NPKLīguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas Nr. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (ja piemēro Publisko iepirkumu likumu) Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā (ja tāds publicējams ar Publisko iepirkumu likumu) Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
1Par personas datu apstrādes auditu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Informācijas Drošības  Aģentūra 1209.44līdz saistību izpildei 
2Geotehniskās izpētes darbu veikšana Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Arhajs 220.0014.01.2014 
3Par FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DIVI grupa 1400.0031.12.2014 
4Būvprojekta Saules 23 būvekspertīze Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lūsis V 900.0027.01.2014 
5Veikt Cēsu novada vides pieejamības sabiedrīskā eksperta pienākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAigars Miklāvs 2399.6431.12.2014 
6Internet mālas lapas uzturēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 101 1280.6401.01.2015 
7Par papildus interneta pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 780.0031.12.2014 
8Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2013/74 16.12.201304.12.2013SIA Bērzaines nams 31394.2431.05.2016 
9Kadastrālā uzmērīšana Gaujas 88 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 1920.8817.02.2014 
10Kadastrālā uzmērīšana Rīgas 87, 89, Kalnmuižas 10 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 1373.0717.02.2014 
11Ugunsdrošības tehniskās apkopes veikšana Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 423.3603.01.2017 
12Luksofora remonts un apkope Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 3991.0831.12.2014 
13Novadīt nodarbību matemātikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAgnese Šuste 120.0020.01.2014 
14Novadīt nodarbību matemātikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMaruta Avotiņa 120.0020.01.2014 
15mācību prakses organizēšana  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 35.2815.01.2014 
16Cēsu novada pašvaldības "Cēsu Vēstis" izplatīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunars Grundmanis 1280.5831.12.2014 
17Cēsu novada pašvaldības laikraksta „Cēsu Vēstis” sagatavošana  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS Pidēni 3996.0031.12.2014 
18Veikt sporta skolotāju apvienības vadītājas pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRasa Siliņa 100,0010.06.2014 
19Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaila Meluškāne 80.0004.02.2014 
20Vadīt mūzikas skolotāju metodiskās apvienības darbu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Rassa 100,0010.06.2014 
21Piegādes līgumsCNP 2013/64 20.11.201315.10.2013AS Virši-A 68596.6514.01.2015 
22Par poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latgales druka 3999.0031.12.2014 
23Veikt tehniskā projekta izmaiņas Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vertex projekti 145.0024.01.2014 
24Ideju meta izstrāde Stacijas laukumam, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Marten projekti 410.0001.02.2014 
25Remonta darbi patversmē "Lācīši" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 1052.2501.03.2014 
26Par veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanuCNP 2013/77 17.12.201305.12.2013SIA Straumēni-C 13815.9031.12.2015 
27Maketēt Cēsu novada pašvaldības izdevumu "Cēsu Vēstis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Inženiera I.Akmentiņa birojs 2048.8831.12.2014 
28Būvprojektēšanas līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 396.0821.02.2014 
29Grafikas darbi uz vāzēm Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Vīksna 30.0024.01.2014 
30Par tehnisko konsultāciju pakalpojuma sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRīgas Tehniskā universitāte (RTU) 711.4407.02.2014 
31noteiktas sabiedrisko attiecību aktivitātes  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Abramovs 308.7314.02.2014 
32Par pakalpojuma sniegšanu izklaides un svētku pasākumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Baltic Promo 325.7816.02.2014 
33Autoruzraudzība Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izbūves darbiemCNP 2014/35 15.08.201424.07.2014SIA Būvprojektu vadība 25605.1231.07.2015 
34Būvuzraudzības darbi Cēsu Proftehniskās vidusskolas būvniecības darbiem.CNP 2014/36 26.08.201323.07.2013SIA Jurēvičs un partneri 18497.3331.07.2015 
35Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Bērzaines ielā 5, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 737.5231.01.2016 
36Apsardzes pakalpojums Gaujas ielā 88, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 361.8001.02.2015 
37Veikt koncērtmeistara pienākumus Dzimtsarakstu nodaļā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 1280.0031.12.2014 
38Veikt flautistes pienākumus Dzimtsaraksta nodaļā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Gabrāne 880.0031.12.2014 
39Sagatavot svinīgās cermonijas telpas Dzimtsaraksta nodaļā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristaps Baltiņš 1350.0031.12.2014 
40Būvuzņēmuma līgumsCNP 2013/41 11.09.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 2211651.6218 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas 
41Par soliņu un atkritumu urnu remontu Maija parkā, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 2347.2501.06.2014 
42Veikt vokālista pienākumus Dzimtsarakstu nodaļā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJana Eglīte 895.0031.12.2014 
43Izstrādāt un nodot Cēsu mobilitātes sistēmas un publiskās telpas izpētes projektu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Toma Kokina birojs 3990.0001.07.2014 
44Latvāņu izplatības ierobežošana pašvaldības īpašumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MA serviss 2947.5001.10.2014 
45radīt Cēsu novadā jaundzimušo bērnu apsveikuma dizainu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValda Ošiņa 360.0010.02.2014 
46Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Ostrovska 165.0020.03.2014 
