NPKLīguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas Nr. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (ja piemēro Publisko iepirkumu likumu) Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā (ja tāds publicējams ar Publisko iepirkumu likumu) Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
1Veikt DACVĢ siltummezgla tehnisko apkopi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Grein 177.1030.04.2013 
2Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija Ruckas muižā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Arhitektoniskās izpētes grupa 1940.0028.03.2013 
3Apdrošināšanas polise Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS BALTA 1548.0031.12.2013 
4Apdrošināšanas polise-Līgatnes ielai Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS "BTA Insurance Company" SE 980.0021.12.2013 
5Veikt luksoforu remontu un apkopi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 2815.0831.12.2013 
6Veikt flautistes pienākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Gabrāne 450.0031.12.2013 
7Tehniskās apsardzes pakalpojumi Lenču 39 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 120,0031.12.2013 
8Tehniskās apsardzes pakalpojumi Raunas 4 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 471.1231.12.2013 
9Internet mājas lapas uzturēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 101 900.0001.01.2014 līdz saistību izpildei 
10Svinīgo cermoniju apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKristaps Baltiņš 650.0031.12.2013 
11Veikt vokālista pienākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJana Eglīte 450.0031.12.2013 
12Veikt koncertmeistara un mūzikas konsultanta pienākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 500.0031.12.2013 
13Dzirnavu ielā 43/45, Cēsīs veikt uzraudzības pakalpojumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamViktors Korotkihs 2760.0031.12.2013 
14Apgaismojuma apkope Vienības laukumā, Baznīcas laukumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 579.9631.12.2013 
15Pārtikas produktu piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 20409.0031.12.2013 
16ugunsdrošības sistēmas tehniskās apkopes Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 120.0004.01.2014 
17Papildus interneta pakalpojumi v/a "Kultūras inovācijas sistēmas" projektam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 302.6831.12.2013 
18Kadastrālā uzmerīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 910.3515.04.2013 
19Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādes renovācijaCNP/2012/72 20.11.201205.11.2012SIA Bazalts 24533.0016.08.2013 
20Kadastrālā uzmērīšana Valmieras 6, Dzintara 2C, Uzvaras bulv.5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 814.0515.04.2013 
21Ūdens testēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" LVL2900 31.12.2015 
22Ēkas demontāža Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ND 38 816.5323.01.2013 
23Laikraksta "Cēsu Vēstis" izplatīšana Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Vanadziņš 166.8012.03.2013 
24FIBU dokumentu pārvaldības sistēmas uzturēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DIVI grupa 980.0031.12.2013 
25Veic Pasūtītāju datu izdrukas. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mailmaster līdz 3000,00 LVL31.12.2013 
26Par grunts uzauguma novākšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mella 2027.20 
27Būvprojekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 491.6928.02.2013 
28Topogrāfiskā uzmērīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Nekustamo Īpašumu Serviss 630.0028.02.2013 
29Papildus projektēšanas darbi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Arhitekta J.Pogas birojs 2990.0015.01.2013 
30Par poligrāfisko pakalpojumu sniegšaanmu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latgales druka 2999.0031.12.2013 
31Maketēt Cēsu novada pašvaldības izdevumu "Cēsu vēstis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Inženiera I.Akmentiņa birojs 1440.0031.12.2013 
32Raidlaika rezervācija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Valmieras TV 1560.0031.12.2013 
33Būvekspertīze projektam Proftehniskās vidusskolas kompleksa izveideCNP/2012/80 ERAF 03.01.201317.12.2012SIA BM-projekts 1850.0012.02.2013 
34Par autoparka uzraudzības sistēmas servera nomu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu novada pašvaldība 475.2431.01.2015 
35Transporta pakalpojumiCNP/2013/1 22.01.201311.01.2013SIA VTU Valmiera 16528.9331.12.2013 
36Transporta pakalpojumi CNP/2013/1 22.01.201311.01.2013IK Norle 16528.9331.12.2013 
37Transporta pakalpojumiCNP/2013/1 22.01.201311.01.2013AS CATA 16528.9331.12.2013 
38Transporta pakalpojumiCNP/2013/1 22.01.201311.01.2013SIA M.E.LAT-LUX 16528.9331.12.2013 
39Kadastrālā uzzmērīšana Gaujas ielāCNP 2013/9 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam07.02.2013SIA Latīpašums-mērniecības birojs 670.0012.04.2013 
40Par interneta pieslēgumu Raunas 4 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 1130.3222.05.2013 
41Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSarma Geka 160.0020.03.2013 
42Transporta pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA M.E.LAT-LUX 2755.0023.01.2013 
43Veikt siltummezgla tehnisko apkalpošanu Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 300.0028.02.2014 
44Veikt siltummezgla apkalpošanu Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 300.0028.02.2014 
45Cēsu pilsētas karogu piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ALITANA 750.0025.02.2013 
46Vadīt koru skates žūrijas komisiju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAira Birziņa 55.0021.03.2013 
47Patversmes dzīvnieku barības piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AND Group 2700.0008.02.2014 
48Par kases aparātu servisu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 25,0030.10.2013 
49Par pakalpojumu sniegšanu publisku un izklaides svētku pasākumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Baltic Promo 135.4124.02.2013 
50Tehnoloģisko karšu pārbaude Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMālniece Irēna 450.00 
