A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sports » Sporta zāļu noslodze un pieejamība » Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Sporta zāle, Laukums 1

» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Sporta zāle, Laukums 1
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Sporta zāle, Laukums 2
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Sporta zāle, Laukums 3
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Trenažieru zāle
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Aerobikas zāle
» Sporta nams, Pūces 2a, Sporta zāle
» Sporta nams, Pūces 2a, Aerobikas zāle
» Sporta zāle, Lapsu ielā 17
» Cēsu 2.pamatskolas sporta zāle, Gaujas ielā 45
» Cēsu novada pašvaldības sporta bāze (Stadions)


Sporta spēļu zāles izcenojumi

Sporta spēļu zāles izcenojumi (saskaņā ar Cēsu novada domes sēdes protokolu Nr. 1. 19.p, lēmums Nr.19, izd. 2014. gada 23. janvārī), sporta zāles noma:

1. Viens sporta spēļu laukums (32m*20m) – 21,00 EUR viena stunda (t.sk. PVN).
2. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai (t. sk. tribīņu izvilkšana, apskaņošanas aparatūras, attiecīgā sporta veida aprīkojuma uzstādīšana, paklāju noma)-  71,00 EUR viena stunda ( t.sk. PVN)

3. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
     personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) 1,40 EUR (t. sk. PVN);
     personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) 2,10 EUR (t. sk. PVN);
- nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana.
 Printēt