NPKLīguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas Nr. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (ja piemēro Publisko iepirkumu likumu) Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā (ja tāds publicējams ar Publisko iepirkumu likumu) Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
1Vienošanās par speciālo cenrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS SEB banka 0.0031.12.2017 
2Izstrādāt tehnisko projektu Stacijas laukumam. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Marten projekti 3400.00 
3Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu DACV ģimnāzijā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Vectēvs"" 10108.8031.05.2017 
4Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Cēsu profesionālajā vidusskolāCNP 2016/111 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Vectēvs"" 13478.4031.05.2017 
5Laikraksta "Cēsu vēstis'" izplatīšanaCNP 2016/105 12.12.201629.11.2016VAS Latvijas Pasts 5342.7631.12.2017 
6Apsardzes pakalpojumi Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 33.0628.02.2017 
7Apņemas veikt saksofonistes darbus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīna Krafte 700.0031.12.2017 
8Apņemas veikt koncertmeistara un mūzikas konsultanta pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 800.0031.12.2017 
9Apņemas veikt koncertmeistara un mūzikas konsultanta pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Grinfelde 600.0031.12.2017 
10Apņemas veikt svinīgo ceremoniju apkalpošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Gabrāne 800.0031.12.2017 
11Ugunsdrošības sistēmas tehniskā apkope Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 423.3602.01.2020 
12Sagatavot un novadīt matemātikas skolotājiem praktisku semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMaruta Avotiņa 675.0023.01.2017 
13Kases aparātu serviss Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0031.12.2017 
14Sniegt ieteikumus un atzinumus par vides pieejamības jautājumiem publiskās būvēs Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAigars Miklāvs 2399.6431.12.2017 
15darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Seesam Insurance Latvijas filiāle 399.6610.01.2018 
16Cēsu Vecpilsētas ielu ikdienas uzkopšana.CNP 2016/15 16.09.201606.07.2018SIA Eco Baltia vide 176646.3011.07.2019 
17Objekta Pils laukums 11, Cēsīs, Cēsu novadā, apdrošināšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 400.00 
18Par metāllūžņu utilizāciju Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TOLMETS VIDZEME 0.00līdz saistību izpildei 
19Par ielu un ceļu kopšanas darbiCNP 2016/115 13.01.201702.01.2017SIA Imberteh 28616.0116.03.2017 
20Vadīt pirmsskolas sporta skolotāju metodiskās apvienības darbu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurijs Vaido 0.0006.06.2017 
21Autoratlīdzības līgums - lekcija "Mūsdienu pirmsskolas vecuma bērnu fizisko aktivitāšu īpatnības, pareizas kustības ikdienā, dinamiskās pauzes organizēšanas didaktika". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInta Bula - Biteniece 110.0001.02.2017 
22Veikt pirmsskolas mūzikas skolotāju metodikas apvienības vadītājas pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuna Dālmane 0.0006.06.2017 
23Apsardzes pakalpojumi Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 495.8526.01.2019 
24Apsardzes pakalpojumi Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 198.2426.01.2019 
25Veikt lifta Raunas ielā 4, Cēsīs, apkopi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ROL-AUTOMATIK SET 320.0001.02.2019 
26Par raidlaika rezervēšanu un reklāmas pakalpojumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Valmieras TV 2280.0031.01.2018 
27Cēsu novada Interneta mājas lapas www.cesis.lv latviešu, angļu, vācu un krievu valodā uzturēšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 101 1280.6431.01.2018 
28Telpu remonts Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 4301.4417.03.2017 
29Autoruzraudzība Rīgas ielas projekta realizācijā.CNP 2015/41 07.12.201525.11.2015SIA Ceļu komforts 2323.00līdz saistību izpildei 
30Veikt Rožu laukumā strūklakas remontu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 2549.8201.04.2017 
31Telpu remonts Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 2412.2323.02.2017 
32Būvuzraudzība Rīgas ielas posma pārbūves darbiem.CNP 2016/109 ERAF 19.12.201607.12.2016IK "J.B.Projekti" 4900.00līdz saistību izpildei 
33siltummezgla tehniskā apkalpošana Raunas 8 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 600.0028.02.2018 
34Transporta pakalpojumi.CNP 2017/1 27.01.201716.01.2017SIA M.E.LAT-LUX 5400.0014.02.2018 
35Transporta pakalpojumi.CNP 2017/1 27.01.201716.01.2017IK Norle 5400.0014.02.2018 
36Sastādīt Cēsu ģeogrāfijas olimpiādes uzdevumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGatis Kampernovs 50.0009.03.2017 
37Veikt Eksperta pakalpojumus Cēsu pilsētas stadiona pārbūves pārbūves projekta attīstībai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Jurēvičs un partneri 3900.00līdz saistību izpildei 
38Tehniskā projekta ''Ielas apgaismojuma izbūve Meža, Pureņu, Niedru, Viršu, Mārtiņa un Meldru ielās, Cēsīs, Cēsu nov.'' izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 3917.762 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 
39Programmatūras lietošanas nomas licence Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DPA 3472.00līdz saistību izpildei 
40Būves – ,,Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošanu par zema patēriņa ēku Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”, būvdarbi CNP/2016/38EKII 25.08.201616.05.2016pilnsabiedrība SAN-NAMI 846348.8830.11.2017 
41Tehniskā projekta ''Elektroapgādes slodzes palielinājums Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā'', izstrāde stadionam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ELT Projekti 1995.0017.03.2017 līdz saistību izpildei 
