A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Gadagrāmatas

„Cēsu novada domes deputāti lepojas ar Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbu un tās 38 darbiniekiem, kuri ikdienā iedzīvotājiem un organizācijām sniedz daudzpusīgu atbalstu. Lasot šo gadagrāmatu, gūsiet apstiprinājumu manis teiktajam.”
Māris Niklass
Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja priekšsēdētājs


Ik gadu šajā grāmatā mēģināsim ietvert informācijas kopumu par iepriekšējā gadā paveikto Cēsu novada iedzīvotāju labklājības veicināšanā.
Atskatoties uz 2014. gada veikumu, es esmu lepna par visu Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” darbinieku 2014. gada veikuma kopumu. Vēlos visiem dienesta darbiniekiem teikt lielu paldies par viņu profesionalitāti, iejūtību un izpratni, strādājot mūsu Cēsu novada līdzcilvēku labā, lai ikvienam novada iedzīvotājam būtu pieejami kvalitatīvi sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība.
Ar gandarījumu jāpiemin Cēsu novada pašvaldības domes deputātu, Cēsu novada pašvaldības administrācijas un pārējo Cēsu novada nodaļu izpratne par sociālā darba nozīmi un atbalsts šajā darbā.
Ļoti ceram, ka, nododot šo gadagrāmatu Jūsu rokās, tā palīdzēs Jums ieraudzīt mūsu veikumu un novērtēt to!
Iveta Sietiņsone
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktoreGadagrāmata par  2014

Gadagrāmata par 2015

Gadagrāmata par 2016

Gadagrāmata par 2017 

Gadagrāmata par 2018

 
2017. gada 3.februārī Sociālajam dienestam apritēja 10. darbības gads. Aicinām Jūs iepazīties ar Sociālā dienesta  paveikto 10 gados.Skatīt šeit...

Sociālā dienesta piecgades filma (2012.gadā izveidotā filma par Sociālā dienesta paveikto 5 gados).

 


Printēt