A  A  A
Lapas karte


Vai šonedēļ piedalīsies skriešanas - nūjošanas seriālā "Cēsu apļi"?
Jā, esmu piedalījies jau iepriekš:
(9%) - 6 balsu
Jā, šogad piedalīšos pirmoreiz:
(18%) - 12 balsu
Nē:
(65%) - 43 balsu
Vēl neesmu izlēmis:
(8%) - 5 balsu
Balsu skaits: 66
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Pabalsts audžuģimenei

Sociālās garantijas audžuģimenei Cēsu novada pašvaldībā:
•  Ikmēneša pabalsts bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmēru nosaka no valstī noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
    - 70 % apmērā bērniem līdz 3 gadu vecumam;
    - 60 % apmērā bērniem no 4 - 14 gadu vecumam;
    - 80 % apmērā bērniem no 15 - 18 gadu vecumam  un bērniem ar invaliditāti.
Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē līdz 110,00 euro, ja bērns nav nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru;
Brīvpusdienas skolā;
Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādē – 25% apmērā;
Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu -  15,00 euro apmērā (dāvanu karšu veidā);
Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums;
Pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.


Printēt