42Ventilācijas un apkures sistēmas pārbaude Bērzaines 5, Palasta 11, Raunas 4, Raunas 6 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 4230.0028.02.2018 līdz saistību izpildei 
43Sabiedriskās tualetes Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, ikdienas uzkopšanas un uzturēšanas darbusCNP 2017/2 06.02.201724.01.2017SIA Green Line Services 5609.2828.02.2018 
44Būvuzraudzības darbi administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšanas būvdarbiem Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā,  19.12.201607.12.2016SIA "TRANZIT ASK" 487.0030.04.2017 
45Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010070209001 nojaukšana Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu novadā, CNP/2016/85 19.12.201607.12.2016SIA Imberteh 15546.82līdz 30.04.2017 
46Būvprojekta izstrāde Līvu pamatskolas centrālapkures izbūvei Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 9700.0020.04.2017 līdz saistību izpildei 
47Apkures katlam piegādāt un uzstādīt kurtuves aprīkojumu granulu dedzināšanai, objektā: Kaķukrogā, Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāris Krūmiņš 3990.0024.03.2017 līdz saistību izpildei 
48Telpu atjaunošana (remonts) arhīva izveide, objektā - Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 3812.1207.04.2017 līdz saistību izpildei 
49Stadiona tribīņu būvprojekta ekspertīze Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AZ Service 6610.0017.04.2017 
50Metāllūžņu pirkuma līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 1735.80 
51Par prožektoru piegādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Akvedukts 4497.1210.04.2017 
52Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remontdarbi Cēsu pilsētā.CNP 2017/6 21.02.201710.02.2017SIA Imberteh 103661.9012.03.2018 
53Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMareks Osovskis 150.0016.03.2017 
54Organizēt futbola turnīru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Beļakovs 385.0006.05.2017 
55Par Cēsu basketbola čempionāta organizēšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMihails Mihailovs 900.0031.05.2017 
56 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA J.Broka mežistrādes brigāde 168.00līdz saistību izpildei 
57Par lietotas automašīnas iegādi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AUTO ĪLE UN HERBST 7082.64līdz saistību izpildei 
58Koku un koku zaru zāģēšanaCNP 2017/10 01.03.201717.02.2017SIA "Zīle Rokā" 18877.0016.03.2018 
59Ielas apgaismojuma izbūve Līgatnes ielā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 13965.2520.09.2017 
60Rīgas ielas posma pārbūves darbi.CNP 2016/70 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 545790.0020.06.2018 
61Latvijas Jaunatnes olimpiādes 2017. logo izmantošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 285.0027.03.2017 
62Veikt grāvja tīrīšanu Ērgļu ielā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "ROK UN BŪVĒ" 4543.6022.05.2017 
63Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Laki Fruit 3601.1031.03.2018 
64Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 10133.5031.03.2018 
65Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Beātus 5154.4831.03.2018 
66Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sanitex 12784.9031.03.2018 
67 telpu ikdienas uzkopšana Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 9813.7231.03.2018 
68Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Lukašinska 72.0026.04.2017 
69Būvuzraudzības darbi Lielā Kalēju ielā 5 un Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2017/9 01.03.201717.02.2017SIA Warss+ 230.00līdz saistību izpildei 
70katlu mājas apkope Rīgas 23 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 3E Risinājumi 2511.8427.03.2019 
71Veikt lietus ūdens savākšanu un novadīšanu no Cēsu pilsētas ielām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 75052.7731.03.2018 
72Par darba aizsardzības pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FN-Serviss 1447.8031.03.2018 
73Sviņigo cermoniju apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāra Majore- Linē 800.0031.12.2017 
74Par ūdens piegādi un sadales iekārtu īres līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 0.0031.03.2018 
75Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnce Saulīte 100.0025.04.2017 
76Piegādā laternu puķu podus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA M-2 3000.0010.04.2017 
77Luksoforu objektu uzturēšana Cēsu pilsētā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 6197.4031.03.2018 līdz saistību izpildei 
78Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ITALIS GEOTOUR 3980.0021.04.2017 
79juridiskās palīdzības sniegšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZvērināta advokāta Romualda Vonsoviča birojs 3920.00līdz saistību izpildei 
80Veikt gūliju remontu un aku vāku līmeņošanu Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 9523.8330.09.2017 
81Ielu pretslīdes materiālu savākšanaCNP 2017/14 28.03.201717.03.2017SIA Eco Baltia vide 26913.2007.07.2017 
82Par piena piegādi  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 3632.4330.06.2017 
83Piegādāt, uzstādīt pārvietojamās biotualetes pēc Pasūtītāja norādījumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KOM-AUTO 4100.0012.09.2017 
84Par savākto atkritumu izvešanu talkas laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 1422.8722.05.2017 
85Talkas ietvaros veiks atkritumu apglabāšanu Daibes poligonā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 0.0025.04.2017 
86Festivāla latvju bērni danci veida - afišas stenda dizains Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Krišvelde 230.0002.05.2017 
87Pieslēgšanas līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA CSC Telecom 0.0031.03.2022 
88Ziemassvētku rotājumu remonta darbi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 9640.0001.05.2017 
89Izveidot vēstures izziņas spēles auditorijai "'Sajūti Cēsu kaujas" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSanda Salmiņa 440.0005.06.2017 