47Sagatavot un novadīt Cēsu novada 7-8 klašu izglītojamajiem nodarbību matemātikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Locāns 120.0019.02.2014 
48Sagatavot un novadīt matemātikas nodarbību Cēsu novada 9-12. klašu izglītojamajiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Ošiņa 120.0019.02.2014 
49Dzīvnieku barības piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Oldana 3800.0001.03.2015 
50Par montāžas pakalpojumu sniegšanu Bērzaines ielā 5, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 784.5628.02.2014 
51Transporta paklpojumi izglītības pasākumu nodrošināšanaiCNP 2014/8 03.02.201423.01.2014SIA VTU Valmiera 12805.8531.12.2014 
52Par siltummezgla apkalpošanu Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 432.0028.02.2015 
53Gūliju un aku remonts Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 13966.9401.11.2014 
54Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Seesam Insurance Latvijas filiāle 195.4817.02.2015 
55Par ielu un ceļu kopšanas darbiem Cēsu pilsētāCNP 2013/59 20.11.201426.08.2013SIA Kom-Auto 101583.0016.08.2016 
56konsultācijas un pārstāvība Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristīne Jaunzeme 2585.00līdz saistību izpildei 
57mācību prakses organizēšana  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 35.2802.04.2014 
58Soliņu un atkritumu urnu izgatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Firma VAR C 2958.1401.06.2014 
59Ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontsCNP/2014/11 11.02.201431.01.2014SIA Imberteh 108042.0020.01.2015 
60programmatūras lietošanas nomas licenču piegādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DPA 3109.8028.02.2015 
61prakses līgumsRSMPV/2014/01/ESF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 411.5819.06.2014 
62Kāpņu, laipu pastaigu taku atjaunošanu Gaujas ielejā, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA OKTOBRIS 3014.6030.05.2014 
63apkures sistēmas apkopes darbi Raunas 4, Bērzaines 5, ventilācijas TA Bērzaines 5, Palasta 11 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 3244.0703.03.2015 
64Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lursoft IT 170.0003.03.2015 
65ūdens piegādes un ūdens sadales iekārtu īres līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 3900.0028.02.2015 
66Vidzemes koncērtzāles "Cēsis" mājās lapas izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA PEGASUS GROUP 3998.0014.04.2014 
67nekustamā īpašuma Uzvaras bulvāris 26, Cēsis, Cēsu nov. pirkums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS CATA 2850.00līdz saistību izpildei 
68būves „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” būvdarbi (pirmā un otrā sadaļa) papildus būvdarbiCNP 2014/20 ERAF 18.03.2014Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 229830.4431.03.2014. 
69Novērtēt profesionāli koru sniegumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaima Krumholce 75.0027.03.2014 
70Par profesionālo novērtējumu koru izpildījumos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Zirne 75.0027.03.2014 
71Par profesionālo novērtējumu koru izpildījumos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArvīds Platpers 75.0027.03.2014 
72Sagatavot un novadīt matemātikas nodarbību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Ošiņa 120.0001.04.2014 
73Sagatavot un novadīt nodarbību matematikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Locāns 120.0001.04.2014 
74Par videoklipa un audio džingla izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA COSMODROMS 3950.0015.04.2014 
75Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMārtiņš Zālītis 62.8102.04.2014 
76Renovācijas dokumentācijas izstrāde Rāmuļu pamatskola Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 930.0008.05.2014 
77Lietus ūdens savākšana un novadīšana no Cēsu pilsētas ielām Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 41503.8231.03.2015 
78 Kāpņu rekonstrukcija no Raiņa ielas uz ļavas ielu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 4373.7531.05.2014 
79Par komisijas vadītājas pienākumu izpildi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKarine Oganisjana 545.0010.04.2014 
80Tehniskā apsardze Raunas 4, Lenču 39 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 2387.7601.04.2016 
81Par ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi Raunas 4 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 338.6401.04.2016 
82Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnita Vīksna 80.0008.04.2014 
83 Bukletu "Vidzemes koncertzāles Cēsis" dizaina izstrāde, maketēšana, drukāšana un piegāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA CEHS EU 3980.0022.04.2014 
84Nolasīt lekciju "Kāpēc skolai svarīgas globālās zināšanas" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVisvaldis Valtenbergs 265.0014.04.2014 
85Sagatavot lekciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKlaudija Tereza Hēla 100.0015.04.2014 
86Veikt ģeotehnisko izpēti Glūdas ielā9, Viestura ielā 15, Palasta ielā 27, Mazā Lenču ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Arhajs 400.0005.05.2014 
87Īpašuma apdrošinašana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BTA Insurance Company SE 2700.0009.04.2015 
88Lietus ūdens kanalizācijas posma pārbūve Vaives ielā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 6889.6714.08.2014 
89Būvuzraudzība Lielā Līvu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Remonts KP 2892.5614.04.2014 līdz saistību izpildei 
90Autoruzraudzības līgums Lielā Līvu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vertex projekti 1000.0014.04.2014 līdz saistību izpildei 
91Talkas ietvaros sadzīves atkritumu izvešana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 0.00līdz saistību izpildei 
92Būvprojekta būvekspertīze Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA CK 986.0025.04.2014 
93Reklāmas atskaņošanas līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Radio Vidzeme 1167.27līdz saistību izpildei 
94Novadīt Cēsu iedzīvotājiem nūjošanas nodarbības Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Ikauniece 78.3006.05.2014 
95Sagatavot un novadīt koncertlekciju "Latviešu mūzika". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Tamane 40.0025.04.2014 
96Karstā ūdens apgādes efektivitātes paaugstīnāšana Ata Kronvalda ielā 35, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 4958.5720.06.2014 
97Sagatavot instrumentālās aranžijas ģitarai Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuntis Vecgailis 361.3730.05.2014 
98Izstrādāt dizainu piemiņas veltei Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntra Bāliņa - Diega 289.0930.05.2014 
99Sagatavot materiālus par tēmu "Skolnieks pētnieks pilsētnieks" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNora Saulespurēna 160.0015.05.2014 
100Izstrādāt scenāriju Skolēnu Valsts olimpiāžu un Valsts zinātniski pētniecisko darbu uzvarētāju apbalvošanas pasākumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Bārda 130.0016.05.2014 
101Projektēšanas pakalpojums Palasta 14 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValdis Ligers 225.0023.05.2014 
102Bērnu svētku koncertmeistara pienākumu izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Rukmanis 150.0001.06.2014 
103Bērnu svētku mākslinieciskās koncepcijas veidošana un sagatavošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngūna Briede 200.0001.06.2014 
104Veikt koka dizainera pienākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndrejs Māsēns 284.0001.06.2014 
105Bērnu svētku mākslinieces pienākumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnita Toločko 100.0001.06.2014 
106Bērnu svētku mākslinieciskā noformējuma koncepcijas veidošana un sagatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaiga Jirgensone 200.0001.06.2014 
107Koncertprogrammas vadītājas pienākumu izpilde Bērnu svētkos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntra Bāliņa - Diega 150.0001.06.2014 
108Projekta izstrāde melorācijas rekonstrukcijai "Lejas Lukstos". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ENTASIS 560.0030.05.2014 
109Līgums par SMS Rīgas norēķinu sistēmas izmantošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Rīgas karte 70.0012.05.2016 
110Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Aizkalns 176.0016.05.2014 
111Izpildīt tehnisko darbu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĢirts Mārtiņsons 770.6630.05.2014 
112Izstrādāt deju koncepciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāris Brasliņš 722.7330.05.2014 
113Topogrāfiskā uzmērīšana Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2014/37 08.05.201425.04.2014SIA Latīpašums-mērniecības birojs 0.0002.06.2014 
114Veikt koku stādu piegāde un stādīšanaCNP 2014/27 14.04.201403.04.2014SIA Monitorings GJ 4932.0001.06.2014 
115Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlona Apinīte 20.0019.05.2014 
116Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Apinīte 20.0019.05.2014 
117veikt izmaiņas akceptētā būvprojektā "Ēkas ar kadastra apzīmējumu 4201 005 001 renovācija atbilstoši zema enerģijas patēriņa principiem Raunas ielā 6a, Cēsīs, Cēsu novadā " Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Arhitektu birojs Krasts 2255.0013.06.2014 līdz saistību izpildei 
118ēdināšanas pakalpojumu sniegšana 31.05.2014. Vidzemes koncertzāles "Cēsis" atklāšanas pasākumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Skaņas garša 2479.3417.06.2014 līdz saistību izpildei 
119Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBeāte Apinīte 13.0019.05.2014 
120Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 13.0019.05.2014 
121Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnna Lūriņa 13.0019.05.2014 
122Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIneta Kromane 13.0019.05.2014 
123Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPēteris Tērauds 13.0019.05.2014 
124Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKārlis Kromans 13.0019.05.2014 
125Raunas ielā 8, Cēsīs iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas dokumentācija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 2490.0010.06.2014 
126Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Grava 13.0019.05.2014 
127Veikt kasiera pienākimus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Spalviņa 20.0019.05.2014 
128Tiesneša pienākumu veikšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNormunds Ganiņš 13.0019.05.2014 
129Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamModrīte Purpure 13.0019.05.2014 
130Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauma Daugiša 13.0019.05.2014 
131Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 13.0019.05.2014 
132Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnita Jankoviča 13.0019.05.2014 
133Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 13.0019.05.2014 
134Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurijs Vaido 13.0019.05.2014 
135Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 13.0019.05.2014 
136Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 13.0019.05.2014 
137Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Rudzīte 13.0019.05.2014 
138Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Briede 13.0019.05.2014 
139Tiesneša pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Misuļina 13.0019.05.2014 
140Strūklakas kopšanas un uzturēšanas darbi Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 2462.0031.12.2015 
141Izvērtēt un sniegt eksperta slēdzienu par iepirkumu "Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Abersone 250.0031.05.2016 
142Par teritorijas attīrīšanu no mazvērtīgā apauguma Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Kom-Auto 3967.0515.10.2014 
143Arheoloģiskā uzraudzība Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Ušpelis 2000.0028.07.2014 
144Pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšanaCNP/2014/40 22.05.201410.05.2014AAS BTA Insurance Company SE Kopējā apdrošināšanas summa - 7 243 823.19 EUR29.05.2014 līdz saistību izpildei 
145Fasādes plaisu nostiprināšana Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2014/36 14.05.201429.05.2014SIA Volko būve 7344.4615.07.2014 
146Vekt būves Uzvaras bulvārī 22 nojaukšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.R.B. 7984.0030.06.2014 
147Mediķu pakalpojums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZita Rainska 130.0001.06.2014 
148Pašvaldības īpašumā esošās lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 3138.7931.05.2015 
149Finanšu pārskata sagatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 3995.0030.08.2015 
150Veikt daļējus teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas būvdarbus virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai "Lejas Lukstos", Vaives pagasta, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būve Wood Line 1706.5618.06.2014 
151Objekta tirgus vērtības noteikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Eiroeksperts 1000.00līdz saistību izpildei 
152Veikt ielu un ceļu uzturēšanas darbus Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2013/59 20.11.201326.08.2013SIA Rasmanis & Dankers 786263.3404.12.2016 līdz saistību izpildei 
153Tehniskās dokumentācijas „Rāmuļu skolas vecā ūdens ieguves urbuma likvidēšana un jaunas artēziskās akas izbūve, Rāmuļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā.” izstrādeCNP/2014/32 24.04.2014Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVO design 4018.34līdz saistību izpildei 
154Projektora un ar tā darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, ieregulēšana, iedarbināšana Vidzemes mūzikas un kultūras centrā, Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2014/34 ERAF 19.05.201417.04.2014AS UPB 79982.6311.07.2014 
155Būvprojekta "Raiņa un Piebalgas ielas krustojuma rekonstrukcija" izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vertex projekti 3590.0015.08.2014 
156Cēsu novada teritorijas plānojuma sagatavošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Opus Plan 1538.02līdz saistību izpildei 
157Gājēju pārejas ierīkošana un vides pieejamības nodrošināšana Valmieras ielā, Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SiMC 4149.7230.06.2014 
158Telpu rekonstrukcijas vienkāršotās tehniskās dokumentācijas „Būves ar kadastra apzīmējumu 42010070601001 telpu rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde. CNP 2014/33 08.05.201425.04.2014SIA BM-Projekts 3900.0016.07.2014 līdz saistību izpildei 
159Kāpņu un gājēju ietves renovācijas darbi Bērzaines iela (posmā no Egļu ielas līdz autobusu pieturai ''Bērzaine'') Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 13994.4631.07.2014 
160Brokera pakalpojumi veselības apdrošināšanas iepirkumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Colemont FKB Latvia  3745.00vienāds ar veselības apdrošināšanas līguma termiņu 
161scenārijs un izpildījums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 120.0021.06.2014 
162Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaira Upīte 10.0025.06.2014 
163Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMargita Urbanoviča 10.0025.06.2014 
164Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKatrīna Elīza Urbanoviča 10.0025.06.2014 
165Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPēteris Tērauds 10.0025.06.2014 
166Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnita Jankoviča 30.0025.06.2014 
167Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamModrīte Purpure 10.0025.06.2014 
168Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLība Kaiva Gailīte 10.0025.06.2014 
169Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Briede 10.0025.06.2014 
170Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAiga Gelbrote 40.0025.06.2014 
171Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Ikauniece 25.0025.06.2014 
172Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBeāte Apinīte 20.0020.06.2014 
173Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlona Apinīte 20.0025.06.2014 
174Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Apinīte 40.0025.06.2014 
175Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurijs Vaido 20.0025.06.2014 
176Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarmīte Gaiķe 10.0025.06.2014 
177Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Misuļina 10.0025.06.2014 
178Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamErvīns Birzietis 25.0025.06.2014 
179Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIU Sarmīte Grava 20.0025.06.2014 
180Tiesneša pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIneta Kromane 10.0025.06.2014 
181apstādījumu kopšana darbi Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 3982.9831.12.2014 
182Sagatavot Cēsu pils kori Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Austruma 576.2620.12.2014 
183Sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Puriņš 288.1420.12.2014 
184Konsultācijas pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 1200.0030.04.2015 
185Sagatavot 2014. gada periodā kori "Vidzeme".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 576.2630.12.2014 
186Sagatavot 2014. gada periodā deju kolektīvu "Kande"CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 576.2630.12.2014 
187Sagatavot 2014. gada periodā pūtēju orķestri "Cēsis"CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTālivaldis Narvils 288.1430.12.2014 
188Sagatavot 2014. gada periodā kori "Ābele".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Priede 576.2630.12.2014 
189Sagatavot 2014. gada periodā kori "Wenden".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Slotina-Brante 576.2630.12.2014 
190Sagatavot 2014. gada periodā tautas deju ansambli "Raitais solis".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 1152.5230.12.2014 
191Sagatavot 2014. gada periodā deju kolektīvu "Dzirnas".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Jonaite 576.2630.12.2014 
192Sagatavot 2014. gada periodā deju kolektīvu "Saulgrieži".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Mellups 576.2630.12.2014 
193Sagatavot 2014. gada periodā tautas vērtes kopu "Dzieti"CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Balode 288.1530.12.2014 
194Sagatavot 2014. gada periodā kokletāju ansambli.CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Žvarte 576.3020.12.2014 
195Sagatavot 2014. gada periodā tautas lietišķās studijas "Vāverīšas".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Kupče 288.1520.12.2014 
196Sagatavot 2014. gada periodā deju kolektīvu "Vaive".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Krastiņa 576.2620.12.2014 
197Par elektroenerģijas piegādi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvenergo 0.0030.06.2015 
198Teritorijas labiekārtojuma remonts Bērzaines ielā 29, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SiMC 5208.1530.07.2014 
199kapu svētki 06.07.2014. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 115.0006.07.2014 
200Kapu svētki 06.07.2014. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 65.0006.07.2014 
201Kapu svētki 06.07.2014. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 65.0006.07.2014 
202Kapu svētki 06.07.2014. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBernhards Kublinskis 65.0006.07.2014 
203Kapu svētki 06.07.2014. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGints Polis 65.0006.07.2014 
204Asfaltbetona seguma atjaunošana Dzelzceļa ielā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Ceļu pārvalde 68515.0814.07.2014 
205Piegādes līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mare Verpete 3436.4215.07.2014 
206kapu svētki 06.07.2014. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 65.0006.07.2014 
207Kapu svētki 06.07.2014. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 130.0006.07.2014 
208Būvprojekta izstrāde Cēsu pilsētas stadionam Valmieras ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2014/24 09.06.201428.05.2014SIA BM-Projekts 11790.0001.12.2014 
209Kases aparātu serviss Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 29.4001.07.2015 
210Apņemas savadīt VPMK informācijas sistēmā izglītojamo datus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Šteina 60.0010.07.2014 
211Veikt Cēsu viduslaiku pils Dienvidu korpusa pagalma sienas konservācijas darbus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AQUA LATVIA 4132.2301.09.2014 
212Veikt Cēsu viduslaiku pils Dienvidu korpusa pagalma sienas virskārtas iesegšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KURMIS BŪVNIECĪBA 1652.8924.07.2014 
213Sniegt pakalpojumus konferences "Cēsis Pasaulē" laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība CULTURELAB 3980.0023.07.2014 
214Edināšanas pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sabiedriskā iestāde " Kretingos maistas"" Latvijas filiāle 108066.0030.06.2016 
215Veikt lietus ūdens novadgrāvju un caurteku atjaunošanu (renovāciju) Akmens ielā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 9248.9631.07.2014 
216Pērļu ielas rekonstrukcija. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 9916.9015.07.2014 
217Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Topometrs 2544.0008.09.2014 
218Kapličas remonts Bērzaines ielā 27, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 4447.9301.09.2014 
219Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZanda Rubene 120.0027.08.2014 
220Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Vīksna 0.0027.08.2014 
221Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTatjana Volkova 160.0027.08.2014 
222Cēsu skeitparka konstrukciju papildināšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MIND WORK RAMPS 578.5131.07.2014 
223Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAlvis Jansons 240.3831.07.2014 
224Tehniskā apsekošana un atzinuma izsniegšana ēkai Rīgas ielā 42, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 1560.0025.08.2014 
225Vieglā pasažieru transporta līdzekļa pirkuma līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 165.2928.07.2014 
226Sagatavot 2014. gada periodā Cēsu A.Kalniņa mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri.CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Radziņš 576.2620.12.2014 
227Gājēju ietves atjaunošana ar asfaltbetonu Lapsu ielā Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 10646.3215.08.2014 
228Par tehnisko konsultāciju sniegšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA P.M.G. 2950.00līdz saistību izpildei 
229Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Bārda 180.0027.08.2014 
230Veikt būvprojekta būvekspertīzi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA BM-Projekts 2800.0019.08.2014 
231Būvuzraudzības līgums Raunas 6A Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Mergins 1000.00līdz saistību izpildei 
232Veikt ēkas Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, skursteņu un cokola daļas remontu.CNP 2014/55 28.07.201416.07.2014SIA Volko būve 25504.5606.10.2014 
233Veikt ēkas Raunas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā 1. kārtas renovācijas darbus.CNP 2014/50 21.07.201408.07.2014SIA Volko būve 53334.6920.10.2014 
234Rāmuļu pamatskolas zāles grīdas renovācija un virtuves vēdināšanas rekonstrukcija.CNP 2014/45 20.06.201409.06.2014SIA PRO DEV 11515.3622.09.2014 
235Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Vasmane 40.0029.08.2014 
236Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJuris Kaukulis 650.0001.09.2014 
237Vēlēšanas dokumentācijas sakārtošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZuzanna Sukure 0.0021.08.2014 
238Zivju mazuļu iegāde projekta ietvaros Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Rūjas Zivju Audzētava 800.0020.09.2014 
239Apdrošināšanas polise Raunas iela 8, Cēsis, Cēsu novads. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BALTA 445.4412.09.2015 
240Par pakalpojuma sniegšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Zālītis 364.0020.08.2014 
241Papildus darbi Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2014/51 20.08.2014Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 88554.6030.07.2015 
242Neatliekamo glābšanas darbu veikšana ēkai Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KSB un partneris 4958.6929.10.2014 
243Būvprojekta izstrāde Rīgas ielas 23 ēkai, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2014/58 12.08.201401.08.2014SIA Būvprojekts 3230.0027.09.2014 
244Par ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi Saules 23 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 120.0031.08.2015 
245Par ēdināšanas pakalpojumiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Merits 3999.0031.05.2015 
246Tehniskās apsardzes pakalpojuma līgums Saules 23 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 148.8031.08.2015 
247Nodrošināt tehnisko aprīkošanu pasākumam "Jauniešu diena" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 90.0002.09.2014 
248Kases aparātu serviss Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 29.4027.08.2015 
249Būvprojekta izstrāde apgaismojumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RG Solutions 400.0001.11.2014 
250Par jaunu elektromobīļu iegādi.CNP 2014/21 KPFI 04.08.201402.07.2014SIA "Moller Auto Latvia" 44426.4419.11.2014 
251Koordinēt ar Cēsu Svētā Jāņa baznīcu saistīto rekonstrukcijas projektu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zukulis 3027.0031.12.2014 
252Apgaismojuma rekonstrukcija Meža skolas parkā, Bērzaines ielā 34, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA firma Spriegums 2454.2506.10.2014 
253SIltummezgla apkopes līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZRKF "GREIN+ 177.1030.04.2015 
254Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Platais 224.0012.09.2014 
255Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMārtiņš Mintaurs 224.40līdz saistību izpildei 
256Sagatavot lekciju "Mūra virskārtas nosegšana" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngmārs Grīnbergs 224.4013.09.2014 
257Sagatavot lekciju "Vēsturiskās mūra celtnes Latvijā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdgars Plētiens 224.4013.09.2014 
258Sagatavot lekciju "Tradicionālās kaļķu javas" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLinda Krāģe 224.4013.09.2014 
259Sagatavot lekciju "Drupu ekoloģija" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHelmuts Caune 224.4013.09.2014 
260Veikt ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmu auditu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apmācības un Ekspertīzes 1430.0010.10.2014 
261Vienošanās no papildus darbiem.CNP 2014/52 ERAF 05.09.2014Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Ceļu pārvalde 56044.1115.10.2014 
262Asfaltseguma atjaunošana Gaujas ielā.2014/59 18.08.201406.08.2014SIA Imberteh 100992.8025.09.2014 
263Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Vīksna 900.0010.12.2014 
264Vienošanās pie 01.07.2013. līguma Nr. 453/2013/2-14CNP 2014/63 ERAF 05.09.2014Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vidzemes energoceltnieks 39361.1814.10.2014 
265Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJuris Kaukulis 100.0001.09.2014 
266Uzstāties ar sagatavotu programmu Jauniešu dienas vakara daļā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenārs Veličko 135.0019.09.2014 
267Sagatavot koncerta programmu Jauniešu dienas vakara daļā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenārs Veličko 150.0001.09.2014 
268Lielās Līvu ielas rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2014/2 28.01.201417.01.2014SIA Kvinta BCL 89505.3030.09.2014 
269Par pirmsskolas sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja pienākuma izpildi. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurijs Vaido 200.0010.12.2014 
270Novadīt lekciju "Mīli savu sirdi" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInāra Zande 78.3024.09.2014 
271Izstrādāt Cēsu Svētā Jāņa baznīcas rekonstrukcijas projekta pieteikumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDita Trapenciere 433.0001.10.2014 
272Rāmuļu akas izbūve.CNP 2014/62 08.09.201427.08.2014SIA Celtcom 27783.1605.11.2014 
273Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAnna Jansone 290.0021.10.2014 
274Rekonstrukcijas darbi Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2014/61 01.09.201419.08.2014SIA PRO DEV 19845.1523.10.2014 
275Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Abramovs 80.0025.09.2014 
276Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīva Graudiņa 80.0025.09.2014 
277Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGundega Skudriņa 80.0025.09.2014 
278Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEmīls Ozoliņš 169.2030.11.2014 
279Veikt Cēsu pilsētas svētku noformējuma remontu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 3724.8815.11.2014 
280Veikt Lauku ielas meliorācijas sistēmas remontu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Melio C 6611.6001.12.2014 
281Ziemassvētku gaismas dekoru izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA United Workshops 3998.4901.12.2014 
282Piegādāt siltumenerģiju Raunas 4, Raunas 8, Raunas 6a, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu siltumtīkli 0.0030.09.2015 
283Telekomunikāciju tīklā nodrošināt televīzijas programmas Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektrons 160.0831.08.2015 
284Veikt apsardzes pakalpojumus Cēsu Jauniešu domē Rīgas ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 495.8530.09.2016 
285Par saules kolektora sistēmas aqpkalpošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TAUPI 1021.6203.10.2015 
286Nodrošināt Svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 150.0011.10.2014 
287Nodrošināt Svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 70.0011.10.2014 
288Noturēt Svecīšu vakara muzikālo pavadījumu dievkalpojumā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 125.0011.10.2014 
289Noturēt Svecīšu vakara dievkalpojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 65.0011.10.2014 
290Noturēt Svecīšu vakara dievkalpojumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 65.0011.10.2014 
291Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLigita Embrekte 57.0014.10.2014 
292Eksperta pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMārtiņš Jurciņš 40.0017.10.2014 
293Celtnieka profesijas eksperta pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLauris Šķēle 0.0017.10.2014 
294Eksperta pienākuma izpilde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKārlis Freimanis 0.0017.10.2014 
295Veikt zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanuCNP 2014/64 23.09.201412.09.2014SIA Topometrs 1710.0005.12.2014 
296Novadīt trīs nodarbības "Programmēšanas olimpiāžu uzdevumu risināšanas paņēmieni". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Opmanis 390.0027.11.2014 
297Sniegt muzikālo pavadījumu Svecīšu vakara dievkalpojuma laikā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 65.0011.10.2014 
298Par eksperta pienākumu veikšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMairita Kaņepe 40.0017.10.2014 
299Par eksperta pienākumu veikšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Kļava 40.0017.10.2014 
300Par eksperta pienākumu veikšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZaiga Klētniece 40.0017.10.2014 
301Par eksperta pienākumu veikšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVineta Žamoidika 40.0017.10.2014 
302Par eksperta pienākumu veikšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Pommere 40.0017.10.2014 
303Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGundars Šķipars 180.0029.10.2014 
304Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Kaulēns 100.0027.10.2014 
305Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAija Siliņa 180.0029.10.2014 
306Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRamona Urtāne 0.0029.10.2014 
307Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdgars Grunte 180.0021.10.2014 
308Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAija Melle 360.0029.10.2014 
309Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUldis Žīgurs 70.0031.10.2014 
310Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdgars Bajaruns 100.0027.10.2014 
311Būvprojekta izstrāde.CNP 2014/66 03.10.201422.09.2014Pilnsabiedrība "BM Būvprojekts" 13900.0008.12.2014 
312Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana.CNP 201468 14.10.201401.10.2014IU Andreja Igauņa mērniecības birojs 24990.0026.10.2017 
313Par siltumenerģijas piegādi Bērzaines 4CNP 2014/69 21.10.201410.10.2014SIA Bērzaines nams 0.0031.05.2016 
314Balvu izgatavošana konkursam "Cēsu novada uzņēmējs 2014" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHeinrihs Mickēvičs 700.0026.11.2014 
315Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 27136.5231.08.2016 
316Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 11473.2631.08.2016 
317Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 28.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 58847.0031.08.2016 
318Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 37277.3331.08.2016 
319Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 47610.6631.08.2016 
320Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 27733.2331.08.2016 
321Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 57113.7531.08.2016 
322Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 26859.5231.08.2016 
323Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 37693.8231.08.2016 
324Telpu kopšanas līgums.CNP 2014/46 22.08.201427.06.2014 PS Cleanhouse and Green Line Services 84442.1431.08.2016 
325kas Raunas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcijaCNP 2014/70 21.10.201410.10.2014SIA Volko būve 12058.1430.11.2014 
326Par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Domiņš 1000.0031.12.2014 
327Svinīgo ceremoniju apkalpošana.  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Ozola 0.0031.12.2014 
328Izveidot skici Cēsu novada Jauniešu mājas vizuālam tēlam. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEmīls Mihailovs 80.0010.11.2014 
329Pakalpojuma līgums par transporta pārvietošanu uz speciālu stāvvietu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Auto SOS Klubs 1 700.0005.10.2015 
330Autoratlīdzības līgums. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKārlis Kazāks 300.0010.12.2014 
331Restaurācijas darbi Pils laukumā 11, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2014/60 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AQUA LATVIA 124226.7401.12.2015 
332Būvniecības darbi Pils ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2014/60 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KURMIS BŪVNIECĪBA 74253.8101.12.2015 
333Ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā tehniskā apsekošana.CNP 2014/72 27.11.201415.10.2014SIA Būvprojekts 3200.0022.12.2014 
334Veikt Cēsu viduslaiku pils Dienvidu torņa pirmā stāva sienu un grīdu konservāciju. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AQUA LATVIA 2892.5730.11.2014 
335Veikt jumta remonta darbus ēkai Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KSB un partneris 4958.6828.11.2014 
336Raunas 12 lielās zāles durvju aizskaru piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AUS PRODUCTION 3754.0512.01.2015 
337Novadīt kvalifikācijas pilnveides programmas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Vaivare 180.0009.12.2014 
338Būvuzraudzības līgumsCNP 2014/60 03.10.201415.08.2014SIA FLAGER 2020.0001.12.2015 
339Būvuzraudzības līgumsCNP 2014/60 03.10.201415.08.2014Gints Šķenders 1200.0001.12.2015 
340Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSelga Goldmane 85.0010.12.2014 
341Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJuris Krūze 160.0012.12.2014 
342Sagatavot un novadīt semināru. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 160.0012.12.2014 
343autoruzraudzību Cēsu viduslaiku pils Rietumu torņa CNP 2014/60 03.10.201415.08.2014Artūrs Lapiņš 1460.0001.12.2015 
344Veikt koku inventarizāciju Cēsu Pils parkā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA LABIE KOKI eksperti 1895.2030.12.2014 
345Autoratlīdzības līgumsCNP 2014/60 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtūrs Lapiņš 2300.0001.12.2015 
346Darbinieku veselības apdrošināšana CNP 2014/7 14.10.201404.08.2014AAS BTA Insurance Company SE 110500.0024.11.2015 
347Piegādāt un uzstādīt akustiskos paneļus.CNP 2014/73 14.11.201403.11.2014SIA HODILA AUDIO 4700.0026.01.2015 
348Vadīs radošās darbnīcas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaila Meluškāne 150.0010.12.2014 
349ZZ Dats Vienotās pašvaldību sistēmas uzturēšanas pakalpojumu sniegšana.CNP 2014/75 10.11.201428.10.2014SIA ZZ Dats 5004.3231.12.2015 
350Veikt Cēsu vidusslaiku pils Dienvidu torņa pirmā stāva velves konservācijas darbus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AQUA LATVIA 4958.6828.11.2014 
351Veikt ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas darbus.CNP 2014/76 19.11.201404.11.2014SIA firma Spriegums 24669.6730.11.2015 
352Siltummezgla apkopes darbi Raunas 6A Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 252.0031.12.2015 
353Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 890.0015.12.2014 
354Zemes kadastrālā uzmērīšana.CNP 2014/78 26.11.201414.11.2014SIA Topometrs 2450.0002.02.2015 
355Novadīt lekciju "Sievietes reproduktīvā veselība" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Kumpiņa 78.3016.12.2014 
356Vienības laukuma Cēsīs, Cēsu novadā ceļu drošības audita veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 963.3605.02.2015 līdz saistību izpildei 
357Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMiķelis Baštiks 2999.0028.02.2015 
358Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenāte Alberga 115.0011.12.2014 
359Veikt lietus ūdens kanalizācija sistēmas izbūve Lauku ielā, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Ū.K.A 13981.3301.06.2015 
360Zemes dzīļu ģeotehniskā izpēte Vienības laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA I.A.R. 1993.0030.04.2015 
361Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Lukjanova 125.0015.12.2014 
362Ņovadīt lekciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāra Krūze 78.3016.12.2014 
363Novadīt pasākumu "Gripu negribu" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInta Sīka 78.3010.12.2014 
364Cēsu novada Bāriņtiesas arhīva apstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZuzanna Sukure 268.9220.12.2014 
365Veikt interaktīva tiešsaistes risinājuma izstrādi Cēsu zīmola attēlošanai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Asketic Labs 2999.0015.03.2015 
366datu elektroniska ievade  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRoberts Visockis 500.0019.12.2014 
367Par datorprogrammas "KURMIS-ĒDNĪCA" apkalpošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Guni 0.0030.11.2017 
368Veikt Cēsu stadiona teritorijas ainavisko novērtējumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA LABIE KOKI eksperti 1895.5019.12.2014 
369Par būvprojektēšanuCNP 2013/70 03.12.201322.11.2013SIA PRO VIA 6545.2106.05.2014 
370Par poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu.CNP 2014/80 16.12.201405.12.2014SIA Latgales druka 3960.0031.12.2015 
371Ielu kopšanas darbiCNP/2014/3 20.01.201408.01.2014SIA Kom-Auto 39995.3301.03.2014 
372Sabiedriskās tualetes uzturēšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2013/79 31.01.201420.01.2014SIA Green Line Service 13261.9210.02.2016 
373Vispārīgā vienošanās par transporta pakalpojumiemCNP 2014/8 03.02.201423.01.2014SIA M.E.LAT-LUX 12805.8531.12.2014 
374Vispārīgā vienošanāsCNP/2014/8 03.02.201423.01.2014IK Norle 12805.8531.12.2014 
375Koku, koku zaru un bīstamo koku zāģēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Monitorings GJ 4398.0031.12.2014 
376Koku vainagu veidošana Cēsu pilsētāCNP 2014/4 07.02.201427.01.2014SIA Monitorings GJ 7186.0031.12.2014 
377Jumta remonta darbi Lenču ielā 39, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 6283.7924.04.2014 
378darba vides risku novērtēšanu un iekšējo uzraudzību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Punāne 2400.0028.02.2015 
379Piena piegāde izglītības iestādēm.CNP 2014/19 ES 07.04.201427.03.2014PKS Straupe 21452.1324.04.2015 
380Būvprojekta izstrādeCNP 2014/16 10.03.201427.02.2014SIA Lūsis V 9600.003 mēneši no līguma noslēgšanas brīža 
381Privātā datu apraides tīkla pakalpojuma un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs.CNP 2014/35 12.05.201428.04.2014SIA Telia Latvija 34740.0030.11.2015 18 mēneši no līguma noslēgšanas brīža 
382Ekas fasādes remonts Lielās skolas ielā 6, Cesīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu energoceltnieks 2378.5616.06.2014 
383jauna mikroautobusa iegāde Pašvaldības policijas vajadzībāmCNP 2014/30 28.04.201414.04.2014SIA NORDE 20661.1625.07.2014 
384Sagatavot 2014. gada periodā kori "Beverīna".CNP/2014/48 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĒriks Derums 576.2625.06.2014 
385Datortehnikas piegāde izglītības iestādēm.CNP 2014/47 14.07.201401.07.2014SIA Datorsalons VESA 17413.8422.08.2014 
386Grants ielu seguma remonts Cēsu pilsētā.CNP 2014/49 14.07.201402.07.2014SIA Kom-Auto 35340.0017.10.2014 
387Par rullo žalūziju piegādi.CNP 20124/57 18.08.201405.08.2014SIA SCC Logi 5813.0610.10.2014 
388Sagatavot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lighthome 1200.0012.12.2014 
389Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībai.CNP 2014/79 09.12.201428.11.2014SIA Datorsalons VESA 6348.52 
390Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībai.CNP 2014/79 09.12.201428.11.2014SIA Datorsalons VESA 1221.53 
391Par raidlaika rezervēšanu un reklāmas pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Valmieras TV 2280.0031.12.2014