A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Vasaras skolu organizēšanas konkursa rezultāti; konkurss izludināts atkārtoti

Vasaras skolu organizēšanas konkursa rezultāti; konkurss izludināts atkārtoti

No 2018.gada 1.marta līdz 6.aprīlim Cēsu novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos vasaras skolu organizēšanas projektu konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt vasaras skolu organizēšanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā, radot jaunas idejas un pieejas konkrētajā sfērā. Vasaras skola, konkursa izpratnē ir – vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs, kursi u.c.

Noteiktā termiņa ietvaros tika saņemti divi vasaras skolu organizēšanas pieteikumi. Konkursa komsija, izvērtējot pieteikumus, pieņēma lēmumu piešķirt sekojoša apmēra finansējumu šādiem pretendentiem:

1. Nodibinājums “Koprades māja Skola6” – 1000,00 EUR
2. Biedrība “Art Cēsis” – 900,00 EUR

Vienlaikus Konkursa komisija lēma pat vasaras skolu līdzfinansējuma projektu konkursa atkārtotu izsludināšanu, nosakot pieteikšanās termiņu no 2018.gada 23.aprīlim līdz 11.maijam.

Prioritāri tiek atbalstītas:
1) Vasaras skolas radošo vai/un kultūras industriju, sociālo zinātņu jomās;
2) Vasaras skolas, kuru ietvaros tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi vai rīcības plāni aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības;
3) Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus vai vieslektorus.
4) Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada.
1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildus viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju tūrisma nesezonas laikā.

Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī sporta, militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.
Projektu konkursā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un Latvijā darbojošās izglītības iestādes. 

Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā kārtībā:
1) Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 3 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 1000 EUR (viens tūkstotis eiro, 0 centi);
2) Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 10 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti eiro, 0 centi);
3) Vasaras skolām, kuru ilgums ir 11 un vairāk dienas – maksimālā finansējuma atbalsta summa – līdz 5000 EUR (pieci tūkstoši eiro, 0 centi);
Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 20% no Projekta kopējā budžeta.

Projekta iesniegumu līdz 2018.gada 11.maijam plkst.13.00 var iesniegt sekojošos veidos:
1) personīgi iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā beigu termiņā;
2) nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;
3) elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi iac@cesis.lv. Visiem elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX,  XLS, PDF vai JPG formātā.

Ar prasībām vasaras skolu projektu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.
 
 Nolikums
 1.pielikums. Pieteikuma veidlapa
 2.pielikums. Vasaras skolas budžeta veidlapa
 3.pielikums. Līguma par vasaras skolas finansēšanu projekts
 4.pielikums. Finansējuma izlietojuma atskaites veidlapa
 5.pielikums. Saturiskās atskaites veidlapa

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciālistes Evijas Taurenes (e-pasts: evija.taurene@cesis.lv; tālrunis 26346996).

Papildu informācija, kā arī pieteikuma veidlapas atrodamas Cēsu novada pašvaldības mājaslapas www.cesis.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Vakances, izsoles, konkursi” » “Konkursi”

Publicēšanas datums: 2018. gada 20. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt