Pasākumu kalendārs
<< Maijs 2015 >>
POTCPSSv.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
A  A  A
Lapas karte


Vai izmantosi Cēsu bezmaksas WiFi Stacijas, Rožu, Pils un Vienības laukumos un Pils parkā?
 Skatīt atbildes
Uzņēmējiem » Uzņēmējdarbība - skaitļi un fakti

Uzņēmējdarbības aktivitāte 
 
Cēsu novadā pārsvarā dominē daudznozaru tautsaimniecība – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, rūpniecība, transports, apstrādes rūpniecība u.c. Pēc Valsts Ieņēmumu dienesta (turpmāk, tekstā) datiem uz 31.12.2011. Cēsu novadā ir reģistrēti 1628 uzņēmumi, no kuriem 1395 uzņēmumi reģistrēti Cēsu pilsētā, savukārt 233 uzņēmumi Vaives pagastā. Jāatzīmē, ka no Cēsu novadā reģistrēto aktīvo nodokļu maksātāju kopskaita, darba ņēmējus uzņēmumos ir reģistrējuši tikai 607 uzņēmumi, kas ir 37% no uzņēmumu kopskaita. Salīdzinot Cēsu pilsētas uzņēmumu skaitu ar 2007.gada datiem, kad Cēsu pilsētā bija reģistrēti 1577 uzņēmumi, jāsecina, ka uzņēmumu skaits 2011.gadā samazinājies par 13%. Līdztekus jaunu uzņēmumu dibināšanai daļa no uzņēmumiem tiek likvidēti. 

Sākot no 2002.gada, ir reģistrēta 1011 komercsabiedrības, bet likvidētas 497komercsabiedrības. Faktiskais pieaugums – 514 uzņēmumi.

Gads 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kopā
Reģistrētas komercdarbības 54 66 82 95 101 148 101 84 88 98 94 1011
Likvidētas komercsabiedrības 25 23 40 89 37 48 24 37 79 60 35 497

Avots: Lursoft

Ekonomiskās aktivitātes pieaugumu 2007.–2008.gadā, kas bija raksturīgs valstij kopumā, nomainīja tās kritums 2009.gadā, kas atspoguļojas reģistrēto uzņēmumu dinamikā. Pārvarot krīzi, pieaug reģistrēto komercstruktūru skaits. 2011.gadā ir reģistrētas 98 jaunas komercstruktūras (salīdzinājumam 2009.gadā ir reģistrētas 84 komercstruktūras).

No reģistrētajiem uzņēmumiem visplašāk pārstāvētas ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību (545), kas sastāda aptuveni 39% no visām pārstāvētām ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām, pašnodarbinātās personas (490) sastāda 35% un individuālie komersanti (195) – 14%, zemnieku un zvejnieku saimniecības (80) sastāda 6% no ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistikas vienībām.2002.-2012.g. reģistrēto uzņēmumu sadalījums pa uzņēmējdarbības formām.
Ārvalstu komersanta filiāle AS Filiāle IK Komandītsabiedrība Pilnsabiedŗība SIA Kopā 2002-2012
2 4 14 284 1 6 988 1299
Līdzīgi kā citos novados Latvijā arī Cēsu novadā ir neliels skaits lielo un vidējo tirgus sektora dalībnieku. Pārsvarā (92 %) ir mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi (7 %).

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003.gada 6.maija Rekomendāciju 2003/361/EK par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju:
Mikrouzņēmums: maksimālais nodarbināto skaits – 9, gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 1.4 miljonus latu.
Mazais uzņēmums: maksimālais nodarbināto skaits – 49, gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 7 miljonus latu.
Vidējais uzņēmums: maksimālais nodarbināto skaits – 249, gada apgrozījums nepārsniedz 35.1 miljonus latu un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 30.2 miljonus latu.
Lielais uzņēmums: nodarbināto skaits – 250 un vairāk, gada apgrozījums pārsniedz 35.1 miljonus latu vai gada bilances vērtība pārsniedz 30.2 miljonus latu.
 
Cēsu novada uzņēmumu raksturojums
 
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2010.gadā Cēsu novadā ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits sastādīja – 1388 uzņēmumus, kas ir par 15 uzņēmumiem jeb 1% vairāk kā 2009.gadā. Galvenā uzņēmējdarbības joma Cēsu novadā ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība (270 ekonomiski aktīvās statistikas vienības), otrajā vietā  komercsabiedrības, kas sniedz dažādu veidu pakalpojumus (S) (195 komercsabiedrības). Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā darbojas 162 komercsabiedrības, 126 komercsabiedrības veic operācijas ar nekustamo īpašumu, 133 komercsabiedrības sniedz dažādu veidu profesionālos un zinātniskos pētījumus, 61 komercsabiedrības darbojas apstrādes rūpniecībā, 79 komercsabiedrība darbojas būvniecības jomā, 73 komercsabiedrības sniedz transporta un uzglabāšanas pakalpojumus, 53 komercsabiedrības darbojas veselības aizsardzības jomā, 22 – izglītībā, 30 – administratīvo pakalpojumu sniegšanā. Informāciju par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem sadalījumā pa tirgus sektoriem skatīt grafikā.

Cēsu novada ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.), 2009.-2010. gads.Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Uzņēmējdarbības nozares
Lauksaimniecība
Cēsu novadā ar lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas 253 lauku saimniecības, kas izmanto zemi lauksaimnieciskai ražošanai un lauksaimniecībā nodarbināto skaits 2010.gadā bija 611 personas (Centrālās statistikas pārvaldes dati). Viens no nozīmīgākajiem lauksaimniecības produkcijas ražošanas virzieniem ir augkopība: graudkopība, kartupeļi, lopbarības, zaļbarības kultūras. Sējumu kopplatība sastāda 900 ha, t.sk. graudaugi – 95,5 ha, kartupeļi – 71,3 ha, dārzeņi – 4,4 ha, tehniskās kultūras – 1,5 ha, savukārt lopbarības – zaļbarības kultūras aizņem 726,3 ha.
Cēsu novada laukkopības saimniecību vidējais LIZ izlietojuma sadalījums 2010. gadā.


No iepriekšējā attēla redzams, ka bez lopbarības – zaļbarības kultūras un ilggadējiem zālājiem, dominējošās kultūras Cēsu novadā ir graudaugu kultūras un kartupeļi. Pārējo kultūru īpatsvars ir niecīgs.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Zemes kopplatība vidēji vienā saimniecībā ir 22,4ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme vidēji vienā saimniecībā 8,3ha, Aramzeme vidēji vienā saimniecībā 3,7ha, ilggadīgie stādījumi vidēji vienā saimniecībā 0,1ha, pļavas un ganības vidēji vienā saimniecībā 10,3ha.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana vidēji vienā lauku saimniecībā.Ražošana
Lielākās ražošanas teritorijas Cēsu pilsētā  ir Robežu ielas un Rūpniecības ielas rajons (industriālās zonas platība - ~ 47 ha), Jāņa Poruka , Palmu ielas, Ed.Veidenbauma ielas, E.Treimaņa – Zvārguļa ielas, Ata Kronvalda ielas rajons - ~ 38,2 ha), Zeltkalna ielas un Ābolu ielas rajons  - 13,2 ha, Piebalgas, Saulrītu ielas rajons – 17ha, Kaļķu ielas – Poruka ielas, Lapsu ielas, Apšu ielas rajons. „Arzas” teritorija – 25ha., kur atrodas privātas un pašvaldībai piederošas ražošanai piemērotas platības.


Lielāko Cēsu novada uzņēmumu raksturojums
 
 
Atbilstoši Lursoft 2012.gada datiem Cēsu novadā ir 29 uzņēmumi, kuru gada apgrozījums pārsniedza 1 miljonu latu. Vislielākais 2012.gada apgrozījums ir akciju sabiedrībai „Cēsu Alus” (33,610,490.00 LVL), taču 2011.gada apgrozījuma pieaugums pret 2010 gadu sastāda tikai 11%, ierindojot 58.vietā uzņēmumu sarakstā ar lielāko apgrozījuma pieaugumu pa gadiem. 2012. gada apgrozījums pret 2011.gadu sastāda 0%. Šis uzņēmums atbilstoši NACE (2.red.) klasifikācijai nodarbojas ar „Alus ražošana”.Akciju sabiedrības “Cēsu alus” darītava ir lielākais investīciju objekts Vidzemes reģionā, Cēsīs ir izbūvēta viena no modernākajām alus darītavām Baltijā un tā kļuvusi par vienu no Latvijas alus tirgus līderiem. Uzņēmuma attīstības pamatā ir lēmumi, kas pieņemti 1998.gadā, proti tika nolemts palielināt a/s Cēsu alus pamatkapitālu, kā rezultātā par uzņēmuma akcionāru kļūst Norvēģijas-Latvijas uzņēmējdarbības attīstības fonds un 1999. g. Norvēģijas-Latvijas uzņēmējdarbības attīstības fonds pārdod akcijas Somijas alus un bezalkoholisko dzērienu ražotāju Olvi Oyj uzņēmumam A.Le Coq. Sākas jauns posms Cēsu alus vēsturē ar plašām iespējām modernizēties, kooperēties ražošanā, celt darbinieku kvalifikāciju un nostiprināt savas pozīcijas Latvijas un Baltijas tirgū, nezaudējot Cēsu alus zīmolam raksturīgo. Šobrīd Somijas kompānijai Olvi Oyj pieder 99,5% Cēsu alus akciju (informācijas avots: www.cesualus.lv).
Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta ne vien uz Eiropas Savienības valstīm, bet arī ārpus tās. Kompānija ir viena no lielākajām un modernākajām alus ražotnēm Latvijā.

