NPKLīguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas Nr. Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņš (ja piemēro Publisko iepirkumu likumu) Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā (ja tāds publicējams ar Publisko iepirkumu likumu) Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
1Luksoforu apkope un remonts Cēsu pilsētā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 2815.0831.12.2012 
2Apgaismojuma apkope Vienības un Baznīcas laukumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 480.0031.12.2012 
3Piegādāt un uzstādīt audiovizuālo aprīkojumuCNP/2011/105 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Solavi 19928.8907.02.2012 
4Vienošanās Nr, 1 Par līguma laušanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvijas Gāze 0.0031.12.2011 
5Pārtikas produktu piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FOREVERS 1080.0031.12.2012 
6Pārtikas produktu piegādeCP5PII/2011/3 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPKS Straupe 14564.5031.12.2012 
7Izstrādāt tehniski ekanomisko analīzi projektam "Cēsu pilsētas tranzītielas Gaujas ielas-rekonstrukcija". Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaine Madelāne 2950.0016.01.2012 
8Tehniskās apsardzes pakalpojumu līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 766.3201.01.2012 31.12.2012 
9Cēsu pilsētas mājas lapas uzturēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 101 900.0031.12.2012 
10Veterinārmediciniskie pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK Cēsu centra veterinārā aptieka un klīnika 2950.0001.01.2013 
11Interneta nodrošināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lattelecom 126.0431.03.2012 
12Par pārraides rezervēšanu un reklāmas pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Valmieras TV 1560.0031.12.2012 
13Programmu uzturēšana un izmitināšanas saistību pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZZ Dats 1260.0031.12.2012 
14Transporta pakalpojumiCNP/2011/110 19.12.201107.12.2011AS CATA 15573,7731.12.2012 
15Transporta pakalpojumi CNP/2011/110 19.12.201107.12.2011IK Norle 15573,7731.12.2012 
16Transporta pakalpojumiCNP/2011/110 19.12.201107.12.2011SIA VTU Valmiera 15573,7731.12.2012 
17Vienošanās par tarifa plānu "Biznesa sarunas" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lattelecom līdz 2950,0031.01.2013. 
18Finanšu vadības un grāmatvedības datorprogrammas "PAKALNS" apkalpošanaCNP/2011/119 10.01.201223.12.2011SIA JP risinājumi 13932.0001.03.2015 
19Par poligrāfisko pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latgales druka 2999,0031.12.2012 
20Būvekspertīzes veikšana būvprojektam Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2012/117 05.01.201220.12.2011SIA VPM Latvia 3500.0017.02.2012 
21Piena piegādeCNP 2011/116 ES 04.01.201219.12.2011AS Rīgas piena kombināts 10382.9631.12.2012 
22Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValērijs Saide 2978.1623.01.2013 
23Autoruzraudzība līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamPārsla Jansone 65.0030.03.2012 
24Telpu kompleksā uzkopšanaCNP/2011/93 14.12.201119.10.2011SIA Tīrības Nams 39835.7630.08.2013 
25Veikt telpu komplekso uzkopšanu Cēsu pilsētas Sporta skolāCNP/2011/93 14.12.201119.10.2011SIA Tīrības Nams 29820.6530.08.2013 
26Veikt telpu komplekso uzkopšanu Cēsu pilsētas pamatskolāCNP/2011/93 14.12.201119.10.2011SIA Tīrības Nams 25450.5230.08.2013 
27Telpu kompleksā uzkopšana Cēsu pilsētas Mākslas skolāCNP/2011/93 14.12.201119.10.2011SIA Tīrības Nams 5762.9430.08.2013 
28Telpu kompleksā uzkopšanaCNP 2012/93 14.12.201219.10.2011SIA Tīrības Nams 12574.7530.08.2013 
29Veikt telpu komplekso uzkopšanu Cēsu Valsts ģimnāzijāCNP/2011/93 14.12.201119.10.2011SIA Tīrības Nams 31704.4130.08.2013 
30Laikraksts "Cēsu Vēstis" izplatīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Vanadziņš līdz 997,6830.12.2012 
31Maketēt Cēsu novada pašvaldības laikrastu "Cēsu Vēstis" un saistošos noteikumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA CHC 1660.0031.12.2012 
32Būvprojekta ekspertīzeCNP/2011/118 KPFI 06.01.201221.12.2011SIA BM-projekts 1650.0023.03.2012 
33Paklāju noma Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Emblēmu paklāju serviss (EPS) 423.2801.02.2015 
34Divu meniķu pārbūve un remonts Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Melio C 6203.8001.10.2012 
35Paklāju noma Bērzaines ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Emblēmu paklāju serviss (EPS) 147.6801.02.2015 
36Paklāju noma Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Emblēmu paklāju serviss (EPS) 561.0801.02.2015 
37Paklāju noma Meža kapu kapličā Lenču ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Emblēmu paklāju serviss (EPS) 126.8801.02.2015 
38Balvu izgatavošana "Cēsu uzņēmējs 2011" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVilnis Kļaviņš 608.1115.02.2012 
39Par interneta pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 2880.0001.01.2013 
40Veikt pasta pakalpojumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Latvijas Pasts līdz 2000.0031.01.2013 
41Līgums par akreditāciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam 0.0002.03.2012 
42Biroja tehnikas iegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Salons Vidzeme 2086.0715.02.2012 
43Cēsu novada Teritorijas plānojuma datu sakārtošana un elektroniska apkopošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJurģis Jēkabsons 372.5223.03.2012 
44Komisijas locekļa pienākuma izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLolita Kokina 316.1830.04.2012 
45Komisijas locekļa pienākuma izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDiāna Briede 316.1830.04.2012 
46Komisijas swkretāres pienākuma izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiruta Dambīte 316.1830.04.2012 
47Komisijas locekļa pienākuma izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Bicāns 316.1830.04.2012 
48Komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Freivalde 316.1830.04.2012 
49Gūliju un aku izbūves un remonta darbi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 9800.0001.11.2012 
50Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Strazdiņš 50.0013.03.2012 
51Datu apstrades pakalpojums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lursoft IT 349.6615.02.2013 
52Obligātās veselības pārbaudesCNP/2011/1 ESF 06.02.201226.01.2012SIA Cēsu klīnika 3402.0031.12.2012 
53Siltummezgla tehniskā apkalpošana Raunas ielā 1, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 300.0028.02.2013 
54Par siltummezgla apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 300.0028.02.2013 
55Siltumtrases demontāža Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Celtcom 5990.9130.04.2012 
56Par darba aizsardzības pakalpojumiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Media Control 691.0028.02.2013 
57Veikt ventilācijas un apkures sistēmas apkopes darbus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 1020.0028.02.2013 
58Veikt siltummezgla tehnisko apkalpošanu un automātikas Ouman regulēšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 300.0028.02.2013 
59Idejas meta dokumentāciju Valmieras ielā 6, Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vertex projekti 2450.0011.05.2012 
60Par moderatora pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Vidzemes Inovāciju un Uzņēmējdarbības centrs 601.0017.04.2012 
61Vidzemes mūzikas un kultūras centra elektroapgādes pēcuzskaites 0,4 kV pievada izbūve un ielas apgaismojuma pārbūve Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2012/2 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam03.02.2012SIA firma Spriegums 12064.7230.08.2013 
62Veikt centrālapkures sistēmas remontu ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 1680.8520.04.2012 
63Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pirmskolas izglītības iestādēsCNP 2012/91 KPFI Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam15.11.2011SIA CVS 144241.7808.06.2012 
64Vienošanās par būvprojekta izstrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 41416.05.2012 
65Auoratlīdzība par autora radīto lietišķās mākslas darbu - pogu gleznu '"Rudens" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVladimirs Šatrovskis 141.0003.04.2012 līdz saistību izpildei 
66Koku, koku zaru zāģēšana Cēsu pilsētāCNP 2012/8 05.03.201223.02.2012SIA Monitorings GJ 4105.0031.12.2012 
67Būvuzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSelga Kleina 400.0011.05.2012 
68Autoruzraudzības līgumsCNP/2011/98 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Mirķis 200.0011.05.2012 
69Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO Viens kubikmetrs - Ls 8,2031.12.2017 
70Pils parka estrādei piegulošās teritorijas virsūdens novadīšanas sistēmas rekonstrukcija un jaunbūveCNP/07 ERAF 05.03.201222.02.2012SIA Melio C 22856.0811.05.2012 
71Par piedalīšanos Cēsu novada koru skates vērtēšanas darbā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Zirne 56.0229.03.2012 
72Lietus ūdeņu un novadīšana no Cēsu pilsētas ielā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 28629.7331.03.2013 
73Koku vainagu veidošana un kopšana Cēsu pilsētas apstādījumosCNP/2012/15 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam15.03.2012SIA Monitorings GJ 3423.0031.10.2012 
74Par papildus interneta pakalpojumiem V/A "Kultūras informācijas sistēmas" projektā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 226.9831.12.2012 
75Caurteku izbūves un remonta darbi Cēsu pilsētā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 6500.0001.11.2012 
76Par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 0.0031.12.2012 
77Ielu asfaltbetona segas bedrīšu remonts (4000 kv.m.) Cēsu pilsētā2012/13 19.03.201207.03.2012SIA Remonts KP 42400.0030.11.2012. 
78Noliktavas ēkas demontāža "Rāmuļuskolā", Vaives pagastā, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK SK Pro 2276.3809.05.2012. 
79Lejas kapu kapličas demontāža Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KSB un partneris 4246.8409.05.2012. 
80Vienošanās par rēķinu sagatavošanu elektroniskā veidā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DHL Latvia 0.00uz nenoteiktu laiku 
81Par eksperta un inženiera pakalpojumu sniegšanu ūdensaimniecības projekta ietvaros Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 2940.0022.02.2013 
82Grunts pievešana, uzbēršana un planēšana Birzes ielā un Alfrēda Kalniņa ielā Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 4489.9231.05.2012 
83Par nekustamā īpašuma (mežaudzes) apsekošanu un izstrādes organizēšanu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Brengmanis 726.3624.04.2012 
84Par transporta līdzekļa pārvietošanu uz speciālu stāvvietu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SALA-3 3000 LVL10.04.2015 
85Par preču piegādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Explosive 524.7510.04.2012 
86Veikt Cēsu Pils kora dalībnieku braucienu uz Bulgāriju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA M.E.LAT-LUX 1500.0014.05.2012 
87Piebraucamā ceļa remonts Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Kom-Auto 2555.4131.05.2012 
88Talkas ietvaros savākto sadzīves atkritumu izvešana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 1000 LVL30.04.2012 
89Būvdarbu izvērtējums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Jurēvičs un partneri 2950.0030.06.2012 
90Automašīnas ar dubultkabīni piegādeCNP 2012/14 27.02.201213.03.2012SIA TRIUM 19990.0007.05.2012 
91Datortehnikas piegāde Cēsu novada pašvaldībaiCNP 2012/21 10.04.201227.03.2012SIA Datorsalons VESA 3239.1007.05.2012 
92Pakalpojuma līgums - personāla atlase Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA HILL International Baltic HR 1300.0007.06.2012 
93Veikt Cēsu Jaunās pils audiovizuālā materiāla izstrādiCNP/2012/8 ERAF 30.03.201219.03.2012SIA RIDemo 13900.0020.05.2012 
94Veikt būvprojekta ekspertīzi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA E.Tilgalis un partneri 490.0014.05.2012 
95'Veikt Pils parka pieguļošās Cēsu pilsdrupu kapelas ZA stūra konservācijuCNP 2012/17 ERAF 03.04.201223.03.2012SIA KURMIS BŪVNIECĪBA 9815.6611.05.2012 
96Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtūrs Lapiņš 250.0011.05.2012 
97Būvprojekta "Saules kolektoru uzstādīšana Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs" būvekspertīzes veikšanaCNP 2012/20 KPFI 10.04.201226.03.2012IK ĀRE PILDS 1199.2122.06.2012 
98Zāles pļaušana Cēsu pašvaldības pļavāsCNP 2012/16 27.03.201206.03.2012SIA Monitorings GJ 1876.3531.10.2012 
99Par apraides pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Valmieras TV 150.0007.05.2012 
100Tehniskā direktora pienākumu izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĢirts Martinsons 185.0002.06.2012 
101Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMāris Brasliņš 507.9402.06.2012 
102Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Dene 203.1721.05.2012 
103Ūdenstorņa rezervuāra mehāniska nomazgāšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DESCO 321.6404.06.2012 
104Vaives ielas, posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Eduarda Veidenbauma ielai Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcijaCNP 2011/115 ERAF 30.01.201221.12.2011SIA Latvijas Ceļu Būve 148061.7429.06.2012 
105Saules ielas, posmā no Piebalgas ielas līdz Vaives ielai Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2011/111 ERAF 30.01.201219.12.2011SIA Latvijas Ceļu Būve 347225.7330.08.2012 
106Festivāla ielas, posmā no Dzintara ielas līdz Birzes ielai Cēsīs, Cēsu novadā rekonstrukcijaCNP 2011/113 ERAF 31.01.201222.12.2011SIA Latvijas Ceļu Būve 350074.7430.08.2012 
107Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndrejs Rampāns 126.9825.05.2012 
108Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIna Aizgale 152.3825.05.2012 
109Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntra Bāliņa - Diega 101.5925.05.2012 
110Par diskusiju organizēšanu un vadīšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Konso 670.0029.05.2012 
111Līgatnes ielas rekonstrukcija, posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2011/114 ERAF 30.01.201220.12.2011SIA Latvijas Ceļu Būve 198830.1230.08.2012 
112Akmens ielas rekonstrukcija, posmā no Valmieras ielas līdz Festivāla ielai Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2011/112 ERAF 31.01.201222.12.2011SIA Latvijas Ceļu Būve 107914.1330.08.2012 
113Būvuzraudzības līgums Vaives ielai Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Jurevičs un partneri 2846.2829.06.2012 
114Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuntis Vecgailis 177.7825.05.2012 
115Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValda Kozule 152.3825.05.2012 
116Par norēķinu kārtību pēdējās garantētās piegādes laikā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Latvenergo 0.00 
117Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Baļčunaite 317.4601.06.2012 
118Programmatūras lietošanas nomas licenču piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DPA 2005.0030.04.2013 
119Būvuzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVaris Ozoliņš 350.0030.09.2012 
120Projektēšanas līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DP Projekts 1229.5125.06.2012 
121Aurtoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Morkāns 120.0029.08.2012 
122Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Lukjanova 44.0007.05.2012 
123Būvuzraudzībass darbi Saules kolektoru uzstādīšanai Cēsu pirmskolas izglītības iestādēs. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntons Jastržemskis 840.0008.06.2012 
124Siltummezgla iekārtu mantāža Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 805.1525.05.2012 
125Veikt ēkai Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā terases seguma renovāciju un jumta remontdarbus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK SK Pro 3234.0329.06.2012 
126Būvprojekta izstrāde Bērzaines ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 1390.0005.06.2012 
127Veikt gājēju ietves izbūvi Palasta ielā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 8114.6831.05.2012 
128Bērnu svētku "Noķe vēju" mākslinieciskā noformējuma koncepcijas izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaiga Jirgensone 50.0002.06.2012 
129Bērnu svētku "Noķer vēju" mākslinieciskā noformējuma koncepcijas izstrāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIngūna Briede 100.0002.06.2012 
130Bērnu svētku "Noķer vēju" programmas scenārija veidošanas, koncepcijas izstrāde. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Dene 100.0002.06.2012 
131Bērnu svetku "Noķer vēju" materiālu tehniskā nodrošināšana, plānošana un vadīšana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVelta Gelbrote 50.0002.06.2012 
