnieku ielas līdz Lenču 40), Cēsis 13.11.2017 21.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00794 Topogrāfija Mazā Katrīnas iela 5, Cēsis 13.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00795 Topogrāfija Mazā Līgatnes iela 8, 8A, Cēsis 13.11.2017 21.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00796 Topogrāfija Rūpniecības iela 6, Cēsis 13.11.2017 21.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00797 Topogrāfija Rūpniecības iela 16, 18, Cēsis 13.11.2017 22.11.2017 21.11.2017 27.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00798 Topogrāfija Ziemeļu iela, Cēsis 13.11.2017 04.12.2017 21.11.2017 07.12.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00799 Izpildmērījums "Jasmīni", Vaives pag., ēkas novietnes IM 14.11.2017 23.11.2017 21.11.2017 27.11.2017 Ieva Heinrihsone AC000000115 "Geomatic"
4201ID00800 Izpildmērījums Valmieras iela 6, Cēsis, stadiona virszemes IM 15.11.2017 23.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00801 Topogrāfija Miera iela 40, Cēsis, Cēsu nov. 17.11.2017 23.11.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00802 Izpildmērījums Lakstīgalu iela 6, Cēsis,0.4 kV elektroapgādes kabeļa IM 22.11.2017 27.11.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID00803 Izpildmērījums Līvu pamatskola, Krīvi, Vaives pag., izpildmērījums siltumtrasei, kanalizācijai, ūdensvadam 22.11.2017 27.11.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00804 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 7, Cēsis, betona bruģa laukuma IM 22.11.2017 27.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID00805 Izpildmērījums "Ozoliņi", Vaives pag., 0.4 kV elektroapgādes kabeļa un zemējuma kontūra IM 23.11.2017 27.11.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00806 Topogrāfija Valmieras iela 15, Cēsis 27.11.2017 28.11.2017 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00807 Topogrāfija Caunas iela, Cēsis 27.11.2017 29.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00808 Topogrāfija "Lejas Krastiņi", Vaives pag. 27.11.2017 28.11.2017 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00809 Izpildmērījums Gaujaslīču iela 5, Cēsis, Cēsu nov., Saules bateriju novietojuma un kabeļu līnijas izbūve LMT bāzes stacijā"Cēsis BSC" 28.11.2017 28.11.2017 28.11.2017 28.11.2017 Krista Kokina SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00810 Topogrāfija Vaives iela 7B, Cēsis 28.11.2017 08.12.2017 29.11.2017 01.02.2018 13.02.2018 27.02.2018 Valdis Dzenovskis AC000000089 SIA "Hadlat Ģeodēzija"
4201ID00811 Izpildmērījums Valmieras un Robežu ielu 20 kV GEPL LC-24 rekostrukcijas IM 30.11.2017 01.12.2017 01.12.2017 01.12.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00812 Izpildmērījums Alfrēda Kalniņa iela 3, Im 05.12.2017 07.12.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecibas birojs"
4201ID00813 Izpildmērījums Rauna siela 7, Cēsis, K, LK IM 01.12.2017 11.12.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID00814 Izpildmērījums Kanalizācijas tīklu paplašināšana Cēsu aglomerācijas robežās (mezgla k1S-24 novietojuma pārbūve). Rīgas un Katrīnkalna ielas, Cēsis 06.12.2017 11.12.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00815 Izpildmērījums Valmieras iela 8, Cēsis, NBS, Ū IM 06.12.2017 11.12.2017 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201TP00816 Topogrāfija Palasta iela 7 un 9, Cēsis 06.12.2017 12.12.2017 11.12.2017 13.12.2017 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum V", Limbažu birojs
4201TP00817 Topogrāfija Egļu iela 5, Cēsis 06.12.2017 12.12.2017 11.12.2017 13.12.2017 Aleksandrs Ivanovs BC-444 Kompānija "Parnas" Pro SIA
4201ID00818 Izpildmērījums Bebru iela 13, Cēsis, IM 06.12.2017 12.12.2017 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00819 Izpildmērījums Pils iela 4, Cēsis, K, Ū, ēku IM 11.12.2017 14.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00820 Izpildmērījums Saulrītu iela , Cēsis, IM, virszeme 13.12.2017 15.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 15.12.2017 15.12.2017 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290ID00821 Izpildmērījums "Upmalas 1", Vaives pag., 0.4 kV elektrokabeļa un zemējuma kontūra IM 13.12.2017 15.12.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00822 Izpildmērījums Alkšņu, Kovārņu ielas, Cēsis, ūdensvada IM 19.12.2017 19.12.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00823 Izpildmērījums Mūrlejas iela 1, Cēsis, Zvanu klints dabas takas-laipas IM 20.12.2017 02.01.2018 21.12.2017 02.01.2018 Uldis Zemlītis BC-77 SIA "A komanda"
4201TP00824 Topogrāfija Valmieras iela 2, Uzvaras bulvāris, Vienības laukums, Valmieras iela, Dzintara iela, Cēsis 20.12.2017 08.01.2018 28.12.2017 10.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00825 Topogrāfija Robežu iela 4, Cēsis 21.12.2017 29.12.2017 28.12.2017 02.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4290TP00826 Topogrāfija GRS Cēsis, Lieleicēni Cēsu novads 27.12.2017 29.12.2017 29.12.2017 02.01.2018 Edgars Teležis AC000000113 SIA "GEO development"
4201ID00827 Izpildmērījums Cīrulīšu iela 68A, Cēsis, Spoguļklintis, kāpņu un taku izpildmērījums 28.12.2017 02.01.2018 28.12.2017 02.01.2018 Uldis Zemlītis BC-77 SIA "A komanda"
4201ID00828 Izpildmērījums Vaives iela 37, Cēsis, 0.4 kV elektroapgādes kabeļa IM 29.12.2017 29.12.2017 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00829 Izpildmērījums Lenču iela,Cēsis, "Lēči", Priekuļu pag., Ū IM 29.12.2017 29.12.2017 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00830 Izpildmērījums Rīgas ielas, Cēsīs gāzes vada IM 02.01.2018 04.01.2018 02.01.2018 04.01.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00831 Topogrāfija Saulrītu iela 5, Cēsis 15.01.2018 16.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4290TP00832 Topogrāfija "Lazdas", Vaives pag. 15.01.2018 16.01.2018 15.01.2018 16.01.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00833 Izpildmērījums "Krūzes", Vaives p., gāzes vada IM 17.01.2018 22.01.2018 Ina Mačanovska BC-420 SIA "Energomontāžprojekts"
4201ID00834 Izpildmērījums Alkšņu iela 10, Cēsis, Ū IM 18.01.2018 22.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00835 Topogrāfija Leona Paegles iela, Caunas iela, Cēsis 22.01.2018 25.01.2018 22.01.2018 26.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201TP00836 Topogrāfija Sīļu iela 1, Cēsis 23.01.2018 23.01.2018 23.01.2018 24.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00837 Izpildmērījums Alkšņu iela 11, Cēsis, IM Ū 23.01.2018 24.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA"Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00838 Izpildmērījums Rīgas iela 15, Cēsis IM, labiekārtojums, LK, Ū, K 25.01.2018 26.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00839 Topogrāfija Viestura ielas kvartāls 25.01.2018 31.01.2018 26.01.2018 31.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00840 Topogrāfija Gaujas iela 6A, Cēsis 25.01.2018 29.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00841 Topogrāfija Avotu iela 24, Cēsis 25.01.2018 29.01.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00842 Topogrāfija Zemeņu iela 4, Cēsis 25.01.2018 29.01.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00843 Topogrāfija Miera iela 40, Cēsis 25.01.2018 29.01.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00844 Topogrāfija Miglas iela 2, Cēsis 30.01.2018 30.01.2018 Aivars Tinuss AC000000087 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00845 Topogrāfija Aldaru laukums 1, Cēsis 02.02.2018 05.02.2018 05.02.2018 05.02.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00846 Topogrāfija Pļavas iela 4A, Cēsis 05.02.2018 06.03.2018 05.02.2018 06.03.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00847 Izpildmērījums Vaives iela 15B, Cēsis 05.02.2018 06.02.2018 06.02.2018 06.02.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00848 Topogrāfija Lenču iela, Cēsis, "Lēči ", "Beveriņas", Priekuļu nov. 06.02.2018 06.02.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4290TP00849 Topogrāfija Rīdzene-Bērzkrogs-Rauna, A2 posms Vaives pag.(topogrāfiskias plāns optiskās infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai) 08.02.2018 13.02.2018 12.02.2018 13.02.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00850 Topogrāfija Lauku iela 23A, Cēsis 12.02.2018 13.02.2018 13.02.2018 13.02.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00851 Topogrāfija Uzvaras bulvāris 40, Cēsis 13.02.2018 15.02.2018 14.02.2018 15.02.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00852 Topogrāfija Katrīnkalna iela 9, Cēsis 15.02.2018 19.02.2018 16.02.2018 19.02.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00853 Topogrāfija Lenču iela 11, Cēsis 16.02.2018 21.02.2018 19.02.2018 21.02.2018 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00854 Topogrāfija Atpūtas iela 8A, Cēsis 22.02.2018 22.02.2018 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00855 Topogrāfija Vaives iela 22A, Cēsis 23.02.2018 26.02.2018 23.02.2018 26.02.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00856 Izpildmērījums Valmieras iela 27, Cēsis, nobrauktuves IM 28.02.2018 28.02.2018 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00857 Izpildmērījums Lilijas iela 6, Cēsis, IM 05.03.2018 06.03.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00858 Izpildmērījums Atpūtas iela 8A, Cēsis, IM 07.03.2018 08.03.2018 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00859 Topogrāfija Leona Paegles iela 15A, Cēsis 09.03.2018 13.03.2018 12.03.2018 13.03.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00860 Izpildmērījums Tirgoņu iela 5, Cēsis, IM 13.03.2018 13.03.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00861 Izpildmērījums Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, elektrības kabeļa IM 13.03.2018 14.03.2018 Ģirts Pētersons AC000000075 SIA "TOPO PRO"
