A  A  A
Lapas karte


Cik bieži apmeklē kultūras pasākumus Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Projekti » Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas projekts "INNOCARE"

» Aktuālie projekti
» Realizētie projekti
» Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas projekts "INNOCARE"
Projekta nosaukums Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programmas projekta „INNOCARE”
Projekta mērķis: Ar inovatīvām mājas aprūpes metodēm un līdzekļiem uzlabota mājās dzīvojošu sirmgalvju dzīves kvalitāte un drošība.
Galvenās aktivitātes: 1) Jaunu tehnoloģiju testēšana aprūpē mājās, vietējām pašvaldībām, sociālā darba speciālistiem projekta teritorijā, sniedz nepieciešamo informāciju, kuru turpmāk var izmantot, veicot ieguldījumus jaunu tehnoloģiju izmantošanā veciem cilvēkiem aprūpē mājās;
2) Ar jaunu tehnoloģiju testēšanas rezultātiem aprūpē mājās tiks iepazīstinātas citas pašvaldības, ģimenes, pētniecības institūcijas, valstiskās organizācijas, uzņēmēji, kas nodrošinās informētības palielināšanu Igaunijā, Latvijā, Zviedrijā saistībā ar jauno tehnoloģiju piedāvājumu veciem cilvēkiem aprūpē mājās.
3) Prasmes un zināšanas par jauniem risinājumiem un metodēm aprūpē mājās veciem cilvēkiem, tiks palielinātas 60 – 70% profesionāliem aprūpes speci
ālistiem, apmēram 165 veciem cilvēkiem un apmēram 165 sociāliem aprūpētājiem.
4) Pārrobežu sadarbības tīkls starp 3 pētniecības institūcijām Igaunijā un Latvijā, kas nodarbojas ar aprūpes mājās jautājumiem;
5) Pārrobežu sadarbības tīkls starp sociālā darba speciālistiem 4 pašvaldībās – Igaunijā, Latvijā, Zviedrijā;
Finanšu avoti: Kopējās  projekta izmaksas - Euro 801 266,00
ERAF  Euro 619 923,00
Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums  Euro  9 338,00
Projekta realizācijas laiks: No 2011.gada novembra līdz 2014.gada aprīlim
Projekta partneri Vadošais partneris, Tallinas universitātes Rakveres koledža Igaunijā, Lääne-Viru koledža Igaunijā, Rakveres pilsētas pašvaldība Igaunijā, Apes novada pašvaldība un Nacka pašvaldība Zviedrijā
Projekta koordinators, kontaktinformācija: Projekta vadītājs
Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētājs Jābis Rozenbergs
 

Projekta sociālā eksperte
Iveta Sietiņsone
T. 64127748
iveta.sietinsone@cesis.lv

Projekta koordinatore
Vita Pleševnika
T.64127746
vita.plesevnika@cesis.lv

Publikācijas:
Jauni risinājumi mājas aprūpē, 2014.gada 22.maijs
Projekta partneru tikšanās Nakas pašvaldībā (Zviedrijā), 2013.gada 27.novembris
20. jūnijā ergoterapeita lekcija ”Pozicionēšana un pārvietošana", 2013.gada 7.jūnijs
31.maijā seminārs par drošības pogām senioriem, 2013.gada 27.maijs
Aicinām uz semināru par asistenta pakalpojumiem, 2013. gada 25.aprīlis
Cēsīm jauni aprūpētāji, 2013.gada 19.aprīlis
Uzsāk aptauju senioriem, kuri lieto Drošības pogas
pakalpojumu Cēsīs
, 2013.gada 8. aprīlis
Cēsu novadā turpinās aprūpētāju apmācības, 2013.gada 24. janvāris
Cēsu novadā jauns pakalpojums - elektroniskie medikamentu lietošanas atgādinātāji, 2013. gada 15.janvāris
Aicinām aprūpētājus pieteikties apmācībām, 2012. gada 24.oktobris
Cēsu novadā jauns pakalpojums senioriem, 2012.gada 12.oktobris
Printēt