132Bērnu svetku "Noķer vēju" programmas, viktorīnas un konkursu vadīšana Maija parkā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Aļļena 100.0002.06.2012 
133 Bērnu svētku "Noķer vēju" radošās darbnīcas "Brīze" plānošana un vadīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Kiršfelde 50.0002.06.2012 
134Bērnu svētku "Noķer vēju" zoo zonas aktivitāšu plānošana un koordinēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntra Bāliņa - Diega 50.0002.06.2012 
135Bērnu svētku "Noķer vēju" piepūšamās atrakcijas zonas plānošana un koordinēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInga Cipe 50.0002.06.2012 
136Bērnu svētku "Noķer vēju"reklāmas informācijas un prezentācijas materiālu veidošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndrejs Rampāns 50.0002.06.2012 
137Bērnu svētku "Noķer vēju" koka dizainera pienākumu izpilde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndrejs Māsēns 150.0002.06.2012 
138Bērnu svētku "Noķer vēju" idejiskās koncepcijas izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAstra Orlova 50.0002.06.2012 
139Bērnu svētku "Noķer vēju" zonas administratora pienākumu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRudīte Blūma 50.0002.06.2012 
140Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEvija Vietniece 177.7801.06.2012 
141Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSigne Šlosberga 126.9801.06.2012 
142Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValters Frīdenbergs 317.4601.06.2012 
143Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGuna Rukšāne 80.0029.08.2012 
144Mediķa pienākumu pildīšana Bērnu dziesmu un deju svētkos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamValda Mārtinsone 94.0001.06.2012 
145Veikt Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski mediciniskās komisijas sekretāres pienākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Šteina 60.0001.06.2012 
146Par celiņa remontu Pils parkā, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 635.8131.05.2012 
147Celmu un augsnes frēzes piegādeCNP 2012/25 21.05.201209.05.2012A.Limanska IU EDUARDS 6682.0022.06.2012 
148Šķūņa Gaujas ielā 88, Cēsīs, demontāža Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu Arka 1180.3331.08.2012 
149Par izmaiņu veikšanu būvprojektā "Līvu pamatskola" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Komunālprojekts 2850.0024.06.2012 
150Veikt krāsns restaurāciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Dzirnkalns 5474.5920.05.2012 
151Tehniskā projekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 730.0030.06.2012 
152Latvāņu izplatības ierobežošana pašvaldības īpašumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA R 9 1070.0001.10.2012 
153Atcēlēja līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TRIUM 0.0028.05.2012 
154Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšanaCNP 2012/19 11.05.201228.04.2012AAS "BTA Insurance Company" SE 4000.0031.05.2014 
155Eksperta pienākumu pildīšana iepirkumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMālniece Irēna 75.0014.07.2012 
156Par veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBaiba Priedniece 879.1231.07.2012 
157Pakalpojuma līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zemītis 323.8504.06.2012 
158Cēsu pilsētas pašvaldību teritoriju un pļavu planēšana un līdzināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mella 2564.0401.09.2012 
159Soliņu izgatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Var C 1930.00 
160Horizontālo apzīmējumu krāsošanas iekārtas piegādeCNP 2012/27 30.05.201218.06.2012SIA ZELCH 4680.0030 dienas pēc līguma noslēgšanas 
161Līgums par būvprojektēšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtūrs Legzdiņš 223.0812.06.2012 
162Būvprojekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 1500.0003.07.2012 
163Veikt inženierbūvju demontāžu Rūpniecības ielā 13, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Celtcom starpība starp demontāžas darbu izmaksām un un atgūto materiālu.15.06.2012 
164Ēkas Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā demontāža Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 6056.4915.08.2012 
165Mežaudzes apsekošana un izstrādes organizēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Brengmanis 814.3013.07.2012 
166Būvprojektēšanas darbiCNP/2012/32 ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam01.06.2012SIA Arhitekta J.Pogas birojs 12100.0031.07.2012 
167Udens vada pievada izbūve Meža kapos, Lenču ielā 39, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamCēsu pilsētas SIA Vinda 4974.1630.06.2012 
168Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaila Balode 240.0012.07.2012 
169Par elektroenerģijas piegādiCNP 2012/11 25.05.201229.03.2012AS Latvenergo 116238.9130.06.2013 
170Dievkaplojuma noturēšana Meža kapos, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBernards Kublinskis 45.0001.07.2012 
171Dievkalpojuma apskaņošana Bērzaines kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 40.0001.07.2012 
172Dievkalpojuma noturēšana Bērzaines kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 45.0001.07.2012 
173Muzikālā pavadījuma sniegšana Bērzaines kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 40.0001.07.2012 
174Dievkalpojuma noturēšana Meža kapos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 45.0001.07.2012 
175Dievkaplojuma apskaņošana Meža kapos C''esīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 80.0001.07.2012 
176Muzikālā pavadījuma sniegšana Bērzaines un Meža kapos Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLelde Krastiņa 40.0001.07.2012 
177Līvu pamatskolas ēkas virtuves un ēdamzāles ventilācijas izbūvi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Otons 6513.6831.08.2012 
178Datu apkopojums Cēsu novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļas izstrādei. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Abramovs 250.0017.08.2012 
179Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMatiass Jansons 130.0015.08.2012 
180Topogrāfiskā uzmērīšana parka projektēšanas darbiem Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 1734.2020.08.2012 
181Par informācijas sagatavošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElīna Tīlaka 500.0031.08.2012 
182Veikt Cēsu pilsētas sporta kompleksa sporta zāles durvju remontu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK Apstrāde 655.0025.07.2012 
183Duša maisītāja nomaiņas dabi Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Rubate 3635.7530.07.2012 
184Automašinas iegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SARS AUTO 19990.0030 dienas no līguma noslēgšanas 
185Transporta pakalpojumi  Cēsis - Ahima - Cēsis Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS CATA 2620.0016.07.2012. 
186monitoringa sistēmas nodrošināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam SIA "Mapon" 2999.003 gadi vai saistību izpilde 
187Tulkošanas pakalpojumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zemītis 293.8515.07.2012 
188Pagaidu pievadceļu izbūve Egļu un Griezes ielās Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 9693.1403.08.2012 
189Apgaismojuma izbūve Glūdas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2012/29 11.06.201231.05.2012SIA firma Spriegums 3763.1330.08.2012 
190Eksperta pienākumi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMālniece Irēna 75.0006.08.2012 
191Lieus ūdens kanalizācijas pievada izbūve Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 4726.9803.08.2012 
192Vienošanās pie līguma Nr. 369/2011/2-14CNP 2012/46 25.07.201213.07.2012AS UPB 142117.5130.12.2013 
193Dokumentu sagatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Baltskars 567.0031.08.2012 
194Pagraba pārseguma pastiprināšanu pie ass ''E'' Bērzaines ielā 4, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA FLAGER 2273.9624.08.2012 24.08.2012 
195Asfaltbetona segas un izbūves un remonta darbi Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Remonts KP 6776.8601.11.2012 
196glezna "Pils iela Cēsīs"  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJuris Butkins 47.0627.07.2012 
197Avārijas stāvoklī esošo jumta konstrukciju labošana Bērzaines ielā 4, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būve Wood Line 1817.5224.08.2012 
198Veikt Brāļu kapu pieminekļu remontu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVoldemārs Koltovs 135.0029.06.2012 
199Kadastrālā uzmērīšana un robežu plānu izgatavošana. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 500.0030.09.2012 
200Projekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Farads 900.0028.09.2012 
201Sadzīves atkritumu izvešana (kapi) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZAAO 7000 LVL ar PVN25.07.2015 
202elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latvijas mobilais telefons (LMT) 6183.3636 mēneši 
203Torņa ielas apgaismojuma kabeļu remonts  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA firma Spriegums 1392.6110.08.2012 
204Par degradēto un potenciāli degradēto objektu sarakstu izstrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLaura Žukovska 150.0014.12.2012 
205Būvuzraudzība stāvlaukuma izbūvei Glūdas ielā 14, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Remonts KP 500.0026.09.2012 
206Caurtekas un gala atbalsta sienas pārbūve Raiņa ielā, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 4809.0515.08.2012 
207Bruģakmens seguma izbūve stāvlaukumā Glūdas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, II kārtaCNP 2012/29 11.06.201231.05.2012SIA Maribu 21111.11 
208Autoruzraudzības līgums Glūdas ielā 14, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Vertex projekti 300.0026.09.2012 
209autobusa MERCEDES BENZ 0309 (v nr. FA 6808) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamJānis Bērziņš 1300.0008.08.2012 
210īslaicīgo glabājamo dokumentu atlase iznīcināšanai Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZuzanna Sukure 641.2010.09.2012 
211Jumta remonts L.Paegles 1, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu energoceltnieks 3845.0231.08.2012 
212Veikt telpas remontu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 570.9531.08.2012 
213Remonta darbi Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KURMIS BŪVNIECĪBA 3507.5410.09.2012 
214Dienakts izolatora izbūve Līvu pamatskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu energoceltnieks 2049.6631.08.2012 
215Koncerta scenārija izstrādāšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLāsma Vasmane 20.0031.08.2012 
216Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma piegādeIZM 2011/25/AK/ERAF Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lattelecom 3414.0007.09.2012 
217Muzikālā pavadījuma nodrošināšana Cēsu novada skolotāju konferencē Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOskars Gailītis 80.0028.08.2012 
218Ceļa seguma ierīkošana Jaunā ielā, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 6653.0905.09.2012 
219Ielas apgaismojuma izbūve Ķiršu ielā Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2012/44 06.08.201210.07.2012SIA firma Spriegums 24694.7605.10.2012 
220Vides pārskata izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ArGaumi 2900.0030.12.2012 
221Grafikprogrammas izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamBiedrība Freš Grupa Pilnsabiedrība 301.0026.09.2012. 
222Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana skolaiCNP 2012/37 09.07.201213.08.2012SIA Sabiedriskā iestāde "Kretingos maistas" Latvijas filiāle 3326.4031.05.2015 
223Ēdināšanas pakalpojumi Cēsu 2. vidusskolā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sabiedriskā iestāde "Kretingos maistas" Latvijas filiāle 4435.2031.05.2014 
224Būvuzraudzības darbi Ķiršu ielas rajonā, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVaris Ozoliņš 300.0005.10.2012 
225Veterinārmedicīniskie pakalpojumiCNP/2012/49 17.08.201206.08.2012Baiba Priedniece 7811.2531.12.2013 
226Par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamElga Ramma 40.0003.09.2012 
227Finanšu pārskata sagatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 2950.0030.08.2013 
228Par siltumemnerģijas piegādi un lietošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu siltumtīkli 25 000,0005.09.2014 
229Tehniskā projekta izstrāde , elektrotīkli, ārējie tīkli, ELT, Valmieras ielā 19. Cēsīs, Cēsu novadāCNP/ 2012/40 06.08.201212.07.2012SIA Farads 9981.2505.01.2013 
230Ēdienkaršu un tehnoloģisko karšu sastādīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMālniece Irēna 300.0025.10.2012 
231līdz 17.09.2012. veikt Brāļu kapu pieminekļa remontu Lejas kapos, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVoldemārs Koltovs 35117.09.2012 līdz saistību izpildei 
232Nodrošināt pašvaldībai vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Lattelecom,VA Kultūras informācijas sistēmas 907.3831.12.2012 
233Metodiskā darba vadīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Rassa līdz 80,0010.12.2012 
234Garāžu vārtu nomaiņa nedzīvojamā ēkā Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cinis 6804.3816.11.2012. 
235Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVita Vīksna 570.0014.12.2012 
236Pieslēguma līgums Pētera ielā, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 317.4714.09.2012 līdz saistību izpildei 
237Drošības sistēmas uzstādīšana Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 529.1320.11.2012 
238Par ugunsdrošības sistēmas tehnisko apkopi Raunas 4 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EVOR L 238.0816.09.2014 
239Būvprojekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunta Aukmane 520.0001.10.2012 
240Garāžu elekrtoapgāde Bērzaines rielā 5, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 1734.7431.10.2012 
241Nodarbības vadīšana Cēsu novada pirmsskolas skolotājiem. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLigita Stabulniece 25.0012.10.2012 
242Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Prisjolkova 125.0019.10.2012 
243Gājēju ceļa un ietves remonts un ierīkošana Glūdas un Lapsu ielās Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Imberteh 5674.6226.10.2012 
244Papildus būvdarbi Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2012/52 ERAF 11.09.201231.08.2012AS UPB 117918.7930.12.2013 
245Maģistrālo ielu apdrošināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS "BTA Insurance Company" SE 1247.0021.09.2013 
246Lietus ūdens kanalizācijas izvada atjaunošana Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Cēsu energoceltnieks 684.2531.10.2012 
247Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā cirsmas iegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 100 NAMI 34.0028.02.2013 
248Ēdināšanas pakalpojumi Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2012/37 09.07.2012Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sabiedriskā iestāde "Kretingos maistas" Latvijas filiāle 70308.0031.05.2015 
249Gaujaslīču 21, Cēsīs, Cēsu novadā cirsmas iegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 100 NAMI 30.0028.02.2013 
250Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā cirsmas iegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 100 NAMI 1030.0028.02.2013 
251Lenčum ielā 37, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA R Grupa 450.0028.02.2013 
252Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRenāte Alberga 75.0027.11.2012 
253Būvuzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Remonts KP 240.0023.11.2012 
254Līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem Saules 23 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 240.0001.10.2013 
255Dokumentu apstrāde saskaņā ar nomenklatūru Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZuzanna Sukure 0.0021.12.2012 
256Ūdens ielā kājnieku celiņa izbūve Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA M2 Pluss 8000.0023.11.2012 
257Ūdens ielas apgaismojuma daļēja rekonstrukcija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA firma Spriegums 1878.6523.11.2012 
258Saules kolektoru sistēmu apkalpošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA TAUPI 718.0002.10.2013 
259 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVilmārs Šadris 1000.0031.12.2012 
260Grāvja rakšana, virsūdeņu novadīšana Dārzniecības ielā 11, Cēsīs.  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mella 711.6501.12.2012 
261kāpņu un tiltiņa izbūve Festivāla ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Apse 8313.8820.12.2012 
262Jumta remonta darbi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 800.0020.11.2012 
263Nodarbību novadīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRihards Opmanis 280.0007.12.2012 
264Voljēra remonts dzīvnieku patvrersmē "Lācīši" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 850.0029.11.2012 
265Būvprojekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunta Aukmane 2000.0021.12.2012 
266Arheoloģiskās uzraudzības darbi Ūdens ielā, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Archeo 200.00līdz saistību izpildei 
267Tehniskās apsekošanas slēdziena sagatavošana nedzīvojamai mājai Bērzaines ielā 5, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ESEM 270.0009.11.2012 
268Autoruzraudzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 100.0023.11.2012 
269Nodrošināt Svecīšu vakara dievkalpojuma apskaņošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOjārs Veiss 45.0013.10.2012 
270Par mežu inventarizācijas plānu izstrādi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA JANLO 302.1530.11.2012 
271Noturēt Svecīšu vakara dievkalpojum Meža kapos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDidzis Kreicbergs 45.0013.10.2012 
272Sniegt muzikālo pavadījumu Svecīšu vakarā Bērzaines kapos. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIveta Bernava 40.0013.10.2012 
273Sniegt muzikālo pavadījumu Svecīšu vakara dievkalpojumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLelde Krastiņa 45.0013.10.2012 
274Sniegt muzikālo pavadījumu Svecīšu vakara dievkalpojumā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 40.0013.10.2012 
275Noturēt Svecīšu vakara dievkalpojumu Bērzaines kapos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamEdijs Kalniņš 45.0013.10.2012 
276Nodrošināt Svecīšu vakara apskaņošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIndulis Jirgensons 100.0013.10.2012 
277Vienošanās Nr.2 Līgatnes ielas rekonstrukcija, posmā no Gaujas ielas līdz Jurģu ielai, Cēsīs, Cēsu novadāCNP 2012/58 ERAF 15.10.201202.10.2012SIA Latvijas Ceļu Būve 19385.4031.10.2012 
278Veikt ielas apgaismojuma ekspluatācijas darbus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA firma Spriegums 17260.7830.11.2013 
279Veikt Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla daļas apzināšanu un apsekošanu Cēsīs (80. punkti) Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Andreja Igauņa mērniecības birojs 1600.0014.12.2012 
280Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKaspars Ozoliņš 65.0006.11.2012 
281Vienošanās Nr.2 Saules ielas rekonstrukcija, posmā no Piebalgas ielas līdz Vaives ielai Cēsīs, Cēsu novadā.CNP 2012/60 ERAF 15.10.201202.10.2012SIA Latvijas Ceļu Būve 14686.6231.10.2012 
282Kadastralā uzmērīšana Lenču ielā 42b, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Latīpašums-mērniecības birojs 300.0020.12.2012 
283Novadīt nodarbības "Vokālais darbs ar bērnu balsīm" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAira Rūrāne 94.0030.10.2012 
284Pašvaldības datorprogrammu uzturēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA ZZ Dats 1880.9931.12.2013 
285Elektronisko pakalpojumu līgums Dzintara 9 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Telia Latvija 240.0022.10.2013 
286ūdenstorņu dezenfekcija Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA DESCO 321.6423.11.2012 
287Pārejas pārbūve pār Pētera ielai Cēsu pilsētā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAS Sadales tīkls 7028.7825.05.2012 
288Būvprojekta izstrāde Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa izveideiCNP 2012/43 28.08.201202.07.2012SIA Būvprojektu vadība 29370.0011.02.2013 
289Tilta jaunbūve Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Sārumi 7435.5320.11.2012 
290Veikt Cēsu pilsētas pieminekļu un skulptūru inventerizāciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMatiass Jansons 92.9629.10.2012 līdz saistību izpildei 
291Būvuzraudzības darbi kāpņu un gājēju tiltiņa jaunbūve Festivāla ielā 40, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAntons Jastržemskis 520.0020.12.2012 
292Nodarbību vadīšana "Starpdisciplinārās mācības-radošuma avots" Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKarine Oganisjana 187.0002.11.2012 
293Veikt Cēsu pilsētas Interneta mājas lapa jaunas versijas izstāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 101 930.0031.12.2012 
294Par datorprogrammas "KURMIS-ĒDNĪCA" apkalpošanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA SKIP 2900,0031.10.2014 
295 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZane Brente-Brantiņa 94.0011.11.2012 
296Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamInese Prisjolkova 129.0016.11.2012 
297Veikt siltummezgla tehnisko apkopi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Grein 178.59 
298Divu ūdens ieguves urbumu veikšana Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Biowater 3096.2220.12.2012 
299Dekorējuma piegāde un uzstādīšanaCNP/2012/67 09.11.201229.10.2012SIA AM NOMA 12347.6010.12.2012 
300Piena piegāde Cēsu novada izglītības iestādēmCNP/2012/65 ES 05.11.201223.10.2012AS Rīgas piena kombināts 15937.5631.12.2013 
301konsultāciju sniegšana grāmatvedības uzskaites jautājumos Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A.Kursītes auditorfirma 700.0030.04.2013 
302Tualetes uzturēšana Uzvaras bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Tīrības Nams 4796.1631.12.2013 
303Kadastrālā uzmērīšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Mērnieks MMR 340.0015.01.2013 
304Sistēmas pakalpojumu līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Latvijas dzelzceļš Saignalizācijas un sakaru distance 70,0031.05.2013 
305Elektroenerģijas tirdzniecības  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVAS Latvijas dzelzceļš Saignalizācijas un sakaru distance 70,0031.05.2013 
306Sagatavot prezentāciju Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAleksandrs Markulis 100.0030.11.2012 
307Balvu izgatavošana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamHeinrihs Mickēvičs 500.0017.12.2012 
308Par lekciju nolasīšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamKrista Burāne 120.0023.11.2012 
309Novadīt nodarbību Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSelga Goldmane 60.0024.11.2012 
310Degvielas piegādeCNP/2012/50 27.09.201223.08.2012SIA East-West Transit 75167.0031.10.2013 
311Tulkošanas darbi Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIvars Zemītis 265.8520.11.2012 
312Transformatora jumta remonsts Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 1217.3421.12.2012 
313Festivāla ielas, posmā no Dzintara ielas līdz Birzes ielai rekonstrukcija - Vienošanās Nr.2CNP 2012/61 ERAF 15.10.201202.10.2012SIA Latvijas Ceļu Būve 14755.5931.10.2012 
314Izveidot mobilās aplikācijas un arhitektūru vizuālo dizainu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA AmberPhone 1239,6731.12.2012 
315Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndris Riekstiņš 105.0014.12.2012 
316Par nodarību novadīšanu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMārtiņš Jurciņš 60.0007.12.2012 
317Sagatavot daļu no tautas lietišķās studijas "Vēverīšas" performances Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDagnija Kupče 188.4020.12.2012 
318Sagatavot kori "Beverīna" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamĒriks Derums 376.6920.12.2012 
319Sagatavot pūtēju orķestri "Cēsis" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamTālivaldis Narvils 188.3420.12.2012 
320Sagatavot deju kolektīvu "Kande" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 376.6920.12.2012 
321Sagatavot deju kolektīvu "Vaive" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSolvita Krastiņa 376.6920.12.2012 
322Sagatavot A.Kalniņa mūzikas vidusskolas pūtēju orķestri dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAivars Radziņš 376.6920.12.2012 
323Sagatavot A.Kalniņa mūzikas skolas koklētāju ansambli dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIlze Žvarte 376.8020.12.2012 
324Sagatavot vērtes kopu "Dzieti" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDace Balode 188.4020.12.2012 
325Sagatavot režiju Cēsu Tautas teātra izrādei Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamRasma Bērziņa 188.4020.12.2012 
326Sagatavot deju kolektīvu "Saulgrieži" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamArtis Mellups 376.6920.12.2012 
327Sagatavot deju kolektīvu "Dzirnas" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSandra Jonaite 376.6920.12.2012 
328Sagatavot deju kolektīvu "Raitais solis" deju un dziesmu svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAndis Kozaks 753.3820.12.2012 
329Sagatavot orķestri"Cēsis" dziesmu un deju svētkiem  Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamIK Jānis Puriņš 188.3520.12.2012 
330Sagatavot kori "Ābele" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamLīga Priedīte 376.6920.12.2012 
331Sagatavot Cēsu Pils kori dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Austruma 376.6920.12.2012 
332Sagatavot kori "Vidzeme" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamOlita Neimande 376.6920.12.2012 
333Autoratlīdzības līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunita Aļļena 105.0014.12.2012 
334Būvprojekta izstrāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamVija Zlaugotne 2750.0018.01.2013 
335Objekta Tipogrāfijas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā apsardze Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Taipans 720.0001.12.2015 
336Veikt apstādījumu kopšanas darbusCNP/2012/51 29.10.2012Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS KLIĢENI 544373.1931.12.2015 
337Pagaidu drošības noseguma ierīkošana Palasta ielāCNP 2012/75 03.12.201220.11.2012SIA FLAGER 935.3320.12.2012 
338Nekustamā īpašuma apdrošināšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAAS "BTA Insurance Company" SE 650.0004.12.2013 
339Cēsu pilsētas tranzītielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Kom-Auto 19015.7831.12.2013 
340Gājēju norobežojošās barjeras uzstādīšana un piegāde Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA KMK Projekts 1770.0007.01.2013 
341Kosmētiskais remonts strādnieku atpūtas telpai Lenču ielā 39, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA RITOMS 2084.7001.02.2013 
342Veikt ziemassvētku rotājumu un dekoratīvā apgaismojuma montāžu. Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Elektro AGA 2892.5614.01.2013 
343Par gāzes katlu mājas apkalpošanu Bērzaines 5 Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Siltums 175.0031.12.2013 
344Būvprojekta izstrāde Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamGunta Aukmane 2480.0030.04.2013 
345Tehniskās apsekošanas atzinums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Būvprojekts 1170.0028.12.2012 
346Būvprojekta izstrāde Bērzaines ielā 5, Cēsīs Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA Gradovska darbnīca Nr.2 860.0015.02.2013 
347Pirkuma īpašuma Egļu ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamReinis Reķis 19.0015.01.2018 
348Veikt teritorijas norobežojuma izbūvi Vaļņu ielā 21/23, Cēsīs, Cēsu novadāCNP/2012/73 03.12.201220.11.2012SIA Cinis 3202.6614.01.2013 
349Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes bēniņu pārseguma siltināšanaCNP/2012/63 06.11.201226.10.2012SIA Būve Wood Line 11683.3631.05.2013 
350Sniegt muzīkālo pavadījumu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA N.M. studija 100.0021.12.2012 
351Cirsmas Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, pirkuma līgums Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 100 NAMI 15600.0028.02.2013 
352Pirkuma līgums cirsmai Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA 100 NAMI 42150.0028.02.2013 
353Veikt siltumtrases posmu demontāžu Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA A4A 15900.1030.04.2013 
354Sagatavot kori "Wendes" dziesmu un deju svētkiem Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamDaina Slotina 376.6920.12.2012 
355Scenārija sagatavošana Ziemassvētku uzrunai un realizēšana Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamZS Jaunrūjas 200.0021.12.2012 
356Veikt Cēsu novada vides pieejamības sabiedriskā eksperta pienākumus Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamAigars Miklāvs 1673.1631.12.2013 
357Datortehnikas piegādeCNP/2012/78 18.12.201207.12.2012SIA Datorsalons VESA 8127.3615.01.2013 
358Vingrinājumu izmantošana skolēnu stājas nostiprināšanai Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamMarika Gladkija 94.0025.05.2012 
359Konsultāciju un eksperta atzinumu sniegšana iepirkumam ''Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana'' Nav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamNav paredzēts atbilstoši Publisko iepirkumu likumamSIA EURORISK Latvia 245.9030.04.2012.