A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Pašvaldība » Vaives pagastā realizēts Leader projekts kultūrvides kapacitātes paaugstināšanai

Vaives pagastā realizēts Leader projekts kultūrvides kapacitātes paaugstināšanai

Cēsu novada pašvaldība 2016. gada maijā iesniedza “Atklāta projektu iesniegumu konkursa LAP 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta pieteikumu “Skatuves aprīkojuma iegāde Vaives Tautas namam” biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība” (CRLP).

Projeta mērķis - ieviest ilgtermiņa jauninājumu kultūrvides jomā Vaives pagastā, paaugstinot kultūras pasākumu kapacitāti, un radot pievilcīgu kultūrvidi dažādām vecuma grupām lauku teritorijā, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienas personības radošai un profesionālai izaugsmei lauku teritorijā.

Iesniegtais projekts tika izvērtēts atbilstoši biedrības CRLP apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem un saņemot atbilstošu novērtējumu projekts tālāk tika iesniegts Lauku atbalsta dienestā (ZVRLP), saņemot pozitīvu lēmumu no ZVRLP ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) finansējuma investīcijai kultūrvides kapacitātes paugstināšanai Vaives pagastā.

Projekta ietvaros Vaives Tautas namam ir iegādātas skatuves apskaņošanas un apgaismošanas iekārtas. Iegādātais aprīkojums izmantojams ne tikai telpās, bet arī brīvdabas pasākumos, piemēram, sporta svētkos, Vaives pagasta svētkos, kapusvētkos u.c. Iespēja aprīkojumu izmantot savu aktivitāšu organizēšanā būs arī Vaives pagasta izglītības iestādēm.

Pirmie skaņas iekārtu priekšrocības jau novērtēja  aizvadītā gada oktobrī Amatierteātru festivāla dalībnieki. Pilna skaņas un gaismas aparatūras komplektācija tika izmantota Valsts svētku amatiermākslas dalībnieku koncertā Vaives Tautas namā.

Iegādātā skaņas un gaismas aparatūra nodrošinās iespēju veidot kopienas interesēs balstītas, daudzveidīgas un kvalitatīvas kultūras un sabiedriskās aktivitātes dažādām interešu grupām. Projekta ieviešanas partneri ir Vaives pagasta biedrība “Kultūra aTver” un SIA “Diogens Audio”, projekta vadītāja Evija Atvara.

Publicēšanas datums: 2017. gada 2. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt