NPKLīguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas Nr. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (ja piemēro Publisko iepirkumu likumu) Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā (ja tāds publicējams ar Publisko iepirkumu likumu) Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
1Vienošanās par speciālo cenrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS SEB banka 0.0031.12.2017 
2Izstrādāt tehnisko projektu Stacijas laukumam. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Marten projekti 3400.0015.01.2017 
3Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu DACV ģimnāzijā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Vectēvs"" 10108.8031.05.2017 
4Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Cēsu profesionālajā vidusskolāCNP 2016/111 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Vectēvs"" 13478.4031.05.2017 
5Laikraksta "Cēsu vēstis'" izplatīšanaCNP 2016/105 12.12.201629.11.2016VAS Latvijas Pasts 5342.7631.12.2017 
6Apsardzes pakalpojumi Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 33.0628.02.2017 
7Apņemas veikt koncertmeistara un mūzikas konsultanta pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 800.0031.12.2017 
8Apņemas veikt saksofonistes darbus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīna Krafte 700.0031.12.2017 
9Apņemas veikt koncertmeistara un mūzikas konsultanta pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Grinfelde 600.0031.12.2017 
10Ugunsdrošības sistēmas tehniskā apkope Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 423.3602.01.2020 
11Apņemas veikt svinīgo ceremoniju apkalpošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Gabrāne 800.0031.12.2017 
12Par FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DIVI grupa 1500.0031.12.2017 
13Sagatavot un novadīt matemātikas skolotājiem praktisku semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMaruta Avotiņa 675.0023.01.2017 
14Kases aparātu serviss Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0031.12.2017 
15Sniegt ieteikumus un atzinumus par vides pieejamības jautājumiem publiskās būvēs Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAigars Miklāvs 2399.6431.12.2017 
16darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Seesam Insurance Latvijas filiāle 399.6610.01.2018 
17Cēsu Vecpilsētas ielu ikdienas uzkopšana.CNP 2016/15 16.09.201606.07.2018SIA Eco Baltia vide 176646.3011.07.2019 
18Objekta Pils laukums 11, Cēsīs, Cēsu novadā, apdrošināšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 400.0011.01.2018 
19Par metāllūžņu utilizāciju Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TOLMETS VIDZEME 0.00līdz saistību izpildei 
20Par ielu un ceļu kopšanas darbiCNP 2016/115 13.01.201702.01.2017SIA Imberteh 28616.0116.03.2017 
21Vadīt pirmsskolas sporta skolotāju metodiskās apvienības darbu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurijs Vaido 0.0006.06.2017 
22Autoratlīdzības līgums - lekcija "Mūsdienu pirmsskolas vecuma bērnu fizisko aktivitāšu īpatnības, pareizas kustības ikdienā, dinamiskās pauzes organizēšanas didaktika". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInta Bula - Biteniece 110.0001.02.2017 
23Veikt pirmsskolas mūzikas skolotāju metodikas apvienības vadītājas pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuna Dālmane 0.0006.06.2017 
24Apsardzes pakalpojumi Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 495.8526.01.2019 
25Apsardzes pakalpojumi Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 198.2426.01.2019 
26Par raidlaika rezervēšanu un reklāmas pakalpojumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Valmieras TV 2280.0031.01.2018 
27Veikt lifta Raunas ielā 4, Cēsīs, apkopi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ROL-AUTOMATIK SET 320.0001.02.2019 
28Cēsu novada Interneta mājas lapas www.cesis.lv latviešu, angļu, vācu un krievu valodā uzturēšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 101 1280.6431.01.2018 
29Telpu remonts Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 4301.4417.03.2017 
30Autoruzraudzība Rīgas ielas projekta realizācijā.CNP 2015/41 07.12.201525.11.2015SIA Ceļu komforts 2323.00līdz saistību izpildei 
31Veikt Rožu laukumā strūklakas remontu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 2549.8201.04.2017 
32Telpu remonts Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 2412.2323.02.2017 
33Būvuzraudzība Rīgas ielas posma pārbūves darbiem.CNP 2016/109 ERAF 19.12.201607.12.2016IK "J.B.Projekti" 4900.00līdz saistību izpildei 
34siltummezgla tehniskā apkalpošana Raunas 8 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 600.0028.02.2018 
35Transporta pakalpojumi.CNP 2017/1 27.01.201716.01.2017IK Norle 5400.0014.02.2018 
36Transporta pakalpojumi.CNP 2017/1 27.01.201716.01.2017SIA M.E.LAT-LUX 5400.0014.02.2018 
37Sastādīt Cēsu ģeogrāfijas olimpiādes uzdevumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGatis Kampernovs 50.0009.03.2017 
38Veikt Eksperta pakalpojumus Cēsu pilsētas stadiona pārbūves pārbūves projekta attīstībai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Jurēvičs un partneri 3900.00līdz saistību izpildei 
39Tehniskā projekta ''Ielas apgaismojuma izbūve Meža, Pureņu, Niedru, Viršu, Mārtiņa un Meldru ielās, Cēsīs, Cēsu nov.'' izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 3917.762 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 
40Programmatūras lietošanas nomas licence Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DPA 3472.00līdz saistību izpildei 
41Būves – ,,Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanu par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”, būvdarbi CNP/2016/38EKII 25.08.201616.05.2016pilnsabiedrība SAN-NAMI 846348.8830.11.2017 
42Tehniskā projekta ''Elektroapgādes slodzes palielinājums Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā'', izstrāde stadionam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ELT Projekti 1995.0017.03.2017 līdz saistību izpildei 
43Sabiedriskās tualetes Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, ikdienas uzkopšanas un uzturēšanas darbusCNP 2017/2 06.02.201724.01.2017SIA Green Line Services 5609.2828.02.2018 
44Ventilācijas un apkures sistēmas pārbaude Bērzaines 5, Palasta 11, Raunas 4, Raunas 6 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 3496.0728.02.2018 līdz saistību izpildei 
45Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšana Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā, CNP/2016/85 19.12.201607.12.2016SIA Imberteh 15546.82līdz 30.04.2017 
46Būvprojekta izstrāde Līvu pamatskolas centrālapkures izbūvei Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 9700.0020.04.2017 līdz saistību izpildei 
47Būvuzraudzības darbi administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšanas būvdarbiem Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā,  19.12.201607.12.2016SIA "TRANZIT ASK" 487.0030.04.2017 
48Apkures katlam piegādāt un uzstādīt kurtuves aprīkojumu granulu dedzināšanai, objektā: Kaķukrogā, Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāris Krūmiņš 3990.0024.03.2017 līdz saistību izpildei 
49Telpu atjaunošana (remonts) arhīva izveide, objektā - Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 3812.1207.04.2017 līdz saistību izpildei 
50Stadiona tribīņu būvprojekta ekspertīze Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AZ Service 6610.0017.04.2017 
51Cēsu novada Bāriņtiesas profesionālās kompetences pilnveides pakalpojums - supervīzija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latvian Holidays 125.0031.12.2017 līdz saistību izpildei 
52Metāllūžņu pirkuma līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 1735.80līdz saistību izpildei 
53Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMareks Osovskis 150.0016.03.2017 
54Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remontdarbi Cēsu pilsētā.CNP 2017/6 21.02.201710.02.2017SIA Imberteh 103661.9012.03.2018 
55Par prožektoru piegādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Akvedukts 4497.1210.04.2017 
56Organizēt futbola turnīru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Beļakovs 385.0006.05.2017 
57Par Cēsu basketbola čempionāta organizēšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMihails Mihailovs 900.0031.05.2017 
58 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA J.Broka mežistrādes brigāde 168.00līdz saistību izpildei 
59Koku un koku zaru zāģēšanaCNP 2017/10 01.03.201717.02.2017SIA "Zīle Rokā" 18877.0016.03.2018 
60Par lietotas automašīnas iegādi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AUTO ĪLE UN HERBST 7082.64līdz saistību izpildei 
61Ielas apgaismojuma izbūve Līgatnes ielā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 13965.2520.09.2017 
62Rīgas ielas posma pārbūves darbi.CNP 2016/70 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 545790.0020.06.2018 
63Latvijas Jaunatnes olimpiādes 2017. logo izmantošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 285.0027.03.2017 
64Veikt grāvja tīrīšanu Ērgļu ielā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "ROK UN BŪVĒ" 4543.6022.05.2017 
65Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Laki Fruit 3601.1031.03.2018 
66Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 10133.5031.03.2018 
67Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Beātus 5154.4831.03.2018 
68Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sanitex 12784.9031.03.2018 
69Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Lukašinska 72.0026.04.2017 
70 telpu ikdienas uzkopšana Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 9813.7231.03.2018 
71Būvuzraudzības darbi Lielā Kalēju ielā 5 un Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2017/9 01.03.201717.02.2017SIA Warss+ 230.00līdz saistību izpildei 
72katlu mājas apkope Rīgas 23 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 3E Risinājumi 2511.8427.03.2019 
73Veikt lietus ūdens savākšanu un novadīšanu no Cēsu pilsētas ielām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 75052.7731.03.2018 
74Par darba aizsardzības pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FN-Serviss 1447.8031.03.2018 
75Par ūdens piegādi un sadales iekārtu īres līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 0.0031.03.2018 
76Sviņigo cermoniju apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāra Majore- Linē 800.0031.12.2017 
77Piegādā laternu puķu podus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA M-2 3000.0010.04.2017 
78Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnce Saulīte 100.0025.04.2017 
79Luksoforu objektu uzturēšana Cēsu pilsētā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 6197.4031.03.2018 līdz saistību izpildei 
80Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ITALIS GEOTOUR 3980.0021.04.2017 
81Veikt gūliju remontu un aku vāku līmeņošanu Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 9523.8330.09.2017 
82juridiskās palīdzības sniegšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZvērināta advokāta Romualda Vonsoviča birojs 3920.00līdz saistību izpildei 
83Ielu pretslīdes materiālu savākšanaCNP 2017/14 28.03.201717.03.2017SIA Eco Baltia vide 26913.2007.07.2017 
84Par piena piegādi  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 3632.4330.06.2017 
85Piegādāt, uzstādīt pārvietojamās biotualetes pēc Pasūtītāja norādījumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KOM-AUTO 4100.0012.09.2017 
86Par savākto atkritumu izvešanu talkas laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 1422.8722.05.2017 
87Talkas ietvaros veiks atkritumu apglabāšanu Daibes poligonā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 0.0025.04.2017 
88Festivāla latvju bērni danci veida - afišas stenda dizains Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Krišvelde 230.0002.05.2017 
89Pieslēgšanas līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA CSC Telecom 0.0031.03.2022 
90Ziemassvētku rotājumu remonta darbi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 9640.0001.05.2017 
91Izveidot vēstures izziņas spēles auditorijai "'Sajūti Cēsu kaujas" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSanda Salmiņa 440.0005.06.2017 
92Organizēt sporta pasākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Meža taku skrējieni 0.0005.08.2017 
93Moderatora pakalpojums sarunu festivālā "Lampa"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristīne Garklāva 170.0021.04.2017 
94Būvprojekta izstrāde  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Būvprojekts" 1800.0019.05.2017 
95Veikt meliorācijas sistēmas kolektora remonts. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Melio C 5041.0030.08.2017 
96Par Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lursoft IT 0.0001.05.2020 
97Būvuzraudzības darbi rotaļu iekārtu uzstādīšanai Maija parkā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 250.0001.06.2017 
98Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Bārda 400.0019.05.2017 
99Būvniecības ieceres izstrāde un būvniecība objektam "Rotaļu iekārtu uzstādīšana Maija parkā". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA JLD 16423.9801.06.2017 
100Par Uzvaras pieminekļa apkopi un remontu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Dans Jansons Būve 14472.3920.06.2017 
101Radīt informatīvo materiālu IIV Latvijas Jaunatnes olimpiādei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 800.0015.06.2017 
102Veikt sporta dienas vadītāja pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Vaido 50.0016.05.2017 
103Par aušanas sviru steļļu izgatavošanu Vaives pagasta mājai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS Silavas - 2 1000.0001.08.2017 
104Autoruzraudzības līgums - lekcija mammām Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngrīda Lielmane 72.0017.05.2017 
105Sagatavot tautas vērtes kopu "Dzieti" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Balode 363.0021.12.2017 
106Veikt korekcijas reģistratūras sarakstos nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRoberts Treijs 40.0008.05.2017 
107Veikt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Goģe 20.0003.05.2017 
108Veikt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamModrīte Pupure 20.0008.05.2017 
109Veikt kustību aktivitātes nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 20.0008.05.2017 
110Veikt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 20.0008.05.2017 
111Sagatavot kori "Beverīna" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurģis Cābulis 363.0021.12.2017 
112Sagatavot deju kolektīvu "Dzirnas" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Bārtniece 726.0021.12.2017 
113Sagatavot deju kolektīvu "Vaive" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Krastiņa 726.0021.12.2017 
114Sagatavot tautas lietišķās mākslas studiju "Vēverīšas" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Kupče 363.0021.12.2017 
115Sagatavot kori "Wenden" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Slotina-Brante 726.0021.12.2017 
116Sagatavot kori "Beverīna" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivis Greters 363.0021.12.2017 
117Sagatavot kori "Vidzeme" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 726.0021.12.2017 
118Sagatavot A. Kalniņa mūzikas vidusskolas un A. Kalniņa mūzikas skolas koklētāju ansambli dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Žvarte 726.0021.12.2017 
119Sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Puriņš 363.0021.12.2017 
120Veikt kustību aktivitātes nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 40.0008.05.2017 
121sagatavot deju kolektīvu "Randiņš"dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Bārtniece 726.0021.12.2017 
122Sagatavot Cēsu Pils kori dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEvita Konuša 726.0021.12.2017 
123Sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTālivaldis Narvils 363.0021.12.2017 
124Veikt nūjošanas instruktora pienākumus skējienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Ikauniece 20.0008.05.2017 
125Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus skējienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 40.0008.05.2017 
126Veikt kontroltiesneša pienākumus skējienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 20.0008.05.2017 
127Organizēt kustību aktivitātes un orientēšanas spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 20.0008.05.2017 
128Latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu pilsētas īpašumos.CNP 2017/11 18.04.201703.04.2017ZS KLIĢENI 12010.7331.10.2017 
129Aktivitātes pasākumā ''Kaimiņu svētki Cēsīs'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvijas Zaļais punkts 110.0013.05.2017 līdz saistību izpildei 
130Piedalīšanās pasākumā "Kaimiņu svētki Cēsīs"  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 245.0020.06.2017 
131Par konsultāciju sniegšanu pasākumā "Kaimiņu svētki Cēsīs". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Skanore 1651.3131.12.2017 
132Festivāla noformējuma skiču dizains deju lielkoncertam. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Bindemane 300.0027.05.2017 
133Radīt videodarbību lielkoncerta programmai Maija parkā, Zvaigznes grāmatnīcas Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Brasliņš 250.0027.05.2017 
134Par zandartu piegādi un ielaišanu Mazura ezerā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Rūjas Zivju Audzētava 549.5920.10.2017 
135Radīt spēles festivālam "Latvju bērni danci veda" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Lamberts 300.0027.05.2017 
136Horeogrāfijas izveide atklāšanas pasākumam "Latvju bērni danci veda"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMadara Reinharde 280.0027.05.2017 
137Radīt scenāriju lielkoncerta programmai Maija parkā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK Indra Kumsāre 130.0027.05.2017 
138Radīt scenāriju intermēdijām un nodrošināt to izpildi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvetta Tamane 350.0027.05.2017 
139Autoruzraudzības līgums - festivālam "'Latvju bērni danci veda" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Jermolājeva 300.0027.05.2017 
140Autoruzraudzības līgums - režija festivālam "Latvju bērni danci veda" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEstere Masaļska 210.0027.05.2017 
141Gājēju ietves remonts Bērzaines ielas posmā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Maribu 3861.7531.05.2017 
142Autoruzraudzības līgums - radīt scenāriju intermēdijām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSigita Cepleviča 230.0027.05.2017 
143Jumta seguma remonts katlu mājai Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA NORRUS 1641.0020.06.2017 
144Peldēšanas pakalpojums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Fenikss Z.G. 0.0031.12.2017 
145Veikt lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ķiršu ielā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 2470.5317.07.2017 
146Latvāņu izplatības ierobežošana Vaives pagastā, Cēsu novadā.CNP 2017/19 11.05.201728.04.2017SIA "City Camping" 8214.6031.10.2017 
147Aktivitātes pasākumā ''Kaimiņu svētki Cēsīs'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 214.0003.07.2017 līdz saistību izpildei 
148Projekta Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 120 audzēkņiem izstrāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS 95000.0020.10.2017 
149Festivālā "'Latvju bērni danci veda" veikt režisora asistenta pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMatīss Krafte 150.0027.05.2017 
150Festivālā "'Latvju bērni danci veda" pirmās palīdzības sniegšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnna Bobiļonoka 132.0027.05.2017 
151Festivālā "'Latvju bērni danci veda" veikt pirmo palīdzību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVija Kroiča 44.0027.05.2017 
152Festivālā "'Latvju bērni danci veda" veikt pirmo palīdzību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGinta Poriņa 66.0027.05.2017 
153Festivālā "'Latvju bērni danci veda" veikt pirmo palīdzību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAmanda Baltā 44.0027.05.2017 
154Tehniskā aprīkojuma uzstādīšanai Maija parkā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArmands Zalaks 300.0027.05.2017 
155Veikt flautistes darba pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnce Dālmane 0.0031.12.2017 
156Par finanšu pārskata revīziju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 4200.0030.08.2018 
157Kafijas pauzes nodrošināšana seminārā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrēna Stapulione 93.0025.04.2017 
158Radīt muzikālo partitūru festivālam "Latvju bērni danci veda" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMareks Vecgailis 71.0027.05.2017 
159Nodrošināt informatīvi izglītojošo pasākumu "Uztura piramīda" ar sertificētu speciālistu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA OnPlate 826.4527.05.2017 
160Vizuālā dizaina izveide, noformēšana un izdruka atzinības pasākumam ''Iepazīsimies ar ar kinostudiju un studiju Animācijas brigāde'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKadrija Mičule 70.0031.05.2017 līdz saistību izpildei 
161Klints ielas virsmas divkārtu apstrāde, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2016/112 ERAF 05.01.201720.12.2016SIA Limbažu ceļi 10793.4229.06.2017 līdz saistību izpildei 
162Apaļā galda piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Timber Dream 280.0015.06.2017 līdz saistību izpildei 
163Autoruzraudzības līgums par uguņošanas priekšnesumu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāris Lasmanis 3000.0022.06.2017 
164Lekcija par kustību nozīmi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Lūkins 140.0002.06.2017 līdz saistību izpildei 
165Par dabas gāzes piegādi Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvijas Gāze 0.0030.06.2018 
166Būvdarbi Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA NORRUS 19143.0831.07.2017 
167Sastādīt vairāklīmeņu arhīvisko aprakstu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Konca 1435.0005.09.2017 
168Par Veselīgas dienas nometnes personām ar īpašām vajadzībām vadīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK AV7 1750.0009.06.2017 
169Par pasažieru autobusa transporta pakalpojumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS CATA 0.0009.06.2017 
170Par lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 3199.3531.05.2018 
171Nodrošināt informatīvi izglītojošu lekciju par krūts veselību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu klīnika 240.0006.06.2017 
172Vadīt kustību nodarbības Cēsu pansionātā "Cīrulīši" iemītniekiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElīna Ogliņa 702.0031.12.2017 
173Vadīt kustību un deju nodarbību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUna Rēķe 800.0031.12.2017 
174Latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu novadā.CNP 2017/19 11.05.201728.04.2017SIA "City Camping" 2873.0031.10.2017 
175Sporta grīdas seguma piegādeCNP 2017/17 17.05.201726.04.2017SIA PRO LAURUS 56370.4801.08.2017 
176Vadīt vingrošanas koptreniņus trenera klātbūtnē. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Bogdanova 3120.0014.10.2017 
177Ēkas nojaukšana Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Gotika 1740.5414.07.2017 
178Vadīt nūjošanas nodarbības Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Ikauniece 20.0031.10.2017 
179 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK Egija Kerliņa 110.0031.08.2017 
180Sporta inventāra iegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ''G Kolizejs'' 2598.6214.07.2017 līdz saistību izpildei 
181Nodrošināt svētku uguņošanu Latvijas Jaunatnes olimpiādes atklāšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Cope priekam" 2479.3407.07.2017 
182Veloparka teritorijas apzaļumošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BSA Projects 6566.4526.06.2017 
18320 galda lampu konstruktoru komplektu piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Ļubinskis 700.0019.07.2017 
184Būvprojekts DACVĢ telpu atjaunošanai.CNP 2017/24 ERAF 06.06.201724.05.2017SIA Būvprojekts 14577.0019.10.2017 
185Būvprojekta izstrāde DACVĢ sporta laukuma infrastruktūras sakārtošanai.CNP 2017/24 ERAF 06.06.201724.05.2017SIA Būvprojekts 11867.0019.10.2017 
186Piegādāt un uzstādīt žalūzijas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Rendoks 7103.0525.08.2017 
187Radīt scenāriju Latvijas Jaunatnes olimpiādei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 373.0009.07.2017 
188Radīt scenāriju Latvijas jaunatnes Olimpiādes atklāšanas pasākumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenārs Zeltiņš 1243.00līdz saistību izpildei 
189Vadīt skriešanas koptreniņus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK MOVEMENT PRO 544.5031.12.2017 
190Veikt ielas asfaltēšanas darbus Klints ielā, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 9608.3020.07.2017 
191Veselīgas dienas nometnes personām ar invaliditāti vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK AV7 1390.0014.07.2017 
192Veselīgas dienas nometņu bērniem ar īpašajām vajadzībām vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Betas nams 3500.0011.08.2017 
193Veselīgas dienas nometņu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Snovborda Akadēmija 7200.0005.08.2017 
194Organizēt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 20.0025.06.2017 
195Organizēt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 20.0025.06.2017 
196Veikt kontroltiesneša pienākumus skrējienā "Jānis un Jānītis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrita Ozola 20.0025.06.2017 
197Veikt tiesneša un reģistratora pienākumus skrējienā "Jānis un Jānītis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 40.0025.06.2017 
198Veikt aktiermākslas pakalpojumus Latvijas Jaunatnes olimpiādes sagatavošanas laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAigars Penezis 359.0009.07.2017 
199Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus bērnu skrējienā "Jānis un Jānītis"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 20.0025.06.2017 
200Piedalīties bērnu skrējiena "Jānis un Jānītis"' kustību aktivitāšu vadīšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 40.0025.06.2017 
201Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus bērnu skrējienā "Jānis un Jānītis"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRoberts Treijs 40.0025.06.2017 
202Veikt kontroliera pienākumus bērnu skrējienā "Jānis un Jānītis"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 20.0025.06.2017 
203Piedalīties bērnu skrējiena "Jānis un Jānītis"' vadīšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 20.0025.06.2017 
204Ziemassvētku noformējuma elementu uzstādīšana, uzturēšana, demontāža. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 9800.0031.10.2018 
205Par ielu un ceļu uzturēšanas darbiem Cēsu novadā.CNP 2016/15 16.09.201608.07.2016SIA KOM-AUTO 1498481.5525.11.2022 
206Būvprojekta izstrāde  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "JD Projekts" 3650.0011.08.2017 
207Telpas remonts Slimnīcas ielā 9, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA NORRUS 4130,9131.07.2017 
208Latvijas jaunatnes Olimpiādes atklāšanas ceremonijas filmēšana un video veidošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KIDDIN 2660.00līdz saistību izpildei 
209Nodrošināt Latvijas jaunatnes Olimpiādes apskaņošanu un apgaismošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK RR Agency 4103.31līdz saistību izpildei 
210Veselīgas dienas nometņu skolas vecuma bērniem vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Youth for City-City for Youth 8000.0025.08.2017 
211Veikt daudzdzīvokļu māju kvartālu ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas koncepcijas izstrādi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vidzemes mērnieks 3522.0001.04.2018 
212Veselīgu dienas nometņu skolas vecuma bērniem nodrošināšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK AV7 8000.0025.08.2017 
213Uzstādīt LED ekrānu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA O! Latvija 1322.3109.07.2017 
214Vadīt kustību nodarbības jaunajām un topošajām māmiņām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Lūkins 660.0031.12.2017 
215Sastādīt dalībnieku, saskaņojot stāšanās kārtību gājienam Vienības laukumā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJautrīte Bahmane 72.0007.07.2017 
216Veselīgas dienas nometne personām ar invaliditāti vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLiene Pugaceviča 180.0014.07.2017 
217Veselīgas dienas nometnes personām ar invaliditāti vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAelita Brodele 180.0014.07.2017 
218Noturēt Kapu svētku dievkalpojumu Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRolnalds Melkers 75.00līdz saistību izpildei 
219Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vanags un partneri 567.7910.07.2017 
220Nodrošināt apskaņošanu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 150.00līdz saistību izpildei 
221Nodrošināt muzikālo pavadījumu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSanta Augškāpa 75.00līdz saistību izpildei 
222Nodrošināt muzikālo pavadījumu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElita Ezermale 75.00līdz saistību izpildei 
223Nodrošināt muzikālo pavadījumu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLelde Krastiņa 75.00līdz saistību izpildei 
224Nodrošināt Kapu svētku dievkalpojuma atskaņošana Bērzaines kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 75.00līdz saistību izpildei 
225Noturēt Kapu svētku dievkalpojumu Bērzaines kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 75.00līdz saistību izpildei 
226Sniegt muzikālo pavadījumu Bērzaines kapos, Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 75.00līdz saistību izpildei 
227Noturēt Kapu svētku dievkalpojumu Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOsvalds Miglons 75.0002.07.2017 
228 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sanart 123180.4329.09.2017 
229Veloparka teritorijas žoga izbūve Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BSA Projects 2266.5521.07.2017 
230Veloparka bruģa izbūve Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BSA Projects 10521.6812.08.2017 
231Maksas pakalpojumi festivāla "LAMPA" pasākuma laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 875.0002.07.2017 
232Būvdarbi Līvu pamatskolā.CNP 2017/30 20.06.201709.06.2017SIA AB Vidzemes nami 45706.6916.10.2017 
233Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK RE!ZIVS 9600.0030.06.2019 
234Topogrāfiskā uzmērīšana Cīrulīšu 63, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 600.0010.08.2017 
235Būvdarbu būvuzraudzība Līvu pamatskolāCNP 2017/31 20.06.201709.06.2017SIA ATR 799.9916.10.2017 
236Būvuzraudzības pakalpojumi Līvu pamatskolas centrālapkures izbūvei.CNP 2017/28 14.06.201702.06.2017SIA TRANZIT ASK 2788.0029.09.2017 
237Autoruzraudzības pakalpojumi Līvu pamatskolas būvdarbiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 3200.00līdz saistību izpildei 
238Savadīt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas informāciju sistēmā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Šteina 80.0005.07.2017 
239Līniju gūliju izbūve Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ROK un BŪVĒ 8875.9907.08.2017 
240Izīrē sešus peldbaseina celiņus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLatvijas Lauksaimniecības universitāte 1110.7208.07.2017 
241Veikt sacensību vietas iekārtošanu florbola sacensībām Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngus Laiviņš 161.0010.07.2017 
242Sagatavot koncertprogrammu Latvijas Jaunatnes Olimpiādei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNadežda Maņkeviča 125.0009.07.2017 
243Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuna Zeltiņa 144.0009.07.2017 
244Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTatjana Tustanovska 99.0009.07.2017 
245Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamŅina Pētersone 180.0009.07.2017 
246Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSanita Jansone 81.0009.07.2017 
247Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGinta Poriņa 90.0009.07.2017 
248Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnna Bobiļonoka 135.0009.07.2017 
249Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Lubiņa 63.0009.07.2017 
250Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Šube 117.0009.07.2017 
251Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAmanda Baltā 252.0009.07.2017 
252Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVija Kroiča 189.0009.07.2017 
253Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZane Brente-Brantiņa 261.0009.07.2017 
254Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTamāra Bukovska 117.0009.07.2017 
255Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTaiga Galeja 126.0009.07.2017 
256Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInta Sīka 171.0009.07.2017 
257Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPaula Vīksna 126.0009.07.2017 
258Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInita Luste-Eglīte 36.0009.07.2017 
259Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVeronika Negribe 45.0009.07.2017 
260Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRota Pirīte 45.0009.07.2017 
261Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIeva Zilpauša 45.0009.07.2017 
262Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVladislavs Klapenkovs 36.0009.07.2017 
263Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIluta Ozola 45.0009.07.2017 
264Pirmā palīdzība ''VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes'' dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Štifta 81.0007.07.2017 
265Pirmā palīdzība ''VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes'' dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Neija 45.0009.07.2017 
266Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdgars Jurkāns 250.0009.07.2017 
267Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValērijs Rajevskis 250.0009.07.2017 
268Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngars Asma 250.0009.07.2017 
269Pieslēguma līgums - Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 14776.58līdz saistību izpildei 
270Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMārtiņš Pētersons 250.0009.07.2017 
271Radīt titrus VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes 2017.gada video materiālos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 85.0007.07.2017 
272Veidot video atskatu par Latvijas Jaunatnes Olimpiāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KIDDIN 1600.0009.07.2017 
273Scenārija sagatavošana pasākumam "Kad liepas zied"' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 70.0015.07.2017 
274Izstrādāt pasākuma "Vaive m-Urrā!" svētku reklāmas maketu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndrejs Rampāns 50.0021.07.2017 
275Pasākuma nodrošināšana par veselīgu dzīvesveidu ''Kusties vesels!'' Cēsīs, Vienības laukumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Biedrība SK ''Skriešanas Akadēmija'' 515.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
276Tulkošanas pakalpojumu sniegšana saistībā ar Ahimas pilsētas (Vācija) delegācijas vizīti Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zemītis 342.0025.07.2017 līdz saistību izpildei 
277Radīt pasākuma ''Cēsu 2.Velo festivāls'' informatīvo materiālu dizainu izmantošanai reprezentējošos materiālos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 50.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
278Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus, iepriekš pieteikušos dalībnieku datu pārbaudi, veikt korekcijas reģistratūras sarakstos, pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRoberts Treijs 80.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
279Veikt kontroltiesneša pienākumus pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 30.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
280Veikt distanču marķēšanu un demarķēšanu pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 40.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
281Veikt distanču marķēšanu un demarķēšanu pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 40.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
282Veikt kontroltiesneša pienākumus pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 30.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
283Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 30.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
284Gultu un matraču piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules iela 23, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2017/23/ERAF 27.06.201722.05.2017SIA SIA ''FL Birojs'' 24030.0028.08.2017 līdz saistību izpildei 
285Izpildītājam piederošās T-6167 Z-6 elektropārvades kabeļlīnijas pārbūve Rīgas iela 19 un 21, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 447,02 EUR bez PVN, kas tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem21.09.2017 
286par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIzglītības kvalitātes valsts dienests 324.0415.09.2017 līdz saistību izpildei 
287Autoratlīdzības līgums - novadīt lekciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHaralds Burkovskis 288.0029.08.2017 
288Izstrādāt svētku "Vaive m-Urrā!" izklaides programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Logina- Pušinska 120.0012.08.2017 
289Nodrošināt pasākuma "Vaive m-Urrā!" dalībnieku vizuālā un imidža tēla izveidošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSindija Kalnupe 88.0012.08.2017 
290Nodrošināt pasākuma "Vaive m-Urrā!" dalībnieku Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRasa Siliņa 65.0012.08.2017 
291Nodrošināt pasākuma "Vaive m-Urrā!" muzikālās programmas koncepciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArmands Leimanis 966.7713.08.2017 
292tehniskais projekts rotācijas apļa izbūvei Valmieras un Dzintara ielas krustojumā CNP 2017/25 07.06.201726.05.2017SIA Ceļu komforts 10357.2802.02.2018 
293Sagatavot un realizēt Vaives pagasta svētku programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Dene 622.0012.08.2017 
294Radīt scenāriju kapu svētku pasākumam Veismaņu kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 62.0005.08.2017 
295Radīt scenāriju kapu svētku pasākumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Rode 62.0005.08.2017 
296Veselības projekta Anketu apkopošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKetija Kalniņa 200.0008.08.2017 
297Vienošanās par drosa elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 85.95līdz saistību izpildei 
298Mīkstā inventāra piegāde dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 9056.6409.10.2017 
299Ūdens ievada pārbūve, filtru un ūdens mīkstināšanas iekārtas uzstādīšana Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 2743.0815.09.2017 
300Veikt Vaives pagasta zemes gabala "Kampu senkapi" kadastrālo uzmērīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 1303.0007.11.2017 
301Veikt Vaives pagasta zemes gabala "Āravoti" kadastrālo uzmērīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 500.0007.11.2017 
302Konkursa materiālu tulkošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Linearis 358.5315.08.2017 
303Divu muzikālu priekšnesumu radīšana pasākumam "Pieredzes bagātu pedagogu pieņemšana pie Cēsu novada domes priekšsēdētāja" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGints Ristamees 100.0025.08.2017 
304Autoruzraudzības darbi Dabas takas izveidei.CNP 2016/91 ERAF 31.10.201620.10.2016SIA JOE 2400.0031.12.2017 
305Novadīt pasākumu par veselīgu uzturu "Ēd vesels" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLiene Kacere 1000.0024.08.2017 
306Būvuzraudzības darbi Dabas takas izveideiCNP 201739 ERAF 25.07.201714.07.2017SIA TRANZIT ASK 4888.0031.12.2017 
307Apdrošināšanas polise Raunas ielā 8, Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 210.0031.08.2018 
308Veikt būvdarbus Dabas takas izveidei gar Zvanu klintīm.CNP 2017/38 ERAF 19.07.201703.07.2017AS Siguldas būvmeistars 153374.8031.12.2017 
309Līgums par pārvadājuma kārtību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS CATA 28571.4330.06.2018 
310Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.CNP 2017/43 21.08.201709.08.2017SIA Virāža 13478.4026.09.2017 
311Elektropreču piegādeCNP/2017/44 ERAF 10.08.2017Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Olmeca 16140.0022.09.2017 
312Par koučinga atbalsts pakalpojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA GrowOne 400.00līdz saistību izpildei 
313Ēdināšanas pakalpojumi DACVĢCNP 2017/3 27.03.201723.02.2017SIA "Vectēvs"" 160776.0031.05.2020 
314Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu Profesionālajā vidusskolā.CNP 2017/3 27.03.201723.02.2017SIA "Vectēvs"" 139704.5731.05.2020 
315Veikt ielu virsmas divkārtu apstrādi Amatas un Noras ielās Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 11279.4729.09.2017 
316Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana iepirkumam ''Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA PARTNER BROKER 3990.0029.11.2019 līdz saistību izpildei 
317Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kovārņu iela 22, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 480.0031.08.2019 
318Veikt programmatūras uzturēšanas darbus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MikroKods 1936.0011.09.2018 
319Projekta izstrāde Līvu sākumskolas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 7405.8205.10.2017 
320Izīrē un piegādā ūdens sadales iekārtu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 0.00līdz saistību izpildei 
321Preču piegādes un iekārtu īres līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 0.00līdz saistību izpildei 
322Izstrādāt 10 lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEva Kasicka 340.0003.12.2017 
323Izstrādāt 10 lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Lukjanova 170.0023.09.2017 
324Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 170.0003.12.2017 
325Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValentīna Voiciša 0.0003.12.2017 
326Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZinta Biseniece 170.0003.12.2017 
327Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDiāna Briede 170.0003.12.2017 
328Izstrādāt 10 lekciju saturu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndžella Pāže 340.0003.12.2017 
329Sagatavot lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Stepaņenko 170.0003.12.2017 
330Sagatavot lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVelga Zāmuele 170.0003.12.2017 
331Līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS BAO 2707.3516.09.2018 
332Par autoratlīdzības samaksu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA) 99.60līdz saistību izpildei 
333Līgums par dabas gāzes palielinājumu Saules ielā 23, Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvijas Gāze 439.00līdz saistību izpildei 
334Par telpu ikdienas uzkopšanu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 4080.7831.12.2017 
335Elektroniskā kases aparāta apkalpošana Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0004.09.2018 
336Elektroniskā kases aparāta apkalpošana Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0004.09.2018 
337Elektroniskā kases aparāta apkalpošana Lenču ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0004.09.2018 
338Caurteku remontdarbi Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 2899.3915.10.2017 
339Par dokumentācijas izstrāde atbilstoši LATRUS cbc sekretariāta vadlīnijām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Eiropas reģionālā attīstības biedrība 2200.0025.09.2017 
340Par pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KOM-AUTO 10971.7631.12.2017 
341Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2017/41 ERAF 09.08.201719.07.2017SIA ALB 64509.8811.10.2017 
342Būvprojekta izstrāde Cēsu pilsētas vidusskolas piebūvei.CNP 2017/33 ERAF 03.08.201712.07.2017PS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS 61600.0012.03.2018 
343Gājēju trases izbūve Pirtsupītes gravā, Viestura ielā 15, Palsata ielā 27 un Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ROK un BŪVĒ 19972.4330.11.2017 
344Būvuzraudzība objektā Pirtsupītes gravā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Pāss 648.7611.12.2017 
345 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIneta Tobiase 71.4430.11.2017 
346Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 357.1430.11.2017 
347Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Kreicberga 35.7130.11.2017 
348Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZinta Biseniece 357.1430.11.2017 
349Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSigita Kažoka 35.7130.11.2017 
350Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDzintra Raibace 35.7130.11.2017 
351Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrita Dvinska 71.4430.11.2017 
352Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Aide 250.0030.11.2017 
353Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Verpele 392.8630.11.2017 
354Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Lukjanova 375.1430.11.2017 
355Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVineta Bērziņa 357.1430.11.2017 
356 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUldis Sproģis 124.0027.09.2017 
357Novadīt informatīvu pasākumu par holesterīna un glikozes līmeņa ietekmi uz sirds veselību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 377.0328.09.2017 
358Novadīt Izglītojošu pasākumu - gerontologa lekciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 231.41līdz saistību izpildei 
359Koka dēļu laipu atjaunošana Cīrulīšu dabas takās Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Siguldas būvmeistars 18989.2701.05.2018 
360Informatīva semināra novadīšana par bērnu veselību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 603.1004.10.2017 
361Mīkstā inventāra noma un mazgāšana Saules ielā 23, Cēsīs, ,Cēsu novadā.CNP 2017/49 ERAF 11.09.201730.08.2017SIA Green Line Services 40733.5225.09.2019 
362Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Jermolājeva 50.0029.09.2017 
363Par apkures sistēmas remontu Vaives tautas nama zālē. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 4281.9125.10.2017 
364Radīt Karjeras nedēļas atklāšanas pasākuma scenāriju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElīna Eglīte 120.0009.10.2017 
365Piena piegāde Cēsu izglītības iestādēm. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 14143.5831.07.2018 
366Kadastrālās uzmērīšanas darbi "Akmeņkrogs", Vaives pagastā, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 690.0027.11.2017 
367Par nakts patversmes un patversmes ar atskurbšanu pakalpojuma nodrošināšanu Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests",SIA Cēsu klīnika,Biedrība Latvijas Sarkanais krusts 0.0031.12.2017 
368Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Raunas ielā 4;8;6a un Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu siltumtīkli 0.0001.10.2018 
369Radīt lekciju "Sporta stundas vadīšanas metodika" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInta Bula - Biteniece 250.0001.11.2017 
370Dokumentu sagatavošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRita Smeltere 0.0031.12.2017 
371Rāmuļu pamatskolas darbinieku dokumentu sastādīšana un noformēšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrida Kārkliņa 0.0031.12.2018 
372Par attiecināmo un neattiecināmo izmaksu dokumentu pārbaudi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInita Endzeliņa 0.0031.12.2018 
373Maksājumu uzdevumu sastādīšana Valsts kasei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnda Grīsle 0.0031.12.2018 
374Grāmatvedības pakalpojumi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRuta Treimane 0.0031.12.2018 
375Projekta koordinēšana un īstenošana Cēsu novada pašvaldībā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiruta Dambīte 0.0031.12.2018 
376Par pasākumu "Veselības ekspresis Cēsis - Vaive - Rīdzene". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 619.8312.10.2017 
377Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Jermolājeva 0.0003.12.2017 
378Veikt Cēsu 3., 4., 5.pirmsskolas uzstādīto saules kolektoru sistēmu apkalpošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TAUPI 1021.6203.10.2018 
379Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana",  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāra Virskule 170.0003.12.2017 
380Sagatavot lekcijas par tēmu "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizstāvēšanas jomā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenāte Alberga 125.0023.10.2017 
381Veselīgu dienas nometnes skolas vecuma bērniem nodrošināšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Betas nams 0.0027.10.2017 
382Izgatavot Vaives amatu mājai aušanas sviru steļļu karkasu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lāns 826.4515.12.2017 
383Noturēt svecīšu vakara dievkalpojumus Bērzaines un Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 140.0014.10.2017 
384Nodrošināt svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 135.0014.10.2017 
385Nodrošināt svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu Bērzaines kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 75.0014.10.2017 
386Sniegt muzikālo pavadījumu svecīšu vakara dievkalpojumā Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 140.0014.10.2017 
387Scenārija sagatavošana svecīšu vakaram Rāmuļu kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Rode 62.0014.10.2017 
388Scenārija sagatavošana svecīšu vakaram Veismaņa kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Tolpežņikovs 62.0014.10.2017 
389Novadīt Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Aunīte 250.0003.11.2017 
390Sakaru kanalizācijas izbūve Rīgas ielā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 5694.5431.10.2017 
391Gājēju ietves bruģakmens seguma pārbūve Rīgas ielas posmā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 2955.5013.11.2017 
392Semināra sagatavošana "Kino valodas koncepcija" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaima Pērkone 150.0020.10.2017 
393Par pakalpojuma sniegšanu arhitektūras ideju konkursa organizēšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Brigita Bula 400.00līdz saistību izpildei 
394Viduslaiku Pils restaurācija un pils dārza apbūve.  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPilnsabiedrība PS "RERE BŪVE 1" 1136019.0717.10.2019 
395Autoruzraudzība Cīrulīšu un Kovārņu ielu izbūvei Cēsīs, Cēsu novadā.CNP/2016/19 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Ceļu komforts 10320.0020.04.2018 
396Par pakalpojuma sniegšanu arhitektūras ideju konkursa organizēšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KRAUKLIS GRENDE 695.00līdz saistību izpildei 
397Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā. Cīrulīšu, KovārņuCNP 2017/42 ERAF 12.09.201716.08.2017SIA "8 CBR" 991759.0119.04.2018 
398Būvuzraudzības darbi Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2017/46 ERAF 04.09.201724.08.2017SIA Jurēvičs un partneri 5700.0019.04.2018 
399Piegādāt un uzstādīt video filmēšanas aprīkojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Diogens Audio 2022.0014.11.2017 
400Semināra novadīšana "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā un Cēsu novadā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta 200.00līdz saistību izpildei 
401Izgatavot deviņas balvas konkursam "Cēsu novada uzņēmējs 2017". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHeinrihs Mickēvičs 790.0015.11.2017 
402plānojuma izstrāde Robežu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Gray Dexter 0.00līdz saistību izpildei 
403Veikt būvprojekta ekspertīzi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA LBS-Konsultants 9700.0024.11.2017 
404Veikt Cēsu novada Vaives pagasta zemes gabala "Ielejas", Lauku 21 kadastrālo uzmērīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 898.0009.05.2018 
405zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana Jaunozoliņi, Krūmāji, Bebri, Kļaustu birze, Andreja un Lauciņu ielas Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 4399.0021.06.2018 
406Bērnu pieskatīšanas pakalpojums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Iesmiņa 35.8828.10.2017 
407Bērnu pieskatīšanas pakalpojums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaila Balode 35.8828.10.2017 
408Bērnu pieskatīšanas pakalpojums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Lezdiņa 35.8828.10.2017 
409Veikt moderatora pakalpojumu Cēsu novada iedzīvotāju foruma laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 100.0028.10.2017 
410Būvuzraudzība "Cēsu Viduslaiku Pils restaurācijas un pils dārza apbūves jaunbūvei"CNP 2017/56 ERAF 10.10.2017Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 26000.0027.10.2019 
411Autoruzraudzības pakalpojums Cēsu Viduslaiku Pils restaurācijai un pils dārza apbūves jaunbūvei.CNP 2017/57 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtūrs Lapiņš 15000.0030.10.2019 
412ābolu piegādi izglītības iestādēm. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLPKS Zelta ābele 5698.30līdz saistību izpildei 
413Par autotransporta piespiedu pārvietošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AUTO SOS KLUBS 1 0.0031.10.2020 
414Radīt saturu par tēmu "Kompetenču pieeja izglītībā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAija Melle 500.0014.11.2017 
415Veikt kompetenču pieejā balstīta semināra satura izstrādāšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRolands Ozols 500.0013.11.2017 
416Pieslēgt Iedzīvotāju līdzdalības programmu  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mobio 0.0031.12.2018 
417Novadīt praktisku nodarbību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAinārs Vītols 360.0015.11.2017 
418Veikt funkciju auditu Cēsu novada pašvaldībā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Signus 6900.00līdz saistību izpildei 
419Semināra satura izstrādāšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Vīksna 400.0008.12.2017 
420Izstrādāt Latvijas valsts svētku 99. gadadienas pasākuma literāro scenāriju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnete Darģe 50.0017.11.2017 
421Izstrādāt pateicības suvenīru vizuālo dizainu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Linde 120.0017.11.2017 
