A  A  A
Lapas karte


Vai esi lejupielādējis mobilo lietotni "Cēsis 8911"?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Kontakti » Sociālā dienesta kontaktiCēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests"

Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, LV-4101
Tālrunis:  64127740
Fakss:  64127741
E-pasts: soc.ag@cesis.lv

Apmeklētāju pieņemšana no 1.oktobra līdz 3.jūnijam:
Pirmdienās    8.00 - 11.30     12.30 - 16.30
Otrdienās      8.00 - 11.30               -
Trešdienās            -               12.30 - 17.45
Ceturtdienās  8.00 - 11.30     12.30 - 16.30
Piektdienās            -


Apmeklētāju pieņemšana no 4.jūnija līdz 30.septembrim:
Pirmdienās    7.30 - 11.45     13.00 - 16.45
Otrdienās      7.30 - 11.45               -
Trešdienās            -              13.00 - 17.45
Ceturtdienās  7.30 - 11.45    13.00 - 16.45
Piektdienās            -
Vaives pagasta pārvalde
"Kaķukrogs"
Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136
Tālrunis: 64123125

Apmeklētāju pieņemšana
Ceturtdienās      8.00 - 12.00   


Rekvizīti
reģ Nr.90002267126
UNLALV2X

Budžeta konts
LV30 UNLA 0050 0094 9379 8
Ziedojumu konts
LV40 UNLA 0050 0099 8511 7

Direktore
Administratīvā nodaļa
Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām
Ģimeņu atbalsta nodaļa
Saimnieciskā nodaļa
Dienas centrs bērniem un jauniešiem "Saules taka"
Invalīdu habilitācijas - dienas centrs
Nakts patversme
Printēt