NPKLīguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas Nr. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (ja piemēro Publisko iepirkumu likumu) Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā (ja tāds publicējams ar Publisko iepirkumu likumu) Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
1Būvekspertīzes veikšana būvprojektam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vide un būve 2150.0022.12.2014 
2Piegādāt un uzstādīt monētu slēdzeni. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Assaz 3962.13līdz saistību izpildei 
3Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtūrs Šlosbergs 186.4514.01.2015 
4Par papildus interneta pakalpojumiem v/a ''Kultūras informācijas sistēmas'' projektā ''Par Vienotā bibliotēku datu pārraides tikla pieslēguma darbības nodrošināšanu'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 1030.0031.12.2015 
5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Seesam Insurance Latvijas filiāle 396.7410.01.2016 
6sniegt ieteikumus un atzinumus par vides pieejamības jautājumiem publiskās būvēs Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAigars Miklāvs 2399.6431.12.2015 
7Svinīgo ceremoniju apkalpošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Pulle 700.0031.12.2015 
8Veikt tiesneša pienākumus sporta pasākumā "Sniega diena". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 15.0019.01.2015 
9Veikt tiesneša pienākumus sporta pasākumā "Sniega diena". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 15.0019.01.2015 
10Veikt tiesneša pienākumus sporta pasākumā "Sniega diena". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 15.0019.01.2015 
11Svinīgo ceremoniju apkalpošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīna Krafte 700.0031.12.2015 
12Svinīgo ceremoniju apkalpošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 900.0031.12.2015 
13Svinīgo ceremoniju apkalpošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Gabrāne 400.0031.12.2015 
14Svinīgo ceremoniju apkalpošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristaps Baltiņš 1200.0031.12.2015 
15Veikt tiesneša pienākumus sporta pasākumā "Sniega diena". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 15.0019.01.2015 
16Cēsu novada Interneta lapas uzturēšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 101 1280.6431.12.2015 
17Veikt ēkas Lenču ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā logu ailu aizdari. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 1753.4706.02.2015 
18Sagatavot Cēsu novada pašvaldības laikrakstu "Cēsu vēstis".CNP 2014/81 16.12.201405.12.2014ZS Pidēni 5820.0031.12.2015 
19Veikt apsardzes pakalpojumus Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 495.8526.01.2017 
20ugunsdrošības sistēmas apkope Raunas 6A Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 198.2426.01.2017 
21Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAira Briede 400.0017.02.2015 
22Degvielas iegādeCNP 2014/74 23.12.201427.10.2014AS Virši-A 191610.0028.01.2018 28.01.2018. 
23Luksoforu remonts un apkope. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 3658.4931.12.2015 
24Par skiču projekta izstrādi Stacijas lauk.CNP 2014/65 06.10.201425.09.2014SIA Vertex projekti 4000.0030.03.2015 
25Transporta pakalpojuma nodrošināšana Izglītības nodaļai (2. daļa).CNP 2014/82 15.01.201519.12.2014IK Norle 8264.0002.02.2016 
26Veikt metodiskā vadītāja pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurijs Vaido 0.0010.06.2015 
27Drošības sistēmas piegāde un uzstādīšana ēkas Bērzaines ielas 5, Cēsīs, 3 stāvā un bēniņos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 2182.8928.02.2015. 
28Demontāžas darbi Rīgas ielā 45 Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Gotika 13975.6906.04.2015 
29Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNikola Dzina 150.0018.02.2015 
30Kadastrālo uzmērīšanas un zemes robežu , situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 473.7427.03.2015 
31Rotaļu laukuma iekārtu remonts un demontāža Maija parkā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KSILl Baltic 1011.9610.05.2015. 
32Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MA serviss 3177.0001.10.2015 
33Veikt vokālista pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJana Eglīte 600.0031.12.2015 
34Veikt apstādījumu kopšanas darbus Raunas ielā 12, Cēsis, Cēsu novads Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 3938.2231.12.2015 
35kapu grāmatas pārrakstīšana elektroniskā formātā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRoberts Visockis 500.0002.03.2015 
36Ventilācijas sistēmu un apkures sistēmas apkopes darbi Bērzaines ielā 5, Raunas ielā 4, Palasta ielā 11, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 3244.0729.02.2016 
37Siltummezgla tehniskā apkalpošana (apkures un karstā ūdens padeves nodoršināšana), kā arī automātikas Danfoss regulēšana ēkā Raunas ielā 8, Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 432.0029.02.2016 
38Soliņu un atkrituma urnu remonts Maija parkā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Oktobris 2932.1629.05.2015. 
39Sagatavot un vadīt semināra prezentācijas, tematiskā monitoringa seminārā "Globālās ekonomikas attīstības tendences un to ietekme uz uzņēmuma vadīšanu" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTatjana Volkova 300.0027.02.2015 
40Ēkas Zirņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā teritorijas bruģa seguma izskalotās pamatnes atjaunošana (avārijas situācijas novēršana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Bazalts 429.683 dienas no līguma noslēgšanas 
41dabīgā ūdens piegāde un iekārtu īre Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 3900.0029.02.2016 
42Sagatavot un nolasīt lekciju "Vardarbība, tās veidi un pazīmes. Tiesiska rīcība vardarbības gadījumos" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAira Briede 400.0027.03.2015. 
