A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Sociālā dienesta kontaktiCēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests"

Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, LV-4101
Tālrunis:  64127740
Fakss:  64127741
E-pasts: soc.ag@cesis.lv


Apmeklētāju pieņemšana:
Pirmdienās    8.00 - 11.45     12.30 - 16.30
Otrdienās      8.00 - 11.45               -
Trešdienās            -               13.00 - 17.45
Ceturtdienās  8.00 - 11.45     12.30 - 16.30


Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka
Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136
Tālrunis: 26357317

Apmeklētāju pieņemšana
Ceturtdienās no plkst.8.30 līdz plkst.10.00.
Pārējās nedēļas darba dienās iedzīvotāji aicināti apmeklēt Sociālo dienestu Cēsīs,
Bērzaines ielā 18, apmeklētāju pieņemšanas laikos.


Rekvizīti
reģ Nr.90002267126
UNLALV2X

Budžeta konts
LV30 UNLA 0050 0094 9379 8
Ziedojumu konts
LV40 UNLA 0050 0099 8511 7

Direktore
Administratīvā nodaļa
Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām
Ģimeņu atbalsta nodaļa
Dienas centrs bērniem un jauniešiem "Saules taka"
Invalīdu habilitācijas - dienas centrs
Naktspatversme
Sabiedriskā pirts

 
Printēt