4201TP00862 Topogrāfija Piebalgas iela 3, Cēsis 15.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 Maigonis Mičulis AC0000000054 "ABC Construction"
4201TP00863 Topogrāfija Rūpniecības, Ata Kronvalda un Robežu ielas, Cēsis 15.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 03.04.2018 21.03.2018 03.04.2018 Ināra Krištupāne BC-522 B@B struktūra
4201TP00864 Topogrāfija Palmu iela 5, Cēsis 15.03.2018 20.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00865 Topogrāfija Līgatnes iela 97, 95,93, 91, 89, 87, 85, 83, Pētera iela, Cēsis 19.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00866 Topogrāfija Rīgas iela 19A, Cēsis 20.03.2018 21.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00867 Topogrāfija Ziedu iela 6A, Cēsis 20.03.2018 21.03.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00868 Topogrāfija "Jaunzeltiņi", Vaives pag. Cēsu nov. 20.03.2018 22.03.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00869 Topogrāfija Ainavu iela 21, Cēsis 21.03.2018 22.03.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00870 Topogrāfija Strazdu iela 5, Cēsis 21.03.2018 23.03.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00871 Topogrāfija Turaidas iela 25, Cēsis 28.03.2018 03.04.2018 29.03.2018 03.04.2018 Krista Kokina BC-497 SIA "Latīpašums-mērniecības birojs"
4201TP00872 Topogrāfija Magoņu iela 25, Cēsis 03.04.2018 03.04.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00873 Topogrāfija Vāveres iela 16, Cēsis 10.04.2018 12.04.2018 11.04.2018 12.04.2018 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP00874 Topogrāfija Vītolu iela 7, Cēsis 10.04.2018 12.04.2018 11.04.2018 13.04.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00875 Topogrāfija Lauku iela 23A, Cēsis 11.04.2018 12.04.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00876 Izpildmērījums Rīgas iela 44, Cēsis, IM 11.04.2018 12.04.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00877 Topogrāfija Bērzi-3, Krīvi, Vaives pag. 12.04.2018 13.04.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00878 Topogrāfija "Lejas Krastiņi", Vaives pag. 12.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 13.04.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00879 Topogrāfija "Alejas", Vaives pag., Cēsu nov. 12.04.2018 13.04.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00880 Izpildmērījums Piebalgas iela 64, Cēsis 16.04.2018 17.04.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Llatīpašums- Mērniecības birojs"
4290ID00881 Izpildmērījums "Kalna Jukāni" Vaives pag, Cēsu nov., 0.4 kV elektrokabeļa IM 17.04.2018 18.04.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00882 Topogrāfija Katrīnkalna iela 9, Cēsis(papildinājums) 20.04.2018 02.05.2018 20.04.2018 07.05.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00883 Topogrāfija Uzvaras bulvāris 9, Cēsis 24.04.2018 26.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID00884 Izpildmērījums Lielā Skolas iela 8, T_6167"Svētā Jāņa Baznīca"Z-4 tīkla pārbūve, Cēsis 27.04.2018 27.04.2018 27.04.2018 07.05.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00885 Izpildmērījums Līgatnes iela 6, Cēsis, IM labiekārtojuma plāns 27.04.2018 27.04.2018 Andis Svenne BC-12 SIA "3D GEO"
4201TP00886 Topogrāfija Lielā Līvu iela 11, Cēsis 07.05.2018 09.05.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00887 Topogrāfija Lāču iela 10, Cēsis 09.05.2018 09.05.2018 09.05.2018 09.05.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00888 Izpildmērījums Avotu iela 24, Cēsis, gāzes IM 09.05.2018 09.05.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00889 Topogrāfija Slimnīcas iela 9, Cēsis 09.05.2018 15.05.2018 11.05.2018 16.05.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00890 Topogrāfija Lapsu iela 34, Cēsis 14.05.2018 15.05.2018 14.05.2018 15.05.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290ID00891 Izpildmērījums "Lazdas", Vaives pag., IM 11.05.2018 14.05.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00892 Izpildmērījums Valmieras iela 11, Cēsis, IM 11.05.2018 14.05.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00893 Izpildmērījums Kalna iela 2A, Cēsis. IM 15.05.2018 16.05.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00894 Izpildmērījums Lilijas iela 8, Cēsis, IM 18.05.2018 22.05.2018 21.05.2018 22.05.2018 Viktors Poškus BC-582 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00895 Izpildmērījums Lenču iela, Cēsis, "Lēči", Priekuļu nov., K IM 22.05.2018 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00896 Topogrāfija Putnu iela 4A, Cēsis 22.05.2018 22.05.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00897 Izpildmērījums Raiskuma iela 24, Cēsis, K IM 23.05.2018 23.05.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00898 Topogrāfija Saules iela 13A, 15 un Vilku iela 14, Cēsis, Cēsu nov. 28.05.2018 31.05.2018 01.06.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00899 Izpildmērījums Lilijas iela 24, IM, 0.4 kV elektroapgādes kabelim 29.05.2018 29.05.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00900 Izpildmērījums Jāņa iela 17, Cēsis, garāžas IM 30.05.2018 30.05.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP00901 Topogrāfija "Saullēkti", "Mēnestiņi", Vaives pag., Cēsu nov. 04.06.2018 04.06.2018 04.06.2018 06.06.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00902 Topogrāfija Cīrulīšu iela 70, Cēsis 05.06.2018 06.06.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00903 Topogrāfija Egļu iela 5, Cēsis 05.06.2018 07.06.2018 07.06.2018 11.06.2018 Aleksandrs Ivanovs BC-444 Kompānija"Parnas" Pro SIA
4201ID00904 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 7A, Cesis, Cēsu nov 05.06.2018 07.06.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID00905 Izpildmērījums Lapsu iela 28, Cēsis, IM 05.06.2018 07.06.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4290TP00906 Topogrāfija "Kurmji", Vaives pag., 06.06.2018 08.06.2018 07.06.2018 11.06.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00907 Izpildmērījums Valsts reģionālā autoceļa P20 rotācijas apļa pie Piebalgas ielas apgaismojuma tīkla rekonstrukcija, Vaives pag., IM 07.06.2018 11.06.2018 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID00908 Izpildmērījums Raiņa iela 32, Cesis, IM sakaru kabeļiem 08.06.2018 11.06.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP00909 Topogrāfija "Kalna Vairogi", Vaives pag. 08.06.2018 11.06.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP00910 Topogrāfija "Lazdas", Vaives pag.(ziemeļdaļa) 11.06.2018 12.06.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00911 Izpildmērījums Andreja Pumpura iela 6, Cēsis, gāzes IM 11.06.2018 12.06.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00912 Topogrāfija Eduarda Veidenbauma iela 12.06.2018 19.06.2018 13.06.2018 19.06.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00913 Topogrāfija Aldaru laukums 1, Cēsis 12.06.2018 14.06.2018 13.06.2018 15.06.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4290TP00914 Topogrāfija "Nekta", Vaives pag. 18.06.2018 20.06.2018 19.06.2018 25.06.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC mērniecība"
4201TP00915 Topogrāfija Piebalgas iela 73, Cēsis 18.06.2018 21.06.2018 19.06.2018 25.06.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00916 Izpildmērījums Kanāla iela 8, Cēsis, ēkas izpildmērījums 18.06.2018 05.07.2018 20.06.2018 10.07.2018 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum", Valmieras birojs
4201ID00917 Izpildmērījums Uzvaras bulvāris 22, Cēsis, IM, elektromobīļu ātrās uzlādes stacija 19.06.2018 26.06.2018 25.06.2018 28.06.2018 Jānis Blūms AC000000085 SIA "MerKo"