90Organizēt sporta pasākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Meža taku skrējieni 0.0005.08.2017 
91Moderatora pakalpojums sarunu festivālā "Lampa"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristīne Garklāva 170.0021.04.2017 
92Būvprojekta izstrāde  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Būvprojekts" 1800.0019.05.2017 
93Veikt meliorācijas sistēmas kolektora remonts. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Melio C 5041.0030.08.2017 
94Par Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lursoft IT 0.0001.05.2020 
95Būvuzraudzības darbi rotaļu iekārtu uzstādīšanai Maija parkā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 250.0001.06.2017 
96Būvniecības ieceres izstrāde un būvniecība objektam "Rotaļu iekārtu uzstādīšana Maija parkā". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA JLD 16423.9801.06.2017 
97Par Uzvaras pieminekļa apkopi un remontu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Dans Jansons Būve 14472.3920.06.2017 
98Veikt sporta dienas vadītāja pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Vaido 50.0016.05.2017 
99Radīt informatīvo materiālu IIV Latvijas Jaunatnes olimpiādei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 800.0015.06.2017 
100Par aušanas sviru steļļu izgatavošanu Vaives pagasta mājai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS Silavas - 2 1000.00 
101Organizēt kustību aktivitātes un orientēšanas spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 20.0008.05.2017 
102Veikt kustību aktivitātes nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 20.0008.05.2017 
103Veikt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamModrīte Pupure 20.0008.05.2017 
104Veikt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Goģe 20.0003.05.2017 
105Veikt korekcijas reģistratūras sarakstos nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRoberts Treijs 40.0008.05.2017 
106Veikt kustību aktivitātes nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 40.0008.05.2017 
107Veikt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli nūjošanas pārgājienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 20.0008.05.2017 
108Autoruzraudzības līgums - lekcija mammām Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngrīda Lielmane 72.0017.05.2017 
109Veikt kontroltiesneša pienākumus skējienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 20.0008.05.2017 
110Sagatavot tautas vērtes kopu "Dzieti" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Balode 363.0021.12.2017 
111Veikt nūjošanas instruktora pienākumus skējienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Ikauniece 20.0008.05.2017 
112Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus skējienā "Cēsu pavasaris 2017" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 40.0008.05.2017 
113Sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Puriņš 363.0021.12.2017 
114Sagatavot A. Kalniņa mūzikas vidusskolas un A. Kalniņa mūzikas skolas koklētāju ansambli dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Žvarte 726.0021.12.2017 
115Sagatavot kori "Vidzeme" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 726.0021.12.2017 
116Sagatavot kori "Beverīna" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivis Greters 363.0021.12.2017 
117sagatavot deju kolektīvu "Randiņš"dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Bārtniece 726.0021.12.2017 
118Sagatavot Cēsu Pils kori dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEvita Konuša 726.0021.12.2017 
119Sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTālivaldis Narvils 363.0021.12.2017 
120Sagatavot kori "Beverīna" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurģis Cābulis 363.0021.12.2017 
121Sagatavot deju kolektīvu "Dzirnas" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Bārtniece 726.0021.12.2017 
122Sagatavot deju kolektīvu "Vaive" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Krastiņa 726.0021.12.2017 
123Sagatavot tautas lietišķās mākslas studiju "Vēverīšas" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Kupče 363.0021.12.2017 
124Sagatavot kori "Wenden" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Slotina-Brante 726.0021.12.2017 
125Latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu pilsētas īpašumos.CNP 2017/11 18.04.201703.04.2017ZS KLIĢENI 12010.7331.10.2017 
126Piedalīšanās pasākumā "Kaimiņu svētki Cēsīs"  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 245.0020.06.2017 
127Par konsultāciju sniegšanu pasākumā "Kaimiņu svētki Cēsīs". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Skanore 1651.3131.12.2017 
128Aktivitātes pasākumā ''Kaimiņu svētki Cēsīs'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvijas Zaļais punkts 110.0013.05.2017 līdz saistību izpildei 
129Festivāla noformējuma skiču dizains deju lielkoncertam. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Bindemane 300.0027.05.2017 
130Jumta seguma remonts katlu mājai Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA NORRUS 1641.0020.06.2017 
131Gājēju ietves remonts Bērzaines ielas posmā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Maribu 3861.7531.05.2017 
132Veikt lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ķiršu ielā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 2470.5317.07.2017 
133Peldēšanas pakalpojums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Fenikss Z.G. 0.0031.12.2017 
134Latvāņu izplatības ierobežošana Vaives pagastā, Cēsu novadā.CNP 2017/19 11.05.201728.04.2017SIA "City Camping" 8214.60 
135Aktivitātes pasākumā ''Kaimiņu svētki Cēsīs'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 214.0003.07.2017 līdz saistību izpildei 
136Projekta Cēsu Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas 120 audzēkņiem izstrāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS 95000.0020.10.2017 