43būvuzraudzības līgums Rīgas 45 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGints Šķenders 250.0004.03.2015 līdz saistību izpildei 
44Pārvietojamo biotualešu piegāde, uzstādīšana, ikdienas uzkopšana, uzturēšana un demontāža Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KOM-AUTO 2479.3431.12.2015 
45Piegādāt un uzstādīt slīpmašīnas, zāģmašīnas, finierēšanas un līmēšanas prešu, biezumēvelmašīnas, urbšanas iekārtas un koka virpasCNP 2014/53 ERAF 27.11.201413.08.2014SIA Markuss&CO 87928.0004.09.2015 6 mēneši 
46Piegādāt un uzstādīt skaidu nosūkšanas iekārtasCNP 2014/53 ERAF 27.11.201413.08.2014SIA Markuss&CO 53200.0004.09.2015 6 mēneši 
47Piegādāt un uzstādīt CNC urbšanas un frēzēšanas centruCNP 2014/53 ERAF 27.11.201413.08.2014SIA Markuss&CO 124300.0004.09.2015 6 mēneši 
48 Portatīvo kokapstrādes iekārtu piegādeCNP 2014/53 ERAF 27.11.201413.08.2014SIA Markuss&CO 37465.9204.09.2015 6 mēneši 
49Elektronikas un elektrotehnikas mācību aprīkojumu, un pneimatikas mācību aprīkojumu piegāde un uzstādīšanaCNP 2014/53 ERAF 27.11.201413.08.2014SIA Festo 82561.0004.09.2015 6 mēneši 
50piegādāt un uzstādīt lakošanas kameruCNP/2014/53 ERAF 27.11.201413.08.2014SIA SPARKS A 7548.0004.09.2015 6 mēneši 
51Piegādāt un uzstādīt vakuuma kokmateriālu žāvētavuCNP 2014/53 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SPARKS A 41865.0004.09.2015 6 mēneši 
52Sniegt inženiertehniskās konsultācijas Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apmācības un Ekspertīzes 1430.0001.05.2015 
53Darvba vides riku faktoru novērtēšana, iekšējā uzraudzība un ugunsdrošības pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Media Control 1275.5015.03.2016 15.03.2016. 
54Sagatavot un novadīt pedagogu profesionās kvalifikācijas pilnveides semināru par tēmu "Projektu darbs" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdgars Bajaruns 50.0016.03.2015. 
55Būvniecības ieceres dokumentu „Ēkas, ar kadastra apzīmējumiem 42010090101002, 42010090101003, 42010090101004, telpu vienkāršota atjaunošana L. Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādeCNP 2015/9 16.02.201504.02.2015SIA BM-Projekts 3970.0011.05.2015 
56Sagatavot un novadīt pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināru  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Kaulēns 50.0016.03.2015 
57Elektronisko pakalpojumu sniegšana (Wi-Fi piekļuves punktu pakalpojums) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 1482.3231.03.2017 
58Gūliju un aku atjaunošana, nolietojošos nesošo elementu nomaiņa Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 12028.5130.10.2015 
59Būvniecības ieceres dokumentācijas objektam ''Rotaļu iekārtu būvniecība Maija parkā, Lenču ielā 4C, Cesīs, Cēsu novadā'' izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA JLD 2835.0015.04.2015 
60Koku vainagu veidošana un kopšana, koku zāģēšana un stādīšana Cēsu pilsētas apstādījumosCNP 2015/10 02.03.201517.02.2015SIA Arborists 17066.0829.02.2016 
61Par zaļo atkritumu pieņemšanu un izvešanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 8.54 EUR/m3 31.12.2017 
62Talkas ietvaros savākto sadzīves atkritumu izvešana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 1422.8708.05.2015 
63vecpilsētas ielu plāksnīšu makets Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEmīls Ozoliņš 1547.9001.05.2015 
64Telpu ikdienas uzkopšanas darbi Raunas 4 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 2971.5331.12.2015 31.12.2015. 
65Sagatavot 2015.gada periodā Cēsu A.Kalniņa mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 02.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Radziņš 646.0020.12.2015 
66Sagatavot kori "Vidzeme" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP/2015/7 09.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 646.0020.12.2015. 
67Sagatavot 2015.gada periodā deju kolektīvu "Raitais solis" Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 02.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 1292.0020.12.2015 
68Sagatavot deju kolektīvu "Vaive" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP/2015/7 09.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Krastiņa 646.0020.12.2015. 
69Sagatavot 2015.gada periodā deju kolektīvu "Saulgrieži" Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 02.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 646.0020.12.2015 
70Sagatavot 2015.gada periodā deju kolektīvu "Dzirnas" Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 02.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Jonaite 646.0020.12.2015 
71Sagatavot 2015.gada periodā tautas vērtes kopu "Dzieti" Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 02.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Balode 323.0020.12.2015 
72Sagatavot 2015.gada periodā pūtēju orķestri "Cēsis" Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 02.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTālivaldis Narvils 323.0020.12.2015 
73Sagatavot 2015.gada periodā pūtēju orķestri "Cēsis" Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Puriņš 323.0020.12.2015 
74Sagatavot 2015.gada periodā Cēsu A.Kalniņa mūzikas vidusskolas koklētāju ansambli Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP 2015/7 02.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Žvarte 646.0020.12.2015 
75Sagatavot kori "Ābele" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP/2015/7 09.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Priedīte 646.0020.12.2015 
76Sagatavot tautas lietišķās studijas "Vēverīšas" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP/2015/7 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Kupče 323.0020.12.2015 
77Sagatavot Cēsu Pils kori Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP/2015/7 09.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Austruma 646.0020.12.2015 
78Sagatavot kori "Wenden" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiemCNP/2015/7 09.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaina Slotina 646.0020.12.2015 
79Pārtikas produktu piegādeCIRC/2014/6 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FUTURUS FOOD 7813.4331.03.2016 
80Programmas NINO ar nodokli neapliekamo objketu klasifikācijas režīma iedarbināšanu Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZZ Dats 400.0020.06.2015 
81Arheoloģiskā uzraudzība zemes rakšanas darbiem objektā "Cēsu pils R torņa zibens aizsardzības projekts" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Ušpelis 500.0024.04.2015 
82Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, polise Nr.557780084 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BALTA 207.0216.04.2016. 