4201TP00918 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 40/1, Cēsis 20.06.2018 27.06.2018 25.06.2018 29.06.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00919 Izpildmērījums Raunas iela 15, Cēsis, IM, K, Ū, LK, STT 20.06.2018 25.06.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP00920 Topogrāfija Dzirnavu iela 56, Cēsis 21.06.2018 26.06.2018 25.06.2018 28.06.2018 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID00921 Izpildmērījums Ceļu pārvada pār dzelzceļu autoceļa P20 km 33.20 rekonstrukcija, Cēsu novads, labiekārtojuma IM 22.06.2018 26.06.2018 Viktors Ļvovs BC-391 "3D projekts"
4201TP00922 Topogrāfija Gaujas iela 17, Cēsis 22.06.2018 03.07.2018 27.06.2018 10.07.2018 06.07.2018 10.07.2018 Mareks Kalažs AC000000047 SIA "Topogrāfs"
4290ID00923 Izpildmērījums Līvu pamatskolas elektrokabeļa, skurteņa IM, Krīvi, Vaives pag. 25.06.2018 27.06.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00924 Izpildmērījums Raiņa iela 32, Cēsis, labiekārtošanas darbi IM 25.06.2018 29.06.2018 28.06.2018 03.07.2018 Ritvars Staņa BC-370 SIA 'RE Mērnieks"
4201ID00925 Izpildmērījums Cīrulīšu iela 66, Cēsis, IM elektrokabelim 25.06.2018 28.06.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00926 Izpildmērījums Rīgas ielas, Cēsis, sakaru kanalizācijas IM 27.06.2018 29.06.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00927 Topogrāfija Piebalgas iela 75, Cēsis 27.06.2018 03.07.2018 02.07.2018 05.07.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00928 Topogrāfija Maija iela 3, Cēsis 27.06.2018 03.07.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00929 Izpildmērījums Rīgas iela, Cēsis, gāzes IM 27.06.2018 03.07.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00930 Izpildmērījums Vienības laukums 1, Cēsis, bruģēto laukumu IM 28.06.2018 03.07.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00931 Topogrāfija Palmu iela 5, Cēsis 28.06.2018 03.07.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00932 Topogrāfija Lauku iela 25, Cēsis 28.06.2018 16.07.2018 03.07.2018 20.07.2018 17.07.2018 20.07.2018 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00933 Izpildmērījums Gaujas iela 94, Cēsis, Dabas taka pie Sarkanajām klintīm 02.07.2018 04.07.2018 Jānis Mālkalns BC-609 SIA "RE Mērnieks"
4201ID00934 Izpildmērījums Sīļu iela 1, Cēsis, dzīvojamās mājas 0.4 kV elektrokabeļa pieslēguma IM 02.07.2018 04.07.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00935 Izpildmērījums Valmieras iela 8, Cēsis, IM, bruģētie un asfaltētie laukumi 04.07.2018 06.07.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA 'Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00936 Izpildmērījums Valmieras iela 8, Cēsis, IM, EL,Ū 04.07.2018 06.07.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00937 Izpildmērījums Gaujas iela 6A, Cēsis, elektrotīkla pieslēguma izbūves IM 05.07.2018 10.07.2018 Lauris Fogels BC-259 SIA 'Vidzemes Mērnieks"
4201ID00938 Izpildmērījums Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 14, Cēsis 10.07.2018 12.07.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00939 Izpildmērījums Tirgoņu iela 5, Cēsis, ēkas IM 11.07.2018 13.07.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00940 Topogrāfija Rīgas iela, Cēsis, no Pētera līdz Ata Kronvalda ielai 12.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 16.07.2018 Mikhail Vodnev BC-496 SIA "NP TOPO"
4201TP00941 Topogrāfija Baibas iela 1, Cēsis 13.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 17.07.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00942 Izpildmērījums Zvirbuļu iela, Cēsis IM 20.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 25.07.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP00943 Topogrāfija Avotu iela 5, Cēsis 23.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00944 Topogrāfija Lauku iela 28, 33, Cēsis 24.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 25.07.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00945 Izpildmērījums Pirtsupītes gravas labiekārtojuma IM, Cēsis (Viestura iela 15, Palasta iela 27) 24.07.2018 25.07.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00946 Izpildmērījums "Silnieki",Rīdzene, Vaives pag., IM Gobukalni šķūnis 26.07.2018 26.07.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290ID00947 Izpildmērījums Valsts reģionālā autoceļa P20 Valmiera-Cēsis-Drabeši posma km 29.52-39.73 rekonstrukcija 30.07.2018 02.08.2018 Armands Meiers AC00000000095 AS "Ceļu pārvalde"
4201TP00948 Topogrāfija Lauku iela 33, Cēsis 30.07.2018 08.08.2018 Mārtiņš Urtāns BC-488
4201ID00949 Izpildmērījums Lenču iela11, Cēsis žoga IM 31.07.2018 01.08.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00950 Izpildmērījums Piebalgas iela 53, Cēsis, Lk, elektrokabeļu IM 01.08.2018 02.08.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP00951 Topogrāfija Annas iela 1, Cēsis 02.08.2018 06.08.2018 02.08.2018 06.08.2018 Jānis Dragons BC-256 SIA Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00952 Topogrāfija Kaļķu iela 12, Cēsis 02.08.2018 10.08.2018 06.08.2018 10.08.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP00953 Topogrāfija Marijas iela 5, Cēsis 06.08.2018 09.08.2018 06.08.2018 14.08.2018 Jānis Dragons BC-256 SIA 'Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00954 Izpildmērījums Pils laukums 9, Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu nov. 07.08.2018 09.08.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00955 Izpildmērījums Festivāla iela 29, Cēsis 08.08.2018 15.08.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00956 Topogrāfija Zemeņu iela 10a, Cēsis, Cēsu nov. 13.08.2018 22.08.2018 23.08.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS"
4201ID00957 Izpildmērījums Ausekļa iela 5, Cēsis, Cēsu nov. 15.08.2018 23.08.2018 27.08.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00958 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 15, Cēsīs, Cēsu nov. 15.08.2018 23.08.2018 27.08.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00959 Topogrāfija Jāņa Poruka iela 23 15.08.2018 28.09.2018 23.08.2018 03.09.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-mērniecības birojs"
4201ID00960 Izpildmērījums Gaujas iela 94, Cēsis, Cēsu nov. 15.08.2018 24.08.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00961 Topogrāfija Lielā Katrīnas iela 12, 12B, Cēsis, Cēsu nov. 15.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00962 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 15, Ausekļa iela 5, Cēsīs, Cēsu nov. 17.08.2018 23.08.2018 27.08.2018 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4290ID00963 Izpildmērījums "Stirnas", Vaives pag., Cēsu nov. 23.08.2018 28.08.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP00964 Topogrāfija Vilku iela 2a, Cēsis, Cēsu nov. 23.08.2018 28.08.2018 28.08.2018 05.09.2018 29.08.2018 07.09.2018 Arnis Skujiņš AC000000055 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4201ID00965 Izpildmērījums P30 autoceļš 24.08.2018 03.09.2018 29.08.2018 04.09.2018 Baiba Siņicina BC-556 SIA"8.CBR Smiltene"
4201TP00966 Topogrāfija Krišjāņa Valdemāra iela 10, Cēsis, Cēsu nov. 24.08.2018 29.08.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00967 Izpildmērījums Leona Paegles iela 14B, Cēsis, Cēsu nov. 26.08.2018 29.08.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00968 Izpildmērījums Miera iela 40, Cēsis, IM 0.4 kV elektroapgādes kabelim 24.08.2018 29.08.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00969 Izpildmērījums Andreja Pumpura iela 6, Cēsis, IM 0.4 kV elektroapgādes kabelim 29.08.2018 30.08.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID00970 Izpildmērījums "Purteteri", Vaives pag. ēkas IM 29.08.2018 30.08.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00971 Izpildmērījums T-2347 "Birzes iela" Z-4 tīkla pārbūve pie KS -285 Birzes ielā, Cēsīs, IM 03.09.2018 04.09.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00972 Topogrāfija Lielā Līvu iela 3, Cēsis 03.09.2018 17.09.2018 05.09.2018 17.09.2018 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum"
4201ID00973 Izpildmērījums Veselības maršruta ierīkošana Cēsīs, Cīrulīšu dabas taku teritorijā, IM, Cīrulīšu iela 68A, Dzidravota iela 5, Cēsis 04.09.2018 17.09.2018 07.09.2018 21.09.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID00974 Izpildmērījums Zaķu iela 21, Cēsis, Im, kanalizācija un ēka 06.09.2018 10.09.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00975 Izpildmērījums Andreja Pumpura iela 6, Cēsis, izpildmērījums 07.09.2018 10.09.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID00976 Izpildmērījums Ceriņu iela 27, Cēsis, IM gāze 10.09.2018 10.09.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00977 Izpildmērījums Miglas iela 2, Cēsis, IM 0.4 kV elektroapgādeskabelim 10.09.2018 11.09.2018 11.09.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID00978 Izpildmērījums Ārtipa jaudas slēdža izbūve pie AC22-35 Vaives pagastā, IM, zemējuma kontūram un elektroapgādes balstam 04.09.2018 17.09.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID00979 Izpildmērījums Andreja Pumpura iela, IM, ūdensvads 13.09.2018 17.09.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00980 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 15, Cēsis 14.09.2018 17.09.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP00981 Topogrāfija Ausekļa iela 5, Cēsis 14.09.2018 17.09.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00982 Izpildmērījums Atpūtas iela 26, Cēsis, IM 18.09.2018 26.09.2018 21.09.2018 26.09.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID00983 Izpildmērījums Ābolu iela 12, Cēsis 21.09.2018 25.09.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00984 Izpildmērījums Lielā Kalēju iela 4, Cēsis, sadzīves kanalizācijas tīkla rekonstrikcijas IM 25.09.2018 27.09.2018 26.09.2018 27.09.2018 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4290ID00985 Izpildmērījums "Upmalas", Vaives pag., IM 25.09.2018 26.09.2018 26.09.2018 26.09.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00986 Izpildmērījums Ceriņu iela 23, Cēsis, gāzes vada izbūves IM 27.09.2018 28.09.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00987 Izpildmērījums Leona Paegles iela 15B, Cēsis, IM gāze 27.09.2018 01.10.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00988 Izpildmērījums Rīta iela 2, Cēsis, IM gāze 27.09.2018 01.10.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00989 Izpildmērījums Zemeņu iela 4, Cēsis, 0.4kV elektroapgādes kabeļa un zemējuma kontūras izbūves IM 28.09.2018 04.10.2018 03.10.2018 05.10.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP00990 Topogrāfija Lauku iela 3A, Cēsis 28.09.2018 03.10.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00991 Izpildmērījums Stirnu iela 14, Cēsis, IM EL 28.09.2018 03.10.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00992 Izpildmērījums Rīgas iela 50, Cēsis, IM, laukumi, ēka, kanalizācija 28.09.2018 03.10.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID00993 Izpildmērījums Viestura ielas kvartāls, siltumtīklu pārbūves IM 02.10.2018 04.10.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00994 Izpildmērījums Raunas iela 13A, Cēsis, izpildmērījums 04.10.2018 15.10.2018 10.10.2018 15.10.2018 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes Mērnieks"
4201ID00995 Izpildmērījums Cīrulīšu un Kovārņu ielas krustojums, Cēsīs, IM 0.4 kV elektroapgādes kabelim telekomunikāciju skapja elektroapgādei 05.10.2018 10.10.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC"Mērniecība"
4201TP00996 Topogrāfija Uzvaras bulvāris 32, Cēsis 05.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Inga Geriņa AC0000000111 SIA "MaksGeo"
4201TP00997 Topogrāfija Rūpniecības iela 12, Cēsis 08.10.2018 10.10.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID00998 Izpildmērījums Raunas iela 15, Cēsis IM, STT, K, Ū, ražošanas K 08.10.2018 10.10.2018 10.10.2018 11.10.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP00999 Topogrāfija Aldaru laukums 1, Palmu iela, Cēsis 09.10.2018 16.10.2018 11.10.2018 18.10.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01000 Topogrāfija Gaujas iela 6A, Palasta iela 1, Cēsis 09.10.2018 12.10.2018 11.10.2018 15.10.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01001 Topogrāfija Uzvaras bulvāris 40, Cēsis 09.10.2018 12.10.2018 11.10.2018 15.10.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01002 Izpildmērījums Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 5, Cēsis, dzīvojamās mājas IM 09.10.2018 11.10.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01003 Izpildmērījums Saulrītu iela 5, Cēsis, IM EL 10.10.2018 11.10.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01004 Topogrāfija "Austrumi", Vaives pag. 10.10.2018 11.10.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01005 Izpildmērījums T-2384 "Meža iela"0.4 kV tīkla komercuzskaišu rekonstrukcija Meža ielas apkaimē, Blusmuiža, Cēsis, Cēsu nov., IM 0.4 KV elektroapgādes kabeļiem un 0.4 kV apgaismes kabelim 15.10.2018 18.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01006 Izpildmērījums Raiskuma iela 24, Cēsis, IM gāze 16.10.2018 18.10.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01007 Izpildmērījums Avotu iela 22, Cēsis, IM gāze 16.10.2018 18.10.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01008 Izpildmērījums Rīgas iela 7, Cēsis, IM bruģa segumam 17.10.2018 18.10.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP01009 Topogrāfija "Ezermaļi", Vaives pag., Cēsu nov. 18.10.2018 25.10.2018 24.10.2018 26.10.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID01010 Izpildmērījums Cīrulīšu ielas un Kovārņu ielas IM, sadzīves un lietus kanalizācijas tīkliem, ūdensvadam, apgaismes kabelim, drenāžai, sakaru kabelim un sakaru kabeļu kanalizācijai 18.10.2018 26.10.2018 24.10.2018 31.10.2018 Baiba Siņicina BC-556 8.CBR Smiltene
4201ID01011 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 56, Cēsis, IM STT 23.10.2018 25.10.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01012 Topogrāfija Saulrītu iela 1, Cēsis 24.10.2018 02.11.2018 25.10.2018 05.11.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01013 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 56, Cēsis, sakaru kanalizācijas IM 24.10.2018 29.10.2018 26.10.2018 31.10.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01014 Izpildmērījums Cīrulīšu ielas, posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai, un Kovārņu ielas, posmā no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai pārbūves izpildmērījums- virszeme 25.10.2018 07.11.2018 30.10.2018 08.11.2018 Baiba Siņicina BC-556 8.CBR Smiltene
4201TP01015 Topogrāfija Krišjāņa Valdemāra iela 14, Cēsis 26.10.2018 13.11.2018 31.10.2018 16.11.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01016 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 34,Cēsis, IM K 26.10.2018 31.10.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID01017 Izpildmērījums Meža autoceļš Eglāju ceļš, Vaives pagastā 29.10.2018 31.10.2018 Dzintars Ikass AC000000051 SIA "Baustelle"
4201ID01018 Izpildmērījums Līvu sākumskolas rotaļu laukums, Krīvi, izpildmērījums 29.10.2018 31.10.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01019 Topogrāfija Lenču iela 35, Cēsis, topogrāfija karoga masta izbūvei 31.10.2018 02.11.2018 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP01020 Topogrāfija Lenču iela 19, Cēsis 31.10.2018 06.11.2018 02.11.2018 08.11.2018 Valdis Dzenovskis AC000000089 SIA "Hadlat Ģeodēzija"
4201ID01021 Izpildmērījums Dzirnavu iela 52/54, AB "Pipariņi", Cēsis, IM Ū 01.11.2018 06.11.2018 06.11.2018 08.11.2018 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201ID01022 Izpildmērījums Bebru iela 11, Cēsis, žoga izbūves IM 01.11.2018 08.11.2018 06.11.2018 08.11.2018 Krista Kokina BC-497 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01023 Topogrāfija Puķu iela 15, Cēsis 12.11.2018 15.11.2018 14.11.2018 20.11.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP01024 Topogrāfija Jurģu iela 8, Cēsis 13.11.2018 15.11.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201ID01025 Izpildmērījums Raiskuma iela 22, Cēsis 13.11.2018 15.11.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290ID01026 Izpildmērījums "Jaunpauči", Vaives pag. 13.11.2018 16.11.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01027 Valmieras iela 8, Cēsis, IM iesegumi, El. Ū 14.11.2018 21.11.2018 20.11.2018 23.11.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01028 Izpildmērījums Uzvaras bulvāris 32, Cēsis, IM STT 15.11.2018 20.11.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01029 Izpildmērījums Gaujas iela 64, Cēsis, Im, K 15.11.2018 20.11.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01030 Izpildmērījums Brauktuves seguma atjaunošana pie ēkas Lapsu iela 24, Cēsis, IM 15.11.2018 20.11.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01031 Izpildmērījums Briežu iela 14, Cēsis, IM, Ū, K 21.11.2018 22.11.2018 22.11.2018 23.11.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01032 Topogrāfija Zirņu iela 12, Cēsis 21.11.2018 23.11.2018 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01033 Topogrāfija Līgatnes iela 41, Cēsis 21.11.2018 23.11.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01034 Izpildmērījums Ceriņu iela 3,Cēsis, IM gāze 21.11.2018 23.11.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01035 Topogrāfija Dārza iela 16, Cēsis 22.11.2018 23.11.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01036 Izpildmērījums Leona Paegles iela 1, IM, EL 22.11.2018 29.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum" Valmieras birojs
4201ID01037 Izpildmērījums Dārza iela 10, Cēsis, IM , EL 22.11.2018 29.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum" Valmieras birojs
4201ID01038 Izpildmērījums Ziedu iela 6A, Cēsis, IM, EL 22.11.2018 29.11.2018 27.11.2018 04.12.2018 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum" Valmieras birojs
4290TP01039 Topogrāfija "Jaunslavēkas", Vaives pag., Cēsu nov. 28.11.2018 07.12.2018 04.12.2018 10.12.2018 Ulvis Lehtla-Frolovs BC-296 SIA "Izpēte"
