A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
Jā, viss ļoti patika:
(44%) - 176 balsu
Svētki patika, bet tomēr kaut kas pietrūka:
(24%) - 97 balsu
Šī gada svētku programma mani neuzrunāja:
(32%) - 129 balsu
Balsu skaits: 402
<< Iepriekšējais <<  
Sociālais dienests » Projekti » Aktuālie projekti

» Aktuālie projekti
» Realizētie projekti
» Projekts "Vidzeme iekļauj"
» Projekts „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana”
» Projekts “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, Nr. 9.3.1.1/18/I/006


Aktuālie projekti

Projekta nosaukums Projekta mērķis Projekta izmaksas kopā EUR Finansētājs   Finansējuma saņēmējs Īstenošanas termiņš
Projekts "Vidzeme iekļauj", Nr. 9.2.2.1/15/I/003 Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimes aprūpē. 4 331134 ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”    (kā projekta partneris)  31.12. 2022
Projekts "Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās, Nr. 9.2.1.1/15/I/001"  Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti 8 526 615 ESF/ LM Labklājības ministrija

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”    (kā projekta partneris)
31.12.2022.
Projekts “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, Nr. 9.3.1.1/18/I/006 Projekta ietvaros Cēsu novadā tiks attīstīta infrastruktūra sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem veidojot sešus pakalpojumus. 1 59 3152,02 ERAF Cēsu novada pašvaldība 02.10.2021
''Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide'', Nr.9.2.2.2/16/I/001 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu izstrāde un ieviešana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem   ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sadarbībā ar Labklājības ministriju 11.2021
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, Nr. 9.2.1.1./15/I/001 Pilotprojekts - metodikas izstrādē un adaptēšana ikdienas darbā, darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām un darbā ar ģimenēm ar bērniem   ESF Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" sadarbībā ar Labklājības ministriju  


Printēt