A  A  A
Lapas karte


Vai Tu skaties Olimpiskās spēles?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Pabalsts audžuģimenei

Sociālās garantijas audžuģimenei Cēsu novada pašvaldībā:
•  Ikmēneša pabalsts bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmēru nosaka no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
    - 70 % apmērā bērniem līdz 3 gadu vecumam;
    - 60 % apmērā bērniem no 4 - 14 gadu vecumam;
    - 80 % apmērā bērniem no 15 - 18 gadu vecumam  un bērniem ar invaliditāti.
Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē līdz 110,00 euro, ja bērns nav nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru;
Brīvpusdienas skolā;
Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādē – 25% apmērā;
Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu -  15,00 euro apmērā (dāvanu karšu veidā);
Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums;
Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.


Printēt