422Florbola apmaļu un laukuma sadalošo joslu piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA PRO LAURUS 6142.9715.12.2017 
423Telpu remonts Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ALTECO 9268.6401.01.2018 
424Par gājēju ietves seguma atjaunošanu J.Poruka ielā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MV Būve 7326.7015.12.2017 
425Nedzīvojamās ēkas Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nojaukšana.CNP 2017/51 ERAF 10.10.201727.09.2017SIA Gotika 16412.8014.01.2018 
426Būvuzraudzības pakalpojums Zīļu ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP/2017/54 ERAF 10.10.201727.09.2017SIA TRANZIT ASK 598.0014.01.2018 
427Sniegt moderatora pakalpojumu Cēsu uzņēmēja gada balvas pasākuma laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 100.0017.11.2017 
428Sniegt tulkošanas pakalpojumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zemītis 342.0020.11.2017 
429Semināra satura izstrādāšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Cēsu Jaunā skola 300.0007.12.2017 
430Sagatavot lekciju "Droša interneta lietošana pusaudžu vecumā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Magrina 60.0030.11.2017 
431Durvju izgatavošana un uzstādīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AKB būve 2264.2830.01.2018 
432Par būvprojekta izstrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Acitektura 9900.0029.12.2017 
433Veikt topogrāfisko uzmērīšanu kvartāla daļai starp Robežu, Eduarda Veidenbauma ielu, dzelzceļu un Ata Kronvalda ielu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 1674.0003.01.2018 
434Darbinieku veselības apdrošināšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 262500.0024.11.2018 
435Meliorācijas sistēmas remonts ceļa B34 posmā Vaives pagastā, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MELIO C 2310.5030.11.2017 
436Radīt stikla dekoratīvus mākslas priekšmetus - traukus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 93.00līdz saistību izpildei 
437Sagatavot tautas deju ansambli "Raitais solis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 1452.0021.12.2017 
438Sagatavot deju kolektīvu "Saulgrieži" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 726.0021.12.2017 
439Izstrādāt detālplānojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Grupa 93 8930.0030.04.2018 
440Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas A.Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, pārbūve.CNP 2017/32 25.09.201716.08.2017SIA WOLTEC 1389993.5131.05.2019 
441"Veselības projekts" anketu ievadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristīne Sloka 275.0001.12.2017 
442Ekonomiska pamatojuma priekšizpēte mājokļa izveidošanai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KRAUKLIS GRENDE 550.00 
443Par lekciju novadīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība "Papardes zieds" 390.0004.12.2017 
444Video novēršanas un apsardzes sistēmas apkalpošana S23 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vanags un partneri 991.7430.11.2018 
445Scenārija sagatavošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdgars Gertners 380.0008.12.2017 
446Veikt mežacūkas līķa aprakšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVitālijs Golubovs 30.0025.10.2017 
447Muzikālās koncepcijas izveide. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVilnis Daņiļēvičs 212.0016.12.2017 
448Par moderatora pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 109.0022.12.2017 
449Ielu virsmu divkārtu apstrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 77575.0226.09.2017 
450Apņemas sniegt pakalpojumus Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju apkalpošanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Gabrāne 800.0031.12.2018 
451Apņemas sniegt pakalpojumus Dzimtsarakstu nodaļas ceremoniju apkalpošanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāra Majore- Linē 800.0031.12.2018 
452Veikt koncertmeistara un mūzikas konsultantes pienākumus Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 800.0031.12.2018 
453Veikt koncertmeistara un mūzikas konsultanta pienākumus Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Grinfelde 600.0031.12.2018 
454Veikt saksafonistes pienākumus Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīna Krafte 700.0031.12.2018 
455Veikt flautistes pienākumus Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnce Dālmane 300.0031.12.2018 
456Telpu uzkopšanas pakalpojumi Raunas 4, Raunas 8, Saules 23CNP 2017/61 11.12.201728.11.2017SIA Green Line Services 31527.4901.01.2019 
457Zinātnes centra koncepcijas iztsrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas zinātnes centru apvienība 3800.0030.06.2017 
458Par ēkas pagaidu energosertifikātu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 4E 700.00 
459Telpu remonts Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 3468.9603.03.2017 
460Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Līgatnes Ābele 3305.5031.03.2018 
461Būvdarbi objektos Lielā Kalēju ielā 5 un Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.2017/8 01.03.201717.02.2017SIA "AB Vidzemes nami" 11971.3829.05.2017 
462Būvuzraudzības darbi Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2016/103 EKII 05.12.201623.11.2016SIA "Akorda" 4464.6401.12.2017 
463Autoruzraudzības objektā Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2016/104 EKII Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Komunālprojekts 18000.0001.12.2017 
464Veikt puķu stādu piegāde un stādījumu ierīkošanu, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 2513.0001.12.2017 
465Par jauna mikroautobusa, ar veiktu pārbūvi un uzstādītu papildaprīkojumu, noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada pašvaldības policijas vajadzībām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Transporent 21693.2420.04.2020 
466Vispārējās civiltiesiskās atbildības polise Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BALTA 421.1516.04.2018 
467Seguma piegāde stadionamCNP 2017/22 16.05.201703.05.2017Biedrība Latvijas futbola federācija 40000.0019.06.2017 
468Radīt scenāriju un gājiena saturisko koncepciju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUldis Blīgzna 500.0027.05.2017 
469Būvuzraudzības darbi Slīmnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novads. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Warss+ 320.0031.07.2017 
470Sagatavot kori "Ābele" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnitra Rause 726.0021.12.2017 
471Izgatavot 300 dāvanu maisiņus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ''Watermelon'' 327.0023.08.2017 līdz saistību izpildei 
472Par konvektoru nomaiņu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 3907.1331.08.2017 
473Autoratlīdzības līgums  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 81.2011.09.2017 
474Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunta Ozoliņa 178.5730.11.2017 
475Par elektroenerģijas piegādi.CNP 2017/34 17.08.201712.07.2017SIA "IMLITEX LATVIJA" 155209.6001.12.2018 
476Līvu sākumskolas siltumapgādes sistēmas izbūve. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sanart 92337.2417.01.2018 
477Līvu sākumskolas siltumapgādes sistēmas izbūves darbu būvuzraudzība. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ATR 999.9917.01.2018 
478Veikt būvju tehnisko apsekošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 7675.0005.01.2018 
479Cēsu novada ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošana.CNP 2017/60 06.11.201724.10.2017SIA firma Spriegums 24246.4130.11.2018 
480Degvielas iegāde.CNP 2017/36 23.10.201718.09.2017AS Virši-A 109170.00 
481Par pasta sūtījumu sagatavošanu nosūtīšanai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mailmaster līdz 400031.12.2017