4290ID01040 Izpildmērījums "Jaunslavēkas", Vaives pag., IM 28.11.2018 04.12.2018 Ulvis Lehtla-Frolovs BC-296 SIA "Izpēte"
4201ID01041 Izpildmērījums Amatas iela 23, Cēsis, IM, gāze 28.11.2018 30.11.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01042 Izpildmērījums Egļu iela 12, Cēsis, IM gāze 28.11.2018 03.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01043 Izpildmērījums Vilku iela 5 un Saules iela 17B, siltumsūkņa izpildmērījuma plāns 03.12.2018 05.12.2018 Roberts Lipsbergs BC 19 SIA "Lipsbergs"
4201ID01044 Izpildmērījums Jurģu iela, Cēsis, IM, K 04.12.2018 07.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērrniecības birojs"
4201ID01045 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela, Ziedu iela, Cēsis, IM,K 04.12.2018 07.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01046 Izpildmērījums Rūpniecības iela, Cēsis, IM, K 04.12.2018 10.12.2018 07.12.2018 18.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01047 Izpildmērījums Rīgas iela, Cēsis, gāzes pievadu IM (papild) 04.12.2018 07.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01048 Topogrāfija Cīrulīšu iela 45, Cēsis 04.12.2018 10.12.2018 07.12.2018 11.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01049 Izpildmērījums Rīgas , Vaļņu ielas, Cēsis, IM, EL 04.12.2018 07.12.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01050 Izpildmērījums Lāču iela, Cēsis, IM, K 04.12.2018 10.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01051 Izpildmērījums Caunas iela,Cēsis, IM, K 04.12.2018 10.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01052 Izpildmērījums Kaļķu iela 12, Cēsis, IM, sakari 05.12.2018 10.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01053 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 23, Cēsis, IM, ēka 07.12.2018 12.12.2018 10.12.2018 20.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01054 Izpildmērījums Gājēju ietvju pārbūve pie Valmieras un Jāņa Poruka ielas un Uzvaras bulvāra, Cēsis, Cēsu novads , IM 07.12.2018 10.12.2018 10.12.2018 18.12.2018 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP01055 Topogrāfija Agras iela, Cēsis, Cēsu nov. (papild) 10.12.2018 01.02.2019 14.12.2018 01.02.2019 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID01056 Izpildmērījums Rīgas iela, Cēsis, IM, K 10.12.2018 14.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01057 Izpildmērījums Rīgas iela,Cēsis, IM, LK 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01058 Izpildmērījums Rīgas iela, Cēsis, IM, Ū 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01059 Izpildmērījums Rīgas iela, Cēsīs, U, K, LK demontāžas plāns 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01060 Izpildmērījums Rīgas iela 15, Cēsis, IM, K, Ū 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01061 Izpildmērījums Rīgas iela 17, Cēsis, IM, K 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01062 Izpildmērījums Rīgas iela 34, Cēsis, IM, K, LK, Ū 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01063 Izpildmērījums Rīgas iela 40, Cēsis, IM, Ū 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01064 Topogrāfija Krišjāna Valdemāra iela 19, Cēsis 10.12.2018 18.12.2018 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP01065 Topogrāfija "Jaunmežīņi", Vaives pag. 10.12.2018 18.12.2018 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP01066 Topogrāfija Gaujas iela 82, Cēsis 11.12.2018 08.01.2019 18.12.2018 09.01.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01067 Topogrāfija Smilšu iela, Cēsis 11.12.2018 19.12.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01068 Kvēpenes iela, Cēsis 11.12.2018 20.12.2018 19.12.2018 28.12.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01069 Topogrāfija Vītolu iela, Cēsis 11.12.2018 20.12.2018 20.12.2018 28.12.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-mērniecības birojs"
4201TP01070 Topogrāfija Slimnīcas iela 9, Cēsis 12.12.2018 27.12.2018 20.12.2018 02.01.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01071 Topogrāfija Gaujas iela 83, Cēsis 13.12.2018 15.01.2019 20.12.2018 15.01.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01072 Topogrāfija Miglas iela 6, Cēsis 13.12.2018 20.12.2018 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01073 Izpildmērījums Kanalizācijas sūkņu stacijas elektroapgāde Kaļķu ielā, Cēsīs, Cēsu nov. 13.12.2018 20.12.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01074 Izpildmērījums Ābolu iela 12, Cēsis, siltumnīcu izbūve IM 14.12.2018 20.12.2018 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01075 Izpildmērījums Dārza iela, Cēsis, IM, Ū 14.12.2018 20.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01076 Izpildmērījums Lauku iela 21, Cēsis, IM 17.12.2018 21.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01077 Topogrāfija Rīgas iela 90, Cēsis 17.12.2018 21.12.2018 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-mērniecības birojs"
4201ID01078 Izpildmērījums Lenču iela, Cēsis, IM, El "20kV elektroapgādes kabeļiem, 0.4kV elektroapgādes kabeļiem, 0.4kV apgaismes kabelim un zemējuma kontūriem 20kV LC-24 (no NC24-24 līdz AC24-11), NC24-24 un T2339 "Lenču iela" pārbūve Cēsu novada Cēsu pilsēta" 18.12.2018 28.12.2018 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP01079 Topogrāfija Cīrulīšu iela 22, Cēsis 18.12.2018 03.01.2019 28.12.2018 03.01.2019 Viktors Poškus BC-582 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01080 Topogrāfija Magoņu iela 7, Cēsis 19.12.2018 03.01.2019 28.12.2018 03.01.2019 Gints Bauers AC000000018 IK "Gints Bauers"
4290ID01081 Izpildmērījums "Kalna Patas" un "Kurmji", Vaives pag., IM EL 20.12.2018 02.01.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP01082 Topogrāfija Raunas iela 2, Cēsis 21.12.2018 02.01.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01083 Topogrāfija Tirgoņu iela 6, Cēsis 27.12.2018 02.01.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01084 Topogrāfija Upeņu iela 6, Cēsis 27.12.2018 03.01.2019 02.01.2019 03.01.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01085 Topogrāfija Apšu iela 1, Cēsis 03.01.2019 04.01.2019 04.01.2019 08.01.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01086 Topogrāfija Piebalgas iela 81, Cēsis 04.01.2019 08.01.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01087 Topogrāfija Vaives iela 4, Saules iela 23, Cēsis 07.01.2019 08.01.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01088 Topogrāfija Vilku iela 5A, Saules iela 19, Cēsis 07.01.2019 08.01.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01089 Izpildmērījums Lauku iela 33, Cēsis, IM 0.4 kV elektroapgādes kabelim un zemējuma kontūram 10.01.2019 11.01.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01090 Izpildmērījums Vaives iela 22A, Cēsis, IM, Dzīvojamās mājas 0.4 kV elektroapgādes pieslēguma izbūve 10.01.2019 14.01.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01091 Izpildmērījums Pļavas iela 2A, Cēsis, IM, 0.4 kV elektroapgādes kabeļa pieslēguma izbūve 10.01.2019 14.01.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01092 Izpildmērījums Mazā Mētru iela 5, Cēsis, IM, EL 15.01.2019 15.01.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01093 Izpildmērījums Kaļķu iela, Cēsis, IM, K 17.01.2019 21.01.2019 18.01.2019 22.01.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01094 Izpildmērījums Mazā Katrīnas iela 5, Cēsis, IM , K 17.01.2019 21.01.2019 18.01.2019 22.01.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID01095 Izpildmērījums Mazā Līgatnes iela, Cēsis, IM, K 17.01.2019 21.01.2019 18.01.2019 22.01.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01096 Topogrāfija Austrumu iela, Cēsis 17.01.2019 21.01.2019 18.01.2019 22.01.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP01097 Topogrāfija Valmieras iela 8, Cēsis 17.01.2019 22.01.2019 22.01.2019 23.01.2019 Māra Marhele BC-358 SIA "Novadmērnieks"
4201TP01098 Topogrāfija Piebalgas iela 23, Cēsis 24.01.2019 25.01.2019 24.01.2019 31.01.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01099 Topogrāfija Gaujaslīču iela, Dzirnavu iela 52/54, "Pipariņi", Cēsis 24.01.2019 31.01.2019 31.01.2019 04.02.2019 Kārlis Kozulāns BC-586 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP01100 Topogrāfija Valmieras iela , Valmieras iela 8, Cēsis 24.01.2019 05.02.2019 31.01.2019 07.02.2019 Kārlis Kozulāns BC-586 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP01101 Topogrāfija Bērzaines iela 16,18, Cēsis 24.01.2019 01.02.2019 31.01.2019 04.02.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP01102 Topogrāfija Cīrulīšu iela 68, Cēsis 25.01.2019 18.02.2019 04.02.2019 19.02.2019 Andrejs Mihelsons BC-297 SIA "ĢEO"