51Par Lursoft datu bāzes izmantošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lursoft IT 60,0014.02.2014 
52ZZ Dats programmatūras pielāgošana pārejai uz euro Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZZ Dats 2950.0001.10.2013 
53Izstrādāt ielu apgaismojuma projektu Zvirbuļu, Vārnu un Strazdu ielās Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 739.0021.06.2013 
54Ielu apgaismojuma projekta izstrāde Celtnieku, Oktobra, Amatas, Noras, Niniera, Pērļu, Ezera un Dzintara ielās Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 1157.0021.06.2013 
55Izstrādāt ielu apgaismojuma projektu Bērzaines, Satekles, Beverīnas, Mazās Bērzaines, Viestura un Turaidas ielām. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 981.0021.06.2013 
56Darba aizsardzības pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Media Control 686.0028.02.2014 
57Siltummezgla tehniskā apkalpošana, automātikas Ouman regulēšana Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 300.0028.02.2014 
58Ventilācijas un apkures sistēmu apkope Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 1020.0028.02.2014 
59Ūdens piegādes un sadales iekārtu īres līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Venden 2500,0028.02.2014 
60Sagatavot Cēsu novada pašvaldības laikrakstu "Cēsu vēstis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS Pidēni 2600.0031.12.2013 
61Ventilācijas sistēmu un kondicionēšanas iekārtu apkopes darbi Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 960.0028.02.2014 
62Par piedalīšanos koru skates žūrijas darbā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Zirne 46.0021.03.2013 
63Novadīt nodarbību "Informācijas tehnoloģiju izmantošana macību darbā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlmārs Siliņš 100.0018.03.2013 
64Par piedalīšanos žūrijas komisijas sastāvā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaima Krumholce 46.0021.03.2013 
65Projekta izstrāde  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA WONDERFULL 6000.0042 dienas no līguma noslēgšanas dienas 
66Sagatavot un novadīt semināru " Modernā un elementārā dzīves un dabas matemātika" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAija Cunska 70.0022.03.2013 
67Veikt koku, koku zaru zāģēšanu Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Monitorings GJ 3898.7531.12.2013 
68Veikt topogrāfisko uzmērīšanu ielas apgaismojuma projektēšanas darbiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 1000.0020.05.2013 
69Katlu iekārtu demontāža Zīļu ielā 10 un Birzes ielā 33, Cēsī, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Celtcom 1980.0027.04.2013 
70Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Šulte 30.0022.03.2013 
71Sagatavot un novadīt semināru "Cēsu pils vēsturiskie stili interjērā un eksterjērā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVija Rozentāle 28.0027.03.2013 
72Par SEB Gatewey izmantošanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS SEB banka 180.00uz nenoteiktu laiku 
73bedrīšu remonts Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 61680.0030.12.2013 
74Veikt gūliju un aku izbūvi un remonta darbus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 9500.0030.09.2013 
75Atkārtota projekta būvekspertīzeCNP/2013/18 ERAF 11.03.201326.02.2013SIA BM-Projekts,SIA Būvprojektu vadība 740.0028.03.2013 
76Tuales izbūve slepošanas un biatlona kompeksā "Priekuļi" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būve Wood Line 12261.9119.07.2013 
77Veikt maija parkā rotaļu iekārtu remontu un pārkrāsošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Ksil Baltic 2180.0827.05.2013 
78Laikraksta "Cesu vēstis" izplatīšana Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunars Grundmanis 900,0031.12.2013 
79koku vainagu kopšana un veidošana CēsīsCNP/2013/14 11.03.201327.02.2013SIA I.R.Dārzs 4341.1531.12.2013 
80Par lietus ūdens savākšanas un novadīšanas pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 31341.4931.03.2014 
81Projekta izstrāde Peldu ielai Cēsīs,Cēsu novadā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvo Pāss 2750.0029.04.2013 
82Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu demontāža un jaunu izbūve Krīvu ciemā, Vaives pagastāCNP/2012/76 ERAF 25.01.201330.11.2012SIA Lakalme 44583.0004.10.2013 
83Attīrīšanas iekārtas demontāža un jaunas iekārtas izbūve Vaives pagastāCNP/2012/76 ERAF 25.01.201330.11.2012SIA Drafts VD 40400.0004.10.2013 
84Līvu laukuma strūklakas rekonstrukcija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA PLATPIRS 5998.3531.05.2013 
85Talkas ietvaros savākto atkritumu izvešana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 1000,0010.05.2013 
86Neizmantoto ražošanas objeketu un komerctelpu apzināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāris Reiniks 150.00 
87Būvuzraudzība darbi tualetes būvniecībai slēpošanas un biatlona trasē Priekuļi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 239.67līdz saistību izpildei 
88Zālienu un krūmu atvašu pļaušanaCNP/2013/19 18.03.201306.03.2013SIA MA serviss 3218.1431.10.2013 
89Datortehnikas piegāde CNP/2013/20 02.04.201318.03.2013SIA TelCom 5989.8514.05.2013 
90Dizainēs un izgatavos keramikus pulksteņus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīva Boze 240.0023.05.2013 
91Sagatavot un novadīt skolēniem un kulturoloģijas skolotājiem "Kultūras daudzveidība un tolerance" meistarklasi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEvija Rozentāle 74.0022.04.2013 
92Sagatavot un novadīt meistarklasi skolēniem un kulturoloģijas skolotājiem "Kultūras daudzveidība un tolerance". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Pitkeviča 74.0022.04.2013 
93Zemes gabala tirgus vērtības noteikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Invest-Rīga Cēsis 100.0009.05.2013 
94Līvu laukuma strūklakas baseina remonts Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 786.0031.05.2013 
95Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMaija Kokare 70.00 
96Skeitparka demontāzas darbi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A4A 100.0010.05.2013 
97zemes vienības kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TOPOMETRS 275.00 