137Festivālā "'Latvju bērni danci veda" veikt pirmo palīdzību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAmanda Baltā 44.0027.05.2017 
138Festivālā "'Latvju bērni danci veda" veikt pirmo palīdzību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGinta Poriņa 66.0027.05.2017 
139Festivālā "'Latvju bērni danci veda" pirmās palīdzības sniegšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnna Bobiļonoka 132.0027.05.2017 
140Tehniskā aprīkojuma uzstādīšanai Maija parkā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArmands Zalaks 300.0027.05.2017 
141Par finanšu pārskata revīziju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 4200.0030.08.2018 
142Veikt flautistes darba pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnce Dālmane 0.0031.12.2017 
143Kafijas pauzes nodrošināšana seminārā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrēna Stapulione 93.0025.04.2017 
144Radīt muzikālo partitūru festivālam "Latvju bērni danci veda" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMareks Vecgailis 71.0027.05.2017 
145Nodrošināt informatīvi izglītojošo pasākumu "Uztura piramīda" ar sertificētu speciālistu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA OnPlate 826.4527.05.2017 
146Vizuālā dizaina izveide, noformēšana un izdruka atzinības pasākumam ''Iepazīsimies ar ar kinostudiju un studiju Animācijas brigāde'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKadrija Mičule 70.0031.05.2017 līdz saistību izpildei 
147Autoruzraudzības līgums par uguņošanas priekšnesumu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāris Lasmanis 3000.0022.06.2017 
148Apaļā galda piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Timber Dream 280.0015.06.2017 līdz saistību izpildei 
149Klints ielas virsmas divkārtu apstrāde, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2016/112 ERAF 05.01.201720.12.2016SIA Limbažu ceļi 10793.4229.06.2017 līdz saistību izpildei 
150Lekcija par kustību nozīmi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Lūkins 140.0002.06.2017 līdz saistību izpildei 
151Būvdarbi Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA NORRUS 19143.08 
152Par dabas gāzes piegādi Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvijas Gāze 0.0030.06.2018 
153Sastādīt vairāklīmeņu arhīvisko aprakstu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Konca 1435.0005.09.2017 
154Par lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 3199.3531.05.2018 
155Par Veselīgas dienas nometnes personām ar īpašām vajadzībām vadīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK AV7 1750.00 
156Par pasažieru autobusa transporta pakalpojumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS CATA 0.0009.06.2017 
157Vadīt kustību nodarbības Cēsu pansionātā "Cīrulīši" iemītniekiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElīna Ogliņa 702.0031.12.2017 
158Nodrošināt informatīvi izglītojošu lekciju par krūts veselību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu klīnika 240.0006.06.2017 
159Sporta grīdas seguma piegādeCNP 2017/17 17.05.201726.04.2017SIA PRO LAURUS 56370.4801.08.2017 
160Vadīt kustību un deju nodarbību personām ar funkcionāliem traucējumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUna Rēķe 800.0031.12.2017 
161Latvāņu izplatības ierobežošana Cēsu novadā.CNP 2017/19 11.05.201728.04.2017SIA "City Camping" 2873.0031.10.2017 
162Vadīt nūjošanas nodarbības Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Ikauniece 20.0031.10.2017 
163Vadīt vingrošanas koptreniņus trenera klātbūtnē. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Bogdanova 3120.0014.10.2017 
164Ēkas nojaukšana Rīgas ielā 41, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Gotika 1740.5414.07.2017 
165 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK Egija Kerliņa 110.0031.08.2017 
166Sporta inventāra iegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ''G Kolizejs'' 2598.6214.07.2017 līdz saistību izpildei 
167Nodrošināt svētku uguņošanu Latvijas Jaunatnes olimpiādes atklāšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Cope priekam" 2479.3407.07.2017 
168Veloparka teritorijas apzaļumošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BSA Projects 6566.4526.06.2017 
169Piegādāt un uzstādīt žalūzijas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Rendoks 7103.0525.08.2017 
170Būvprojekta izstrāde DACVĢ sporta laukuma infrastruktūras sakārtošanai.CNP 2017/24 ERAF 06.06.201724.05.2017SIA Būvprojekts 11867.0019.10.2017 
171Radīt scenāriju Latvijas Jaunatnes olimpiādei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 373.0009.07.2017 
172Radīt scenāriju Latvijas jaunatnes Olimpiādes atklāšanas pasākumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenārs Zeltiņš 1243.00līdz saistību izpildei 
173Vadīt skriešanas koptreniņus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK MOVEMENT PRO 544.5031.12.2017 
174Veikt tiesneša un reģistratora pienākumus skrējienā "Jānis un Jānītis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 40.0025.06.2017 
175Veikt kontroltiesneša pienākumus skrējienā "Jānis un Jānītis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrita Ozola 20.0025.06.2017 
176Veselīgas dienas nometņu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Snovborda Akadēmija 7200.0005.08.2017 
177Organizēt kustību aktivitātes un orientēšanās spēli. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 20.0025.06.2017 
178Veselīgas dienas nometņu bērniem ar īpašajām vajadzībām vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Betas nams 3500.0011.08.2017 
179Veselīgas dienas nometnes personām ar invaliditāti vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK AV7 1390.0014.07.2017 
180Veikt aktiermākslas pakalpojumus Latvijas Jaunatnes olimpiādes sagatavošanas laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAigars Penezis 359.0009.07.2017 
181Piedalīties bērnu skrējiena "Jānis un Jānītis"' vadīšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 20.0025.06.2017 