4201TP01103 Topogrāfija Jāņa Poruka iela 19, Cēsis 28.01.2019 04.02.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01104 Izpildmērījums Vaives iela 38, Cēsis, IM, žogs, laukumi, elektrība 29.01.2019 04.02.2019 04.02.2019 07.02.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01105 Izpildmērījums Marijas iela 5, Cēsis, IM 29.01.2019 07.02.2019 04.02.2019 11.02.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP01106 Izpildmērījums T-2065, Sostes, Vaives pag. 30.01.2019 04.02.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP01107 Topogrāfija Peldu iela, Cēsis 31.01.2019 04.02.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01108 Topogrāfija Vaives, Dārza, Puķu un Zvaigžņuielas, Cēsis Cēsu nov., (gāzes vada izbūvei) 01.02.2019 11.02.2019 07.02.2019 12.02.2019 11.02.2019 14.02.2019 Valdis Dzenovskis AC 000000089 SIA "Hadlat Ģeodēzija"
4201TP01109 Topogrāfija Agras iela (Muižnieki 10), Cēsis 04.02.2019 07.02.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP01110 Topogrāfija Piebalgas 99A, Vaives pag. 06.02.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Terra Topo"
4201TP01111 Topogrāfija Kovārņu iela 27, Cēsis 07.02.2019 13.02.2019 11.02.2019 14.02.2019 Viktors Poškus BC-582 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP01112 Topogrāfija "Āboliņi", Vaives pag. 08.02.2019 11.02.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01113 Izpildmērījums Rīgas iela, esošo T-6167 "Svētā Jāņa baznīca"Z-5 un T-2002 "Līvu laukums" Z-1 kabeļlīniju pārbūves, IM EL 12.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201TP01114 Topogrāfija Aldaru laukums 3, Cēsis ( Tirgoņu 7, Melatlux) 14.02.2019 18.02.2019 14.02.2019 18.02.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01115 Topogrāfija "Lejas Krastiņi", Vaives pag. 18.02.2019 21.02.2019 20.02.2019 21.02.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01116 Izpildmērījums Katrīnkalna iela 9, Cēsis, IM, 20kV elektroapgādes kabeļiem, 0.4kV elektroapgādes kabeļiem,un zemējuma kontūriem 21.02.2019 22.02.2019 22.02.2019 26.02.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC MĒRNIECĪBA"
4201TP01117 Topogrāfija Rīgas iela 30, 32 un 34, Mazā Katrīnas iela, Cēsis, Cēsu nov. 21.02.2019 21.03.2019 27.02.2019 21.03.2019 Līga Petenko BC-452 SIA "Delta kompānija"
4201ID01118 Izpildmērījums Rīgas iela no Kases ielas līdz Līvu laukumam , virszemes IM 18.12.2018 27.02.2019 19.12.2018 05.03.2019 27.02.2019 07.03.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01119 Topogrāfija LC_21, Cīrulīšu, Griezes, , Pētera, Rīgas ielas, Cēsis 22.02.2019 12.03.2019 28.02.2019 12.03.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01120 Topogrāfija Rīgas iela 59, Cēsis 01.03.2019 01.03.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01121 Topogrāfija Dzintara iela 35, Cēsis 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01122 Izpildmērījums Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 5, Cēsis, IM, STT 06.03.2019 07.03.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01123 Izpildmērījums Briežu iela 31, Cēsis, IM 07.03.2019 08.03.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP01124 Topogrāfija Līvu pamatskola, Krīvi, Vaives pag. 07.03.2019 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290TP01125 Topogrāfija "Zavadiņas", Vaives pag. 14.03.2019 15.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01126 Topogrāfija Ata Kronvalda iela 54, 54A, Cēsis 18.03.2019 19.03.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01127 Topogrāfija Noliktavas iela 1, Cēsis 18.03.2019 19.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01128 Topogrāfija Ainavu iela 12, Cēsis 19.03.2019 20.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01129 Topogrāfija Raiskuma iela 2, Cēsis 19.03.2019 20.03.2019 20.03.2019 20.03.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01130 Topogrāfija Leona Paegles iela un Ata Kronvalda iela 22.03.2019 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01131 Topogrāfija Cīrulīšu iela 44, Cēsis 25.03.2019 15.04.2019 27.03.2019 16.04.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01132 Izpildmērījums Piebalgas iela 89, Cēsis 25.03.2019 27.03.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01133 Topogrāfija Lenču iela 40, Cēsis 26.03.2019 28.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Krista Kokina BC-497 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP01134 Topogrāfija Bērzaines iela 7, Cēsis 26.03.2019 28.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01135 Topogrāfija Kalna iela 7, Cēsis 28.02.2019 01.04.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID01136 Izpildmērījums Cīrulīšu iela 57, Cēsis, gāzes vada IM 01.04.2019 01.04.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01137 Izpildmērījums Lenču iela 16A, Cēsis, LK IM 01.04.2019 03.04.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA " Topometrs"
4201TP01138 Topogrāfija Peldu iela 3, Cēsis 02.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01139 Izpildmērījums Vaives iela 25, Cēsis, IM K Ū 02.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA Mērnieks MMR"
4201ID01140 Izpildmērījums Gaujas iela 21, Cēsis IM 02.04.2019 03.04.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01141 Topogrāfija Saules, Piebalgas, Briežu, Ata Kronvalda, Leona paegles ielas(Woltec_1) 03.04.2019 08.04.2019 08.04.2019 10.04.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01142 Topogrāfija Dārzniecības, Raiņa, Medņu, Vārnu, Lapsu, Piebalgas, Ata kronvalda ielas, Cēsis (Woltec2) 04.04.2019 11.04.2019 09.04.2019 17.04.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID01143 Izpildmērījums Smilgu iela 8, Cēsis 10.04.2019 18.04.2019 11.04.2019 23.04.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01144 Topogrāfija Muižas iela 7, Cēsis 10.04.2019 30.04.2019 15.04.2019 16.05.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01145 Izpildmērījums Mazā Līgatnes iela 8, Cēsis, IM, K 11.04.2019 15.04.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - mērniecības birojs"
4201ID01146 Izpildmērījums Lauku iela 3A, Cēsis, IM 11.04.2019 17.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID01147 Izpildmērījums Līgatnes iela 66, Cēsis, Im K, Ū 12.04.2019 16.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01148 Izpildmērījums Jāzepa iela 4, Cēsis IM, Ū 16.04.2019 17.04.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības"birojs"
4201TP01149 Topogrāfija T_2008, Glāznieki, Rūpniecības-30, Cēsis 17.04.2019 18.04.2019 Gunita Ozoliņa BC-518 SIA "Metrum Limbažu birojs"
4201TP01150 Topogrāfija Cīrulīšus iela 45, Cēsis 18.04.2019 23.04.2019 23.04.2019 23.04.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP01151 Topogrāfija "Priedaines", Vaives pag. 18.04.2019 23.04.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01152 Topogrāfija Tālavas iela 3, Cēsis 18.04.2019 24.04.2019 23.04.2019 24.04.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01153 Topogrāfija Palmu iela 5, Cēsis 25.04.2019 29.04.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01154 Topogrāfija Priekuļu iela 11, Cēsis 25.04.2019 30.04.2019 29.04.2019 02.05.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01155 Topogrāfija Gaujas iela 37A, Cēsis 25.04.2019 30.04.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01156 Izpildmērījums Mazā Bērzaines, Beverīnas ielas , Cēsis, IM, Ū 26.04.2019 30.04.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01157 Izpildmērījums Lielā Skolas iela 8, Cēsis, IM drenāža 29.04.2019 02.05.2019 30.04.2019 07.05.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01158 Izpildmērījums Pils laukums 9, 11, Cēsis, IM, EL, apgaisme 29.04.2019 03.05.2019 30.04.2019 07.05.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01159 Topogrāfija Gaujas iela 2, Cēsis 30.04.2019 02.05.2019 02.05.2019 07.05.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4290TP01160 Topogrāfija "Saullēkti", Vaives pag.( no Līvu skolas) 02.05.2019 03.05.2019 02.05.2019 07.05.2019 Gundars Vaļģis BC-403 SIA "GVB"
4201TP01161 Izpildmērījums Vaives iela 22A, Cēsis, IM, K, Ū 02.05.2019 03.05.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01162 Topogrāfija Jurģu iela 26, Cēsis, Cēsu nov. 02.05.2019 07.05.2019 03.05.2019 08.05.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01163 Topogrāfija Lapsu un Apšu ielas krustojums, Cēsis 02.05.2019 03.05.2019 03.05.2019 07.05.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01164 Topogrāfija Ceriņu iela 9, Cēsis 03.05.2019 09.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01165 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 56, IM, EL 07.05.2019 08.05.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01166 Topogrāfija Rūpniecības iela 21, Cēsis 07.05.2019 08.05.2019 Gints Bauers AC000000018 IK "Gints Bauers"
4201TP01167 Topogrāfija Dārzniecības iela 7, Cēsis 07.05.2019 09.05.2019 08.05.2019 09.05.2019 Gints Bauers AC000000018 IK "Gints Bauers"
4290ID01168 Izpildmērījums Kaķupītes caurtekas autoceļa A2, Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 85,60 km atjaunošanas Cēsu novads, Vaives pagasts, IM 08.05.2019 09.05.2019 Baiba Siņicina BC-556 8. CBR Smiltene
4201ID01169 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 31C, Cēsis, IM, K 10.05.2019 20.06.2019 13.05.2019 20.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-mērniecības birojs"
4201ID01170 Izpildmērījums Vaives iela 25A, Cēsis, IM, K 10.05.2019 13.05.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01171 Izpildmērījums Līgatnes iela 66, Cēsis, IM, EL 09.05.2019 13.05.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP01172 Topogrāfija Ābolu iela 12, Cēsis 13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01173 Topogrāfija Ābolu iela 12, Cēsis 13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01174 Izpildmērījums Elektronisko sakaru kabeļkanalizācijas trase, Cīrulīšu iela un Atpūtas iela, Cēsis, Cēsu novads (Trases uzmērījuma korekcija). 13.05.2019 14.05.2019 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID01175 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 15, Ausekļa iela 5, Cēsis IM, Ū, K 14.05.2019 16.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Ritvars Staņa BC-370 SIA "RE Mērnieks"
4201TP01176 Topogrāfija Viestura iela 1, Cēsis 14.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 21.05.2019 Ilgvars Gūts BC-310 SIA "Metrum V" Vamieras birojs
4201TP01177 Topogrāfija Magoņu iela 10, Cēsis 17.05.2019 21.05.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP01178 Topogrāfija Piebalgas iela 95, Cēsis 20.05.2019 22.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01179 Topogrāfija Lauku iela 16, Cēsis 20.05.2019 22.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01180 Izpildmērījums Ķiršu iela 49, Cēsis, IM, K 21.05.2019 22.05.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01181 Topogrāfija Piebalgas iela 81,85, Cēsis 22.05.2019 27.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01182 Topogrāfija Ainavu iela 23, Cēsis 22.05.2019 24.05.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērneicības birojs"
4201ID01183 Izpildmērījums Pils laukums 9, Cēsis, IM pils dārza ēkas 23.05.2019 24.05.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP01184 Topogrāfija "Meža Vengeri", Vaives pag. 27.05.2019 28.05.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01185 Topogrāfija Piebalgas iea 15, Cēsis 28.05.2019 29.05.2019 29.05.2019 30.05.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01186 Topogrāfija Lielā Skolas iela 8, Cēsis 29.05.2019 03.06.2019 31.05.2019 05.06.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01187 Topogrāfija Rīgas iela 21, Cēsis 29.05.2019 31.05.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01188 Topogrāfija Mazā Līgatnes iela, Cēsis 30.05.2019 03.06.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01189 Izpildmērījums Celtnieku iela, Cēsis, IM, K 31.05.2019 04.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01190 Izpildmērījums Ceriņu iela, Cēsis, IM, K 31.05.2019 04.06.2019 03.06.2019 05.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01191 Izpildmērījums Ziemeļu iela, Cēsis, IM, K 31.05.2019 04.06.2019 03.06.2019 05.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01192 Izpildmērījums Lenču iela, Cēsis, IM, K 31.05.2019 03.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01193 Topogrāfija Palasta iela 17, Cēsis 31.05.2019 06.06.2019 04.06.2019 06.06.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01194 Izpildmērījums Rīgas iela, Cēsis, IM virszeme(labots) 31.05.2019 04.06.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01195 Topogrāfija Valmieras iela 8, Cēsis (papildus) 03.06.2019 06.06.2019 04.06.2019 06.06.2019 Kārlis Kozulāns BC-586 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID01196 Izpildmērījums Bērzaines 13, Cēsis, IM 03.06.2019 04.06.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01197 Topogrāfija Saules iela 2, Cēsis 04.06.2019 05.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01198 Izpildmērījums Lielā Skolas iela 8, Cēsis. IM, LK, drenāža un zemējuma kontūra 04.06.2019 06.06.2019 06.06.2019 10.06.2019 Kārlis Baroniņš SIA "A Komanda"
4201TP01199 Topogrāfija Rīgas iela 87, Cēsis 04.06.2019 14.06.2019 06.06.2019 17.06.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01200 Topogrāfija Elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas būvniecība līdz objektam 3.6, Valmieras iela, Cēsis, Cēsu novads. 06.06.2019 10.06.2019 Lauris Fogelis BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID01201 Izpildmērījums Gaujaslīču iela_IM, elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas būvniecība līdz objektam 3.8, Dzirnavu iela, Cēsis, Cēsu novads. 06.06.2019 10.06.2019 Lauris Fogels BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID01202 Izpildmērījums Līgatnes iela 33, Cēsis, būvju IM 10.06.2019 11.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01203 Izpildmērījums Eduarda Treimaņa Zvārguļa iela, Cēsis, IM, Ū, K, LK 10.06.2019 11.06.2019 19.06.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01204 Izpildmērījums Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielas (Cēsu alus ielas) Ū, K demontāža 10.06.2019 19.06.2019 11.06.2019 19.06.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01205 Izpildmērījums Pils laukums 9, Cēsis, Pils dārza laukuma IM 10.06.2019 12.06.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01206 Izpildmērījums Magoņu iela 7, Cēsis, Im, EL 11.06.2019 12.06.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01207 Topogrāfija Lauku iela 11, Cēsis 11.06.2019 12.06.2019 Māra Marhele BC-358 SIA "NOVADNĒRNIEKS"
4201ID01208 Izpildmērījums Gaujaslīšu iela, IM, elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācijas būvniecība līdz objektam 3.8, Dzirnavu iela, Cēsis, Cēsu novads 17.06.2019 17.06.2019 Lauris Fogels BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201ID01209 Izpildmērījums Ceriņu iela 15, IM, K 18.06.2019 19.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01210 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 56, Cēsis, IM, K, LK, Ū 18.06.2019 19.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01211 Izpildmērījums Ezera iela 13, Cēsis, IM, žogs 18.06.2019 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01212 Topogrāfija Miera iela 16, Cēsis 19.06.2019 19.06.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01213 Izpildmērījums Zemeņu iela 10A, Cēsis, Im Ū, K, EL 19.06.2019 19.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01214 Izpildmērījums Miera iela 19, Cēsis 19.06.2019 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01215 Izpildmērījums Festivāla iela 44, Cēsis, IM, teritorijas labiekārtošana- stāvvietas izbūve 20.06.2019 20.06.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290TP01216 Topogrāfija "Kalna Egles", Vaives pag. 25.06.2019 01.07.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01217 Topogrāfija Raunas iela 3, Cēsis 26.06.2019 11.07.2019 01.07.2019 11.07.2019 Krista Kokina BC-497 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01218 Topogrāfija Piebalgas iela 7, Cēsis 27.06.2019 01.07.2019 01.07.2019 02.07.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01219 Topogrāfija Pāvila iela 17, Cēsis 28.06.2019 02.07.2019 01.07.2019 03.07.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01220 Topogrāfija Noras iela 12, Cēsis 28.06.2019 01.07.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01221 Topogrāfija Saules iela 9, Cēsis 02.07.2019 03.07.2019 02.07.2019 03.07.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01222 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 56, Cēsis, IM, apgaismojuma tīkls un zemējuma kontūra 03.07.2019 03.07.2019 03.07.2019 03.07.2019 Lauris Fogels BC-259 SIA 'Vidzemes mērnieks"
4201ID01223 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 56, Cēsis, IM, labiekārtojums 04.07.2019 08.07.2019 05.07.2019 09.07.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01224 Izpildmērījums Viestura iela 15, Palasta iela 27, Cēsis, Pirtsupītes gravas IM apgaisme 05.07.2019 10.07.2019 09.07.2019 10.07.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01225 Topogrāfija Raunas iela 15, Cēsis 05.07.2019 10.07.2019 09.07.2019 11.07.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01226 Topogrāfija Cīrulīšu iela 8, Cēsis 05.07.2019 10.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 Krista Kokina BC-497 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01227 Topogrāfija Lielā Katrīnas iela 26, Cēsis 08.07.2019 11.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01228 Izpildmērījums Viestura iela, Cēsis, IM STT 08.07.2019 10.07.2019 10.07.2019 11.07.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01229 Izpildmērījums Ausekļa iela 5, Cēsis 08.07.2019 16.07.2019 10.07.2019 29.07.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01230 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 15, Cēsis, IM, gāze 08.07.2019 16.07.2019 10.07.2019 29.07.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01231 Topogrāfija Vaives iela 5, Cēsis 10.07.2019 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01232 Topogrāfija Puķu iela 21, Cēsis 11.07.2019 11.07.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01233 Topogrāfija Saules iela 19, Cēsis 11.07.2019 11.07.2019 Lauris Fogels BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4201TP01234 Topogrāfija Lapsu iela 26, Cēsis 11.07.2019 12.07.2019 11.07.2019 12.07.2019 Lauris Fogels BC-259 SIA "Vidzemes mērnieks"