NPK Uzņēmums Apgrozījums (LVL) pret 2011 pret 2010 pret 2009
1 Akciju sabiedrība "Cēsu alus" 33,610,490.00 0% 11% 25%
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 23,300,967.00 94% 2.16 reizes 9.67 reizes
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stingers Vidzeme" 7,633,355.00 -16% 79% nav datu
4 Akciju sabiedrība "CATA" 7,569,553.00 3% 2% 0%
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEĀTUS" 5,935,137.00 13% 10% 22%
6 SIA "NODUS" 4,239,093.00 -1% 7% 21%
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AŽIŅA KOMERCFIRMA "MARKETS"" 4,073,776.00 -1% -5% -12%
8 "WOLF SYSTEM" SIA 3,646,288.00 44% 2.83 reizes 3.59 reizes
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 3,578,219.00 19% 24% 69%
10 "M.E. LAT-LUX" SIA 3,398,825.00 19% 43% 3%
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻINIEKS 01" 3,370,640.00 16% 2.14 reizes 2.38 reizes
12 SIA "100 NAMI" 3,252,333.00 -10% 23% 4.77 reizes
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" 2,975,378.00 15% 15% nav datu
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu siltumtīkli" 2,803,800.00 13% -1% 67%
15 SIA "INERCE" 2,645,985.00 1% 5% 50%
16 SIA "AB.G.PERSSON" 2,130,878.00 13% 51% 84%
17 SIA "AAG" 1,902,069.00 21% 51% 2.84 reizes
18 SIA "LEO" 1,632,296.00 1% 12% 23%
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZĀLES" 1,529,639.00 5% 16% 17%
20 SIA "Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnika" 1,490,830.00 2.28 reizes 3.27 reizes 5.08 reizes

Avots: Lursoft

No uzskaitītajiem 20 uzņēmumiem, 13 no tiem 2012. gada apgrozījums ir robežās no 1 – 2 miljoni latu. Uzņēmumu ar vislielāko apgrozījuma pieaugumu augšgalā dominē vairumtirdzniecības uzņēmumi, mežsaimniecības un būvniecības uzņēmumi.

Uzņēmumi ar vislielāko apgrozījuma pieaugumu 2012. gadā

NPK Uzņēmums pret 2011
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP" 2.88 reizes
2 SIA "Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnika" 2.28 reizes
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agerona" 94%
4 "JOSA" SIA 89%
5 SIA "EXPERC" 75%
6 SIA "CĒSU ARKA" 74%
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUNKŪNI" 64%
8 "DANSE" SIA 63%
9 SIA "FARADS" 62%
10 "MALAHĪTS 7" SIA 60%
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOM-AUTO" 57%
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACTUSQ" 54%
13 SIA "RIEPNIEKS" 54%
14 "GS SKĀRDNIECĪBA" SIA 53%
15 SIA "MĀRCIS" 53%
16 SIA "M & V DROŠĪBA" 52%
17 "LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS" SIA 52%
18 "WOLF SYSTEM" SIA 44%
19 SIA "MELIO C" 39%
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DDC" 40%

Avots: Lursoft
 
Cēsu novadā nodarbinātības ziņā vislielākie uzņēmumi ir Cēsu novada pašvaldība” (984 darbinieki), AS „CATA” (414 darbinieki) un pašvaldības SIA „Cēsu Klīnika” (263 nodarbinātas personas). Pēc VID datiem, Cēsu novada uzņēmumos un iestādēs kopā reģistrēti 6872 nodarbinātie. 20 pēc nodarbināto skaita lielākajos uzņēmumos un iestādēs Cēsu novadā kopā strādā 3424 darbinieki, kas ir aptuveni 49.82 % (VID apkopotā informācija uz 31.12.2012.) no visiem Cēsu novada strādājošajiem.
 
 
TOP 10 Cēsu novada uzņēmumi un iestādes, kuros reģistrēts lielākais darba ņēmēju skaits (pēc VID datiem uz 31.12.2012.).

Nosaukums Vidējais darbinieku skaits 2012.gadā
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA                                                                                                  984
CATA AS                                                                                                                  414
CĒSU KLĪNIKA SIA                                                                                                        263
CĒSU ALUS AS                                                                                                             235
BEĀTUS SIA                                                                                                              174
TĪRĪBAS NAMS SIA                                                                                                         174
CĒSU INTERNĀTPAMATSKOLA-REHABILITĀCIJAS CENTRS                                                                          131
CĒSU RAJONA ZOBĀRSTNIECĪBAS POLIKLĪNIKA SIA                                                                              109
JUNGE SIA                                                                                                               98
CDZP SIA                                                                                                                 97

Avots: VID informācija
 Printēt