182Veikt kontroliera pienākumus bērnu skrējienā "Jānis un Jānītis"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 20.0025.06.2017 
183Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus bērnu skrējienā "Jānis un Jānītis"'. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 20.0025.06.2017 
184Piedalīties bērnu skrējiena "Jānis un Jānītis"' kustību aktivitāšu vadīšanā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 40.0025.06.2017 
185Ziemassvētku noformējuma elementu uzstādīšana, uzturēšana, demontāža. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 9800.0031.10.2018 
186Būvprojekta izstrāde  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "JD Projekts" 3650.0011.08.2017 
187Telpas remonts Slimnīcas ielā 9, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA NORRUS 4130,9131.07.2017 
188Par ielu un ceļu uzturēšanas darbiem Cēsu novadā.CNP 2016/15 16.09.201608.07.2016SIA KOM-AUTO 1498481.5525.11.2022 
189Nodrošināt Latvijas jaunatnes Olimpiādes apskaņošanu un apgaismošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK RR Agency 4103.31līdz saistību izpildei 
190Latvijas jaunatnes Olimpiādes atklāšanas ceremonijas filmēšana un video veidošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KIDDIN 2660.00līdz saistību izpildei 
191Sastādīt dalībnieku, saskaņojot stāšanās kārtību gājienam Vienības laukumā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJautrīte Bahmane 72.0007.07.2017 
192Vadīt kustību nodarbības jaunajām un topošajām māmiņām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Lūkins 660.0031.12.2017 
193Veikt daudzdzīvokļu māju kvartālu ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas koncepcijas izstrādi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vidzemes mērnieks 3522.0001.04.2018 
194Veselīgu dienas nometņu skolas vecuma bērniem nodrošināšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK AV7 8000.0025.08.2017 
195Uzstādīt LED ekrānu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA O! Latvija 1322.3109.07.2017 
196Veselīgas dienas nometņu skolas vecuma bērniem vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Youth for City-City for Youth 8000.0025.08.2017 
197Veselīgas dienas nometnes personām ar invaliditāti vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAelita Brodele 180.0014.07.2017 
198Veselīgas dienas nometne personām ar invaliditāti vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLiene Pugaceviča 180.0014.07.2017 
199Nodrošināt muzikālo pavadījumu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSanta Augškāpa 75.00līdz saistību izpildei 
200Nodrošināt muzikālo pavadījumu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElita Ezermale 75.00līdz saistību izpildei 
201Nodrošināt Kapu svētku dievkalpojuma atskaņošana Bērzaines kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 75.00līdz saistību izpildei 
202Noturēt Kapu svētku dievkalpojumu Bērzaines kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 75.00līdz saistību izpildei 
203Sniegt muzikālo pavadījumu Bērzaines kapos, Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 75.00līdz saistību izpildei 
204Noturēt Kapu svētku dievkalpojumu Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOsvalds Miglons 75.0002.07.2017 
205Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vanags un partneri 567.7910.07.2017 
206Noturēt Kapu svētku dievkalpojumu Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRolnalds Melkers 75.00līdz saistību izpildei 
207Nodrošināt apskaņošanu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 150.00līdz saistību izpildei 
208Nodrošināt muzikālo pavadījumu Kapu svētkos Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLelde Krastiņa 75.00līdz saistību izpildei 
209Savadīt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas informāciju sistēmā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Šteina 80.0005.07.2017 
210Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK RE!ZIVS 9600.0030.06.2019 
211Maksas pakalpojumi festivāla "LAMPA" pasākuma laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 875.0002.07.2017 
212 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sanart 123180.4329.09.2017 
213Būvdarbi Līvu pamatskolā.CNP 2017/30 20.06.201709.06.2017SIA AB Vidzemes nami 36965.2216.10.2017 
214Veloparka bruģa izbūve Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BSA Projects 10521.68 
215Veloparka teritorijas žoga izbūve Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BSA Projects 2266.5521.07.2017 
216Autoruzraudzības pakalpojumi Līvu pamatskolas būvdarbiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 3200.00līdz saistību izpildei 
217Būvuzraudzības pakalpojumi Līvu pamatskolas centrālapkures izbūvei.CNP 2017/28 14.06.201702.06.2017SIA TRANZIT ASK 2788.0029.09.2017 
218Būvdarbu būvuzraudzība Līvu pamatskolāCNP 2017/31 20.06.201709.06.2017SIA ATR 799.9916.10.2017 
219Topogrāfiskā uzmērīšana Cīrulīšu 63, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 600.0010.08.2017 
220Līniju gūliju izbūve Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ROK un BŪVĒ 8875.9907.08.2017 
221Sagatavot koncertprogrammu Latvijas Jaunatnes Olimpiādei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNadežda Maņkeviča 125.0009.07.2017 
222Izīrē sešus peldbaseina celiņus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLatvijas Lauksaimniecības universitāte 1110.7208.07.2017 
223Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuna Zeltiņa 144.0009.07.2017 
224Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTatjana Tustanovska 99.0009.07.2017 
225Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamŅina Pētersone 180.0009.07.2017 
226Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSanita Jansone 81.0009.07.2017 
227Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGinta Poriņa 90.0009.07.2017 
228Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnna Bobiļonoka 135.0009.07.2017 
229Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Lubiņa 63.0009.07.2017 
230Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Šube 117.0009.07.2017 
231Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAmanda Baltā 252.0009.07.2017 
232Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVija Kroiča 189.0009.07.2017 
233Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZane Brente-Brantiņa 261.0009.07.2017 
234Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTamāra Bukovska 117.0009.07.2017 
235Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTaiga Galeja 126.0009.07.2017 
236Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInta Sīka 171.0009.07.2017 
237Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPaula Vīksna 126.0009.07.2017 
238Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInita Luste-Eglīte 36.0009.07.2017 
239Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVeronika Negribe 45.0009.07.2017 
240Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRota Pirīte 45.0009.07.2017 
241Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIeva Zilpauša 45.0009.07.2017 
242Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVladislavs Klapenkovs 36.0009.07.2017 
243Profesionāla pirmās palīdzības sniegšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIluta Ozola 45.0009.07.2017 
244Pirmā palīdzība ''VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes'' dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Štifta 81.0007.07.2017 
245Pirmā palīdzība ''VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes'' dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Neija 45.0009.07.2017 
246Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngars Asma 250.0009.07.2017 
247Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValērijs Rajevskis 250.0009.07.2017 
248Pieslēguma līgums - Valmieras iela 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 14776.58 
249Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMārtiņš Pētersons 250.0009.07.2017 
250Sagatavot Latvijas VII olimpiādes sacensību vietas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdgars Jurkāns 250.0009.07.2017 
251Radīt titrus VII Latvijas Jaunatnes olimpiādes 2017.gada video materiālos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 85.0007.07.2017 
252Veidot video atskatu par Latvijas Jaunatnes Olimpiāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KIDDIN 1600.0009.07.2017 
253Scenārija sagatavošana pasākumam "Kad liepas zied"' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 70.0015.07.2017 
254Izstrādāt pasākuma "Vaive m-Urrā!" svētku reklāmas maketu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndrejs Rampāns 50.0021.07.2017 
255Pasākuma nodrošināšana par veselīgu dzīvesveidu ''Kusties vesels!'' Cēsīs, Vienības laukumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Biedrība SK ''Skriešanas Akadēmija'' 515.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
256Tulkošanas pakalpojumu sniegšana saistībā ar Ahimas pilsētas (Vācija) delegācijas vizīti Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zemītis 342.0025.07.2017 līdz saistību izpildei 
257Radīt pasākuma ''Cēsu 2.Velo festivāls'' informatīvo materiālu dizainu izmantošanai reprezentējošos materiālos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Zeiļa 50.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
258Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 30.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
259Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus, iepriekš pieteikušos dalībnieku datu pārbaudi, veikt korekcijas reģistratūras sarakstos, pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRoberts Treijs 80.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
260Veikt kontroltiesneša pienākumus pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 30.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
261Veikt kontroltiesneša pienākumus pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 30.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
262Veikt distanču marķēšanu un demarķēšanu pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 40.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
263Veikt distanču marķēšanu un demarķēšanu pasākumā ''Cēsu 2.Velo festivāls'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 40.0024.07.2017 līdz saistību izpildei 
264Gultu un matraču piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules iela 23, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2017/23/ERAF 27.06.201722.05.2017SIA SIA ''FL Birojs'' 24030.0028.08.2017 līdz saistību izpildei 
265Izpildītājam piederošās T-6167 Z-6 elektropārvades kabeļlīnijas pārbūve Rīgas iela 19 un 21, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 447,02 EUR bez PVN, kas tiek aprēķināts un rēķinos norādīts saskaņā ar attiecīgiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem21.09.2017 līdz saistību izpildei 
266par atlīdzību un komandējumu (darba braucienu) izdevumu segšanu ekspertiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIzglītības kvalitātes valsts dienests 324.0415.09.2017 līdz saistību izpildei 
267tehniskais projekts rotācijas apļa izbūvei Valmieras un Dzintara ielas krustojumā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Ceļu komforts 10357.2802.02.2018 
268Autoratlīdzības līgums - novadīt lekciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHaralds Burkovskis 288.00 
269Nodrošināt pasākuma "Vaive m-Urrā!" muzikālās programmas koncepciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArmands Leimanis 966.7713.08.2017 
270Nodrošināt pasākuma "Vaive m-Urrā!" dalībnieku Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRasa Siliņa 65.0012.08.2017 
271Nodrošināt pasākuma "Vaive m-Urrā!" dalībnieku vizuālā un imidža tēla izveidošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSindija Kalnupe 88.0012.08.2017 