4290ID01235 Izpildmērījums "Ŗīti Ķēsas", Vaives pag, IM , 0.4kV elektrokabelim, Dzīvojamās mājas ''Rīti Ķēsas'' elektroapgāde 11.07.2019 11.07.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01236 Izpildmērījums Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielas pagarinājums(Cēsu alus jaunizbūvētā iela), Cēsis, Im, labiekārtojums 12.07.2019 12.07.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA"ABC Mērniecība"
4201ID01237 Izpildmērījums Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielas pagarinājuma apgaismojuma izpildmērījums , Cēsis (Aldaru laukums 1) 12.07.2019 12.07.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4201ID01238 Izpildmērījums Aldaru laukums 1, Cēsis, IM , žogs 12.07.2019 12.07.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4290ID01239 Izpildmērījums "Krastiņi", Vaives pag, IM, EL 12.07.2019 12.07.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID01240 Izpildmērījums "Piebalgas 99A", Vaives pag., IM sakaru kanalizācija 17.07.2019 29.07.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01241 Izpildmērījums Krišjāņa Valdemāra iela 15, Cēsis, IM, STT 18.07.2019 29.07.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums - Mērniecības birojs"
4290ID01242 Izpildmērījums "Āboliņi", Vaives pag., IM, EL 19.07.2019 29.07.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01243 Izpildmērījums Kaļķu iela 12, Cēsis, IM, Ū, K 19.07.2019 29.07.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01244 Topogrāfija Maija iela 1, Cēsis 22.07.2019 30.07.2019 29.07.2019 31.07.2019 Leonards Miezītis SIA "Mrisinājumi.lv"
4290TP01245 Topogrāfija "Mierturi", Vaives pag. 24.07.2019 29.07.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01246 Topogrāfija Jurģu iela 20, Cēsis 29.07.2019 31.07.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01247 Topogrāfija Līgatnes iela 27, Cēsis 01.08.2019 01.08.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01248 Izpildmērījums Alfrēda Kalniņa iela 3, Cēsis, IM, ēka 01.08.2019 01.08.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01249 Topogrāfija Dārzniecības iela 9, Cēsis 05.08.2019 13.08.2019 06.08.2019 14.08.2019 Gints Bauers AC000000018 IK"Gints Bauers"
4201ID01250 Izpildmērījums Dzintara iela 18 C, Cēsis, IM, gāze 07.08.2019 08.08.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201TP01251 Topogrāfija Zirņu iela 9, Cēsis 08.08.2019 12.08.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201TP01252 Topogrāfija Putnu iela 4A, Cēsis 08.08.2019 12.08.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērnieības birojs"
4201TP01253 Topogrāfija Birzes iela 31, Cēsis 08.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 14.08.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01254 Izpildmērījums Dīķa iela 8, Cēsis, IM, škūnis 09.08.2019 20.08.2019 13.08.2019 23.08.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201ID01255 Izpildmērījums Valmieras iela 1, Cēsis, IM, K 09.08.2019 13.08.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -Mērniecības birojs"
4201ID01256 Izpildmērījums Valmieras iela 16, Cēsis, IM, K, Ū 09.08.2019 13.08.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01257 Izpildmērījums Valmieras iela 8, Cēsis, IM, laukumi 09.08.2019 14.08.2019 Māra Marhele BC-358 SIA "Novadmērnieks"
4201ID01258 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 40-20, Cēsis, IM, Ū 12.08.2019 14.08.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290ID01259 Izpildmērījums "Saules", Vaives pag. IM 0.4 kV elektrokabelim 12.08.2019 14.08.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01260 Izpildmērījums Piebalgas iela 89, Cēsis, IM, labiekārtojums 12.08.2019 14.08.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01261 Izpildmērījums Pūces iela 2, Cēsis IM 12.08.2019 22.08.2019 14.08.2019 27.08.2019 Ivars Žagars BC-328 SIA "Topometrs"
4201ID01262 Izpildmērījums Rīgas iela, Cēsis, IM, optiskais kabelis un apgaismojums 14.08.2019 14.08.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01263 Izpildmērījums Gaujas iela 17, Cēsis, IM 14.08.2019 14.08.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecība birojs"
4290ID01264 Izpildmērījums "Lieleicēni, Vaives pag., Im, Pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanas mezglu pie PGV Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna PGK pārbūve un piebraucamā ceļa izbūve 14.08.2019 16.08.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID01265 Izpildmērījums Pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanas mezglu pie PGV Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna PGK pārbūve, Vaives pag, IM, 0.4kV elektrokabeļiem, elektronisko sakaru kabeļiem un zemējuma kontūram 14.08.2019 16.08.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID01266 Izpildmērījums Pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz GRS Cēsis pieslēgšanas mezglu pie PGV Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna PGK pārbūve, Vaives pag, IM, Gāzes apgādes tīklu pārvades sistēmas gāzes vadiem 14.08.2019 16.08.2019 16.08.2019 16.08.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01267 Izpildmērījums Ausekļa iela 5 un Ata Kronvalda iela 15, Cēsis, Im, 0.4 kV EL 14.08.2019 16.08.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4201ID01268 Izpildmērījums Jurģu iela 2, Cēsis, IM, K 15.08.2019 16.08.2019 Mārtiņš Platacis AC000000003 SIA "ABC Mērniecība"
4290ID01269 Izpildmērījums A2 , Vaives pag., IM, sakaru kabeļi un aizsargcaurules 16.08.2019 16.08.2019 Igors Gavrilovs BC-348 SIA "LKS GEO"
4290TP01270 Topogrāfija Birztaliņas, Vaives pag., Cēsu nov. 20.08.2019 29.08.2019 30.08.2019 Māris Grāvītis BC-447 Mērnieks MMR
4201TP01271 Izpildmērījums Stadiona tribīnes, Valmieras iela 6, Cēsis 22.08.2019 30.08.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-mērniecības birojs"
4201TP01272 Topogrāfija Raunas iela 17 22.08.2019 29.08.2019 Ivars Žagars BC-328 Terra Topo
4201TP01273 Topogrāfija Lenču iela 17, Cēsis 26.08.2019 03.09.2019 02.09.2019 03.09.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4201TP01274 Topogrāfija Ābolu iela 12, Cēsis 27.08.2019 03.09.2019 02.09.2019 03.09.2019 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA "Mērnieks MMR"
4290TP01275 Topogrāfija "Pīlādzīši", Vaives pag., Cēsu nov. 27.08.2019 02.09.2019 Ingmārs Eglītis BC-553 JOE Latvija
4201ID01276 Izpildmērījums Caunas ielas 1, Cēsīs sadzīves kanalizācijas cauruļvads 28.08.2019 02.09.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums -mērniecības birojs"
4201TP01277 Topogrāfija Nākotnes iela 18, Cēsis 28.08.2019 05.09.2019 05.09.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA Latīpašums-mērniecības birojs
4201TP01278 Topogrāfija Raiņa iela 9, Cēsis 28.08.2019 05.09.2019 03.09.2019 05.09.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201ID01279 Izpildmērījums Jāņa Poruka iela 31 un Zvaigžņu iela 1, Cēsis 03.09.2019 04.09.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01280 Izpildmērījums Ķiršu iela 51, Cēsis, Im, K 03.09.2019 04.09.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01281 Izpildmērījums Piebalgas iela 91, Cēsism IM, (Adblue uzpildes modulis) 04.09.2019 05.09.2019 Valters Ozoliņš BC-634 SIA "Delta kompānija"
4201ID01282 Topogrāfija Kalnmuižas iela 8, Cēsis 05.09.2019 09.09.2019 05.09.2019 11.09.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums- mērniecības birojs"
4201ID01283 Izpildmērījums Ata Kronvalda iela 54, Cēsis, IM, K,Ū 05.09.2019 06.09.2019 Māris Grāvītis BC-447 SIA "Mērnieks MMR"
4201ID01284 Izpildmērījums Raiņa iela 43, Cēsis, IM, žogs 09.09.2019 10.09.2019 Oskars Kampe BC-258 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
4201TP01285 Topogrāfija Zvaigžņu iela 8, Cēsis 09.09.2019 11.09.2019 Jurģis Rudzītis BC-492 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4290TP01286 Topogrāfija "Lauku Melgalvji", Vaives pag. 10.09.2019 11.09.2019 Krista Kokina BC-497 SIA "Latīpašums-Mērniecības birojs"
4201TP01287 Topogrāfija Zaļā iela 16, Cēsis 10.09.2019 12.09.2019 Jānis Dragons BC-256 SIA "Latīpašums- Mērniecības birojs"
1 Izpildmērījums Lejas Krastiņi 02.08.2013 02.08.2013 Māris Grāvītis BC447 SIA Mērnieks MMR
2 Topogrāfija Tirgoņu iela 7 02.08.2013 02.08.2013 Mārtiņš Pošivs AC000000078 Mērnieks MMR
3 Topogrāfija Piebalgas iela 52, 52A 31.07.2013 01.08.2013 Mārtiņš Pošivs AC000000078 SIA Mērnieks MMR
4 Izpildmērījums Piebalgas iela 31.07.2013 19.08.2013 Ivars Žagars BC-328 Topometrs