83Drošības sistēmas peigāde un uzstādīšana Dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 2009.6211.05.2015. 
842010.gada pastāvīgi un ilglaicīgi (75 gadus) glabājamo dokumentu sakārtošana, apstrāde un aprakstīšana, uzziņu sistēmas sagatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZuzanna Sukure 3100.0001.11.2015 
85Raiņa ielas posma jaunbūvi, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukciju, ielām piegulošā laukuma labiekārtošana, Cēsīs, Cēsu novadā,CNP 2014/67 25.11.201429.09.2014SIA Ceļinieks 01 506722.5413.11.2015 
86Piena piegāde programmas "Skolas piens" ietvaros Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 18919.4525.04.2016. 
87slēpošanas - gājēju trases jaunbūves projektēšana Pirtsupītes gravā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Marten projekti 3880.0030.06.2015 
88Arheoloģiskā uzraudzība zemes darbiem būvobjektā „Raiņa ielas posma jaunbūvi, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukciju, ielām piegulošā laukuma labiekārtošanu, Cēsīs, Cēsu novadā”CNP 2015/12 12.03.201527.02.2015Oskars Ušpelis 16005.0015.04.2015 līdz saistību izpildei 
89Būvuzraudzība Raiņa ielas posma jaunbūvei, Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcijai, ielām piegulošā laukuma labiekārtošanai, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2015/3 09.02.201528.01.2015SIA Jurēvičs un partneri 3900.0015.11.2015 līdz saistību izpildei 
90Autoruzraudzība atbilstoši tehniskajiem projektiem „Automašīnu stāvlaukuma Uzvaras bulvārī 22. Cēsīs, Cēsu novadā un Raiņa ielas posma jaunbūve un Noliktavas ielas, Dzintara ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā”CNP 2015/19 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA PRO VIA 7600.0016.04.2015 līdz saistību izpildei 
91Bērnu rotaļu laukuma iekārtu būvniecība Maija parkā, Lenču ielā 4c, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA GreenGard 13689.3920.04.2015 līdz saistību izpildei 
9201.11.2006. telpu apsaimniekošanas līguma atcēlējs līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA CDzP 0.0001.06.2015 
93Piedalīties Cēsu novada koru skates vērtēšanas komisijas darbā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAira Birziņa 90.0024.04.2015. 
94Piedalīties Cēsu novada koru skates vērtēšanas komisijas darbā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaima Krumholce 90.0024.04.2015. 
95Cēsu 2.pamatskolas sporta zāles savietotā jumta renovācija Gaujas 45CNP 2015/16 30.03.201519.03.2015SIA "Accent Būve" 60999.9630.06.2015 
96Piedalīties Cēsu novada koru skates vērtēšanas komisija sdarbā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Zirne 90.0024.04.2015. 
97Biroja papīra piegādeCNP 2015/15 23.03.201510.03.2015SIA Vidzemes papīrs 3262.0023.04.2016 12 mēneši 
98Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu un caurteku remonts Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2015/17 08.04.201525.03.2015SIA Imberteh 106942.4012 mēneši no līguma noslēgšanas dienas 
99Cēsu pilsētas atsevišķu kadastrāli uzmērīto zemesgabalu situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs,Cēsu novada pašvaldība 1915.8128.04.2015 līdz saistību izpildei 
100Būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas izstrāde (Līvu skolas galvenās ieejas un fasādes daļas atjaunošana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVija Zlaugotne 1810.0029.04.2015 līdz saistību izpildei 
101Zālāju un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētas pļavās, gravās, nogāzēs, upīšu krastos u.c.CNP 2015/20 02.04.201530.03.2015SIA MA serviss 9420.9031.10.2015 
102Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Garbare 15.0002.05.2015 
103Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 15.0002.05.2015 
104Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAiga Gelbrote 15.0002.05.2015 
105Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Udrovskis 15.0002.05.2015 
106Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamModrīte Pupure 15.0002.05.2015 
107Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 15.0002.05.2015 
108Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 15.0002.05.2015 
109Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 15.0002.05.2015 
110Nūjošanas intruktora pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Ikauniece 25.0002.05.2015 
111Pirmsskolas vecuma bērnu skrējiena vadītāja pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Misuļina 25.0002.05.2015 
112Tieneša-reģistratora pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Apinīte 25.0002.05.2015 
113Tiesneša - reģistratora pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlona Apinīte 25.0002.05.2015 
114Veikt tiesneša - reģistratora pienākumus sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 25.0002.05.2015 
115Tieneša-reģistratora pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Moroza 25.0002.05.2015 
116Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Garbars 15.0002.05.2015. 
117Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 15.0002.05.2015. 
118Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 15.0002.05.2015 
119Kontroltiesneša pienākumu veikšana sporta pasākumā "Skrējiens - nūjošanas pārgājiens "Cēsu pavasaris 2015"" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Briede 15.0002.05.2015. 
120Avārijas stāvoklī esošā dolomīta mūra atbalsta sienas remonts Lielā Kalēja ielā 5A,Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Volko būve 2127.4719.05.2015 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas 
121Autoruzraudzības veikšana Cēsu 2.pamatskolas sporta zāles savietotā jumta renovācijas un virsgaismu renovācijas ārsienās Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, 1.kārtas būvdarbiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 1120.0005.05.2015 līdz saistību izpildei - būves nodošanai ekspluatācijā 
122Būvuzraudzības veikšana Cēsu 2.pamatskolas sporta zāles savietotā jumta renovācijas un virsgaismu renovācijas ārsienās Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā, 1.kārtas būvdarbiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Krāčupe 1404.9605.05.2015 līdz saistību izpildei- līdz būves nodošanai ekspluatācijā 
123scenārijs un publiskošana 14.05.2015. pasākumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Dene 150.0014.05.2015 
124Ēdināšanas pakalpojumu - pusdienu - sniegšana deju kolektīvam Randiņš Skolēnu dziesmu un deju svētku mēģinājumā 9.un 10.maijā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SC Kafe 555.7910.05.2015. 
125Būvuzraudzība Lietus ūdens kanalizācijas izbūvei Lauku ielā, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Reiniks 539.0001.05.2016 
126ģeotehniskā izpēte Pirtsupītes gravā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Arhajs 700.0010.06.2015 
127Veikt grants seguma ielu atjaunošanas darbus ar ceļa maisījumu 0/16 Cēsu pilsētā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KOM-AUTO 11668.3511.06.2015 līdz saistību izpildei 
128Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Ķelle 75.0027.05.2015 
129Transporta līdzekļu dezinfekcijas darbi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA T.T.R. 2000,0019.05.2018 
130autoratlīdzības līgums Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde materiālu dizains Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGvido Zālītis 417.1629.05.2015 
131Būvuzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 2340.00līdz saistību izpildei 
132Autoruzraudzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BM-Projekts 2500.00līdz saistību izpildei 
133Ielas apgaismojuma izbūve Viršu ielā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA firma Spriegums 2182.1601.07.2015 
134Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNormunds Krūmiņš 70.0022.05.2015 
135Līnijveida drenāžas izbūve. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.R.B. 11288.9801.07.2015 
136Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarta Selecka 70.0022.05.2015 
137Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKārlis Dagilis 70.0022.05.2015 
138Kartogrāfiskā materiāla izstrādāšana Cēsu novada teritorijas plānojuma aizsargjoslu sadaļai.CNP 2015/21 07.05.201524.04.2015IK "Plānošanas eksperti" 3440.0022.07.2015 
139Lekciju kursa "Montesori pedagoģijas metodes un materiāli valodas apguvē darbā ar 3-4 gadus veciem bērniem" sagatavošana un publiskošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDina Sopule - Ķieģele 150.0018.06.2015. 
140Lekciju kursa "Montesori pedagoģijas metodes un materiāli valodas apguvē darbā ar 5-6 gadus veciem bērniem" sagatavošana un publiskošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Stivriņa 150.0026.06.2015. 
141Jauniešu domes pasākuma "Skeitparka sacensības" tehniskā aprīkošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 200.0030.05.2015 
142Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMiks Grantiņš 115.0030.05.2015 
143Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngus Rutulis 60.0030.05.2015 
144Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamReinis Janulis 60.0030.05.2015 
145Izglītojoša lekcija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Kumpiņa 78.0028.05.2015 
146Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArvis Trečaks 60.0030.05.2015 
147Par finanšu pārskata sagatavošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 3995.0016.08.2016 
148Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu piegāde un uzstādīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Drošības nams 2115.3026.06.2015 
149Telpu vienkāršotā atjaunošana L.Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2015/24 14.05.201530.04.2015SIA DDK Nami 130135.7421.08.2015 
150Pakalpojuma līgums apdrošināšanai Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Partner Broker 3990.0031.05.2017 
151Sabiedriskās tualetes uzturēšana Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2015/22 09.01.201523.12.2014SIA Green Line Services 6501.1202.06.2016 
152stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInta Ādamsone 2500.0027.11.2015 
153Cēsu viduslaiku pils 1.priekšpils apkārtmūra Rietumu daļas konservācija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KURMIS BŪVNIECĪBA 13223.1415.09.2015 
154Bezvadu interneta piegāde, uzstādīšana un konfigurācija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "Berkom" 3198.5015.06.2015 līdz saistību izpildei 
155Līgums par elektroenerģijas tirdzniecību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvenergo 0.0031.12.2015 
156Tiesneša-reģistratora pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Moroza 30.0025.06.2015 
157Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 15.0025.06.2015 
158Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Briede 15.0025.06.2015 
159Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAiga Gelbrote 15.0025.06.2015 
160Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Garbare 15.0025.06.2015 
161Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Udrovskis 15.0025.06.2015 
162Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Garbars 15.0025.06.2015 
163Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 15.0025.06.2015 
164Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 15.0025.06.2015 
165Reģistratora - sekretāra pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Misuļina 30.0025.06.2015 
166Reģistratora - sekretāra pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 30.0025.06.2015 
167Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 15.0025.06.2015 
168Tiesneša - reģistratora pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Apinīte 30.0025.06.2015 
169Tiesneša - reģistratora pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlona Apinīte 30.0025.06.2015 
170Tiesneša - reģistratora pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 30.0025.06.2015 
171Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamModrīte Pupure 15.0025.06.2015 
172Kontroltiesneša pienākumi sporta pasākumā ''Janis un Jānītis 2015'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLarisa Mača 15.0025.06.2015 
173Nekustamā īpāsuma, kad.apz.4201 002 0604, teritorijas nožogojuma un pagalma virszemes lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūves Valmieras ielā 19, Cēsīs, tehnsiskās dokumentācijas izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 2420.0030.06.2015 
174Ēdināšanas pakalpojums XI Latvijas skolas jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Aniva 2509.2412.07.2015 
175Ēdināšanas pakalpojums XI Latvijas skolas jauntnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Linele 8525.4512.07.2015 
176Ēdināšanas pakalpojums XI Latvijas skolas jauntnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FRISTAR 5830.2712.07.2015 
177palīgstrādnieks Latvijas Jaunatnes olimpiādē (sacensību vietu sagatavošana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Rožkalns 290.0006.07.2015 
178Apsardzes pakalpojumi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 315.9805.07.2015 
179Kapu svētki Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss,Cēsu novada pašvaldība 70.0005.07.2015 
180Kapu svētki Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 70.0005.07.2015 
181Kapu svētki Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 120.0005.07.2015 
182Kapu svētki Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 70.0005.07.2015 
183Kapu svētki Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 70.0005.07.2015 
184palīgstrādnieks Latvijas Jaunatnes olimpiādē (sacensību vietu sagatavošana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMārtiņš Kozaks 290.0006.07.2015 
185palīgstrādnieks Latvijas Jaunatnes olimpiādē (sacensību vietu sagatavošana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamReinis Blaus 290.0006.07.2015 
186palīgstrādnieks Latvijas Jaunatnes olimpiādē (sacensību vietu sagatavošana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGatis Rāviņš 290.0006.07.2015 
187Izstrādāt Cēsu viduslaiku pils kapelas mūra konstrukciju konservācijas tehnisko projektu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtūrs Lapiņš 1800.0027.08.2015 
188palīgstrādnieks Latvijas Jaunatnes olimpiādē (sacensību vietu sagatavošana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamReinis Rudzītis 290.0006.07.2015 
189Kapu svētki Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBernhards Kublinskis 70.0005.07.2015 
190Nodrošināt sarunu festivāla "LAMPA"pasākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNodibinājums Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS 2900.9004.07.2015 
191Apsardzes pakalpojumu sniegšana Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 49.5901.09.2015 
192Kapu svētki Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLelde Krastiņa 180.0005.07.2015 
193med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnita Binde 63.0005.07.2015 
194med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVija Kroiča 63.0005.07.2015 
195med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaina Alksnīte 126.0005.07.2015 
196med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuna Zeltiņa 126.0005.07.2015 
197med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGinta Poriņa 126.0005.07.2015 
198aktiermākslas pakalpojums Latvijas Jaunatnes olimpiādē  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEmīls Lukjanskis 210.0006.07.2015 
199elektroapgādes pieslēguma apkalpošana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmis Priedeslaipa 220.0006.07.2015 
200med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Baltiņa 63.0005.07.2015 
201med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTatjana Tustanovska 63.0005.07.2015 
202med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Kaupuža 63.0005.07.2015 
203med.palīdzības sniegšana Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Lubiņa 63.0005.07.2015 
204Izstrādāt transporta plūsmas modeli. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VIA Design Group 3500.0024.07.2015 
205Par papildus restaurācijas darbiemCNP 2014/60 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AQUA LATVIA 5123.9710.07.2015 
206Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 41432.4031.03.2016 
207Lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 3138.7931.03.2016 
208Līvu pamatskolas galvenās ieejas mezgla un fasādes daļas atjaunošana.CNP 2015/27 19.06.201508.06.2015SIA Volko būve 19642.2117.08.2015 
209Par komunālo pakalpojumu piegādi un lietošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Latvijas Dzelzceļš 0.0030.06.2020 
210palīgstrādnieks Latvijas Jaunatnes olimpiādē (sacensību vietu sagatavošana) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Turciņš 290.0006.07.2015 
211Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 117.0008.07.2015 
212Sniegt eksperta atzinumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 2i consult 1000.0022.07.2015 
213Veikt sienas fragmenta un apgaismojuma atjaunošanu gar Noliktavas ielu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vidzemes energoceltnieks 2723.2918.08.2015 
214Tehniskā projekta izstrāde elektroapgādes pieslēgums Vaives ielā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 1150.0014.10.2015 
215Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAija Eidinta 0.0026.08.2015 
216Organizē bērnu nometni Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Gaujaslīči 123.9727.07.2015 
217Trokšņu un vibrācijas ietekme uz cilvēku. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC Laboratorija 0.0030.07.2015 
218Veikt sadzīves kanalizācijas pievada atjaunošanu Raunas ielā 6a, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 3064.1321.08.2015 
219Veikt ūdensvada ievada mezgla pārbūvi ēkai Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 1589.4031.07.2015 
220Par LMT finansējuma izlietojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSigita Romanovska 1984.1631.08.2015 
221Izstrādāt būvprojektu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DCE 500.0012.08.2015 
222Par LMT finansējuma izlietojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība SUZUKI Latvia 1945.0031.08.2015 
223Projekta "Pludmales volejbols "Cēsīs" realizācija. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Radziņš 1557.0001.10.2015 
224Būvuzraudzības līgumsCNP 2015/32 ERAF 20.07.201509.07.2015SIA "Bultis" 478.0031.08.2015 
225Teritorijas nožogojuma uzstādīšanaCNP 2015/31 ERAF 20.07.201509.07.2015SIA "MT Sēta" 26989.5231.08.2015 
226Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEgija Saļņikova 500.0014.08.2015 
227Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Dzilna 175.0026.08.2015 
228Par LMT finansējuma izlietojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Cēsu Jaunā skola 1740.0031.10.2015 
229Sagatavot koncertus un izpildīt vokālos priekšnesumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJana Eglīte 75.0027.08.2015 
230Piegādāt un uzstādīt saimniecisko un darba drošības inventāru.CNP 2015/22 ERAF 06.07.201523.04.2015SIA WSP 12791.6111.09.2015 
231Piegādāt un uzstādīt metāla skapjus, darbgaldus un plauktus.CNP 2015/22 ERAF 06.07.201523.04.2015SIA FL Birojs 15657.1311.09.2015 
232Piegādāt un uzstādīt kokapstrādes darba vietas.CNP 2015/22 ERAF 06.07.201523.04.2015SIA WSP 59718.7511.09.2015 
233Piegādāt un uzstādīt mēbeles un aprīkojumu.CNP 2015/22 ERAF 06.07.201523.04.2015SIA WSP 35437.4011.09.2015 
234Veikt galvenās ieejas telpas remontu Līvu pamatskolā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Volko būve 1963.5128.08.2015 
235Novadīt lekciju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Kaula 126.0020.08.2015 
236Savadīt informācijas sistēmā izglītojamo medicīniskos datus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Šteina 60.0024.08.2015 
237Ielu apgaismojuma izbūve Ata Kronvalda ielā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 8200.8001.11.2015 
238Autoruzraudzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGundars Kuklis 175.0026.08.2015 
239Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDiāna Briede 100.0031.08.2015 
240Sagatavot un iesniegt tehniskās apsekošanas atzinumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cada Vez 1000.0030.09.2015 
241Apdrošināšanas teritorija - Raunas iela 8, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Insurance Company SE 230.0031.08.2016 
242Būvuzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Pāss 539.0016.10.2015 
243Asfaltbetona seguma atjaunošana Pūpolu ielā Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2015/23 17.08.201506.08.2015SIA Imberteh 29195.7414.09.2015 
244Veikt lekcijas sagatavošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristīne Veinberga Tāšu muiža, Tāšos, Medzes Medzes pagastā, Grobiņas novadā 219.52līdz saistību izpildei 
245Veikt siltummezgla tehnisko apkalpošanu Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 432.0030.09.2016 
246Tehniskā apsardze Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 148.8031.08.2016 
247Par ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi S23 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 120.0001.09.2016 
248Tehniskā apsardze. Lielā Skolas iela 6 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 892.4401.09.2018 
249Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Lielā Skolas iela 6 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu siltumtīkli 21000,00 EUR31.08.2016 
250Nodrošināt sabiedrības saziņas līdzekļus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektrons 0.0031.08.2016 
251Apdrošināšanas polise Raunas iela 8, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 415.6931.05.2016 
252sagatavot lekcijas Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Design Development and Production 219.52līdz saistību izpildei 
253Veikt konferences novadīšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Tjarve 219.52līdz saistību izpildei 
254Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIeva Goba 219.52līdz saistību izpildei 
255Veikt lekcijas novadīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElīna Kalniņa 219.52līdz saistību izpildei 
256Apdrošināšanas polise Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 280.0031.05.2016 
257Izdevumu kompensēšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "WOLTEC" 5907.58līdz saistību izpildei 
258Gājēju ietves seguma atjaunošana Valmieras ielā, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2015/34 17.08.201506.08.2015SIA SiMC 15763.7902.10.2015 
259Veikt programmatūras uzturēšanas darbus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MikroKods 3514.0011.09.2017 
260Veikt prasmju studijas-radošuma meistarklases vadītāja pienākumu veikšana projekta "Action brings reACTION" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPēteris Kalniņš 252.0030.09.2015 
261Mūzikas meistarklases vadītāja pienākumu veikšana projekta "ACTION brings re ACTION" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKārlis Kazāks 420.0013.09.2015 
262Mēbeļu montēšanas pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOsvalds Selga 280.0005.10.2015 
263Noteikt gājēju tilta pār Gauju (Rāmniekos) ekspluatācijas stāvokli. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJuris Rihards Naudžuns 680.0013.10.2015 
264Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVineta Saulīte 120.0012.10.2015 
265Sagatavot nolikumu karjeras nedēļas pasākumam "Paver uzņēmuma durvis". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElīna Eglīte 145.0012.10.2015 
266Sagatavot lekciju "Paver savu sapņu, mērķu un talantu durvis". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDainis Zaltans 120.0012.10.2015 
267Veikt zemes gabala Priedes ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā uzmērīšanu.CNP 2015/36 22.09.201511.09.2015SIA Latīpašums-mērniecības birojs 1060.0027.11.2015 
268Elektroenerģijas piegādeCNP 2015/26 11.08.201519.06.2015AS Latvenergo 172212.2230.09.2016 
269Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Raunas iela 4,8,6a. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu siltumtīkli 0.0030.09.2016 
270Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIeva Niedre 50.0016.10.2015 
271Saules kolektoru sistēmu apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TAUPI 0.0003.10.2016 
272Svecīšu vakars Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 150.0010.10.2015 
273Svecīšu vakars Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 70.0010.10.2015 
274Svecīšu vakars Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 70.0010.10.2015 
275Svecīšu vakars Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 70.0010.10.2015 
276Svecīšu vakars Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 70.0010.10.2015 
277Svecīšu vakars Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 70.0010.10.2015 
278Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Stivriņa 0.0012.11.2015 
279Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDina Sopule - Ķieģele 150.0012.11.2015 
280Izsrtrādāt Cēsu pilsētas ielu attīstības priekšlikumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Toma Kokina birojs 3800.0001.02.2016 
281Izgatavot balvas Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHeinrihs Mickēvičs 790.0025.11.2015 
282Dūmeņa daļēja demontāža Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Volko būve 1780.0012.11.2015 
283Projektēšanas līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 1190.0026.11.2015 
284Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Lukjanova 70.0003.11.2015 
285Meža ielas pārbūve Cēsīs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 61858.2015.06.2016 
286Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUģis Švalbe 150.0013.11.2015 
287Veikt sadzīves kanalizācijas pievada atjaunošanu Ziemeļu 16 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 2368.0030.11.2015 
288Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRolands Ozols 190.0020.11.2015 
289Veikt telpu remonta darbus Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĀris Rudzītis 450.0005.11.2015 
290Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIeva Niedre 150.0026.11.2015 
291Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMaira Ezermane 100.0011.11.2015 
292Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenāte Alberga 745.0020.11.2015 
293Apdrošināšanas objekts Valmieras iela 19, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Baltic Insurance Company 836.3031.05.2016 
294Teritorijas kopšanas darbi Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 1128.9601.11.2016 
295Sagatavot un vadīt nodarbību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Viļumsone 50.0011.11.2015 
296Veikt būvju tehniskos apsekojumus ēkām Pils laukumā 3 un Lielā Skolas ielā 6, C;es;is, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BM-Projekts 2450.0010.11.2015 
297Ziemassvētku noformējumu piegāde, uzstādīšana, remonts un uzglabāšana Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2015/38 19.10.201507.10.2015SIA Elektro AGA 21339.4401.09.2016 
298Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Cīrule 200.0010.11.2015 
299Vienošanās par līguma laušanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvijas Gāze 0.0001.11.2015 
300Topogrāfiskā uzmērīšana zemes gabalam Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "GEO PRO" 1066.0007.12.2015 līdz saistību izpildei 
301Rullo žalūziju piegāde Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SCC Logi 851.2421.10.2015 
302Apstādījumu kopšanas darbi Cēsu pilsētā.CNP 2015/28 15.11.201527.07.2015ZS KLIĢENI 1336025.4731.12.2018 
303Autoruzraudzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAgris Redovičs 150.0011.11.2015 
304Veikt konservācijas darbus Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novads. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 1938.6820.11.2015 
305Veselības apdrošināšana Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem.CNP 2015/29 15.09.201524.07.2015AAS BTA Baltic Insurance Company 110000.0024.11.2016 
306Noras ielā 15, Cēsīs, Cēsu novadā ēkas pamatu izpēte. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Jurēvičs un partneri 2350.0004.12.2015 
307Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMareks Osovskis 109.0001.01.2015 
308Par sadarbību fiziskās apsardzes jomā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 0.0021.11.2015 
309Sagatavot un novadīt semināru Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam 250.0027.11.2015 
310Būvuzraudzības darbi Meža ielas pārbūvei.CNP 2015/37 12.10.201529.09.2015SIA Jurēvičs un partneri 2800.0019.08.2016 
311Veikt fotogrāfa pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValdis Sviķis 70.0020.11.2015 
312Par video materiāla demonstrēšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Markulis 90.0020.11.2015 
313Veikt tehnisko apsekošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Arhitekts Dainis Broks 580.0023.12.2015 
314Vadīt pedagogiem meistarklasi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVigo Račevskis 180.0011.12.2015 
315Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTatjana Volkova 100.00līdz saistību izpildei 
316Būvuzraudzības darbi ielas apgaismojuma izbūvei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 250.00līdz saistību izpildei 
317Sniegs eksperta slēdzienu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apmācības un Ekspertīzes 590.0025.02.2016 
318Objekta apsardze Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 846.7230.11.2018 
319Par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību.CNP 2015/43 16.11.201504.11.2015Biedrība Latvijas Sarkanais krusts 7954.6231.05.2016 
320Par telpu ikdienas uzkopšanas darbu veikšana Raunas 4 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Green Line Services 3962.0831.12.2016 
321Tehniskais apsekojums Kovārņu 22, Cīrulīšu 66, Zīļu 42015/46 23.11.201510.11.2015SIA Būvprojekts 3160.00 
322Remonta darbi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 2513.1522.12.2015 
323Sniegt individuālas konsultācijas par fizioterapiju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāra Krūze 79.0004.12.2015 
324Sniegt individuālas konsultācijas par saslimšanas profilaksi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLinda Legzdiņa 79.0004.12.2015 
325Sniegt individuālas konsultācijas par neiroloģiskas saslimšanas profilaksi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Lubiņa 79.0004.12.2015 
326Sniegt individuālas konsultācijas par ginekoloģiskas saslimšanas profilaksi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVeronika Medne 78.0004.12.2015 
327Sniegt individuālas konsultācijas par vecu ļaužu aprūpi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra  Untere 78.0004.12.2015 
328Sniegt individuālas konsultācijas par sirds un asinsvadu saslimšanas profilaksi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValda Dzilna 78.0004.12.2015 
329Individuālas konsultācijas par onkoloģiju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLudmila Dubinska 72.0004.12.2015 
330Iedzīvotāju konsultācijas par cukura diabētu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIldze Amoliņa 79.0004.12.2015 
331Veikt iedzīvotājiem glikēmijas kontroli. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaina Alksnīte 79.0004.12.2015 
332 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRuta Veide 78.0015.12.2015 
333Veikt ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas darbus.CNP 2015/42 30.10.201519.10.2015SIA firma Spriegums 25818.7216.12.2016 
334Ēdināšanas pakalpojumi.CNP 2015/14 18.05.201524.04.2015PS "ĒDIENS & KM.LV" 95724.9031.05.2016 
335Ēdināšanas pakalpojumi.CNP 2015/14 18.05.201524.04.2015PS "ĒDIENS & KM.LV" 132179.0431.05.2016 
336Ēdināšanas pakalpojumi.CNP 2015/14 18.05.201524.04.2015PS "ĒDIENS & KM.LV" 52173.0031.05.2016 
337Ēdināšanas pakalpojumsCNP 2015/14 18.05.201524.04.2015PS "ĒDIENS & KM.LV" 453020.4031.05.2016 
338Būvprojekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 21700.0027.04.2016 
339 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Gabrāne 400.0031.12.2016 
340Veikt saksofonistes darba pienākumus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīna Krafte 700.0031.12.2016 
341Veikt koncertmeistara pienākumus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 900.0031.12.2016 
342Veikt pienākumus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristaps Baltiņš 1200.0031.12.2016 
343Veikt vokālista pienākumus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJana Eglīte 600.0031.12.2016 
344Veikt koncertmeistara pienākumus Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas svinīgajās ceremonijās. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Pulle 700.0031.12.2016 
345Cēsu novada pašvaldības laikraksta "Cēsu vēstis" izplatīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunars Grundmanis 1280.6431.12.2015 
346Izveidot, nodrošināt un uzturēt datu pārraides tīklu starp Cēsu pašvaldības iestādēm. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 22460.0030.11.2016 
347Transporta pakalpojumu nodrošināšana Izglītības nodaļas pasākumiem.CNP 2014/82 15.01.201519.12.2014SIA VTU Valmiera 8264.0002.02.2016 
348Transporta pakalpojumu nodrošināšana Izglītības nodaļas pasākumiem.CNP 2014/82 15.01.201519.12.2014SIA M.E.LAT-LUX 8264.0002.02.2016 
349Transporta pakalpojumu nodrošināšana Izglītības nodaļas pasākumiem.CNP 2014/82 15.01.201519.12.2014AS CATA 8264.0002.02.2016 
350Transporta pakalpojumu nodrošināšana Izglītības nodaļas pasākumiem- Skolēnu Dziesmu un deju svētkiCNP 2014/82 15.01.201519.12.2014AS CATA 7005.0002.02.2016 
351Par raidlaika rezervēšanu un reklāmas pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Valmieras TV 0.0031.12.2015 
352Finanšu vadības un grāmatvedības datorprogrammas "PAKALNS" apkalpošana.CNP/2015/2 26.01.201514.01.2015SIA JP risinājumi 19824.3301.03.2018 
353Apstādījumu kopšana Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2015/8 06.02.201503.02.2015ZS KLIĢENI 8263.4531.12.2015 
354Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā, eskperta abonements Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lursoft IT 140.5007.04.2017 
355Sagatavot kori "Beverīna" Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku pasākumiemCNP 2015/7 09.02.2015Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĒriks Derums 646.0020.12.2015. 
356Izstrādāt un nodot būvprojektu "Meža ielas Cēsīs atjaunošana". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Evolution Road 2000.0011.08.2015 
357Cēsu pilsētas ielu tīkla inventarizācija. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Baltskars 2000.0013.09.2015 
358Transporta un gājēju kustības organizēšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Pāss 690.0031.07.2015 
359Būvuzraudzības darbi Līvu pamatskolā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 520.0017.08.2015 
360Piegādāt video aparatūru Raunas ielā 12-1, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2015/40 26.10.201513.10.2015SIA "Pro Vision Baltic" 2485.70 
361Piegādāt skaņas aparatūruCNP 2015/40 26.10.201513.10.2015SIA Diogens Audio 3239.96 
362VPS programmatūras uzturēšana un datu izmitināšana.CNP 2015/44 03.11.201523.10.2015SIA ZZ Dats 5805.0231.12.2016 
363Dzīvnieku barības piegāde Dzīvnieku patversmei "Lācīši". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Oldana 3800.0020.01.2016