272Izstrādāt svētku "Vaive m-Urrā!" izklaides programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Logina- Pušinska 120.00 
273Sagatavot un realizēt Vaives pagasta svētku programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Dene 622.0012.08.2017 
274Radīt scenāriju kapu svētku pasākumam Veismaņu kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 62.0005.08.2017 
275Radīt scenāriju kapu svētku pasākumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Rode 62.0005.08.2017 
276Veselības projekta Anketu apkopošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKetija Kalniņa 200.00 
277Vienošanās par drosa elektroniskā paraksta viedkartes apmaksu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs 85.95 
278Ūdens ievada pārbūve, filtru un ūdens mīkstināšanas iekārtas uzstādīšana Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 2743.0815.09.2017 
279Mīkstā inventāra piegāde dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 9056.6409.10.2017 
280Veikt Vaives pagasta zemes gabala "Āravoti" kadastrālo uzmērīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 500.0007.11.2017 
281Veikt Vaives pagasta zemes gabala "Kampu senkapi" kadastrālo uzmērīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 1303.0007.11.2017 
282Konkursa materiālu tulkošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Linearis 358.5315.08.2017 
283Divu muzikālu priekšnesumu radīšana pasākumam "Pieredzes bagātu pedagogu pieņemšana pie Cēsu novada domes priekšsēdētāja" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGints Ristamees 100.0025.08.2017 
284Autoruzraudzības darbi Dabas takas izveidei.CNP 2016/91 ERAF 31.10.201620.10.2016SIA JOE 2400.0031.12.2017 
285Novadīt pasākumu par veselīgu uzturu "Ēd vesels" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLiene Kacere 1000.0024.08.2017 
286Būvuzraudzības darbi Dabas takas izveideiCNP 201739 ERAF 25.07.201714.07.2017SIA TRANZIT ASK 4888.0031.12.2017 
287Apdrošināšanas polise Raunas ielā 8, Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 210.0031.08.2018 
288Līgums par pārvadājuma kārtību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS CATA 28571.4330.06.2018 
289Veikt būvdarbus Dabas takas izveidei gar Zvanu klintīm.CNP 2017/38 ERAF 19.07.201703.07.2017AS Siguldas būvmeistars 153374.80 
290Elektropreču piegādeCNP/2017/44 ERAF 10.08.2017Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Olmeca 16140.0022.09.2017 
291Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā.CNP 2017/43 21.08.201709.08.2017SIA Virāža 13478.40 
292Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu Profesionālajā vidusskolā.CNP 2017/3 27.03.201723.02.2017SIA "Vectēvs"" 139704.5731.05.2020 
293Ēdināšanas pakalpojumi DACVĢCNP 2017/3 27.03.201723.02.2017SIA "Vectēvs"" 160776.0031.05.2020 
294Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana iepirkumam ''Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA PARTNER BROKER 3990.0029.11.2019 līdz saistību izpildei 
295Veikt ielu virsmas divkārtu apstrādi Amatas un Noras ielās Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 11279.4729.09.2017 
296Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Kovārņu iela 22, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 132.3331.08.2019 
297Projekta izstrāde Līvu sākumskolas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 7405.8205.10.2017 
298Veikt programmatūras uzturēšanas darbus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MikroKods 1936.0011.09.2018 
299Par telpu ikdienas uzkopšanu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 4080.7831.12.2017 
300Izīrē un piegādā ūdens sadales iekārtu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 0.00līdz saistību izpildei 
301Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValentīna Voiciša 0.0003.12.2017 
302Līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS BAO 2707.3516.09.2018 
303Sagatavot lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVelga Zāmuele 170.0003.12.2017 
304Sagatavot lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Stepaņenko 170.0003.12.2017 
305Izstrādāt 10 lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEva Kasicka 340.0003.12.2017 
306Izstrādāt 10 lekcijas par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Lukjanova 170.0023.09.2017 
307Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 170.0003.12.2017 
308Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZinta Biseniece 170.0003.12.2017 
309Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDiāna Briede 170.0003.12.2017 
310Izstrādāt 10 lekciju saturu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndžella Pāže 340.0003.12.2017 
311Elektroniskā kases aparāta apkalpošana Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0004.09.2018 
312Elektroniskā kases aparāta apkalpošana Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0004.09.2018 
313Elektroniskā kases aparāta apkalpošana Lenču ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 0.0004.09.2018 
314Caurteku remontdarbi Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 2899.3915.10.2017 
315Par dokumentācijas izstrāde atbilstoši LATRUS cbc sekretariāta vadlīnijām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Eiropas reģionālā attīstības biedrība 2200.0025.09.2017 
316Par pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KOM-AUTO 10971.7631.12.2017 
317Būvprojekta izstrāde Cēsu pilsētas vidusskolas piebūvei.CNP 2017/33 ERAF 03.08.201712.07.2017PS SB PROJEKTS&BŪVPROJEKTS 61600.0012.03.2018 
318Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2017/41 ERAF 09.08.201719.07.2017SIA ALB 64509.8811.10.2017 
319Gājēju trases izbūve Pirtsupītes gravā, Viestura ielā 15, Palsata ielā 27 un Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ROK un BŪVĒ 19972.4330.11.2017 
320Būvuzraudzība objektā Pirtsupītes gravā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Pāss 648.7611.12.2017 
321Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSigita Kažoka 35.7130.11.2017 