98Avārijas novēršanas darbi Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KURMIS BŪVNIECĪBA 8058.0514.06.2013 
99Par soliņu un atkritumu urnu izgatavošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Firma VAR C 2687.0007.06.2013 
100Veselības pārbaudes Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu klīnika 3701.2030.06.2014 
101Kovārņu ielas izskalotās braucamās daļas asfaltbetona seguma un gājēju ietves remontsCNP/2013/26 26.04.201315.04.2013SIA Imberteh 16780.8215.05.2013 
102Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ENTASIS 250.00līdz saistību izpildei 
103Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Vasmane 45.0017.05.2013 
104Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanu pašvaldības īpašumos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MA serviss 1620.0001.10.2013 
105Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Aļļena 115.0025.05.2013 
106Par pakalpojumu sniegšanu publisku izklaides un svētku pasākumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSO Latvijas kalnu divriteņu federācija 73.80līdz saistību izpildei 
107Būvprojekta izstrāde Vecpilsētas ielu rekonstrukcijaiCNP/2013/25 29.04.201318.04.2013SIA Vertex projekti 2370.0009.08.2013 
108Pedaģoģiski medicīniskās komisijas sistēmas elektroniskajā vietnē datu bāzes aktualizēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Šteina 60.0030.05.2013 
109Tehniskie risinājumi Pils parka estrādē Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĢirts Mārtiņsons 111.0025.05.2013 
110Medicīniskās palīdzības sniegšana zēnu koru salidojuma dalībniekiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValda Mārtinsone 111.0025.05.2013 
111Izveidot, nodrošināt un uzturēt datu pārraides tīklu starp Cēsu pašvaldības iestādēm. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 15780.0023.05.2014 
112Sporta nodarbības zēnu koru salidojuma dalībniekiem, kas dzīvo Cēsu 2.vidusskolā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBoriss Cibankovs 28.0025.05.2013 
113sporta nodarbība zēnu kora salidojuma dalībniekiem Cēsu 2.pamatskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJautrīte Bahmane 28.0025.05.2013 
114Sporta nodarbības zēnu koru salidojuma dalībniekiem Priekuļu vidusskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Gublinska 28.0025.05.2013 
115Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuna Rukšāne 150.0025.05.2013 līdz saistību izpildei 
116eksperta atzinuma sagatavošana iepirkumā "Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Cēsu pilsētas skolās" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIrēna Mālniece 148.0030.05.2013 līdz saistību izpildei 
117Konsultācijas grāmatvedības uzskaites jautājumos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 700.0031.12.2013 
118sporta nodarbības zēnu kora salidojuma dalībniekiem 24.05.2013. plkst. 20.00-22.00, kuri izvietoti Cēsu Valsts ģimnāzijā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Krickis 28.0024.05.2013 līdz saistību izpildei 
119sporta nodarbības zēnu kora salidojuma dalībniekiem 24.05.2013. plkst. 20.00-22.00, kuri izvietoti Cēsu pils.pamatskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Krastiņa 28.0024.05.2013 līdz saistību izpildei 
120Veikt centrālapkures sistēmu daļēju renovācijuBērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 9275.0523.08.2013 
121Dokumentu arhivēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZuzanna Sukure 460.0015.06.2013 
122Mūzikas pakalpojmi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamFarids Žukovskis 110.0819.05.2013 
123Radošās darbnīcas pūķu izgatavošana bērnu svētkos "Lidosim kopā". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVingra Šinkova 30.0001.06.2013 
124Bērnu svētku "Lidosim kopā" zīda apgleznošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Kiršfelde 60.0001.06.2013 
125Gūliju un akas izbūve, remontsZeltkalna ielā Cēsīs, Cēsu novadā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 9368.5531.05.2013 
126Bērnu svētku "Lidosim kopā" noformējuma koncepcijas veidošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaiga Jirgensone 120.0001.06.2013 
127Bērnu svētku "Lidosim kopā" lidmodeļu izgatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAlfrēds Dubaņēvičs 232.4801.06.2013 
128Radošās darbnīcas pūķu izgatavošana un paraugdemonstrēšana Bērnu svētkos "Lidosim kopā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDzirkstīte Stūraine 30.0001.06.2013 
129Bērnu svētku "Lidosim kopā" mākslinieciskā noformējuma koncepcijas veidošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngūna Briede 120.0001.06.2013 
130Cirsmas Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA R Grupa 6450.0031.01.2014 
131Bērnu svētku "Lidosim kopā" instalācijas izgatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 27.5201.06.2013 
132Bērnu svētku "Lidosim kopā" koncerta vadīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaiga Kīna 120.0001.06.2013 
133Cirsmas Meža ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā pirkuma līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vudlande 4040.0031.01.2014 
134materiālo vērtību sargāšana Cēsu pils parkā zēnu koru salidojuma laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Pokkers 93.0025.05.2013 līdz saistību izpildei 
135Ūdenvada un kanalizācijas tīklu izbūve Krīvu ciemā.CNP/2012/81 ERAF 11.02.201314.12.2012Pilnsabiedrība Būve Trīs 95570.3819.11.2013 
136Ūdenvada un kanalizācijas izbūve Rīdzenes ciemā.CNP/2012/81 ERAF 11.02.201314.12.2012Pilnsabiedrība Būve Trīs 198300.4819.11.2013 
137Konsolidētais finanšu pārskats Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 2950.0030.08.2014 
138Būvuzraudzība Krīvu un Rīdzenes ciemu ūdenssaimniecības attīstībaiCNP/2013/30/ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam03.05.2013SIA Firma L4 3591.8120.11.2013 līdz saistību izpildei 
139Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Belss 1980.0019.11.2013 
140sabiedriskās kārtības nodrošināšana zēnu koru salidojuma laikā Cēsu 2.pamatskolā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Sinkevičs 56.0025.05.2013 
141sabiedriskās kārtības nodrošināšana zēnu koru salidojuma laikā Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPēteris Balinkevičs 56.0025.05.2013 
142Būvekspertīze NAI rekonstrukcija Rīdzenes ciemā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lakalme 300.0011.06.2013 
143sabiedriskās kārtības nodrošināšana zēnu koru salidojuma laikā Priekuļu vidusskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Vītiņš 56.0025.05.2013 
144sabiedriskās kārtības nodrošināšana zēnu koru salidojuma laikā Cēsu pilsētas pamatskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVilis Lazbergs 56.0025.05.2013 
145sporta nodarbības  zēnu koru salidojuma dalībniekiem Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Klaucāne 28.0025.05.2013 
146Būvprojekta ekspertīze NAI rekonstrukcija Krīvu ciemā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Drafts VD 200.0011.06.2013 
147sabiedriskās kārtības ievērošanas nodrošināšana zēnu kora salidojuma dalībniekiem, kuri izvietoti Cēsu Valsts ģimnāzijā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJuris Brencis 56.0025.05.2013 
148sabiedriskās kārtības nodrošināšana zēnu koru salidojuma laikā Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Bahmanis 56.0025.05.2013 
149sabiedriskās kārtības nodrošināšana zēnu koru salidojuma laikā Cēsu 1.pamatskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Jērcēns 56.0025.05.2013 
150Cēsu 1. pamatskolas mācību ēkas sporta zāles renovācijaCNP 2013/21 26.03.201315.03.2013SIA Cēsu energoceltnieks 36533.5330.08.2013 
151koordinēt ar Cēsu Sv. Jāņa baznīcu saistīto rekonstrukcijas projektu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zukulis 2432.1631.12.2013 
152sabiedriskās kārtības nodrošināšana zēnu koru salidojuma laikā Cēsu 1.pamatskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamImants Ozoliņš 56.0025.05.2013 
153Bērzaines parka dīķa pārtīrīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Melio C 2890.0801.10.2013 
154Teritorijas virsūdeņu novades sistēmas un lietus kanalizācijas K2 montāža Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2013/29 15.05.201330.04.2013SIA Ū.K.A 8915.7330.08.2013 
155Pilsētas nocietinājuma mūra fragmenta remonts starp nekustamajiem īpašumiem Lielā Kalēju iela 7, Cēsīs un Palasta iela 12, CēsisCNP/2013/39 28.05.201316.05.2013SIA Wolf System 13300.7630.09.2013 
156Būvuzraudzība ''Trīs gājēju ietvju posmu rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Remonts KP 991.7412.07.2013 
157Gājēju ietves Palasta ielā, Cēsīs, Cēsu nov., posmā no iebrauktuves nekustamā īpašumā Palsata ielā 22 līdz ieejas kāpnēm Pils parkā rekonstrukcijaCNP 2013/37 27.05.201315.05.2013SIA MI - 2 4610.5002.07.2013 
158Gājēju ietves Zvirbuļu ielā, Cēsīs, Cēsu nov., posmā no nekustamā īpašuma Zvirbuļu ielā 11 iebrauktuves līdz Rīgas ielai rekonstrukcija.CNP 2013/37 27.05.201315.05.2013SIA MI - 2 10586.2012.07.2013 
159Gājēju ietves Vilku ielā 5A, Cēsīs, Cēsu nov. (posmā no Vilku ielas līdz 5.pirmsskolas izglītības iestādes autostāvvietai) rekonstrukcijaCNP 2013/37 27.05.201315.05.2013SIA Maribu 4328.4502.07.2013 
160Būvuzraudzība pilsētas nocietinājuma mūra fragmenta rekonstrukcijas darbiem Lielā Kalēja ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 200.0003.06.2013 līdz saistību izpildei 
161Būves Vidzemes mūzikas un kultūras centra Raunas ielā 12, Cēsīs (pirmā un otrā sadaļa) izbūves ietvaros veicamie papildus nepieciešamie būvdarbiCNP 2013/34 ERAF 24.05.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 180351.7330.12.2013 
1620,4 kV kabeļlīnijas iznešana no apbūves zonas Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 11600.8190 dienu laikā 
163prezentācija "Izglītība 21.gadsimtā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAija Tūna 115.0027.08.2013 
164Būvprojekta ''Esošās ūdensgūtnes rekonstrukcija Krīvu ciemā'' izstrāde un esošās ūdensgūtnes rekonstrukcija.CNP 2013/16 ERAF 28.03.201321.02.2013Pilnsabiedrība VKB-EVO 13593.0610.11.2013 
165Būvprojekta ''Esošās ūdensgūtnes rekonstrukcija Rīdzenes ciemā'' izstrāde un esošās ūdensgūtnes rekonstrukcijas būvdarbi.CNP 2013/16 ERAF 28.03.201321.02.2013Pilnsabiedrība VKB-EVO 39293.1510.11.2013 
166sagatavot deju kolektīvu "Dzirnas"  Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no repertuāra  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Jonaite 188.2830.06.2013 
167sagatavot deju kolektīvu "Raitais solis"  Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no repertuāra  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 376.5630.06.2013 
168sagatavot deju kolektīvu "Raitais solis"  Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no repertuāra  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 188.2830.06.2013 
169sagatavot deu kolektīvu "Vaive" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no repertuāra  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Krastiņa 188.2830.06.2013 
170referāta sagatavošana un publiskošana pedagogu konferencē  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZenta Anspoka 115.0027.08.2013 
171Projekta izstrāde Saulrītu ielas rekonstrukcijai Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2013/38 03.06.201323.05.2013SIA Vertex projekti 3380.0010.09.2013 
172sagatavot Cēsu Pils kori Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no repertuāra  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Austruma 188.2830.06.2013 
173sagatavot kori "Vidzeme"  Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no repertuāra  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 188.2830.06.2013 
174sagatavot kori "Ābele" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Priedīte 188.2830.06.2013 
175sagatavot kori "Beverīna" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĒriks Derums 188.2830.06.2013 
176sagatavot kori "Wenden" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Slotina-Brante 188.2930.06.2013 
177sagatavot deju kolektīvu "Saulgrieži" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Mellups 188.2830.06.2013 
178sagatavot [pūtēju orķestri "Cēsis" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Puriņš 94.1430.06.2013 
179sagatavot A.Kalniņa mūzikas  vsk. pūtēju orķestri Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Radziņš 188.2830.06.2013 
180sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTālivaldis Narvils 94.1430.06.2013 
181sagatavot vērtes kopu "Dzieti" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Balode 94.4030.06.2013 
182sagatavot daļu no tautas lietisķās studijas "Vēverīšanas" performances Dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Kupče 94.4030.06.2013 
183sagatavot A.Kalniņa mūzikas vsk. un mūzkas sk. koklētāju ansambli Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Žvarte 188.8030.06.2013 
184režija Cēsu tautas tērpu izrādei Dziesmu un deju svētku pasākuma laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRasma Bērziņa 94.4030.06.2013 
185Informatīvā uzraksta ''Cēsis'' remonta darbi Rīgas ielā pie pilsētas robežas, Cēsīs, Cēsu nov. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Martinsons.LV 906.4901.10.2013 
186Nekustamā īpašuma piedāvājumu bukletu radīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamUldis Trapencieris 300.0025.07.2013 
187Dzirnavu ielas, posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz Baibas ielai un Piebalgas ielas posmā no Parka ielas līdz Raiņa ielai, remontsCNP 2013/40 03.06.201322.05.2013SIA Imberteh 43806.5317.07.2013 
188Kases aparāta tehniskā apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA VENDI DATA LINE 20.6617.06.2014 
189Elektroietaišu remonts Rāmuļu pamatskolas ēkai (kad.apz.42900090090002) un skolas internāta ēkai (kad.apz.42900090090001) Rāmuļos, Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu energoceltnieks 3488.7130.08.2013 
190Līgums par projekta īstenošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība ArtCēsis 400.0030.09.2013 
191Līgums par projekta īstenošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam Zaļie īkšķīši 213.8430.09.2013 
192Līgums par projekta īstenošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam" 50.gadadiena Lapsu ielā " ,SIA MFG 355.0030.09.2013 
193Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 573.97 
194Ēdināšanas pakalpojumu līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRTU-BT 1 54.60 
195Ēdināšanas pakalpojumu līgumsCKTC 2013/1 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam02.07.2013SIA FRISTAR 4177.6907.07.2013 
196Par Dziesmu un Deju svētku dalībnieku ēdināšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FRISTAR 3258.6029.06.2013 
197Dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ANRE viva 4175.0007.07.2013 
198Par elektroenergījas piegādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvenergo 172303.2130.06.2014 
199Ēdināšanas pakalpojumi Dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA NORTS 110.0007.07.2013 
200Projekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 270.6116.08.2013 
201Cēsu Centrālās bibliotēkas būvniecības darbiCNP/2012/79 ERAF 01.03.201320.12.2012SIA Vidzemes energoceltnieks 1517727.7730.09.2014 
202Autoruzraudzības līgumsCNP/2013/22 ERAF 08.04.201325.03.2013SIA Arhitekta J.Pogas birojs 15711.8930.09.2014 
203Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 300.00līdz saistību izpildei 
204Arheoloģiskā uzraudzība Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Ušpelis 0.0030.09.2013 
205dievkalpojums Kapu svētkos 07.07.2013. Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBernhards Kublinskis 45.0007.07.2013 
206dievkalpojums Kapu svētkos 07.07.2013. Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 45.0007.07.2013 
207dievkalpojums Kapu svētkos 07.07.2013. Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 120.0007.07.2013 
208dievkalpojums Kapu svētkos 07.07.2013. Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 45.0007.07.2013 
209muzikālais pavadījums Meža kapos 07.07.2013. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLelde Krastiņa 50.0007.07.2013 
210muzikālais pavadījums Meža un Bērzaines kapos 07.07.2013. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Petrovska 90.0007.07.2013 
211sagatavot režiju Cēsu tautas teātra izrādei Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRasma Bērziņa 94.4020.12.2013 
212sagatavot kori "Wenden" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Slotina-Brante 188.2820.12.2013 
213sagatavot deju kolektīvu "Saulgrieži" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Mellups 188.2820.12.2013 
214sagatavot kori "Vidzeme" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 188.2820.12.2013 
215sagatavot vērtes kopu "Dzieti" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Balode 94.4020.12.2013 
216sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Puriņš 94.1420.12.2013 
217sagatavot 2 deju kolektīvus "Raitais solis" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 376.5620.12.2013 
218sagatavot Cēsu A.Kalniņa mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Radziņš 188.2820.12.2013 
219sagatavot pūtēju orķestri Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTālivaldis Narvils 94.1420.12.2013 
220sagatavot A.Kalniņa mūzikas vidusskolas un A.Kalniņa mūzikas skolas koklētāju ansambli Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Žvarte 188.8020.12.2013 
221sagatavot Cēsu Pils kori Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Austruma 188.2820.12.2013 
222sagatavot daļu no tautas lietišķās studas "Vēverīšas" performances Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem a Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Kupče 94.4020.12.2013 
223sagatavot kori "Beverīna" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĒriks Derums 188.2820.12.2013 
224sagatavot deju kolektīvu "Vaive" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Krastiņa 188.2820.12.2013 
225sagatavot deju kolektīvu "Kande" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 188.2820.12.2013 
226sagatavot kori "Ābele" Dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Priedīte 188.2820.12.2013 
227Būvuzraudzības darbi Cēsu Centrālās bibliotēkas rekonstrukcijas darbiemCNP 2013/27 ERAF 21.05.201308.05.2013SIA Wolf System 12427.7730.09.2014 
228ēdināšanas pakalpojumi Cēsu 2.pamatskolāCNP/2013/6 05.04.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Merits 159345.7230.06.2016 30.06.2016. 
229Glabšanas darbi Pils laukumā 11, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KURMIS BŪVNIECĪBA 2500.0030.09.2013 
230Projekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EkoStandarts Tehnoloģijas 300.0016.08.2013 
231 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EkoStandarts Tehnoloģijas 100.0016.08.2013 
232Kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu plānu igatavošana Pasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 280.0016.09.2013 
233Sagatavot interaktīvas nekustamo īpašumu kartes Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Abramovs 183.7008.08.2013 
234Logu un ārdurvju nomaiņa Līvu pamatskolāCNP/2013/32 22.05.201309.05.2013SIA Mītavas logi M 9669.7017.09.2013 
235ēdināšanas pakalpojumu sniegšanaCNP/2013/6 05.04.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu rajona I.Jansones IU " Gā.Jē.ER.Dē." 118631.5231.05.2016. 
236Telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāluzkopšanas darbiCNP/2013/5 10.06.201319.07.2013SIA Tīrības Nams 19555.8731.08.2015 
237Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanuCNP/2013/6 05.04.201318.03.2013Sabiedriskā iestāde "Kretingos maistas" Latvijas filiāle 75373.2031.05.2016 
238Telpu ikdienas uzkopšanaCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 47391.3731.08.2015 
239Telpu ikdienas uzkopšanas darbiCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 10326.6631.08.2015 
240Telpu ikdienas uzkopšanas darbi CNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 42421.9331.08.2015 
241Cēsu 2.pamatskolas telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāluzkopšanas darbiCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 61583.86 
242Cēsu pilsētas pamatskolas telpu ikdienas uzkopšana un ģenerāluzkopšanaCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 39281.9731.08.2015. 
243Cēsu 1.pamatskolas telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāluzkopšanas darbiCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 25549.5631.08.2015. 
244DACVĢ telpu ikdienas un ģenerāluzkopšans darbiCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 21381.7231.08.2015. 
245Cēsu 2.vidusskolas telpu ikdienas uzkopšanas un ģenerāluzkopšanas darbiCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 33312.8631.08.2015 31.08.2015. 
246Remonta darbi Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 6297.6530.09.2013 
247Veikt flīģeļa atlasi "Staynway" rūpnīcā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Maļeckis 403.6001.08.2013 
248Siltumtrases jaunbūveCNP 2013/51 17.07.201305.07.2013SIA Ū.K.A 71280.1516.09.2013 
249Autoruzraudzības līgums Gaujas ielas rekonstrukcijas darbiem 2. daļa.CNP 2013/35 ERAF 08.07.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 438.0030.01.2014 
250Gaujas ielas apgaismojuma izbūveCNP 2013/56 ERAF 09.05.201304.04.2013SIA firma Spriegums 7937.8730.01.2014 
251Būvuzraudzības darbi Gaujas ielas apgaismojuma izbūvei Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Jurēvičs un partneri 600.0030.01.2014 
252Gaujas ielas rekonstrukcijaCNP/2012/56 ERAF 09.05.201304.04.2013AS Ceļu pārvalde 844907.1430.09.2014 
253Būvuzraudzības darbi Gaujas ielas rekonstrukcijas darbiemCNP/2013/33 ERAF 14.06.201309.05.2013SIA Jurēvičs un partneri 8000.0030.09.2014 
254Autoruzraudzība Gaujas ielas būvniecībai.CNP 2013/35 ERAF 08.07.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Ceļuprojekts 11830.0030.09.2014 
255sacerēt un izpildīt trīs dziesmas 2013.gada 30.augusta pedagogu pieņemšanas pie domes priekšsēdētāja pasākumam Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Millers 35.0030.08.2013 
256Soliņu un atkritumu urnu remonts Rožu laukumā un Maija parkā Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 1509.2816.09.2013 
257Priekšnesuma, tā muzikālā noformējuma un literāra teksta sagatavošana, publiskošana Cēsu novada skolotāju konferencē 2013.gada 27.augustā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLigita Gulbe 115.0027.08.2013. 
258Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas mezgla renovācijaCNP 2013/47 22.07.201309.07.2013SIA KSB un partneris 15548.5814.10.2013 
259Gājēju ietvju remonts Lapsu ielā un Uzvaras bulvārī Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Ceļinieks 01 9481.9120.09.2013 
260Pa īslaicīgi glabājamo dokumentu atlasi iznīcināšanai Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZuzanna Sukure 1000.0020.12.2013 
261Cēsu 1. pamatskolas mācību ēkas sporta zāles renovācija Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2013/44 28.06.201312.06.2013SIA Bazalts 43823.6814.11.2013 
262Ielas apgaismojuma rekonstrukcija un jaunbūve Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2013/52 22.07.201309.07.2013SIA firma Spriegums 88723.9314.10.2013 
263Veikt būvuzraudzības darbus ielu apgaismojuma izbūvei Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVaris Ozoliņš 900.00līdz saistību izpildei 
264Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 550.00līdz saistību izpildei 
265Datortehnikas piegāde Cēsu novada domes deputātiemCNP/2013/50 26.07.201315.07.2013SIA Salons Vidzeme 4666.5612.09.2013 
266Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA "BEK-KONSULTS" 800.00līdz saistību izpildei 
267Būvuzraudzības darbi siltumtrases jaunbūve Vaļņu, kases, Piebalgas ielu krustojumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntons Jastržemskis 800.00līdz saistību izpildei 
268Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla rekonstrukcija 2. daļa Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIU Andreja Igauņa mērniecības birojs 2990,0015.11.2013 
269Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdžus Ķaukulis 252.0002.09.2013 
270Datortehnikas piegāde Cēsu novada izglītības iestādēmCNP/2013/48 30.07.201319.07.2013SIA Datorsalons VESA 11424.9120 darba dienas no līguma noslēgšanas 
271Telpu ikdienas uzkopšanasCNP/2013/5 10.06.201317.04.2013SIA Tīrības Nams 19514.2731.08.2015 
272Arheoloģiskā uzraudzība Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Archeo 300.0030.09.2013 
273Būvprojekta izstrāde Raunas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 620.0010.09.2013 
274Ārdurvju nomaiņa Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Balerīna 1171.9020.10.2013 
275Programatūras uzturēšanas pakalpojums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA MikroKods 2392.8405.01.2015 
276Vadīt leļļu gatavošanas nodarību. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaina Klints 45.0017.09.2013 
277Par juridisko pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMartins Osis 550.38līdz saistību izpildei 
278Topogrāfiskā uzmērīšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 700.0030.09.2013 
279Euro priekšpiegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EUROCASHI LATVIJA 3.5013.12.2013 
280Apkopot Cēsu novada attīstību raksturojošos datus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Abramovs 183.7009.10.2013 
281Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRaimonds Ruzenieks 115.0011.10.2013 
282Pieslēguma līgums Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 11889.26līdz saistību izpildei 
283Veikt pirmskolas sporta skolotājas metodikas apvienības vadītājas pienākumus. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRasa Siliņa 60,0010.12.2013 
284Veikt darbus-notekreņu apsildei Raunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 637.1618.10.2013 
285Vienošanās pie līguma 369/2011/2-14CNP/2013/60 ERAF 11.09.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 267512.7330.12.2013 
286Par finanšu vadības un grāmatvedības datorprogrammas "PAKALNS"pielāgošanu euro. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA JP risinājumi 2500.0030.09.2013 
287Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLigita Embrekte 57.0010.10.2013 
288Būvprojekta izstrādeCNP 2013/57 19.08.201308.08.2013SIA WONDERFULL 5700.0024.01.2014 
289Elektroenerģijas tirdzniecības līgums - Gājēju pāreja Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Latvijas dzelzceļš Signalizācijas un sakaru distance Pēc rēķina saņemšanas 0,042657 LVL/kWh31.08.2014 
290Uzbrauktuves izbūve pie pieminekļa Vienības laukumā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Maribu 2139.1030.10.2013 
291Zemes kadastrālā uzmērīšana Rīgas 87, 89 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 490.0002.12.2013 
292Saules kolektoru sistēmu garantijas laika apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TAUPI 718.0003.10.2014 
293Par datu apstrādes pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lursoft IT 120.0008.10.2014 
294Vekt siltummezgla tehnisko apkopi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Grein 177.1030.04.2014 
295Novadīt trīs nodarbības par "Programmēšanas olimpiāžu uzdevumu risināšanas paņēmieni" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Opmanis 280.0029.11.2013 
296Sagatavot un novadīt meistarklasi "Vokālais darbs ar bērnu balsīm" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaima Krumholce 55.0029.10.2013 
297Sagatavot un nolasīt lekciju "Starpdisciplinārās mācības kreativitātes un uzņēmējspējas veicināšanai" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKarine Oganisjana 200.0029.10.2013 
298Sagatavot un nolasīt lekciju "Laimes formula pedagogiem" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAina Bērce 150.0029.10.2013 
299Nodrošināt svecīšu vakara apkalpošanu Meža kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 100.0012.10.2013 
300Nodrošināt svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu Bērzaines kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 45.0012.10.2013 
301Sniegt muzīkālo pavadījumu svecīšu vakarā Bērzaines kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 40.0012.10.2013 
302Noturēt svecīšu vakara dievkalpojumu Bērzaines kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 45.0012.10.2013 
303Muzikālā pavadījumu sniegšana Meža un Bērzaines kapos svecīšu vakarā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLelde Krastiņa 90.0012.10.2013 
304Veikt piecu logu bloku nomaiņu Cēsu pilsētas Pastariņa pamaskolas ēkai. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KURMIS BŪVNIECĪBA 2355.3729.11.2013 
305Noturēt svecīšu vakara dievkalpojumu Meža kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 45.0012.10.2013 
306pētnieciskais darbs un lekcija "Personāla dokumentu pārvaldība nodibinot, uzturot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKarīna Platā 600.0022.10.2013 
307Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 45.0018.10.2013 
308Izgatavot balvas konkursam "Cēsu novada uzņēmējs 2013" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHeinrihs Mickēvičs 500.0027.11.2013 
309Centrālapkures izbūve Raunas ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov.CNP 2013/62 30.09.201319.09.2013SIA Otons 8398.9402.12.2013 
310Novadīt semināru "E-vides izmantošana angļu valodas procesā" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Dukure 40.0031.10.2013 
311Mediķa pienākuma izpilde pasākumā "Jaunie Rīgas sargi" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValda Martinsone 94.0001.11.2013 
312Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSilvija Odziņa 80.0025.11.2013 
313Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Viļumsone 80.0025.11.2013 
314Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValda Ošiņa 60.0025.11.2013 
315seminārs "Uz klientiem orientēta valsts pārvalde / efektīva komunikācija starp pašvaldību un klientu" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Izaugsmes institūts 1215.0026.11.2013 
316transportlīdzekļu pārvietošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Auto SOS Klubs 1 LVL 500,0005.11.2014 
317Informatīvo plakātu izgatavošana un uzstādīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNodibinājums Cēsu Pils Ģildes fonds 2097.9006.01.2014 
318Par kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošana Rīgas 58, 60CNP 2013/65 14.10.201303.10.2013SIA Latīpašums-mērniecības birojs 590.0007.01.2014 
319Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Vīksna 600.0014.12.2013 
320Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Riekstiņš 105.00 
321Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKārlis Kazāks 220.0015.11.2013 
322scenārijs un vadīšana  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Gabrāns 30.0015.11.2013 
323Par uzņēmējdarbības datu un informācijas apkopošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Abramovs 551.1031.12.2013 
324Sagatavot un novadīt "Globālā pasaule" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngūna Irbīte 185.0005.12.2013 
325Sagatavot un novadīt divas meistarklases "Skolas kā organizācijas attīstība, balstoties uz skolotāju sadarbību" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Golubova 367.0013.12.2013 
326Tulkošanas pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zemītis 265.85 
327Detālplānojuma izstrāde Pirtsupītes gravai Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZaiga Jēkabsone 2997.0630.06.2014 līdz saistību izpildei 
328Par ielu kopšanas darbiem Cēsu pilsētāCNP 2013/69 05.11.201325.10.2013SIA Kom-Auto 29687.4420.01.2013 
329Programmatūras uzturēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZZ Dats 3940.4131.12.2014 
330Par nodarbību novadīšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDiāna Briede 84.0029.11.2013 
331Cēsu novada Jauniešu domes pasākuma organizēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Baltskars 90.0004.12.2013 
332Cēsu novada pašvaldības cilvēkresursu attīstības stratēģijas izstrādāšana  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIU Sigita Ķirse 2800.0021.03.2013 
333Topogrāfiskā uzmērīšana Pirtupītes gravai Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2013/71 11.11.201331.10.2013SIA TERRA TOPO 1991.0026.01.2014 
334Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEero Rass 40.0029.11.2013 
335Piegādes līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Thomson Furniture 2535.8829.01.2014 
336sagatavot deju kolektīvu "Dzirnas" Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, apgūstot daļu no noteiktā reperturāra Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Jonaite 188.2820.12.2013 
337Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntra Avena 140.0013.12.2013 
338Sniegt sertificēta būvuzrauga atzinumu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 700.0010.12.2013 
339Juridiskas konsultācijas CB kasācijas lietā  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMartins Osis 183.45līdz saistību izpildei 
340Izstrādāt idejas metu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Marten projekti 1750.0028.02.2014 
341Ziemassvētku rotājumu piegāde un uzstādīšanaCNP 2013/66 28.10.201315.10.2013SIA Aktsiaselts Adam Bd filiāle „Adam Decolight Latvia” 10617.0015.12.2013 
342Kasācijas sūdzības sagatavošana CB lietā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamReinis Bērziņš 1101.0018.12.2013 līdz saistību izpildei 
343Par gāzes katlu mājas apkalpošanu Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 252.0031.12.2014 
344Par darba aizsardzību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Punāne 74.0014.12.2013 
345Apgaismes balstu gaismas dekorācijas Cēsu "Vējlukturis" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA United Workshops 2973.0028.12.2013 
346Remonta darbi Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KSB un partneris 425.6329.11.2013 
347Piegādes līgumsCNP 2013/58 23.09.201310.09.2013SIA NGP 24964.6313.02.2014 
348Datortehnikas piegādeCNP 2013/75 09.12.201328.11.2013SIA Datorsalons VESA 9606.8116.01.2014 
349Vienošanās pie līguma Nr. 369/2011/2-14CNP/2013/72 ERAF 27.12.2013Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS UPB 72162.0731.03.2014 
350Par Vaives pagasta pārvaldes pastāvīgi glabājamo un ilgstoši glabājamo dokumentu aprakstīšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRūta Barinova 0.0030.11.2016 
351veikt Cēsu pilsētas dekorējumu pārbaudi, uzglabāšanu, remontu, uzstādīšanu, apkalpošanu un demontāžu Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 14142.0401.03.2016 
352veikt telpu komplekso uzkopšanu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2013/10 25.02.201313.02.2013SIA SOL Latvia 7257.6631.03.2015 
353sporta nodarbības zēnu kora salidojuma dalībniekiem 24.05.2013. plkst. 20.00-22.00 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Juriksone 28.0025.05.2013 
354Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas darbiCNP 2013/73 25.11.201312.11.2013SIA firma Spriegums 24559.8830.11.2014 
355Zēnu koru salidojuma gājiena komandanta pienākumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJuris Kreilis 56.0025.05.2013 
356aizsargbarjeru izvietošana pirms un noņemšana pēc Latvijas zēnu koru salidojuma gājiena Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Ozoliņš 85.5825.05.2013 
357Jumta seguma un ieejas mezgla renovācijaCNP 2013/53 22.07.201309.07.2013SIA KSB un partneris 7702.7614.10.2013 
358sporta nodarbības zēnu koru salidojuma dalībniekiem Cēsu 1.pamatskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Jursone 28.0025.05.2013