Pasākumu kalendārs
<< Maijs 2016 >>
POTCPSSv.
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
A  A  A
Lapas karte


Vai esi izgatavojis savu Cēsis 810 svētku karodziņu?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Sociālā palīdzība » Dzīvokļa pabalsts

Personai/ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumapgādi
Pieprasīt pabalstu ir tiesības personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks, ar kuru noslēgts rakstveida līgums, vai dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks.


Pabalstu aprēķina pēc formulas:
    S=[(P+K)-I] x 6 mēneši
       S - aprēķinātā pabalsta summa, kas nevar pārsniegt 430 euro;
    P – nepieciešamais garantētais ienākums, kuram jāpaliek personas rīcībā pēc dzīvokļu īres un komunālo pakalpojumu apmaksas;
       K – normatīvās īres maksas un maksas pakalpojumiem summa;
       I – ģimenes (mājsaimniecības) kopējie ienākumi.

Nepieciešamais garantētais ienākums:
  pirmajam un otrajam ģimenes loceklim - 50% no minimālās algas;
  katram nākamajam ģimenes loceklim – GMI ( Garantētais minimālais ienākums) līmeņa apmērā  mēnesī.

Normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2013./2014.gada apkures sezonā:
  • vienas personas mājsaimniecībai – 118,00 euro jeb Ls 83,10 mēnesī;
  • divu personu mājsaimniecībai –  133,00 euro  jeb Ls 93,66 mēnesī;
  • trīs personu mājsaimniecībai – 178,00 euro jeb Ls 125,35 mēnesī;
  • četru personu mājsaimniecībai - 203,00 euro jeb Ls 142,96 mēnesī;
  • piecu un vairāk  personu mājsaimniecībai – 215,00 euro jeb Ls 151,41 mēnesī;
  • vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai –  125,00 euro jeb Ls 88,03 mēnesī.

Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājuma par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā telpā atbilstoši valstī noteiktajam starta tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai personai un 150 kWh mēnesī 5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.

Pabalsts ir vienreizējs apkures sezonas laikā un 1 mēneša laikā pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas  par pabalsta piešķiršanu tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.
            (Cēsu novada domes 2013.gada 10.oktobra lēmums Nr. 418 "Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2013./2014. gada apkures sezonā apstiprināšanu")
 
Personai/ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri

Tiek piešķirts ģimenei (personai), ja tā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Pabalstu piešķir vienu reiz gadā:
  -  trūcīgai ģimenei – 130,00 euro;
  -  maznodrošinātai ģimenei – 85,00 euro.
Ja ģimenē ir darbaspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu izpildes.

 
Dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam
 Pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts par katru mēnesi dzīvokļa īres līguma darbības laikā.
 Pabalsta apmērs:
   - 90% no īres maksas par sociālo dzīvokli un  90% no apkures maksas apkures periodā;
  - 90% no īres maksas un 90% no maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar apsaimniekotāja starpniecību, ja dzīvokli īrē bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kuram piešķirts trūcīgas personas statuss, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma turpina mācības.


Printēt