322 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUldis Sproģis 124.0027.09.2017 
323Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Aide 250.0030.11.2017 
324Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Kreicberga 35.7130.11.2017 
325Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVineta Bērziņa 357.1430.11.2017 
326Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDzintra Raibace 35.7130.11.2017 
327Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZinta Biseniece 357.1430.11.2017 
328Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrita Dvinska 71.4430.11.2017 
329 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIneta Tobiase 71.4430.11.2017 
330Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Verpele 392.8630.11.2017 
331Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Lukjanova 375.1430.11.2017 
332Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 357.1430.11.2017 
333Novadīt Izglītojošu pasākumu - gerontologa lekciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 231.41 
334Novadīt informatīvu pasākumu par holesterīna un glikozes līmeņa ietekmi uz sirds veselību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 377.0328.09.2017 
335Informatīva semināra novadīšana par bērnu veselību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 603.1004.10.2017 
336Veikt tiesneša, reģistratora pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Jermolājeva 50.0029.09.2017 
337Radīt Karjeras nedēļas atklāšanas pasākuma scenāriju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElīna Eglīte 120.0009.10.2017 
338Par apkures sistēmas remontu Vaives tautas nama zālē. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 4281.9125.10.2017 
339Kadastrālās uzmērīšanas darbi "Akmeņkrogs", Vaives pagastā, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 690.0027.11.2017 
340Par nakts patversmes un patversmes ar atskurbšanu pakalpojuma nodrošināšanu Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests",SIA Cēsu klīnika,Biedrība Latvijas Sarkanais krusts 0.0031.12.2017 
341Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Raunas ielā 4;8;6a un Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu siltumtīkli 0.00 
342Par pasākumu "Veselības ekspresis Cēsis - Vaive - Rīdzene". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas Sarkanais krusts 619.8312.10.2017 
343Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana",  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāra Virskule 170.0003.12.2017 
344Par 10 lekciju izstrādāšanu par tēmu "Bērnu emocionālā audzināšana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Jermolājeva 0.0003.12.2017 
345Veselīgu dienas nometnes skolas vecuma bērniem nodrošināšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Betas nams 0.0027.10.2017 
346Izgatavot Vaives amatu mājai aušanas sviru steļļu karkasu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lāns 826.4515.12.2017 
347Nodrošināt svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 135.0014.10.2017 
348Nodrošināt svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu Bērzaines kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 75.0014.10.2017 
349Noturēt svecīšu vakara dievkalpojumus Bērzaines un Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 140.0014.10.2017 
350Sniegt muzikālo pavadījumu svecīšu vakara dievkalpojumā Meža kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 140.0014.10.2017 
351Gājēju ietves bruģakmens seguma pārbūve Rīgas ielas posmā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 2955.5013.11.2017 
352Zinātnes centra koncepcijas iztsrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Latvijas zinātnes centru apvienība 3800.0030.06.2017 
353Īstenot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunta Ozoliņa 178.5730.11.2017 
354Telpu remonts Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 3468.9603.03.2017 
355Pārtikas preču piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Līgatnes Ābele 3305.5031.03.2018 
356Būvdarbi objektos Lielā Kalēju ielā 5 un Palasta ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.2017/8 01.03.201717.02.2017SIA "AB Vidzemes nami" 11971.38 
357Būvuzraudzības darbi Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2016/103 EKII 05.12.201623.11.2016SIA "Akorda" 4464.64 
358Autoruzraudzības objektā Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2016/104 EKII Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Komunālprojekts 18000.00 
359Veikt puķu stādu piegāde un stādījumu ierīkošanu, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 2513.0001.12.2017 
360Par jauna mikroautobusa, ar veiktu pārbūvi un uzstādītu papildaprīkojumu, noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada pašvaldības policijas vajadzībām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Transporent 21693.2420.04.2020 
361Vispārējās civiltiesiskās atbildības polise Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BALTA 421.15 
362Seguma piegāde stadionamCNP 2017/22 16.05.201703.05.2017Biedrība Latvijas futbola federācija 40000.00 
363Būvuzraudzības darbi Slīmnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novads. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Warss+ 320.0031.07.2017 
364Ielu virsmu divkārtu apstrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Limbažu ceļi 77575.02 
365Sagatavot kori "Ābele" dalībai kārtējos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnitra Rause 726.0021.12.2017 
366Izgatavot 300 dāvanu maisiņus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ''Watermelon'' 327.0023.08.2017 līdz saistību izpildei 
367Par konvektoru nomaiņu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 3907.1331.08.2017 
368Autoruzraudzības līgums  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 81.2011.09.2017 
369Par pasta sūtījumu sagatavošanu nosūtīšanai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mailmaster līdz 400031.12.2017